Conform art. 40, alin. (2), lit. b) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, Consiliului fiscal îi revine drept atribuţie „analiza şi elaborarea de opinii şi recomandări asupra strategiei fiscal-bugetare, precum şi evaluarea conformităţii acesteia cu principiile şi regulile fiscale prevăzute de lege”. În plus, în temeiul art. 40, alin. (2), lit. a), Consiliul fiscal are drept atribuţii „analiza şi elaborarea de opinii şi recomandări asupra prognozelor macroeconomice oficiale”.

Consiliul Fiscal a emis si publicat online o serie de opinii si recomandari privitoare la Strategia fiscal bugetara pe perioada 2012-2014 (SFB 2012-2014).

Document atasat:
opinia-consiliul-fiscal-11-08-11

- Publicitate -