ANAF: Contributii sociale datorate de administratori societati comerciale

941

Intrebare
Ce contributii sociale obligatorii datoreaza o societate comerciala pentru sumele platite administratorului cu care au incheiat contracte potrivit legii?

Raspuns
Indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor intra in baza lunara de calcul al contributiilor sociale individuale obligatorii.

Prin exceptie, pentru veniturile reprezentand indemnizatiile administratorilor societatilor comerciale nu se datoreaza:
– contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj si contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj . Administratorii care au incheiat contracte potrivit legii, se pot asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj, prin incheierea unui contract de asigurare pentru somaj cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au cel putin varsta de 18 ani si sunt asigurate in sistemul public de pensii si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate.
– contributia individuala de asigurari sociale si contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat. În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, persoanele care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si care au calitatea de administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management. Aceste persoane sunt obligate sa se asigure pe baza declaratiei individuale de asigurare.
Se excepteaza de la obligativitatea depunerii declaratiei de asigurare persoanele care beneficiaza de una dintre categoriile de pensii prevazute de lege sau daca se regasesc in situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I, II, III si V din legea privind sistemul unitar de pensii publice.
– contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat

În cazul in care indemnizatia este primita de o persoana care are atat calitatea de administrator al societatii cat si calitatea de salariat in baza unui contract de munca in cadrul societatii, pentru veniturile realizate din desfasurarea unor activitati in baza unui contract individual de munca se datoreaza contributiile sociale obligatorii definite potrivit art.2 alin.(2) din Codul fiscal.

Baza legala
Legea nr 571 / 2003 articolul art.55 alin.(2) lit.j); art. 296^4 alin. (1) lit.j); art. 296^16 alin.(3) lit.b), alin.(4) lit.b) si alin.(5) lit.c);
Legea nr 76 / 2002 articolul art.20 lit.b) si art.22
Legea nr 263 / 2010 articolul art.6 alin.(1) pct.IV lit.a)

Sursa: anaf.ro publicata la data 27.07.2011 Referitor la: Contributii sociale Domeniu: 8 Toate contributiile sociale obligatorii Subdomeniu: 01 Diverse

- Publicitate -