Art. 296^8 Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 3

128

AC27 Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 3, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se stabileste asupra ajutorului social acordat. Contributia se suporta de la bugetul de stat. AC27

- Publicitate -