ORDIN nr. 767 din 27 aprilie 2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale (Ministerul Finantelor Publice)
ORDIN nr. 75 din 30 aprilie 2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale (Ministerul Administratiei si Internelor)
2009-05-29 – Data intrarii in vigoare: 29 Mai 2009
2009-05-29 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 364 din 29 mai 2009, anexele publicate in 364 bis

Avand in vedere prevederile art. 293 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale art. 228 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele ale pct. 254 si 256 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile ulterioare, si ale art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, si ministrul finantelor publice emit urmatorul ordin:

ART. 1
(1) Se aproba urmatoarele formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale, prevazute in anexele nr. 1-78 la prezentul ordin, dupa cum urmeaza:

┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│Nr. │                      Denumirea                      │   Anexa   │
│crt.│                                                 │        │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 1 │Declaratie speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in cazul    │Model ITL - 026│
│  │persoanelor fizice detinatoare a mai multor cladiri cu destinatie de locuinta          │        │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 2 │Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport               │Model ITL - 027│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 3 │Declaratie-decont privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera              │Model ITL - 028│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 4 │Decont lunar pentru stabilirea impozitului pe spectacole                     │Model ITL - 029│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 5 │Proces-verbal pentru stabilirea impozitului si/sau taxei pe cladiri               │Model ITL - 030│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 6 │Proces-verbal pentru stabilirea impozitului si/sau taxei pe teren                │Model ITL - 031│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 7 │Proces-verbal pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport               │Model ITL - 032│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 8 │Proces-verbal pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport marfa cu masa totala    │Model ITL - 033│
│  │autorizata de peste 12 tone                                   │        │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 9 │Proces-verbal pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport pe apa           │Model ITL - 034│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 10 │Nota de plata                                          │Model ITL - 035│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 11 │Matricola pentru evidenta centralizata                              │Model ITL - 036│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 12 │Registru de rol nominal unic                                   │Model ITL - 037│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 13 │Registru de rol alte venituri                                  │Model ITL - 038│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 14 │Extras de rol                                          │Model ITL - 039│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 15 │Borderou desfasurator al incasarilor                               │Model ITL - 040│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 16 │Borderou debite/scaderi                                     │Model ITL - 041│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 17 │Proces-verbal de verificare gestionara                              │Model ITL - 042│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 18 │Legitimatie control functionar public                              │Model ITL - 043│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 19 │Legitimatie executare functionar public                             │Model ITL - 044│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 20 │Ordin de serviciu                                        │Model ITL - 045│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 21 │Aviz de inspectie fiscala                                    │Model ITL - 046│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 22 │Invitatie                                            │Model ITL - 047│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 23 │Proces-verbal de ridicare/restituire de inscrisuri                        │Model ITL - 048│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 24 │Proces-verbal pentru inspectie fiscala                              │Model ITL - 049│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 25 │Nota explicativa                                         │Model ITL - 050│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 26 │Declaratie contribuabil                                     │Model ITL - 051│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 27 │Punct de vedere al contribuabilului la constatarile inspectiei                  │Model ITL - 052│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 28 │Raport de inspectie fiscala                                   │Model ITL - 053│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 29 │Dispozitie privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala              │Model ITL - 054│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 30 │Dispozitie de urmarire                                      │Model ITL - 055│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 31 │Decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii                      │Model ITL - 056│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 32 │Înstiintare privind stingerea creantelor fiscale                         │Model ITL - 057│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 33 │Cerere compensare                                        │Model ITL - 058│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 34 │Cerere restituire                                        │Model ITL - 059│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 35 │Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local                       │Model ITL - 060│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 36 │Cerere pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa            │Model ITL - 061│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 37 │Certificat de nomenclatura stradala si adresa                          │Model ITL - 062│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 38 │Cerere pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavari                   │Model ITL - 063│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 39 │Autorizatie de foraje si excavari                                │Model ITL - 064│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 40 │Cerere pentru eliberarea autorizatiei privind lucrarile de racorduri si bransament la retelele  │Model ITL - 065│
│  │publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu│        │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 41 │Autorizatie racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice,   │Model ITL - 066│
│  │energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu                      │        │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 42 │Cerere pentru certificat producator                               │Model ITL - 067│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 43 │Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire   │Model ITL - 068│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 44 │Titlu executoriu                                         │Model ITL - 069│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 45 │Proces-verbal privind calculul sumelor prevazute prin titlul executoriu             │Model ITL - 070│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 46 │Somatie                                             │Model ITL - 071│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 47 │Adeverinta de primire a somatiei                                 │Model ITL - 072│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 48 │Proces-verbal privind comunicarea somatiei                            │Model ITL - 073│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 49 │Proces-verbal de identificare bunuri imobile                           │Model ITL - 074│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 50 │Somatie privind executarea silita a bunurilor imobile                      │Model ITL - 075│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 51 │Decizie de instituire a masurilor asiguratorii                          │Model ITL - 076│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 52 │Decizie de ridicare a masurilor asiguratorii                           │Model ITL - 077│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 53 │Adresa de infiintare a popririi                                 │Model ITL - 078│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 54 │Adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti                │Model ITL - 079│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 55 │Adresa de infiintare a popririi asiguratorii                           │Model ITL - 080│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 56 │Adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti          │Model ITL - 081│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 57 │Înstiintare poprire                                       │Model ITL - 082│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 58 │Decizie de raspundere solidara a tertului poprit cu debitorul urmarit              │Model ITL - 083│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 59 │Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor mobile                        │Model ITL - 084│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 60 │Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor imobile                       │Model ITL - 085│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 61 │Proces-verbal de numire a administratorului sechestru                      │Model ITL - 086│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 62 │Proces-verbal de sechestru asiguratoriu pentru bunuri mobile                   │Model ITL - 087│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 63 │Proces-verbal de sechestru asiguratoriu pentru bunuri imobile                  │Model ITL - 088│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 64 │Proces-verbal de predare-primire                                 │Model ITL - 089│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 65 │Anunt privind vanzarea pentru bunuri mobile                           │Model ITL - 090│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 66 │Anunt privind vanzarea pentru bunuri imobile                           │Model ITL - 091│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 67 │Proces-verbal de licitatie pentru bunuri mobile                         │Model ITL - 092│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 68 │Proces-verbal de licitatie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri          │Model ITL - 093│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 69 │Document de vanzare-cumparare pentru bunuri mobile sechestrate                  │Model ITL - 094│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 70 │Proces-verbal privind cheltuielile de executare silita                      │Model ITL - 095│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 71 │Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silita     │Model ITL - 096│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 72 │Cerere pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile supuse       │Model ITL - 097│
│  │executarii silite                                        │        │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 73 │Proces-verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile supuse   │Model ITL - 098│
│  │executarii silite                                        │        │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 74 │Proces-verbal de constatare a insolvabilitatii                          │Model ITL - 099│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 75 │Proces-verbal de declarare a starii de insolvabilitate                      │Model ITL - 100│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 76 │Proces-verbal de transfer al obligatiilor fiscale inregistrate de debitorul declarat insolvabil │Model ITL - 101│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 77 │Proces-verbal de scadere din evidenta a obligatiilor fiscale                   │Model ITL - 102│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 78 │Anexa certificat de atestare fiscala privind verificarea eligibilitatii solicitantilor de fonduri│Model ITL - 103│
│  │externe nerambursabile                                      │        │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

