Marti, 3 august 2011, Consiliul Fiscal a emis opinii si recomandari privitoare la proiectul de rectificare bugetara, in conformitate cu prevederile Legii 69/2010.

Potrivit documentului publicat online, opiniiile si recomandarile Consiliul Fiscal sunt:

1. Proiectul de rectificare bugetara indeplineste conditiile art. 15, alin. (2) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010 cu privire la faptul ca nu pot fi aprobate mai mult de doua rectificari bugetare pe an si acestea nu pot fi promovate in primele 6 luni ale anului. Proiectul de rectificare indeplineste si regula stipulata la art. 9, alin. (2) din Legea nr. 69/2010 conform caruia totalul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat nu poate fi majorat pe parcursul anului bugetar, cu ocazia rectificarilor bugetare.

2. Proiectul de rectificare nu indeplineste regula cu privire la rectificarile bugetare stipulata la art. 16 din Legea nr. 69/2010 conform caruia cheltuielile totale ale bugetului general consolidat, excluzand asistenta financiara din partea Uniunii Europene si a altor donatori, pot fi suplimentate cu ocazia rectificarilor bugetare numai pentru plata serviciului datoriei publice si pentru plata contributiei Romaniei la bugetul Uniunii Europene.

3. Nivelul total al cheltuielilor bugetului general consolidat excluzand asistenta financiara din partea Uniunii Europene si a altor donatori propus prin proiectul de rectificare depaseste cu 2.9 mld. lei plafonul de 194,4 mld. lei aprobat de Parlament pentru anul 2011 prin Legea 275/2010 privind aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați in strategia fiscal-bugetara. În acest context, Consiliul Fiscal atrage atenția asupra faptului ca incalcarea articolului 16 din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare implica sanctiuni explicite in conformitate cu prevederile articolului 56 alin. 1 si 2 din aceeasi lege.

Desi proiectul de Ordonanța de Urgenta pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 prevede derogarea de la prevederile art. 16 al Legii responsabilitații fiscal-bugetare, Consiliul fiscal considera regretabila practica de a eluda printr-un act normativ regulile instituite prin legea 69/2010 pentru promovarea disciplinei in execuția bugetara. Cu toate ca majorarea de cheltuieli poate fi justificata parțial de necesitatea platii arieratelor, suspendarea temporara a prevederilor legii responsabilitații fiscal-bugetare creeaza un precedent care poate genera in viitor si alte derapaje de la principiile unei politici fiscal-bugetare responsabile si predictibile.

În plus, recursul la derogare de la regulile instituite de legea responsabilitații fiscal-bugetare nu este de natura sa contribuie la stabilirea unui cadru credibil si predictibil de derulare a politicii fiscal-bugetare, subminand astfel unul dintre scopurile pentru care legea 69/2010 a fost asumata si promovata de autoritati.

sursa: document Consiliul Fiscal

- Publicitate -