În documentarul de mai jos, Directia Generala a Finantelor Publice Valcea prezinta contribuabililor, persoane impozabile inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata (TVA), principalele prevederi legale referitoare la ajustarea bazei de impozitare a TVA.

Situatii in care se ajusteaza baza TVA
Baza de impozitare se reduce in urmatoarele situatii:
– daca a fost emisa o factura si, ulterior, operatiunea este anulata total sau partial, inainte de livrarea bunurilor sau de prestarea serviciilor;
– in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, calitatea ori preturile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum si in cazul anularii totale ori partiale a contractului pentru livrarea sau prestarea in cauza ca urmare a unui acord scris intre parti sau ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile sau in urma unui arbitraj;
– in cazul in care rabaturile, remizele, risturnele si celelalte reduceri de pret prevazute la art. 137 alin. (3) lit. a) Cod Fiscal (CF), sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;
– in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, hotarare ramasa definitiva si irevocabila;
– in cazul in care cumparatorii returneaza ambalajele in care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circula prin facturare.
Important! În situatiile prevazute mai sus, furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii sau dupa facturarea livrarii/prestarii, chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata, dar evenimentele mentionate intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. Furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau, dupa caz, fara semnul minus, daca baza de impozitare se majoreaza, care vor fi transmise si beneficiarului.
De retinut! Prevederile mentionate se aplica si pentru livrari intracomunitare.

Cazuri de ajustare a bazei TVA
Beneficiarii au obligatia sa ajusteze dreptul de deducere a taxei exercitat initial, potrivit prevederilor art. 148 lit. b) si art. 149 alin. (4) lit. e) CF, numai pentru operatiunile prevazute la art. 138 lit. a) – c) si e) CF.
Atentie! Aceste prevederi se aplica si pentru achizitiile intracomunitare.
Ajustarea bazei de impozitare a TVA, in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului, este permisa numai in situatia in care data declararii falimentului beneficiarilor a intervenit dupa data de 1 ianuarie 2004, inclusiv pentru facturile emise inainte de aceasta data, daca contravaloarea bunurilor livrate/serviciilor prestate ori TVA aferenta consemnata in aceste facturi nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului.
Reducerile de pret acordate de producatorii/distribuitorii de bunuri pe baza de cupoane valorice in cadrul unor campanii promotionale se reflecta in facturi astfel:
– facturile de reducere se intocmesc direct de catre producatorii/distribuitorii de bunuri pe numele comerciantilor care au acceptat cupoanele valorice de la consumatorii finali, chiar daca initial facturile de livrare a bunurilor pentru care se acorda aceste reduceri de pret au fost emise de producatori/distribuitori catre diversi intermediari cumparatori-revanzatori. La rubrica „Cumparator” se inscriu datele de identificare ale cumparatorului care a acceptat cupoanele valorice de la consumatorii finali;
– in cazul in care producatorii/distribuitorii de bunuri incheie contracte cu societati specializate in administrarea cupoanelor valorice, producatorii/distribuitorii emit o singura facturi fiscale cu semnul minus pentru valoarea reducerilor de pret acordate in cursul unei luni si a TVA aferente.
Atentie! Anexa la aceste facturi trebuie sa contina informatii din care sa rezulte valoarea reducerilor de pret acordate de un producator/distribuitor pentru fiecare comerciant, pe categorii de bunuri. La rubrica „Cumparator” se vor inscrie datele de identificare ale societatii specializate in administrarea cupoanelor valorice.
Societatile specializate in administrarea cupoanelor valorice vor emite catre fiecare comerciant o singura facturi fiscale cu semnul minus pentru toate bunurile in cauza, in care vor inscrie valoarea reducerilor de pret acordate de producatori/distribuitori in cursul unei luni si a TVA aferente.
Important! Anexa la aceste facturi trebuie sa contina informatii din care sa rezulte valoarea reducerilor de pret acordate de un producator/distribuitor pentru fiecare comerciant, pe categorii de bunuri. La rubrica „Furnizor” se vor inscrie datele de identificare ale societatii specializate in administrarea cupoanelor valorice.
*
Baza legala: art.138 Cod Fiscal, pct. 20 din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Sursa: finantevalca.ro – 24.05.2011

- publicitate -