(2) Domeniul de activitate referitor la impozitele si taxele locale care se stabilesc, potrivit legii, de autoritatile administratiei publice locale se codifica cu „Model 2009”, grupa de litere „ITL” si cifrele „026-103”, care reprezinta elementele de identificare a fiecarui formular tipizat.
(3) Se aproba formularul cu regim special de inseriere si de numerotare „Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile”, Model 2009 ITL – 01 Regim special, prevazut in anexa nr. 79.
(4) Se aproba formularul cu regim special de inseriere si de numerotare „Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri”, Model 2009 ITL – 02 Regim special, prevazut in anexa nr. 80.
ART. 2
(1) Tiparirea formularelor prevazute la art. 1 alin. (1) se face cu respectarea stricta a modelelor aprobate prin prezentul ordin.
(2) Autoritatile administratiei publice locale, in conditii de autonomie locala si de eficienta economica, pot opta pentru achizitionarea formularelor tipizate ori pot imprima aceste formulare utilizand sistemele informatice proprii.
(3) Autoritatile administratiei publice locale, prin compartimentele de specialitate ale acestora, vor pune gratuit la dispozitia contribuabililor formularele necesare indeplinirii obligatiilor ce le revin in baza titlului IX din Codul fiscal sau a Codului de procedura fiscala.
(4) Autoritatile administratiei publice locale care au pagina de internet proprie vor asigura publicarea formularelor tipizate pe pagina respectiva, astfel incat acestea sa poata fi consultate si imprimate de catre contribuabili utilizand sisteme informatice proprii.
(5) Comunicarile operative intre contribuabili si compartimentele de specialitate se pot face si prin intermediul postei electronice. În acest scop, autoritatile administratiei publice locale, prin compartimentele de specialitate ale acestora, au obligatia mentionarii adreselor de posta electronica pe care le utilizeaza.
ART. 3
(1) Cheltuielile ocazionate de achizitionarea sau imprimarea utilizand sistemele informatice proprii, dupa caz, a formularelor prevazute la art. 1 se asigura din bugetele locale ale comunelor, ale oraselor, ale municipiilor, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv ale judetelor, dupa caz.
(2) Formularele aflate in stoc la data publicarii prezentului ordin vor putea fi utilizate pana la epuizare, in conditiile adaptarii corespunzatoare.
ART. 4
Anexele nr. 1-80*) fac parte integranta din prezentul ordin.
________
*) Anexele nr. 1-80 se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 364 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

ART. 5
Prevederile prezentului ordin vor fi duse la indeplinire de catre presedintii consiliilor judetene, primarul general al municipiului Bucuresti, primarii municipiilor, ai sectoarelor municipiului Bucuresti, ai oraselor si ai comunelor.
ART. 6
Prezentul ordin intra in vigoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor, Cristian Fainisi, secretar de stat
Ministrul finantelor publice, Gheorghe Pogea

  ANEXA 1

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 1   │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 026 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscala: .................      Nr. ......./.../20..
Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

            DECLARATIA SPECIALA DE IMPUNERE
        pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat,
       in cazul persoanelor fizice detinatoare a mai multor
            cladiri cu destinatia de locuinta

  Subsemnatul(a)............................................., identificat
prin C.I./B.I./C.I.P./Pasaport seria ....... nr. ..............,
C.I.F.*)..................................................., domiciliat in
ROMANIA/............................., judetul ...............................,
codul postal ...................., municipiul/orasul/comuna ..................
satul/sectorul .............................., str. ..........................,
nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, tel./fax
....................................., e-mail ................................,
declar ca detin in proprietate urmatoarele cladiri cu destinatia de locuinta,
inscrise in ordinea numerica determinata in functie de anul dobandirii:

┌────┬──────────┬─────────────────────────────┬──────┬────────────┬─────┬──────┐
│Nr. │ Judetul/ │     Adresa unde     │Supra-│Supr.constr.│Cota │Din  │
│crt.│Municipiul│  este situata cladirea  │fata │desfasurata │parte│total │
│  │Bucuresti │               │utila │      │din │col.4,│
│  │ Locali- │               │-mp- │  -mp-  │pro- │supra-│
│  │ tatea/ │               ├──────┼────────────┤prie-│fata │
│  │ Sectorul │               │Supr. │  Anul   │tate │inchi-│
│  │     │               │constr│ dobandirii │frac-│riata │
│  │     │               │la sol│      │tie/%│-mp- │
│  │     │               │ -mp- │      │   │   │
├────┼──────────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────┼──────┤
│ 0 │   1  │       2       │  3 │   4   │ 5 │  6 │
├────┼──────────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────┼──────┤
│ 1. │     │str. ..........., nr. ...., │   │      │   │   │
│  │     │bl. ........., sc. ......., │   │      │   │   │
│  │     │etaj ........, ap. ........ │   │      │   │   │
├────┼──────────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────┼──────┤
│ 2. │     │str. ..........., nr. ...., │   │      │   │   │
│  │     │bl. ........., sc. ......., │   │      │   │   │
│  │     │etaj ........, ap. ........ │   │      │   │   │
├────┼──────────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────┼──────┤
│ 3. │     │str. ..........., nr. ...., │   │      │   │   │
│  │     │bl. ........., sc. ......., │   │      │   │   │
│  │     │etaj ........, ap. ........ │   │      │   │   │
├────┼──────────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────┼──────┤
│ 4. │     │str. ..........., nr. ...., │   │      │   │   │
│  │     │bl. ........., sc. ......., │   │      │   │   │
│  │     │etaj ........, ap. ........ │   │      │   │   │
├────┼──────────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────┼──────┤
│ 5. │     │str. ..........., nr. ...., │   │      │   │   │
│  │     │bl. ........., sc. ......., │   │      │   │   │
│  │     │etaj ........, ap. ........ │   │      │   │   │
├────┼──────────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────┼──────┤
│ 6. │     │str. ..........., nr. ...., │   │      │   │   │
│  │     │bl. ........., sc. ......., │   │      │   │   │
│  │     │etaj ........, ap. ........ │   │      │   │   │
└────┴──────────┴─────────────────────────────┴──────┴────────────┴─────┴──────┘

  *) Declar ca la adresa de domiciliu sunt proprietar/NU sunt proprietar
conform actelor anexate
  *) Prin semnarea prezentei am luat la cunostinta ca declararea necores-
punzatoare adevarului se pedepseste conform legii penale, cele declarate fiind
corecte si complete.
  *) În cazul in care in acelasi an se dobandesc mai multe cladiri cu
destinatia de locuinta, ordinea numerica este determinata de data dobandirii.
  *) În cazul in care la aceeasi data se dobandesc mai multe cladiri
cu destinatia de locuinta, ordinea numerica este cea pe care o declara
contribuabilul respectiv.
  *) Pentru n cladiri cu destinatia de locuinta se intocmesc n+1 exemplare,
1 exemplar ramine contribuabilului, celelalte n exemplare se depun la
compartimentele de specialitate ale administratiei publice locale unde
sunt situate toate cladirile, inclusiv cea de domiciliu.
  *) Pentru determinarea suprafetei construite desfaturate, in cazul
cladirilor care nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, asupra
suprafetei utile se aplica coeficientul de transformare 1,20.

