Cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare introdusa de Curtea de Apel Bucuresti (Romania) la data de 26 mai 2011 – SC Gran Via Moinesti Srl / Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), Administratia Finantelor Publice Bucuresti
(Cauza C-257/11) Limba de procedura: romana
Instanta de trimitere Curtea de Apel Bucuresti
Partile din actiunea principala
Reclamanta: SC Gran Via Moinesti Srl
Parate: Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), Administratia Finantelor Publice Bucuresti

Întrebarile preliminare
Achizitionarea unor constructii supuse demolarii, impreuna cu o suprafata de teren, in vederea edificarii unui complex rezidential pe respectiva suprafata de teren, de catre o societate comerciala platitoare de TVA, poate reprezenta o activitate premergatoare, respectiv o cheltuiala de investitie pentru realizarea complexului rezidential, pentru a beneficia de deducerea TVA aferent achizitionarii constructiilor, in raport de dispozitiile art. 167 si 168 din Directiva 2006/112/CE1 din 28 noiembrie 2006, privind sistemul comun al taxei pe valoare adaugata.

Demolarea constructiilor supuse demolarii, achizitionate impreuna cu suprafata de teren, in vederea edificarii unui complex rezidential pe respectiva suprafata de teren, este supusa ajustarii TVA aferent achizitionarii constructiilor, in raport de dispozitiile art. 185 alin. 2 din Directiva 2006/112/CE din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoare adaugatas
____________

1 – Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata ( JO L 347, p. 1, 09/vol.3, p. 7).

sursa: curia.europa.eu

- Publicitate -