OUG 49/2011 – Modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a altor prevederi financiar-fiscale

89

ORDONANTA DE URGENTA nr. 49/2011 din 31 mai 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a altor prevederi financiar-fiscale
2011-05-31 – Data intrarii in vigoare: 31 Mai 2011
2011-05-31 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 381 din 31 mai 2011
2011-05-31 – Declaratii de presa gov.ro:  Gh.Ialomitianu, E. Boc si comunicat
2011-05-25 – Proiect si nota de fundamentare

ORDONANTA DE URGENTA nr. 49/2011 din 31 mai 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a altor prevederi financiar-fiscale

Avand in vedere necesitatea combaterii in regim de maxima urgenta a fraudei fiscale in domeniul TVA pentru livrarile de cereale si plante tehnice,
tinand seama de recomandarile serviciilor Comisiei Europene privind restrangerea sferei categoriilor de bunuri pentru care Romania a solicitat autorizarea pentru aplicarea unei masuri speciale de derogare de la prevederile art. 193 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere necesitatea implementarii taxarii inverse pentru cereale si plante tehnice inainte de inceputul perioadei de recoltare a acestora, in care se manifesta cu preponderenta fenomenele evazioniste,
tinand seama de situatia specifica in care se afla Romania, generata de structura proprietatilor agricole din tara noastra,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

ART. I
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 160 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„c) livrarea de cereale si plante tehnice mentionate in continuare, care figureaza in nomenclatura combinata stabilita prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful vamal comun:

┌─────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│    Cod NC      │        Produs       │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 1001 10 00       │Grau dur              │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 1001 90 10       │Alac (Triticum spelta), destinat  │
│             │insamantarii            │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ex 1001 90 91      │Grau comun destinat insamantarii  │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ex 1001 90 99      │Alt alac (Triticum spelta) si grau │
│             │comun, nedestinate insamantarii   │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│1002 00 00        │Secara               │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│1003 00         │Orz                 │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│1005           │Porumb               │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│1201 00         │Boabe de soia, chiar sfaramate   │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│1205           │Seminte de rapita sau de rapita   │
│             │salbatica, chiar sfaramate     │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│1206 00         │Seminte de floarea-soarelui, chiar │
│             │sfaramate              │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│1212 91         │Sfecla de zahar"          │
└─────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

2. La articolul 160, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
„(6) Prevederile alin. (2) lit. c) se aplica pana la data de 31 mai 2013 inclusiv.”

ART. II
Alineatul (1) al articolului II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 421 din 23 iunie 2010, se abroga.

PRIM-MINISTRU EMIL BOC
Contrasemneaza: —————
Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu

Bucuresti, 31 mai 2011.
Nr. 49.
——-

- Publicitate -