          Data           Semnatura
       ................     ....................

--------------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc

  ANEXA 2

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 2   │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 027 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscala: .................      Nr. ......./.../20..
Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                DECLARATIA
      pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport

  Subsemnatul(a).................*1) Subscrisa .................., cu sediul
in ROMANIA/........., judetul ........., codul postal .........., municipiul/
orasul/comuna ..............., satul/sectorul ............., str. ..........,
nr. ......, bl. ......, sc. ......., et. ......, ap ......, identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria ...... nr. ........, C.I.F.*)................,
tel./fax .........., e-mail .........., reprezentata prin ..............*2),
in calitate de proprietar/coproprietar/mostenitor*3)/mandatar/actionar unic/
asociat/administrator/imputernicit cu domiciliul fiscal in ROMANIA/...........,
judetul ............., codul postal ......, municipiul/orasul/comuna .........,
satul/sectorul ............., str. ................., nr. ......., bl. ......,
sc. ......., et. ......, ap ......., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./
Pasaport seria ..... nr. ......., C.I.F.*)..............., tel./fax .........,
e-mail ............., solicit scoaterea din evidenta dvs. a urmatorului mijloc
de transport marca .............., cu seria motor .................,
seria sasiu*a) ................, capacitatea cilindrica .......... cmc,
capacitate*b) ......... tone, dobandit la data de .............., ca efect al:
instrainarii/transferului la un alt punct de lucru/furtului/scoaterii din
functiune/schimbarii domiciliului/incetarea contractului de leasing inainte
de scadenta/scoaterii definitive din tara, incepand cu data de .............,
dovedind aceasta prin: actul ............/.........../certificatul de
radiere ......../........., anexat*c) la prezenta.
  Noul proprietar: ............... Judetul .......... Localitatea .........,
sectorul, str. .........., nr. ......., bl......, sc. ....., ap. ....

                   Semnatura declarantului,
                    ...................

------------------------------- aici se taie ----------------------------------

  PRIMARIA .........           Nr. ....../.../20....

       Catre:

            PRIMARIA ................................
                - Compartimentul de specialitate -

  Va facem cunoscut ca potrivit actului ........./........... contribuabilul
......................, cu domiciliul fiscal/sediul in ROMANIA/ .............,
judetul ..................., codul postal ..............., municipiul/orasul/
comuna ............, satul/sectorul ............., str. .........., nr. .....,
bl. ........., sc. ......., et. ......, ap ......, identificat prin B.I./C.I./
C.I.P./Pasaport seria ............. nr. ........., C.I.F.*)................,
tel./fax........., e-mail ................., a dobandit mijlocul de transport
marca ..........., cu seria motor ............., seria sasiu ................,
cap. cil. ........ cmc, capacitate ......... tone. Va rugam sa luati masurile
necesare pentru inscrierea in evidenta dvs. conform Titlului IX din Codul
fiscal, incepand cu data de .........................

     Conducatorul organului fiscal local,       Întocmit,
        L.S. ..................        .................
         (prenumele, numele        (functia, prenumele,
          si semnatura)          numele si semnatura)

------------------------------- aici se taie ----------------------------------

  PRIMARIA ..............
        Catre: ....................................
  Ca urmare a declaratiei dvs. nr. ........../20..... prin care solicitati
scoaterea din evidenta a mijlocului de transport marca ..........., cu seria
motor ............., seria sasiu ..............., cap. cil. .......... cmc,
capacitate ......... tone, dobandit la .............. si a actelor anexate,
va aducem la cunostinta faptul ca aceasta a fost operate la nr. matricol
.............., nr. rol nominal unic ................, si au rezultat scaderi
de debit astfel: .........................................................

     Conducatorul organului fiscal local,       Întocmit,
        L.S. ..................        .................
         (prenumele, numele        (functia, prenumele,
          si semnatura)          numele si semnatura)

  Data...........       Am primit un exemplar ............

--------------
  *a) serie sasiu pentru remorci
  *b) capacitate tone pentru remorci
  *c) contribuabilii vor inscrie pe actele atasate in fotocopie mentiunea "conform cu originalul" si le vor certifica prin semnatura si stampila
  *1) Se completeaza in cazul persoanelor fizice;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *2) Se completeaza in cazul persoanelor juridice;
  *3) Mostenitorii trebuie sa faca dovada decesului titularului cu copia actului de deces;

  ANEXA 3

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 3   │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 028 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscala: .................      Nr. ......./.../20..
Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

             DECLARATIE - DECONT
     privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera,

  Subscrisa ....................., cu sediul in ROMANIA/................,
judetul ..........., codul postal .............., municipiul/orasul/comuna
..............., satul/sectorul ............, str. ............, nr. ......,
bl. ......., sc. ......., et. ......, ap ........, C.I.F.*)................,
tel./fax................., e-mail ......................, reprezentata prin
....................., in calitate de actionar unic/asociat/administrator/
imputernicit cu domiciliul fiscal in ROMANIA/.............., judetul ........,
codul postal ..................., municipiul/orasul/comuna...................,
satul/sectorul .............., str. ..........., nr. ........, bl. ..........,
sc. ......., et. ......, ap ........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./
Pasaport seria ...... nr. .............., C.I.F.*) .........................,
tel./fax ............., e-mail ..............., declar ca taxa hoteliera
incasata in luna ........../......., de catre unitatea hoteliera ...........
situata la adresa ............., a fost in suma de ......... lei si s-a varsat
la bugetul local cu ordinul de plata/chitanta/mandat postal ................/
............ in contul nr. ...................................................
  Taxa hoteliera s-a determinat pe baza cotei de ........% stabilita prin
Hotararea Consiliului ............... nr. ......../...... la tarifele de
cazare practicate si numarul zilelor de cazare, sau la tariful practicat
pentru o noapte de cazare.
  Prin semnarea prezentei am luat cunostinta ca declararea necorespunzatoare
adevarului se pedepseste conform legii penale, cele declarate fiind corecte si
complete.

        ..................
      (data intocmirii declaratiei)

    Reprezentantul legal,     Seful compartimentului contabil,
   L.S. .....................     L.S. .......................
     (prenumele, numele          (prenumele, numele
      si semnatura)             si semnatura)

  NOTA: În situatia in care la nivelul unei unitati administrativteritoriale/sector al municipiului Bucuresti, un contribuabil detine mai multe unitati hoteliere, prezenta declaratie-decont se depune pentru fiecare unitate hoteliera in parte.

