ART. 286 Scutiri si facilitati stabilite de consiliile locale

513

(1) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri sau o reducere a acestuia pentru o cladire folosita ca domiciliu de persoana fizica ce datoreaza acest impozit.
(2) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren sau o reducere a acestuia pentru terenul aferent cladirii folosite ca domiciliu al persoanei fizice care datoreaza acest impozit.
(3) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren sau o reducere a acestora pentru persoanele ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social.
(4) In cazul unei calamitati naturale, consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, precum si a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism si autorizatiei de construire sau o reducere a acestora.
(5) Scutirea de la plata impozitelor sau reducerile acestora prevazute la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplica persoanei respective cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii sau reducerii.
(6) Începând cu anul fiscal 2008, consiliul local poate acorda scutiri de la plata impozitului pe clãdiri si a impozitului pe teren, datoratã de cãtre persoanele juridice în conditiile elaborãrii unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regionalã si în conditiile îndeplinirii dispozitiilor prevãzute de Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 117/2006  privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 137/2007 .
(6) Consiliul local poate acorda scutiri de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, datorate de catre persoanele juridice care efectueaza investitii de peste 500.000 euro pe o perioada de pana la 5 ani inclusiv, astfel:
a) scutirea de impozit pe cladiri, de la data de intai a lunii urmatoare finalizarii cladirii;
b) scutirea de impozit pe teren, de la data de intai a lunii urmatoare eliberarii autorizatiei de construire.
(7) In cazul investitiilor de peste 500.000 euro, finalizate si puse in functiune la data intrarii in vigoare a prezentei legi, consiliul local poate stabili cota de 0,25% la calculul impozitului pe cladiri, pe o perioada de 3 ani inclusiv.

- Publicitate -

3 COMENTARII

  1. Alin. (3) al art. 286 a fost modificat de pct. 118 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MOf nr. 793 din 27 august 2004.
    Alin. (6) al art. 286 a fost modificat de pct. 118 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MOf nr. 793 din 27 august 2004.
    Alin. (6) al art. 286 a fost modificat de pct. 254 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MOf nr. 662 din 1 august 2006.
    Alin. (7) al art. 286 a fost introdus de pct. 255 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MOf nr. 662 din 1 august 2006.