Modificarea si completarea Codului Fiscal – prevederi in proiect 2011

52

In proiectul de OUG, publicat de Ministerul Finantelor Publice, sunt propuse o serie de prevederi de modificare si completare a Codului fiscal. Proiectul de act normativ propune o serie de modificari importante in domeniul impozitului pe profit si al impozitarii veniturilor persoanelor fizice.

Reprezentantii MFP au declarat pentru HotNews.ro ca proiectul va fi supus aprobarii in sedinta de Guvern de saptamana viitoare, in acest moment se afla pe circuitul de avizare. Hotnews.ro a solicitat opinia consultantului fiscal Gabriel Sarbu (Mazars) care a realizat o sinteza a principalelor modificari: 

Titlul I – Dispozitii Generale

Art. 7:
– Se redefinesc criteriile de reconsiderare a activitatii din independenta in dependenta
– Veniturile obtinute in baza unui contract de prestari servicii de o persoana fizica de la un platitor de venituri cu care persoana are incheiat si un contract de munca vor fi considerate venituri din activitati dependente ( Persoanele nu vor mai pute fi platite partial pe contract de munca si partial pe contract de prestari servicii pentru a evita plata contributiilor)
– Se include in definitia transferului si transferul masei patrimoniale fiduciare in cadrul operatiunii de fiducie
Art. 12
– Veniturile obtinute din Romania se completeaza cu veniturile realizate din transferul masei patrimoniale de la fiduciar la beneficiarul nerezident in cadrul operatiunii de fiducie

Titlul II – Impozit pe profit

Art. 21, alin. (3)
– Se abroga prevederea privind deductibilitatea limitata a indemnizatiei de deplasare; cheltuielile aferente devin in totalitate deductibile?
Art. 22
– Se completeaza prevederile legate de impozitarea rezervelor din reevaluarea mijloacelor fixe si a terenurilor
Art. 25^1
– Se definesc modul de impozitare a contractelor de fiducie si tratamentul fiscal a cheltuielilor inregistrate cu transferul masei patrimoniale de la fiduciar la beneficiar.
Art. 28^1
– Se introduc prevederi legate de impozitarea asocierilor cu personalitate juridica infiintate in alt stat membru decat Romania
Art. 34
– Se introduce posibilitatea de a opta intre plata impozitului pe profit trimestrial pentru primele trei trimestre cu definitivarea impozitului pe profit la sfarsitul anului si plata impozitului pe profit anual cu plati anticipate trimestriale la nivelul unei patrimi din impozitul pe profit datorat in anul precedent, actualizat cu indicele de inflatie. Exceptie fac contribuabilii societati bancare care platesc, contribuabilii care obtin venituri din cultura cerealelor si organizatiile nonprofit care platesc impozit in acelasi regim in care au facut-o pana acum. De asemenea contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitati in cadrul unor asociatii fara personalitate juridica precum si nerezidentii care obtin venituri din proprietati imobiliare aflate in Romania nu au posibilitatea de a opta in acest sens, fiind obligati la plata impozitului pe profit trimestrial pe primele trei trimestre cu definitivarea acestuia la incheierea anului.
– Incepand cu anul 2012 definitivarea impozitului anual si declararea acestuia se va face pe regula generala pana la data de 25 martie a anului urmator celui de impunere.

Titlul III – Impozit pe venit

Art. 40
Se defineste modalitatea de impunere a veniturilor obtinute de persoanele fizice nerezidente
Art. 42^2
Se introduc prevederi legate de impozitarea veniturilor obtinute de persoane fizice din operatiuni de fiducie
Art. 52
In cazul retinerilor la sursa a unei parti a impozitului pentru unele categorii de venituri obtinute din activitati independente, din baza de calcul se vor deduce contributiile sociale retinute la sursa de platitorul de venit.
Art. 55
– Se completeaza prevederile legate de impozitarea indemnizatiilor de detasare (neimpozabile pana la nivelul celor prevasute pentru angajati ai institutiilor publice) si a cheltuielilor de deplasare si cazare in interes de serviciu
– Tichetele de vacanta acordate in conditiile legii sunt neimpozabile
Art. 58
– Se introduc noi prevederi legate de retinerea si plata impozitului pe salarii

Titlul VII – Accize si Alte Taxe Speciale

– Se introduce un capitol privind sanctiunile si contraventiile legate de platitorii de accize, Acestea se gaseau pana acum separat in Codul de procedura fiscala si este un lucru benefic pentru ca de acum incolo ele vor fi mentionate in incheierea prevederilor legate de accize din Codul Fiscal

Titlul IX – Taxe Locale

– Se prevede acordarea unei reduceri de impozit sau chiar a unei scutiri pe o perioada de maxim 7 ani pentru urmatoarele categorii de cladiri:
– – Cladirile reabilitate termic in baza prevederilor legislative a programului privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte
– – Cladirile reabilitate in baza legii 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a clãdirilor
– Se modifica prevederile privind neimpozitarea cladirilor retrocedate cultelor religioase in avantajul acestora. La momentul actual scutirea era prevazuta doar pe perioada in care cladirea era afectata interesului public. Conform viitoarelor prevederi scutirea se acorda chiar daca respectiva cladire este scoasa din circuitul de interes public.
– – Se clarifica aspectele legate de obligatiile in legatura cu taxele locale in cadrul unor operatii fiduciare cu cladiri, terenuri, mijloace de transport.
– Se poate spune in concluzie ca operatiunile fiduciare au fost reglementate din punct de vedere fiscal in toate aspectele care le-ar putea genera (Impozit pe profit, impozit pe venit, taxe locale, Impozit pe nerezidenti, Contributii sociale, etc.) lucru mai rar intalnit pana acum.
– Operatiunile fiduciare sunt operatiuni prin care o persoana denumita constituitor da in administrare catre o alta persoana denumita fiduciar prin mandat elemente patrimoniale (bunuri, titluri de valoare, etc.), urmand ca la o data convenita intre cele doua parti mentionate sa se transfere catre un beneficiar (aceasta poate fi atat un tert cat si constituitorul) atat elementele patrimoniale incredintate cat si beneficiile rezultate din administrarea acestor elemente patrimoniale de catre fiduciar. Riscul in aceasta operatiune este suportat pe toata durata mandatului de catre constituitor.

sursa: Hotnews.ro 23.08.2011

- Publicitate -