MFP: Proiect de ordin pentru modificarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice si a certificatului de obligatii bugetare

136

Miercuri, 18 mai 2011, Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat online pentru dezbatere publica un Proiect de ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr.752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora

Potrivit referatului de parobare, pentru clarificarea tuturor aspectelor care au aparut in timpul aplicarii prevederilor actului normativ mai sus mentionat, prin prezentul proiect de ordin se propun urmatoarele:
– o singura procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscala si un singur model al acestuia, indiferent de statutul juridic al contribuabililor;
– situatiile in care organul fiscal elibereaza certificatul de atestare fiscala;
– organul fiscal competent pentru primirea cererilor/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscala;
– stabilirea actiunilor pe care organul fiscal trebuie sa le intreprinda in cazul verificarii situatiei fiscale a contribuabilului existenta la momentul depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscala;
– informatiile ce vor fi inscrise in certificatul de atestare fiscala;
– momentul exigibilitatii obligatiilor fiscale inscrise in certificatul de atestare fiscala;
– posibilitatea contribuabilului de a solicita mai multe exemplare ale certificatului de atestare fiscala;
– procedura de eliberare a certificatului de atestare pentru contribuabilii mari si mijlocii atunci cand acestia depun cererea de eliberare la un alt organ fiscal decat cel competent;
– modelul si continutul unor formulare

Referinte anexate:
Proiect Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr.752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora – publicat in data de 18.05.2011
Anexa 1 – Certificat de atestare fiscala
Anexa 2 – Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscala
Anexa 3 – Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor
Referat de aprobare

- Publicitate -