HG 642/2011 – Acciza specifica, exprimata in echivalent euro pe 1.000 de tigarete

74

HOTARAREA nr. 642/2011 pentru aprobarea accizei specifice, exprimata in echivalent euro pe 1.000 de tigarete (HG 642/2011)
2011-06-27 – Publicata in Monitorul ofricial nr. 447 din 27 iunie 2011

HOTARAREA nr. 642/2011 pentru aprobarea accizei specifice, exprimata in echivalent euro pe 1.000 de tigarete

În temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al prevederilor art. 177 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al prevederilor notei din subsolul anexei nr. 1 la titlul VII din aceeasi lege,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic

Începand cu data de 1 iulie 2011, nivelul accizei specifice, exprimata in echivalent euro/1.000 de tigarete, prevazut in coloana 3 din anexa nr. 6 la titlul VII „Accize si alte taxe speciale“ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 51,49 euro/1.000 de tigarete.

PRIM-MINISTRU EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu

- Publicitate -