Art. 112^4 Anul fiscal

99

AC27 (1) Anul fiscal al unei microintreprinderi este anul calendaristic.
(2) În cazul unei microintreprinderi care se infiinteaza sau isi inceteaza existenta, anul fiscal este perioada din anul calendaristic in care persoana juridica a existat. AC27

- Publicitate -