AC26 (1) Prezentul cod stabileste cadrul legal pentru impozitele, taxele si contributiile sociale obligatorii prevazute la art. 2, care constituie venituri la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj si fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, precizeaza contribuabilii care au obligatia sa plateasca aceste impozite, taxe si contributii sociale, precum si modul de calcul si de plata al acestora. Prezentul cod cuprinde procedura de modificare a acestor impozite, taxe si contributii sociale. De asemenea, autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa elaboreze norme metodologice, instructiuni si ordine in aplicarea prezentului cod si a conventiilor de evitare a dublei impuneri. AC26
AC26 (1) Prezentul cod stabileste cadrul legal pentru impozitele si taxele prevazute la art. 2, care constituie venituri la bugetul de stat si bugetele locale, precizeaza contribuabilii care trebuie sa plateasca aceste impozite si taxe, precum si modul de calcul si de plata al acestora. Prezentul cod cuprinde procedura de modificare a acestor impozite si taxe. De asemenea, autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa elaboreze norme metodologice,instructiuni si ordine in aplicarea prezentului cod si a conventiilor de evitare a dublei impuneri. AC26
(2) Cadrul legal de administrare a impozitelor si taxelor reglementate de prezentul cod este stabilit prin legislatia privind procedurile fiscale.
(3) In materie fiscala, dispozitiile prezentului cod prevaleaza asupra oricaror prevederi din alte acte normative, in caz de conflict intre acestea aplicandu-se dispozitiile Codului fiscal.
(4) Daca orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a unui tratat la care Romania este parte, se aplica prevederea acelui tratat.
(5) Orice masura de natura fiscala care constituie ajutor de stat se acorda potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007 .
(5) Orice masura de natura fiscala care constituie ajutor de stat se acorda potrivit dispozitiilor Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare.

- publicitate -

5 COMENTARII

  1. Coventiile fiscale sunt in mare majoritate conventii pentru evitarea duble impuneri (CEDI) si au o dubla natura: (1) tratat internaional, si (2) act de drept intern, deoarece sunt ratificate prin lege. Scopul principal al CEDI este reprezentat de evitarea impozitarii repetate a aceluiasi venit si/sau avere de catre autoritatile fiscale diferite, fiecare aplicand normele fiscale nationale.

    Conventiile fiscale incheiate de Romania pentru Evitarea Dublei Impuneri Internationale – lista cu linkuri catre textul integral

  2. Impozitul reprezinta acea contributie baneasca fara contraprestatie directa, obligatorie si cu titlul nerambursabil, care este datorata potrivit legii la bugetul de stat, de catre persoanele fizice si/sau juridice pentru veniturile pe care le obtin, pentru bunurile pe care le detin, respectiv pentru marfurile pe care la produc si/sau distrivuie ori pentru serviciile pe care le presteaza sau executa.
    Taxa este plata achitata de catre o persoana fizica/juridica pentru un anumit act sau serviciu prestat de catre o institutie publica (si asimilate) la cererea persoanei si in folosul ei.
    Impozitele reprezinta o forma de prelevare a unei parti din veniturile si/sau averea persoanelor fizice si juridice la dispozitie statului in vederea acoperirii cheltuielilor publice. Aceasta prelevare se face in mod obligatoriu, cu titlul nerambursabil si fara contrapestatie din partea statului (I. Vacarel – Finante Publice ed. a IV-a pg.358: )