INFORMARE DE PRESA publicata de Ministerul Finantelor Publice (MFP)

În data de 31 mai 2011 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a altor prevederi financiar – fiscale care reglementeaza aplicarea taxarii inverse in domeniul TVA pentru livrarea urmatoarelor categorii de cereale si plante tehnice: grau dur; alac (Triticum spelta), destinat insamantarii; grau comun destinat insamantarii; alt alac (Triticum spelta) si grau comun, nedestinate insamantarii; secara; orz; porumb; boabe de soia, chiar sfaramate; seminte de rapita sau de rapita salbatica, chiar sfaramate; seminte de floarea-soarelui, chiar sfaramate si sfecla de zahar.

Masura se aplica incepand cu data de 31 mai 2011, data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2011, pana la data de 31 mai 2013, inclusiv.
Desi taxarea inversa pentru aceste bunuri era deja prevazuta prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2010, masura nu putea fi aplicata decat in termen de 10 zile de la data comunicarii de catre Consiliul UE a apobarii autorizarii Romaniei pentru a aplica taxarea inversa.
Pentru a urgenta punerea in aplicare a acestei masuri, autoritatile romane au intreprins eforturi deosebite pe langa Comisia Europeana si Consiliul UE. Astfel, in urma acestor eforturi pe data de 27 mai 2011 Romania a obtinut, conform procedurii tacite, autorizarea de catre Consiliul Uniunii Europene privind aplicarea taxarii inverse pentru categoriile de cereale si plante tehnice la care am facut referire mai sus.
Concomitent cu obtinerea acestei autorizari a fost elaborata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2011 avand in vedere necesitatea introducerii acestei masuri inainte de inceputul perioadei de recoltare. Asa cum rezulta, acesata ordonanta a devansat practic termenul de la care taxarea inversa poate fi aplicata, fata de termenul prevazut de O.U.G. 54/2010.

În aplicarea O.U.G. 49/2011 nu este necesara elaborarea de norme metodologice, intrucat ordonanta descrie codurile tarifare ale fiecarui bun din categoria cerealelor si a plantelor tehnice, iar mecanismul taxarii inverse este aplicat in Romania pentru alte bunuri (deseuri, material lemnos), regulile general valabile pentru orice bunuri pentru care se aplica taxare inversa fiind deja stabilite la art 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pct. 82 din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Redam in cele ce urmeaza principalele repere privind aplicarea taxarii inverse prevazute deja in Codul fiscal si in normele de aplicare:

– conditia obligatorie pentru aplicarea taxarii inverse este ca atat furnizorul, cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153;

- publicitate -

– furnizorii nu vor inscrie TVA pe facturile emise pentru livrarile de bunuri pentru care se aplica taxare inversa. La alin. (3) al pct. 82 din norme se prevede ca in cazul livrarilor de bunuri pentru care se aplica taxare inversa, inclusiv pentru avansurile incasate, furnizorii emit facturi fara taxa si inscriu in aceste facturi o mentiune referitoare la faptul ca au aplicat taxarea inversa. Taxa se calculeaza de catre beneficiar si se inscrie in facturi si in jurnalul pentru cumparari, fiind preluata atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila in decontul de taxa.
Din punct de vedere contabil, beneficiarul va inregistra in cursul perioadei fiscale 4426 = 4427 cu suma taxei aferente. Beneficiarii au drept de deducere a taxei in limitele si in conditiile stabilite la art. 145 – 147^1;

– de aplicarea prevederilor art.160, respectiv a taxarii inverse, sunt responsabili atat furnizorii, cat si beneficiarii. La pct. 82 alin. (7) din norme se precizeaza ca in cazul neaplicarii taxarii inverse prevazute de lege, organele de inspectie fiscala vor dispune masuri pentru obligarea furnizorilor si a beneficiarilor la corectarea operatiunilor si aplicarea taxarii inverse.

– Taxarea inversa prevazuta de art. 160 din Codul fiscal, se aplica numai pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii in interiorul tarii. La pct. 82 alin. (1) din norme se mentioneaza ca prin livrari de bunuri/prestari de servicii in interiorul tarii se intelege operatiunile realizate numai intre persoane care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, care au locul livrarii sau locul prestarii in Romania conform art. 132, respectiv art. 133 din Codul fiscal, si sunt operatiuni taxabile conform titlului VI din Codul fiscal. Prin urmare, taxarea inversa nu poate fi aplicata pentru operatiunile de import de cereale sau plante tehnice, ci numai pentru livrarile realizate in interiorul tarii. Pentru livrarea si achizitia intracomunitara de astfel de bunuri se aplica regulile general valabile pentru aceste operatiuni.

– pentru solutionarea situatiilor tranzitorii care apar ca urmare a includerii livrarilor de cereale si plate tehnice in categoria celor pentru care se aplica taxarea inversa prin intrarea in vigoare a OUG nr. 49/2011, se aplica prevederile art. 134 alin. (6) din Codul fiscal, respectiv se va aplica regimul in vigoare la data exigibilitatii de taxa, conform reglementarilor alin. (8) al pct. 82 din norme. Prin urmare, taxarea inversa pentru cerealele si plantele tehnice prevazute de OUG nr. 49/2011 se aplica numai pentru livrarile a caror exigibilitate de taxa, determinata potrivit art. 134^2 din Codul fiscal, intervine incepand cu data de 31 mai 2011, respectiv numai pentru livrarile realizate incepand cu data de 31 mai 2011, precum si pentru facturile partiale si/sau de avansuri emise incepand cu aceasta data. În situatia in care livrarile au avut loc inainte de data de 31 mai 2011, dar facturile aferente acestor livrari au fost emise dupa aceasta data, se aplica regimul normal de taxare. În acest sens, va fi avut in vedere exemplul redat la pct. 82 din norme, care este relevant si in contextul introducerii cerealelor si a plantelor tehnice in sfera bunurilor pentru care se aplica taxarea inversa. Astfel, in sensul prevederilor pct. 82 alin. (8) din norme si a solutiei din exemplul dat la acest alineat, in situatia in care o societate care comercializeaza cereale sau plante tehnice de natura celor mentionate in OUG nr. 49/2011 a emis facturi partiale si/sau de avansuri anterior datei intrarii in vigoare a acestui act normativ, respectiv 31 mai 2011, dar faptul generator de taxa, respectiv livrarea bunurilor are loc dupa aceasta data, la regularizarea facturilor partiale si/sau de avansuri emise anterior datei de 31 mai 2011 se va mentine regimul aplicat la data exigibilitatii de taxa, respectiv regimul normal de taxa, furnizorul fiind obligat sa aplice taxarea inversa numai pentru diferenta dintre valoarea livrarii si sumele facturate anterior datei de 31 mai 2011.

Subliniem faptul ca toate prevederile legale din Codul fiscal si din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal mentionate mai sus referitoare la taxarea inversa sunt in vigoare si trebuie aplicate de la data de 31 mai 2011 si de persoanele care livreaza/achizitioneaza cereale si plante tehnice.

sursa: mfinante.ro 14-06-2011