Intrebare
Cum se calculeaza si se declara impozitul aferent drepturilor salariale acordate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, acordate in anul 2011 pentru perioade anterioare?

Raspuns
Potrivit prevederilor Codului fiscal, impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare privind veniturile realizate in afara functiei de baza si se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit.

Impozitul pe venitul din salarii se declara in luna in care se efectueaza plata, iar diferentele de impozit rezultate vor majora impozitul datorat incepand cu luna constatarii.

Impozitul retinut pentru drepturile salariale acordate in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, platite in anul 2011, se va declara in formularul 112 “Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, depus pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata drepturilor respective.

Baza legala
Legea nr 571 / 2003 articolul art.57 alin.2.1
Hotararea guvernului nr 44 / 2004 articolul pct.129
Hotararea guvernului nr 1397 / 2010 articolul Anexa 7

- publicitate -

Sursa: anaf.ro publicata la data 27.07.2011 – Referitor la: Codul fiscal Domeniu: 3 Impozitul pe venit Subdomeniu: 03 Venituri din salarii