MFP: Proiect HG – Procedura de analiza de risc in vederea verificarii fiscale prealabile a persoanelor fizice

85

Pe 7 Iulie 2011, Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat online pentru dezbatere publica un proiect de Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de analiza de risc in vederea verificarii fiscale prealabile a persoanelor fizice.
Potrivit Notei de fundamentare a proiectului de HG, analiza de risc reprezinta activitatea efectuata de organele fiscale pentru a idnetifica riscurile de nedeclarare a veniturilor impozabile, de a le evalua, gestiona si comunica organelor fiscale competente, in vederea selectarii persoanelor fizice care vor fi supuse verificarii fiscale prealabile documentare.

Art. 7 din proiect prevede ca activitatea de evaluare a riscurilor pe care persoanele fizice le prezinta din punct
de vedere fiscal se realizeaza prin:
a) compararea valorii veniturilor declarate cu fluxurile de numerar precum si cu valoarea cresterii patrimoniale si a cheltuielilor personale efectuate;
b) evaluarea riscului de nedeclarare. Riscul de nedeclarare reprezinta diferenta dintre veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii de venit, pe de o parte si, pe de alta parte, situatia fiscala personala;
c) stabilirea riscului minim acceptat de administratia fiscala prin verificarea incadrarii diferentelor stabilite in limita prevazuta de art.109^1 alin. (4) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Referinte:
Proiect HG
Nota de fundamentare

- Publicitate -