HG 642/2011 – Acciza specifica, exprimata in echivalent euro pe 1.000 de tigarete

55

HOTARAREA nr. 642/2011 pentru aprobarea accizei specifice, exprimata in echivalent euro pe 1.000 de tigarete (HG 642/2011)
2011-06-27 – Publicata in Monitorul ofricial nr. 447 din 27 iunie 2011

HOTARAREA nr. 642/2011 pentru aprobarea accizei specifice, exprimata in echivalent euro pe 1.000 de tigarete

- Publicitate -

În temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al prevederilor art. 177 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al prevederilor notei din subsolul anexei nr. 1 la titlul VII din aceeasi lege,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic

Începand cu data de 1 iulie 2011, nivelul accizei specifice, exprimata in echivalent euro/1.000 de tigarete, prevazut in coloana 3 din anexa nr. 6 la titlul VII „Accize si alte taxe speciale“ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 51,49 euro/1.000 de tigarete.

PRIM-MINISTRU EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu

- Publicitate -