Art. 296^7 Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 2

185

AC27 Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 2, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate o reprezinta indemnizatia pentru cresterea copilului. Contributia se suporta de la bugetul de stat. AC27

- Publicitate -