------------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.

  ANEXA 4

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 4   │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 029 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscala: .................      Nr. ......./.../20..
Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

            IMPOZIT PE SPECTACOLE
        Decont pe luna ................... anul .....

  Subscrisa ...................., cu sediul in ROMANIA/....................,
judetul ..............., codul postal .............., municipiul/orasul/comuna
................ satul/sectorul ..........., str. ............................,
nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ....., ap ......, C.I.F.*)............,
tel/fax ............, e-mail ................, reprezentata prin .............,
in calitate de actionar unic/asociat/administrator/imputernicit cu domiciliul
in ROMANIA/.................., judetul ............., codul postal ..........,
municipiul/orasul/comuna ................ satul/sectorul ....................,
str. .............., nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......,
ap ........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria ..............
nr. ................, C.I.F.*)................., tel. /fax..................,
e-mail ................., declar:

┌──┬───────┬─────────────┬────────────┬───────┬───────┬─────┬──────────────────┐
│N │Tipul │ Încasarile │ Încasarile │Sumele │Încasa-│Cota │   Impozitul  │
│r.│specta-│din vanzarea │reprezentand│cedate │ rile │ de │  pe spectacole │
│ │colului│biletelor de │ contrava- │ in  │supuse │impo-├───┬────┬─────────┤
│c │ si  │intrare si a │  loarea  │scopuri│impozi-│ zit │da-│pla-│Diferenta│
│r │adresa │abonamentelor│ timbrelor │umani- │ tului │   │to-│tit ├────┬────┤
│t.│la care│la spectacole│ (cinemato- │ tare │ pe  │   │rat│  │de │de │
│ │ se  │  - lei -  │ grafic,  │    │specta-│   │  │  │pri-│pla-│
│ │desfa- │       │ muzical, │    │ cole │   │  │  │mit │tit │
│ │soara │       │ folcloric, │    │- lei -│   │  │  │  │  │
│ │acesta │       │  etc.)  │    │    │   │  │  │  │  │
│ │    │       │ - lei -  │    │    │   │  │  │  │  │
├──┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───┼────┼────┼────┤
│ 0│  1  │   2   │   3   │  4  │5=2-3-4│ 6 │7= │ 8 │ 9= │ 10=│
│ │    │       │      │    │    │   │5x6│  │ 8-7│ 7-8│
├──┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───┼────┼────┼────┤
│ 1│    │       │      │    │    │   │  │  │  │  │
├──┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───┼────┼────┼────┤
│ 2│    │       │      │    │    │   │  │  │  │  │
├──┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───┼────┼────┼────┤
│ 3│    │       │      │    │    │   │  │  │  │  │
├──┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───┼────┼────┼────┤
│ 4│    │       │      │    │    │   │  │  │  │  │
├──┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───┼────┼────┼────┤
│ 5│    │       │      │    │    │   │  │  │  │  │
├──┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───┼────┼────┼────┤
│ 6│    │       │      │    │    │   │  │  │  │  │
├──┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───┼────┼────┼────┤
│ 7│    │       │      │    │    │   │  │  │  │  │
└──┴───────┴─────────────┴────────────┴───────┴───────┴─────┴───┴────┴────┴────┘

  Prin semnarea prezentei am luat cunostinta ca declararea necorespunzatoare
adevarului se pedepseste conform legii penale, cele declarate fiind corecte si
complete.

     .......................
    (data intocmirii declaratiei)

    Reprezentantul legal,     Seful compartimentului contabil,
   L.S. .....................     L.S. .......................
     (prenumele, numele          (prenumele, numele
      si semnatura)             si semnatura)

-------------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.

    II. Situatia biletelor si abonamentelor la spectacole,
         vandute in luna ...................

┌───────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐
│     Seria biletelor    │  Numarul de bilete  │    Valoarea   │
│    si a abonamentelor   │  si de abonamente  │     - lei -   │
│  de la ..................  │   la spectacole   ├───────────┬──────────┤
│  pana la ................  │    vandute    │ unitara │ totala │
├───────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┤
├───────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┤
├───────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┤
├───────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┤
├───────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┤
├───────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┤
├───────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┤
├───────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┤
├───────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┤
├───────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┤
├───────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┤
├───────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┤
└───────────────────────────────┴───────────────────────┴───────────┴──────────┘

  Declar ca informatiile cuprinse in acest decont sunt corecte si complete.

                Reprezentantul legal,
             L.S. ...........................
             (prenumele, numele si semnatura)

  ANEXA 5

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 5   │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 030 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscala: .................      Nr. ......./.../20..
Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

               PROCES-VERBAL
      pentru stabilirea impozitul si/sau taxei pe cladiri

       Încheiat astazi ..... luna ..... 20.... ora ....

  În temeiul art. 83 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare subsemnatul .................. avand functia de ...................
cu legitimatia nr. ........., am procedat la redactarea prezentului in baza
celor declarate de numitul ................. domiciliat in ROMANIA/...........,
judetul ............, codul postal ......., municipiul/orasul/comuna ..........
satul/sectorul ........., str. ..........., nr. ...., bl. ....., sc. .....,
et. ......, ap ......, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria ......
nr. ......, C.I.F.*)........., tel./fax ......... , e-mail ...................
  Numitul declara verbal ca a dobandit urmatoarele:
  a) cladire situata in municipiul/orasul/comuna ............. satul/sectorul
.............., str. .........., nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. .....,
ap. ....., detinuta in baza*1) .............. avand urmatoarele caracteristici:
.... etaje, ..... apartamente, construita in anul ....... cu o suprafata utila/
desfasurata de ..... mp, construita din ..........., inscrisa in CF nr. .......
nr. top ......... Constructiile anexe sunt construite in anul ......., iar
suprafata construita la sol a cladirilor este de ...... mp.
  b) cladire situata in municipiul/orasul/comuna ............. satul/sectorul
..............., str. .........., nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. .....,
ap. ....., detinuta in baza*1) .............. avand urmatoarele caracteristici:
.... etaje, ..... apartamente, construita in anul ....... cu o suprafata utila/
desfasurata de ........ mp, construita din ...................................,
inscrisa in CF nr. .............. nr. top .................... Constructiile
anexe sunt construite in anul ..........., iar suprafata construita la sol
a cladirilor este de ......... mp.
  c) cladire situata in municipiul/orasul/comuna ............. satul/sectorul
..............., str. .........., nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ......,
ap. ......., detinuta in baza*1) ............................ avand urmatoarele
caracteristici: .... etaje, ..... apartamente, construita in anul ...........
cu o suprafata utila/desfasurata de ........ mp, construita din ..............,
inscrisa in CF nr. ............. nr. top .................. Constructiile anexe
sunt construite in anul ........, iar suprafata construita la sol a cladirilor
este de ............ mp.
  Contribuabilul declara ca detine/nu detine alte cladiri cu destinatia de
locuinta in afara celei de la adresa de domiciliu, drept pentru care solicita/
nu solicita completarea declaratiei speciale de impunere.
  Contribuabilul beneficiaza de scutire/reducere de la plata impozitului
si/sau taxei pe cladire in cota de ........................, in calitate de
............................................. conform documentelor anexate
............................................................................
............................................................................
  Contribuabilul este in imposibilitatea de a scrie, motivul rezultand din
actele anexate.
  Prezentul proces-verbal de declarare a bunurilor imobile s-a incheiat in
2 exemplare, din care unul pentru organul fiscal si unul s-a inmanat
contribuabilului.

