Art. 79^1 – Definirea şi impozitarea veniturilor a caror sursa nu a fost identificata

133

AC26 Orice venituri constatate de organele fiscale, în conditiile Codului de procedurã fiscala, a caror sursa nu a fost identificata se impun cu o cota de 16% aplicata asupra bazei impozabile ajustate pe baza procedurilor si metodelor indirecte de reconstituite a veniturilor sau cheltuielilor. Prin decizia de impunere organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului si al accesoriilor. AC26

- Publicitate -