OMFP 2215/2011 – Aplicarea unitara a prevederilor art. 296^19 din Codul fiscal

52

ORDIN nr. 2.215/2011 pentru aplicarea unitara a prevederilor art. 296^19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (OMFP 2215/2011)
2011-06-29 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 455 din 29 iunie 2011

ORDIN nr. 2.215/2011 pentru aplicarea unitara a prevederilor art. 296^19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza prevederilor art. 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1
În aplicarea dispozitiilor art. 296^19 alin. (1) si alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii iunie 2011 poate fi depusa la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice, in format hartie, semnat si stampilat conform legii, insotit de declaratia in format electronic, pe suport electronic, pana la data de 25 iulie 2011.

Art. 2
Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, Directia legislatie impozite directe din cadrul Ministerului Finantelor Publice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu

- Publicitate -