  Conducatorul organului        Contribuabilul sau
    fiscal local,       persoana majora cu care locuieste
  L.S...................     L.S............................
   (prenumele, numele          (prenumele, numele
    si semnatura)             si semnatura)

                      1......................
                      (semnatura martorului)
                      2......................
                      (semnatura martorului)
                      3......................
                      (semnatura martorului)

----------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *1) Se va mentiona actul care atesta proprietatea/folosinta asupra bunului precum si autoritatea emitenta.

  ANEXA 6

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 6   │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 031 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscala: .................      Nr. ......./.../20..
Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

               PROCES-VERBAL
        pentru stabilirea impozitul si/sau taxei pe teren

       Încheiat astazi ......... luna ..... 20.... ora .......

  În temeiul art. 83 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare subsemnatul ....................................... avand functia de
.............. cu legitimatia nr. ......., am procedat la redactarea prezentului
in baza celor declarate de numitul ............................... domiciliat in
ROMANIA/............., judetul ............, codul postal ........., municipiul/
orasul/comuna ............. satul/sectorul ............, str. .................,
nr. ........, bl. ........, sc. ......, et. ......, ap ......, identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria ...... nr. ........., C.I.F.*).................,
tel./fax .............. , e-mail ..................
  Numitul declara verbal ca a dobandit/inchiriat/concesionat/preluat in
administrare/preluat in folosinta urmatoarele:
  a) teren situat in municipiul/orasul/comuna ........................ satul/
sectorul ..............., str. ..............., nr. ........., inregistrat in
REGISTRUL AGRICOL 20 .../20 ..., TIPUL ........., VOL ......., POZITIA NR.
........., parcela........, detinut in baza*1) .............................
inscris in CF nr. ............... nr. top ............ avand categoria de
folosinta ............., rang localitate ........., zona ........, in suprafata
totala de .........., din care construit ...........;
  b) teren situat in municipiul/orasul/comuna ........................ satul/
sectorul .............., str. .............., nr. ........, inregistrat in
REGISTRUL AGRICOL 20 .../20 ..., TIPUL ..........., VOL ........., POZITIA NR.
.........., parcela............, detinut in baza*1) ..........................
inscris in CF nr. .......... nr. top .......... avand categoria de folosinta
.............., rang localitate .........., zona ........., in suprafata totala
de ........., din care construit .........;
  c) teren situat in municipiul/orasul/comuna ........................ satul/
sectorul ................, str. ................, nr. ......., inregistrat in
REGISTRUL AGRICOL 20 .../20 ..., TIPUL ..........., VOL ........., POZITIA NR.
............., parcela............, detinut in baza*1) .......................
inscris in CF nr. ........... nr. top ........ avand categoria de folosinta
.............., rang localitate .........., zona ........., in suprafata totala
de .........., din care construit ..........;
  Contribuabilul beneficiaza de scutire/reducere de la plata impozitului
si/sau taxei pe teren in cota de ........., in calitate de ..................
conform documentelor anexate ................................................
.............................................................................
.............................................................................
  Contribuabilul este in imposibilitatea de a scrie, motivul rezultand din
actele anexate.
  Prezentul proces-verbal de declarare a bunurilor imobile s-a incheiat in
2 exemplare, din care unul pentru organul fiscal si unul s-a inmanat
contribuabilului.

  Conducatorul organului        Contribuabilul sau
    fiscal local,       persoana majora cu care locuieste
  L.S...................     L.S............................
   (prenumele, numele          (prenumele, numele
    si semnatura)             si semnatura)

                      1......................
                      (semnatura martorului)
                      2......................
                      (semnatura martorului)
                      3......................
                      (semnatura martorului)

------------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *1) Se va mentiona actul care atesta proprietatea/folosinta asupra bunului precum si autoritatea emitenta.

  ANEXA 7

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 7   │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 032 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscala: .................      Nr. ......./.../20..
Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

               PROCES-VERBAL
      pentru stabilirea impozitul pe mijloace de transport

     Încheiat astazi ......... luna ......... 20.... ora.......

  În temeiul art. 83 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare subsemnatul ...................... avand functia de ................
cu legitimatia nr. ........., am procedat la redactarea prezentului in baza
celor declarate de numitul .................. domiciliat in ROMANIA/...........,
judetul ............, codul postal ........., municipiul/orasul/comuna .........
satul/sectorul ............, str. .............., nr. ........, bl. ........,
sc. ......., et. ......, ap ........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./
Pasaport seria ...... nr. ..........., C.I.F.*)................., tel./fax
.............. , e-mail ..............
  Numitul declara verbal ca a dobandit prin vanzare-cumparare/contract de
leasing urmatoarele mijloace de transport:
  1) Marca si tipul ..........................................., serie sasiu
.................., serie motor ............, capacitate cilindrica ........,
detinuta in baza*1) .........................................................
.............................................................................
  2) Marca si tipul ..........................................., serie sasiu
.................., serie motor ............, capacitate cilindrica ........,
detinuta in baza*1) .........................................................
.............................................................................
  3) Marca si tipul ..........................................., serie sasiu
.................., serie motor ............, capacitate cilindrica ........,
detinuta in baza*1) .........................................................
.............................................................................
  4) Marca si tipul ..........................................., serie sasiu
.................., serie motor ............, capacitate cilindrica ........,
detinuta in baza*1) .........................................................
.............................................................................
  5) Marca si tipul ..........................................., serie sasiu
.................., serie motor ............, capacitate cilindrica ........,
detinuta in baza*1) .........................................................
.............................................................................
  6) Marca si tipul ..........................................., serie sasiu
.................., serie motor ............, capacitate cilindrica ........,
detinuta in baza*1) .........................................................
.............................................................................
  7) Marca si tipul ..........................................., serie sasiu
.................., serie motor ............, capacitate cilindrica ........,
detinuta in baza*1) .........................................................
.............................................................................
  Contribuabilul beneficiaza de scutire/reducere de la plata impozitului pe
mijloace de transport in cota de ........., in calitate de ..................
conform documentelor anexate ................................................
.............................................................................
.............................................................................
  Contribuabilul este in imposibilitatea de a scrie, motivul rezultand din
actele anexate.
  Prezentul proces-verbal de declarare a bunurilor mobile s-a incheiat in
2 exemplare, din care unul pentru organul fiscal si unul s-a inmanat
contribuabilului.

  Conducatorul organului        Contribuabilul sau
    fiscal local,       persoana majora cu care locuieste
  L.S...................     L.S............................
   (prenumele, numele          (prenumele, numele
    si semnatura)             si semnatura)

                      1......................
                      (semnatura martorului)
                      2......................
                      (semnatura martorului)
                      3......................
                      (semnatura martorului)

-------------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *1) Se va mentiona actul care atesta proprietatea/folosinta asupra bunului precum si autoritatea emitenta.

