Intrebare
Reprezinta operatiuni taxabile din punct de vedere al TVA, comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera catre o persoana impozabila (din alt stat membru al Uniunii Europene, din afara Uniunii Europene sau din Romania)?

Raspuns
Potrivit noilor modificari aduse regimului TVA aferent certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, transferul certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera efectuat cu plata de catre o persoana impozabila, care actioneaza ca atare, reprezinta o prestare de servicii, pentru care locul prestarii este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. În absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.

De asemenea, locul prestarii poate fi locul unde beneficiarul este stabilit sau isi are domiciliul stabil/resedinta obisnuita, daca respectivul beneficiar este o persoana neimpozabila care este stabilita sau isi are domiciliul stabil/resedinta obisnuita in afara Comunitatii.
Astfel, vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera catre o persoana impozabila din alt stat membru al Uniunii Europene, reprezinta o prestare de servicii neimpozabile in Romania. Intr-o astfel de situatie, comerciantul din Romania va emite facturi fara TVA pentru comercializarea certificatelor de emisie de gaze gaze cu efect de sera (CO2).
Totodata, precizam ca, aceste vanzari trebuie raportate in declaratia recapitulativa in conformitate cu prevederile Ordinul Presedintelui ANAF nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390VIES) -Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare.

Cu privire la vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera catre o persoana impozabila din afara Uniunii Europene, tratamentul este similar din punct de vedere al TVA cu cel specificat mai sus. Singura diferenta consta in faptul ca aceste vanzari nu se declara in declaratia recapitulativa (390VIES).

In situatia in care vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera se realizeaza catre o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA in Romania, operatiunea este impozabila in Romania si nu sunt incidente scutirile de TVA .
Totodata, de la 01 ianuarie 2011, transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de sera, astfel cum sunt definite la art. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii si de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, transferabile in conformitate cu art. 12 din directiva, precum si transferul altor unitati care pot fi utilizate de operatori in conformitate cu aceeasi directiva, reprezinta operatiune pentru care se aplica taxarea inversa.
Pe facturile emise, furnizorii/prestatorii nu vor inscrie taxa colectata aferenta, iar beneficiarii vor determina taxa aferenta, care se va evidentia in decontul de taxa, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila. Astfel, beneficiarii au drept de deducere a taxei potrivit limitelor si conditiilor de deducere. Pentru aplicarea acestor prevederi sunt responsabili atat furnizorii, cat si beneficiarii.

- publicitate -

Baza legala
Legea nr 571 / 2003 articolul art. 126 alin.(1), art.133 alin.(2) si alin (5) lit. e), art.141, art. 145-1471, art.1562 , art,1564
Hotararea guvernului nr 44 / 2004 articolul Cap. VI pct 13 alin.(16)
Ordinul presedintelui ANAF nr 76 / 2010 articolul 390 VIES

Sursa: anaf.ro publicata la data 27.07.2011 – Referitor la: Codul fiscal Domeniu: 6 Taxa pe valoarea adaugata Subdomeniu: 02 Operatiuni impozabile