ART. 285^1 Scutiri si facilitati pentru persoanele juridice

170

Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum si terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire.

- Publicitate -

1 COMENTARIU