  ANEXA 8

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 8   │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 033 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscala: .................      Nr. ......./.../20..
Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

               PROCES-VERBAL
        pentru stabilirea impozitul pe mijloace
          de transport marfa cu masa totala
           autorizata de peste 12 tone

      Încheiat astazi ....... luna ....... 20.... ora...

  În temeiul art. 83 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare subsemnatul ............ avand functia de ............ cu legitimatia
nr. ......, am procedat la redactarea prezentului in baza celor declarate de
numitul .................. domiciliat in ROMANIA/............................,
judetul .............., codul postal .........., municipiul/orasul/comuna
.................. satul/sectorul .............., str. .....................,
nr. ........, bl. ......., sc. ......., et. ......, ap ........, identificat
prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria ...... nr. ........, C.I.F.*)...........,
tel./fax ............... , e-mail ...............

  Numitul declara verbal ca a dobandit prin vanzare-cumparare/contract de
leasing urmatoarele mijloace de transport marfa cu masa totala autorizata
de peste 12 tone:

  1) Marca si tipul .................., serie sasiu....................,
serie motor ............, numar axe ......, masa maxim autorizata .......,
tipul suspensiei ........., detinut in baza*1)............................
  2) Marca si tipul .................., serie sasiu....................,
serie motor ............, numar axe ......, masa maxim autorizata .......,
tipul suspensiei ........., detinut in baza*1)............................
  3) Marca si tipul .................., serie sasiu....................,
serie motor ............, numar axe ......, masa maxim autorizata .......,
tipul suspensiei ........., detinut in baza*1)............................
  4) Marca si tipul .................., serie sasiu....................,
serie motor ............, numar axe ......, masa maxim autorizata .......,
tipul suspensiei ........., detinut in baza*1)............................

  Contribuabilul beneficiaza de scutire/reducere de la plata impozitului
pe mijloace de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone
in cota de ........., in calitate de ................ conform documentelor
anexate ..................................................................
..........................................................................
  Contribuabilul este in imposibilitatea de a scrie, motivul rezultand
din actele anexate.
  Prezentul proces-verbal de declarare a bunurilor mobile s-a incheiat
in 2 exemplare, din care unul pentru organul fiscal si unul s-a inmanat
contribuabilului.

  Conducatorul organului        Contribuabilul sau
    fiscal local,       persoana majora cu care locuieste
  L.S...................     L.S............................
   (prenumele, numele          (prenumele, numele
    si semnatura)             si semnatura)

                      1......................
                      (semnatura martorului)
                      2......................
                      (semnatura martorului)
                      3......................
                      (semnatura martorului)

---------------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *1) Se va mentiona actul care atesta proprietatea/folosinta asupra bunului precum si autoritatea emitenta.

  ANEXA 9

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 9   │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 034 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscala: .................      Nr. ......./.../20..
Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

               PROCES-VERBAL
        pentru stabilirea impozitul pe mijloace
              de transport pe apa

      Încheiat astazi ....... luna ....... 20.... ora.....

  În temeiul art. 83 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare subsemnatul ........................ avand functia de ..............
cu legitimatia nr. ......, am procedat la redactarea prezentului in baza celor
declarate de numitul ............... domiciliat in ROMANIA/...................,
judetul ................., codul postal ............., municipiul/orasul/comuna
.............. satul/sectorul ..........., str. ................, nr. ........,
bl. ......., sc. ......, et. ...., ap ....., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./
Pasaport seria ...... nr. .........., C.I.F.*).........................., tel./
fax ............ , e-mail .......................
  Numitul declara verbal ca a dobandit prin vanzare-cumparare/contract de
leasing urmatoarele mijloace de transport pe apa:
  1) Marca si tipul ..........., capacitate (tdw, CP, incarcare) ..........,
numar fractii ......, detinuta in baza*1) .....................................
  2) Marca si tipul ..........., capacitate (tdw, CP, incarcare) ..........,
numar fractii ......, detinuta in baza*1) .....................................
  3) Marca si tipul ..........., capacitate (tdw, CP, incarcare) ..........,
numar fractii ......, detinuta in baza*1) .....................................
  4) Marca si tipul ..........., capacitate (tdw, CP, incarcare) ..........,
numar fractii ......, detinuta in baza*1) .....................................
  5) Marca si tipul ..........., capacitate (tdw, CP, incarcare) ..........,
numar fractii ......, detinuta in baza*1) .....................................

  Contribuabilul beneficiaza de scutire/reducere de la plata impozitului pe
mijloace de transport pe apa in cota de ........., in calitate de .............
conform documentelor anexate ..................................................
...............................................................................
...............................................................................
  Contribuabilul este in imposibilitatea de a scrie, motivul rezultand din
actele anexate.
  Prezentul proces-verbal de declarare a bunurilor mobile s-a incheiat in
2 exemplare, din care unul pentru organul fiscal si unul s-a inmanat
contribuabilului.

  Conducatorul organului        Contribuabilul sau
    fiscal local,       persoana majora cu care locuieste
  L.S...................     L.S............................
   (prenumele, numele          (prenumele, numele
    si semnatura)             si semnatura)

                      1......................
                      (semnatura martorului)
                      2......................
                      (semnatura martorului)
                      3......................
                      (semnatura martorului)

---------------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *1) Se va mentiona actul care atesta proprietatea/folosinta asupra bunului precum si autoritatea emitenta.

  ANEXA 10

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 10  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 035 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscala: .................      Nr. ......./.../20..
Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

              NOTA DE PLATA

                                   - lei -
┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Pentru creante bugetare        │Nr. de rol nominal unic:       │
├───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│Contribuabilul .............................................................. │
│Domiciliul/Sediul ........................................................... │
├────────────────┬──────────────┬────────────┬──────────┬─────────────┬────────┤
│   Natura   │ Numarul   │ Ramasita │ Curent │ Accesorii │ Total │
│  debitului  │ contului  │      │     │       │    │
├────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
├────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
├────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
├────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
├────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│Total general  │ x x x    │      │     │       │    │
├────────────────┴──────────────┼────────────┴──────────┴─────────────┴────────┤
│                │Prenumele si numele ......................... │
│Nr. ........ din ...../........│Semnatura ................................... │
│20......            │                       │
└───────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

  NOTA: Acest formular se cuprinde sub forma de carnet a 50/100/200 file.

