Comunicat de presa Comisia Europeana privind urmatorul Cadru Financiar Multianual (CFM) – Bruxelles, 29 iunie 2011

În actualul context de austeritate fiscala in intreaga UE, Comisia a prezentat o propunere ambitioasa, dar realista, pentru urmatorul CFM, explica Janusz Lewandowski, comisarul pentru programarea financiara si buget: printr-o realocare inteligenta a bugetului, am creat o marja pentru a finanta noi prioritati, cum ar fi infrastructura transfrontaliera pentru energie si transport, cercetarea si dezvoltarea, educatia si cultura, securizarea frontierelor externe si consolidarea vecinilor nostii din sud si din est. În plus, am modernizat practic toate politicile noastre prin simplificarea programelor noastre si prin introducerea de conditionalitati suplimentare privind cheltuirea fondurilor.

- Publicitate -

Uniunea Europeana are un buget mic, dar cu un impact important asupra cetatenilor Europei. Propunerea Comisiei privind bugetul multianual pentru perioada 2014-2020 raspunde preocuparilor de astazi si necesitatilor de maine. Aceasta se concentreaza asupra finantarii prioritare la nivelul UE care furnizeaza o adevarata valoare adaugata.

De exemplu, o facilitate intitulata „Conectarea Europei”, care finanteaza proiecte transfrontaliere in domeniul energiei, transporturilor si tehnologiei informatiei pentru consolidarea structurii de baza a pietei noastre interne; o crestere semnificativa a sumelor alocate cercetarii si inovarii pentru a investi in competitivitatea noastra si fonduri suplimentare pentru tineretul Europei – acestea sunt doar cateva din noile elemente ale propunerii Comisiei. În acelasi timp, acest buget inovator al UE isi mentine caracterul riguros: suma globala propusa pentru urmatorii sapte ani este 1.025 miliarde EUR in credite de angajament (1,05 % din VNB-ul UE) si 972,2 miliarde EUR (1 % din VNB-ul UE) in credite de plata.

Referitor la politica fiscala, potrivit comunicatului CE, noul buget multianual al UE va dispune de resurse mai transparente si mai echitabile, reducand si simplificand contributiile statele membre. Comisia propune adaugarea de noi resurse proprii celor deja existente, astfel cum se prevede in tratat. Obiectivul nu este de a spori bugetul UE, ci de a furniza acestuia o baza mai solida si de a reduce contributiile directe ale statelor membre.

Noile resurse proprii ar fi o taxa pe tranzactiile financiare si o noua taxa pe valoarea adaugata (TVA) modernizata. În mod simultan, s-ar renunta la actuala resursa bazata pe TVA (o parte din TVA colectata de statele membre).

De asemenea, Comisia propune simplificarea actualelor mecanisme de corectare care se aplica unor state membre. Aceasta se va efectua printr-o reducere forfetara bruta a platilor lor bazate pe VNB.

Nu sunt propuneri pentru o taxă directa a UE, si nici privind majoarea poverii fiscale. A se vedea MEMO/11/459 (Mituri despre bugetul UE si despre cadrul financiar multianual – punctul 8)
Traducere neoficiala
8.Comisia doreşte să introducă o impozitare directă a UE şi de a creşte povara fiscală asupra cetăţenilor.
Acest lucru este greşit.
Comisia nu a propus ideea unui impozit direct al UE. Statele membre rămân în controlul asupra majorarii taxelor.Comisia nu devine taxman dumneavoastră. Idei pentru noi resurse proprii aşa cum sunt prezentate în revizuirea bugetului nu au drept scop privire fonduri suplimentare pentru Bruxelles. Nu este vorba despre majorarea sarcinii fiscale a cetăţenilor. Este vorba despre schimbarea mixului de resurse care finanţează bugetul UE. Fiecare euro care este colectat în cadrul unui sistem reformat reduce contribuţiile naţionale ale statelor membre si face ca noul buget sa fie mai echitabil şi mai transparent.

Ştiaţi că orice decizie cu privire la finanţarea UE prevede acordul unanim al statelor membre şi ratificarea ulterioară în conformitate cu cerinţele lor constituţionale? Normele de punere în aplicare necesită, în plus, acordul Parlamentului European. Acest lucru înseamnă că resursele proprii ale UE sunt supuse unui control parlamentar puternic şi că suveranitatea statelor membre şi a drepturilor democratice sunt pe deplin asigurate.

Doua noi resurse proprii: taxa pe tranzactiile financiare si TVA modernizata. A se vedea MEMO/11/468 (sub pct. 3)
Traducere neoficiala
Care ar fi resurse noi atunci?
Modificările propuse de Comisie sunt după cum urmează:
Simplificarea contribuţia statelor membre prin renuntarea la complexul sistem de resurse proprii bazate pe TVA începând cu 2014. Acest lucru va face sistemul de contribuţii simplu şi mai transparent.
Introducerii a două noi resurse proprii: o taxă pe tranzacţiile financiare (TTF) si a TVA modernizata. Acest lucru va facilita consolidarea bugetară în statele membre, prin reducerea contribuţiilor acestora la bugetul UE, va aduce un nou impuls pentru dezvoltarea pieţei interne în domeniul TVA şi al impozitării sectorului financiar.
Reforma mecanismelor de corecţie prin înlocuirea tuturor corecţiilor existente cu un sistem mai simplu şi mai transparent ale sumelor forfetare in legătură cu prosperitatea statelor membre.
Prezentele propuneri ale Comisiei utilizeaza pe deplin posibilităţile oferite de Tratatul de la Lisabona de a stabili noi categorii de resurse proprii sau să desfiinţeze pe cele existente.Raportul privind funcţionarea sistemului de resurse proprii evidenţiază modul în care fiecare dintre aceste propuneri sunt in relatie şi se completează cu celelalte.

Declaratia presedintelui CE Barroso:

 

 

CE: A investi astazi pentru cresterea de maine from Cod Fiscal NET on Vimeo.

Referinte:

Comunicate de presa CE: IP/11/799

Comunicarea este disponsibila pe site-ul internet privind cadrul financiar multianual

MEMO/11/468: Cadrul financiar multianual (CFM): intrebari si raspunsuri

MEMO/11/469: Alocarea de fonduri in domeniile importante – cum va ofera valoare adaugata bugetul UE

MEMO/11/459: Mituri cu privire la bugetul UE si la cadrul financiar multianual

SPEECH/11/487: Declaratiile presedintelui Barroso referitoare la propunerile Comisiei privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2-2020

- Publicitate -