Intrebare
Cum se calculeaza si se declara contributiile aferente drepturilor salariale acordate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, acordate in anul 2011 pentru perioade anterioare?

Raspuns
Contributiile sociale datorate potrivit legii de catre angajator si retinute de la angajati, potrivit prevederilor sectiunii II “Completarea declaratiei” lit.A, pct 2.6 din Anexa nr.7 la Hotararea de Guvern nr. 1397/2010, in situatiile in care au fost acordate drepturi banesti in baza unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, precum si situatiile in care prin astfel de hotarari se dispune reincadrarea in munca a unor persoane, se intocmesc declaratii rectificative corespunzatoare fiecarei luni.

Declaratia rectificativa intocmita,, se depune numai pentru rectificarile care vizeaza perioadele de raportare ulterioare datei de 1 ianuarie 2011.
Pentru perioadele de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011, se vor depune declaratii rectificative potrivit legislatiei in vigoare in perioada la care se refera.

În vederea rectificarii contributiilor sociale pentru perioadele de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011, se vor depune, corespunzator fiecarei luni, declaratii nominale rectificative potrivit legislatiei specifice in vigoare in perioada la care se refera, iar pentru corectarea contributiilor de asigurari sociale declarate in formularul 102 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale” se va completa formularul 710 “Declaratie rectificativa”, conform instructiunilor prevazute in anexa nr.2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.1340/2009 privind aprobarea modelului si continutului formularului 710 “Declaratie rectificativa, cod 14.13.01.00./r.

Potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala, pentru diferentele suplimentare de creante fiscale rezultate din corectarea declaratiilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobanzile se datoreaza incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei creantei fiscale pentru care s-a stabilit diferenta si pana la data stingerii acesteia inclusiv”.

Baza legala
Hotararea guvernului nr 1397 / 2010 articolul Anexa 7
Ordonanta guvernului nr 92 / 2003 articolul art.120 alin.2
Ordinul presedintelui ANAF nr 1340 / 2009 articolul Anexa 2

Sursa: anaf.ro publicata la data 27.07.2011 – Referitor la: Contributii sociale Domeniu: 2 Contributia de asigurari sociale Subdomeniu: 01 Diverse

- Publicitate -