2011-07-25 – OMFP 2239/2011 – Aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate

Marti, 7 iunie 2011, Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat online pentru dezbatere publica Proiectul de ordin pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate.

In referatului de aprobare se precizeaza:
Ca urmare a modificarii si completarii Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2011 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 si pentru modificarea altor acte normative incidente, persoanele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate, aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.
Potrivit sistemului simplificat de contabilitate, persoanele care se incadreaza in criteriile de marime prevazute la art. 5 alin. (1^1) din lege intocmesc situatii financiare anuale compuse din bilant simplificat si cont de profit si pierdere simplificat.
Criteriile de marime referitoare la cifra de afaceri neta si totalul activelor trebuie indeplinite cumulativ.
Persoanele care indeplinesc cele doua criterii marime, dar nu opteaza pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, aplica Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
Sub aspectul organizarii si conducerii contabilitatii, potrivit  Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2011, in cazul persoanelor care opteaza pentru sistemul simplificat de contabilitate, contabilitatea poate fi organizata si condusa astfel:
– in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie; sau
– pe baza de contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania; sau
– pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare.
Ulterior constatarii depasirii limitelor oricaruia dintre cele doua criterii de marime, persoanele care au utilizat optiunea referitoare la sistemul simplificat de contabilitate si la care contabilitatea a fost organizata si condusa pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare au obligatia ca pana la sfarsitul exercitiului financiar urmator celui pentru care s-a constatat depasirea criteriilor, sa ia masurile necesare in vederea respectarii prevederilor legale cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii, astfel incat situatiile financiare anuale sa fie intocmite cu respectarea reglementarilor contabile aplicabile.

Documente anexate:
Proiect Ordin pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate
Anexa
Referat de aprobare

- publicitate -

1 COMENTARIU