ART. 287 Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judetene

194

Nivelul impozitelor si taxelor locale prevazute in prezentul titlu poate fi majorat anual cu pana la 20% de consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, cu exceptia taxelor prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) si la art. 295 alin. (11) lit. b)-d).

- Publicitate -

1 COMENTARIU

  1. Art. 287 a fost modificat de pct. 119 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MOf nr. 793 din 27 august 2004.
    Art. 287 a fost modificat de pct. 36 din LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicata in MOf nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.
    Art. 287 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 256 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MOf nr. 662 din 1 august 2006.