  ANEXA 11

                              ┌───────────────────┐
                              │  Anexa nr. 11  │
                              │Model 2009 ITL 036 │
                              │          │
                              └───────────────────┘
       MATRICOLA PENTRU EVIDENTA CENTRALIZATA
      a impozitului pe cladiri, a taxei pe cladiri,
      a impozitului pe teren, a taxei pe teren si
       a impozitului pe mijloacele de transport

┌────┬───────┬─────────────────────┬──────┬────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Nr. │    Date     │ Anul │     DENUMIREA VENITULUI    │
│ma- │de rol │    privind    │   ├───────┬─────┬─────┬─────┬──────────┤
│tri-│nominal│  contribuabilul  │   │ Impo- │Taxa │Impo-│Taxa │Impozitul │
│col │ unic │           │   │ zitul │ pe │zitul│ pe │pe mijloa-│
│  │    │           │   │  pe │cla- │ pe │teren│ cele de │
│  │    │           │   │cladiri│diri │teren│-lei-│transport │
│  │    │           │   │ -lei- │-lei-│-lei-│   │ -lei-  │
├────┼───────┼─────────────────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │Numele si prenumele/ │20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤Denumirea............├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │.....................│20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤CNP/C.U.I ...........├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │Domiciliul/     │20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤Sediul...............├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │.....................│20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤.....................├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │           │20....│    │   │   │   │     │
├────┼───────┼─────────────────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │Numele si prenumele/ │20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤Denumirea............├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │.....................│20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤CNP/C.U.I ...........├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │Domiciliul/     │20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤Sediul...............├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │.....................│20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤.....................├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │           │20....│    │   │   │   │     │
├────┼───────┼─────────────────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │Numele si prenumele/ │20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤Denumirea............├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │.....................│20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤CNP/C.U.I ...........├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │Domiciliul/     │20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤Sediul...............├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │.....................│20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤.....................├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │           │20....│    │   │   │   │     │
├────┼───────┼─────────────────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │Numele si prenumele/ │20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤Denumirea............├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │.....................│20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤CNP/C.U.I ...........├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │Domiciliul/     │20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤Sediul...............├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │.....................│20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤.....................├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │           │20....│    │   │   │   │     │
├────┼───────┼─────────────────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │Numele si prenumele/ │20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤Denumirea............├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │.....................│20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤CNP/C.U.I ...........├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │Domiciliul/     │20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤Sediul...............├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │.....................│20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤.....................├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │           │20....│    │   │   │   │     │
└────┴───────┴─────────────────────┴──────┴───────┴─────┴─────┴─────┴──────────┘

  În prezenta matricola se inscriu debitele stabilite la data de 1 ianuarie a fiecarui an fiscal, pe baza careia se emite primul borderou de debite pentru aceste categorii de venituri.
  În cursul anului orice modificari referitoare la contribuabili, precum si la debitele acestora se fac pe baza de borderouri de debite-scaderi.
  Borderourile de debite-scaderi servesc la inregistrarea in REGISTRUL PENTRU EVIDENTA VENITURILOR, in REGISTRUL DE ROL NOMINAL UNIC, precum si in EXTRASUL DE ROL.

  NOTA: Acest formular se cuprinde sub forma de registre a 50/100/200 file, fata-verso.

                            Fila nr. ......

  ANEXA 12

*Font 8*
                              ┌───────────────────┐
                              │  Anexa nr. 12  │
                              │Model 2009 ITL 037 │
                              │          │
                              └───────────────────┘
            REGISTRU DE ROL NOMINAL UNIC
┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ ELEMENTE │CONTRIBUABILUL                         │   CORESPONDENTA   │
│ DE IDEN- │                                │   CU ALTE EVIDENTE  │
│ TIFICARE ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│A CONTRI- │Adresa pentru cei care au domiciliul/sediul/punctul de lucru in│  REGISTRUL AGRICOL  │
│BUABILULUI│unitatea administrativ-teritoriala               │             │
│     ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┬────────────┤
│     │Localitatea .............................................,   │  Curent  │ Anterior │
│     │str. ...................................., nr. ......,     ├────┬───────┼────┬───────┤
│     │bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., codul postal .........,│Vol.│Pozitia│Vol.│Pozitia│
│     │tel. nr. ............, fax nr. ..............          │  │ nr. │  │ nr. │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────┼───────┤
│ NUMAR  │Adresa pentru cei care au domiciliul/sediul in alta unitate   │  │    │  │    │
│ DE ROL │administrativ-teritoriala                    │  │    │  │    │
│ NOMINAL ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┴───────┴────┴───────┤
│  UNIC  │Localitatea ................................, str. ..........., │NR. DE ROL NOMINAL UNIC │
│----------│nr. ........, bl. ......., sc. ......, et. ......., ap. ......, │ANTERIOR:        │
│     │codul postal ........., tel.nr. ............, fax nr. ......... │             │
│     ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┬─────┬──────────────┤
│     │În cazul persoanelor fizice: membrii de familie care raspund  │NU- │Ante-│       │
│     │solidar in ceea ce priveste plata creantelor bugetare:     │MAR │rior │       │
├──────────┤............................................................... │MA- │   │       │
│ CODUL  │............................................................... │TRI-├─────┼──────────────┤
│ NUMERIC │Locul de munca al contribuabilului: ........................... │COL │Cu- │       │
│ PERSONAL ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │rent │       │
│     │În cazul persoanelor juridice: reprezentantul legal ........... │  │   │       │
├──────────┤                                ├────┴─────┴──────────────┤
│CODUL UNIC│Alte persoane de contact: ..................................... │   ALTE EVIDENTE:   │
│ DE ÎNRE- │                                │             │
│GISTRARE ├─────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────┤ ....................... │
│     │Situatia │    CLADIRI - TOTAL   │   TEREN - TOTAL    │             │
├──────────┤  la  ├──────────────┬─────────────┼────────────┬────────────┤ ....................... │
│ ALTE  │ 01.01. │ Suprafata  │ Valoarea  │ Intravilan │ Extravilan │             │
│ELEMENTE: │     │ construita  │ impozabila/ │  - mp-  │  - mp-  │ ....................... │
│     │     │ desfasurata │ de inventar │      │      │             │
│     │     │  - mp-   │ -mii lei- │      │      │ ....................... │
│......... ├─────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤             │
│     │20...... │       │       │      │      │ ....................... │
│......... ├─────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤             │
│     │20...... │       │       │      │      │ ....................... │
│......... ├─────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤             │
│     │20...... │       │       │      │      │ ....................... │
│......... ├─────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤             │
│     │20...... │       │       │      │      │ ....................... │
│......... ├─────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤             │
│     │20...... │       │       │      │      │ ....................... │
├──┬─────┬─┴─────────┴──────────────┴───────────┬─┴────┬───────┴────────────┴─────────────────────────┤
│A │Docu-│     IMPOZITUL PE CLADIRI     │Docu- │       IMPOZITUL PE TEREN       │
│N │men- ├──────┬───────┬──────┬────────────────┤men- ├───────┬────────┬──────┬──────────────────────┤
│U │tul/ │ Debit│Credit │ Sold │Accesorii    │tul/ │ Debit │ Credit │ Sold │ Accesorii      │
│L │nr./ │   │    │   │din care: ......│nr./ │    │    │   │ din care: ......... │
│ │data │   │    │   │................│data │    │    │   │ ................... │
│2 ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│0 ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│..├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│..├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┴───────┴──────┴────────────────┼──────┼───────┴────────┴──────┴──────────────────────┤
│ │Docu-│ IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT │Docu- │ ............................................ │
│ │men- ├──────┬───────┬──────┬────────────────┤men- ├───────┬────────┬──────┬──────────────────────┤
│ │tul/ │ Debit│Credit │ Sold │Accesorii    │tul/ │ Debit │ Credit │ Sold │ Accesorii      │
│ │nr./ │   │    │   │din care: ......│nr./ │    │    │   │ din care: ......... │
│ │data │   │    │   │................│data │    │    │   │ ................... │
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┴───────┴──────┴────────────────┼──────┼───────┴────────┴──────┴──────────────────────┤
│ │Docu-│ .................................... │Docu- │ ............................................ │
│ │men- ├──────┬───────┬──────┬────────────────┤men- ├───────┬────────┬──────┬──────────────────────┤
│ │tul/ │ Debit│Credit │ Sold │Accesorii    │tul/ │ Debit │ Credit │ Sold │ Accesorii      │
│ │nr./ │   │    │   │din care: ......│nr./ │    │    │   │ din care: ......... │
│ │data │   │    │   │................│data │    │    │   │ ................... │
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
├──┼─────┼──────┴───────┴──────┴────────────────┼──────┼───────┴────────┴──────┴──────────────────────┤
│A │Docu-│     IMPOZITUL PE CLADIRI     │Docu- │       IMPOZITUL PE TEREN       │
│N │men- ├──────┬───────┬──────┬────────────────┤men- ├───────┬────────┬──────┬──────────────────────┤
│U │tul/ │ Debit│Credit │ Sold │Accesorii    │tul/ │ Debit │ Credit │ Sold │ Accesorii      │
│L │nr./ │   │    │   │din care: ......│nr./ │    │    │   │ din care: ......... │
│ │data │   │    │   │................│data │    │    │   │ ................... │
│2 ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│0 ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│..├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│..├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┴───────┴──────┴────────────────┼──────┼───────┴────────┴──────┴──────────────────────┤
│ │Docu-│ IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT │Docu- │ ............................................ │
│ │men- ├──────┬───────┬──────┬────────────────┤men- ├───────┬────────┬──────┬──────────────────────┤
│ │tul/ │ Debit│Credit │ Sold │Accesorii    │tul/ │ Debit │ Credit │ Sold │ Accesorii      │
│ │nr./ │   │    │   │din care: ......│nr./ │    │    │   │ din care: ......... │
│ │data │   │    │   │................│data │    │    │   │ ................... │
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┴───────┴──────┴────────────────┼──────┼───────┴────────┴──────┴──────────────────────┤
│ │Docu-│ .................................... │Docu- │ ............................................ │
│ │men- ├──────┬───────┬──────┬────────────────┤men- ├───────┬────────┬──────┬──────────────────────┤
│ │tul/ │ Debit│Credit │ Sold │Accesorii    │tul/ │ Debit │ Credit │ Sold │ Accesorii      │
│ │nr./ │   │    │   │din care: ......│nr./ │    │    │   │ din care: ......... │
│ │data │   │    │   │................│data │    │    │   │ ................... │
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
└──┴─────┴──────┴───────┴──────┴────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴──────────────────────┘

