AC27 Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. c), baza de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat si a contributiei individuale datorate bugetului asigurarilor pentru somaj este cea stabilita potrivit art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010, cu modificarile ulterioare. AC27

- publicitate -

1 COMENTARIU