Art. 296^17 Alte sume pentru care se calculeaza si se retine contributia de asigurari sociale de sanatate

273

AC27 (1) Se datoreaza si se retine contributie de asigurari sociale de sanatate pentru indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca, acordate in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale.
(2) Contributia de asigurari sociale de sanatate prevazuta la alin. (1) se suporta de catre angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale constituit in conditiile legii. AC27

- Publicitate -