ART. 275 Reguli speciale pentru videoteci si discoteci

324

(1) In cazul unei manifestari artistice sau al unei activitati distractive care are loc intr-o videoteca sau discoteca, impozitul pe spectacole se calculeaza pe baza suprafetei incintei prevazute in prezentul articol.
(2) Impozitul pe spectacole se stabileste pentru fiecare zi de manifestare artistica sau de activitate distractiva, prin inmultirea numarului de metri patrati ai suprafetei incintei videotecii sau discotecii cu suma stabilita de consiliul local, astfel:
a) in cazul videotecilor, suma este de pana la AC15-1 1* lei AC15-1 AC15-1 2 lei AC15-1;
b) in cazul discotecilor, suma este de pana la AC15-1 2* lei AC15-1 AC15-1 3 lei AC15-1.
(3) Impozitul pe spectacole se ajusteaza prin inmultirea sumei stabilite, potrivit alin. (2), cu coeficientul de corectie corespunzator, precizat in tabelul urmator:

Rangul localitaţii

Coeficient de corecţie

0

8,00

I

5,00

II

4,00

III

3,00

IV

1,10

V

1,00

(4) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole stabilit in conformitate cu prezentul articol au obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale privind spectacolele programate pe durata unei luni calendaristice. Declaratia se depune pana la data de 15, inclusiv, a lunii precedente celei in care sunt programate spectacolele respective.

- Publicitate -

7 COMENTARII

 1. am si eu cateva nelamuri in legatura cu aceste taxe locale avand ca si cod caen 5630(Baruri si alte activitati distractive). Am o discoteca intr.o comuna si noul primar mi.a zs ca am de platit la primarie 2taxe una fiind o taxa de 15mil pe an pt autorizatie la bar si una pt discoteca care mi.a calculato pe m2 care ar insemna 5mil pe seara avand 150m. Intrebarea mea este ur: exista vreo modalitate sa scap de taxa asta care mi.a calculato pe m2 care m.ar duce pe luna la 20mil …si chiar trebuie sa platesc ambele taxe tinand cont ca discoteca si barul sunt in aceiasi incapere… nu.s separate..si sa zic ca nu as avea barul din ce bani as plati aceasta taxa pe m2 pe care cei de la primarie mi.o cer?????unde ar fi castigul???am uitat sa specific ca nu am nici intrare…(fiind intrarea libera). ast rasp va multumesc!

 2. – modelul declaratie nu a fost stabilit prin ordin comun

  – in practica se foloseste declaratia model ITL-012 tip 2003 aprobata prin anexa IV din HOTARAREA nr. 1278/2002 din 13 noiembrie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale (ordonanta abrogata de Legea nr. 571/2003)

  – ORDIN nr.384/10 din 2002/2003 al ministrului administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice privind aprobarea formularelor tipizate pentru colectarea impozitelor, taxelor locale şi a altor venituri ale bugetelor locale

 3. extras din LEGEA nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a IV-a Reteaua de localitati fisa act>> http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?id
  ART. 2
  (1) Reteaua nationala de localitati este compusa din localitati urbane si din localitati rurale, ierarhizate pe ranguri, potrivit anexelor nr. II-IV.
  (2) Potrivit prezentei legi, ierarhizarea localitatilor pe ranguri este urmatoarea:
  a) rangul 0 – Capitala Romaniei, municipiu de importanta europeana;
  b) rangul I – municipii de importanta nationala, cu influenta potentiala la nivel european;
  c) rangul II – municipii de importanta interjudeteana, judeteana sau cu rol de echilibru în reteaua de localitati;
  d) rangul III – orase;
  e) rangul IV – sate resedinta de comuna;
  f) rangul V – sate componente ale comunelor si sate apartinand municipiilor si oraselor.

 4. Impozitul pe spectacole lunar = numarul de zile declarate x numar de metri patrati ai videotecii/discotecii x cota impozit stabilita de consiliul local x coeficientul de corectie in functie de rangul localitatii

  scenariu de calcul impozit pe un spectacol tip discoteca ( numar zile declarate = 1)

  numar de metri patrati ai discotecii = 255 mp

  cota impozit stabilita de consiliul local = 2 lei/mp

  rang localitate = III

  coeficient de corectie = 3,00

  Impozitul pe un spectacol tip discoteca (o zi de discoteca) = 255mp x 2 lei/mp x 3,00 = 1.530 lei