Codul Fiscal consolidat 16 noiembrie 2009 cuprinde evenimentele legislative dispuse asupra Codului Fiscal prin:
– art. I din LEGEA nr. 343/2009 din 11 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Noul Cod Fiscal consolidat, in vigoare incepand cu 16 noiembrie 2009, este Codul Fiscal consolidat 12 noiembrie 2009 astfel cum a fost actualizat prin:
– modificarea alin. (2) la art. 19^1 Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare al capitolului II Calcului profitului impozabil din TITLUL II Impozitul pe profit
– adaugarea alin. (2^1), (2^2) si (2^3) la art. 169 Bere din Sectiunea 2 Produse accizabile a Capitolului I Accize armonizate din TITLUL VII Accize si alte taxe speciale.

Textul legal actualizat este evidentiat in versiunea consolidata astfel:
AC13 text legal in vigoare actualizat AC13.
AC13 text legal modificat AC13.

Alte masuri fiscale dispuse prin LEGEA 343/2009:
– Operatorii economici mici producatorii de bere (art. 169 (4)) care detin instalatii de fabricatie cu o capacitate nominala ce depaseste 200.000 hl/an, dar care estimeaza in cursul anului 2009 o productie anuala sub cantitatea de 200.000 hl/an, beneficiaza de acciza specifica redusa cu conditia instiintarii autoritatii fiscale competente pana pe 1 decembrie 2009 (15 zile de la data intrarii in vigoare a Legii 343/2009). Conditiile sunt reglementate in Normele metodologice de aplicare. Pentru acciza platita pana la data depunerii instiintarii se procedeaza la restituirea diferentei de acciza in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In vederea evidentierii obligatiilor fiscale platite in plus cu titlul de acciza specifica, producatorii de bere au obligatia de a depune, la autoritatea fiscala competenta, declaratii rectificative pentru fiecare dintre perioadele de declarare in care au efectuat plata accizei specifice.
– Producatorii de bere care in anul 2008 au indeplinit conditiile prevazute la art. 169 (4) din Codul Fiscal si care au detinut instalatii de fabricatie cu o capacitate nominala care depaseste 200.000 hl/an, dar au realizat o productie anuala sub cantitatea de 200.000 hl/an, pot solicita pana pe 1 decembrie 2009 (15 zile de la data intrarii in vigoare a Legii 343/2009) restituirea diferentei dintre acciza specifica platita si acciza specifica redusa. Sumele reprezentand diferenta de acciza se restituie in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza actului de control prin care vor fi individualizate aceste sume.

Informatii despre toate versiunile consolidate sunt disponibile pe pagina Acte incluse.

- publicitate -