ART. 2 Impozitele, taxele si contributiile sociale reglementate de Codul fiscal

171

AC26 (1) Impozitele si taxele reglementate prin prezentul cod sunt urmatoarele:
a) impozitul pe profit;
b) impozitul pe venit;
c) impozitul pe veniturile microintreprinderilor;
d) impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti;
e) impozitul pe reprezentante;
f) taxa pe valoarea adaugata;
g) accizele;
h) impozitele si taxele locale.
(2) Contributiile sociale reglementate prin prezentul cod sunt urmatoarele:
a) contributia individuala de asigurari sociale si contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat;
b) contributia individuala de asigurari sociale de sanatate si contributia datorata de angajator la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
c) contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
d) contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj si contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj;
e) contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat;
f) contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator potrivit Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu completarile si modificarile ulterioare.AC26
AC26 Impozitele si taxele reglementate prin prezentul cod sunt urmatoarele:
a) impozitul pe profit;
b) impozitul pe venit;
c) impozitul pe veniturile microintreprinderilor;
d) impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti;
e) impozitul pe reprezentante;
f) taxa pe valoarea adaugata;
g) accizele;
h) impozitele si taxele locale. AC26

- Publicitate -

6 COMENTARII

  1. Taxele de timbru sunt reglementate de Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, OG nr. 32/2005 privind timbrul judiciar si Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru. Taxele de timbru pentru activitatea notariala au fost preluate partial de Codul Fiscal (concomitent cu modificarea reglementarii consacrate OG nr. 12/1998), numai prevederile privind impozitarea asupra circulatiei averii imobiliare din patrimoniul personal, art. 77^1, art. 77^2 si art. 77^3 din Codul Fiscal.