  NOTA: Se leaga in registre a 50/100/200/400/600 file.                Format A3

                      - verso -
┌──┬─────┬──────────────────────────────────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────┐
│A │Docu-│     IMPOZITUL PE CLADIRI     │Docu- │       IMPOZITUL PE TEREN       │
│N │men- ├──────┬───────┬──────┬────────────────┤men- ├───────┬────────┬──────┬──────────────────────┤
│U │tul/ │ Debit│Credit │ Sold │Accesorii    │tul/ │ Debit │ Credit │ Sold │ Accesorii      │
│L │nr./ │   │    │   │din care: ......│nr./ │    │    │   │ din care: ......... │
│ │data │   │    │   │................│data │    │    │   │ ................... │
│2 ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│0 ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│..├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│..├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┴───────┴──────┴────────────────┼──────┼───────┴────────┴──────┴──────────────────────┤
│ │Docu-│ IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT │Docu- │ ............................................ │
│ │men- ├──────┬───────┬──────┬────────────────┤men- ├───────┬────────┬──────┬──────────────────────┤
│ │tul/ │ Debit│Credit │ Sold │Accesorii    │tul/ │ Debit │ Credit │ Sold │ Accesorii      │
│ │nr./ │   │    │   │din care: ......│nr./ │    │    │   │ din care: ......... │
│ │data │   │    │   │................│data │    │    │   │ ................... │
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┴───────┴──────┴────────────────┼──────┼───────┴────────┴──────┴──────────────────────┤
│ │Docu-│ .................................... │Docu- │ ............................................ │
│ │men- ├──────┬───────┬──────┬────────────────┤men- ├───────┬────────┬──────┬──────────────────────┤
│ │tul/ │ Debit│Credit │ Sold │Accesorii    │tul/ │ Debit │ Credit │ Sold │ Accesorii      │
│ │nr./ │   │    │   │din care: ......│nr./ │    │    │   │ din care: ......... │
│ │data │   │    │   │................│data │    │    │   │ ................... │
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
├──┼─────┼──────┴───────┴──────┴────────────────┼──────┼───────┴────────┴──────┴──────────────────────┤
│A │Docu-│     IMPOZITUL PE CLADIRI     │Docu- │       IMPOZITUL PE TEREN       │
│N │men- ├──────┬───────┬──────┬────────────────┤men- ├───────┬────────┬──────┬──────────────────────┤
│U │tul/ │ Debit│Credit │ Sold │Accesorii    │tul/ │ Debit │ Credit │ Sold │ Accesorii      │
│L │nr./ │   │    │   │din care: ......│nr./ │    │    │   │ din care: ......... │
│ │data │   │    │   │................│data │    │    │   │ ................... │
│2 ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│0 ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│..├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│..├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┴───────┴──────┴────────────────┼──────┼───────┴────────┴──────┴──────────────────────┤
│ │Docu-│ IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT │Docu- │ ............................................ │
│ │men- ├──────┬───────┬──────┬────────────────┤men- ├───────┬────────┬──────┬──────────────────────┤
│ │tul/ │ Debit│Credit │ Sold │Accesorii    │tul/ │ Debit │ Credit │ Sold │ Accesorii      │
│ │nr./ │   │    │   │din care: ......│nr./ │    │    │   │ din care: ......... │
│ │data │   │    │   │................│data │    │    │   │ ................... │
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┴───────┴──────┴────────────────┼──────┼───────┴────────┴──────┴──────────────────────┤
│ │Docu-│ .................................... │Docu- │ ............................................ │
│ │men- ├──────┬───────┬──────┬────────────────┤men- ├───────┬────────┬──────┬──────────────────────┤
│ │tul/ │ Debit│Credit │ Sold │Accesorii    │tul/ │ Debit │ Credit │ Sold │ Accesorii      │
│ │nr./ │   │    │   │din care: ......│nr./ │    │    │   │ din care: ......... │
│ │data │   │    │   │................│data │    │    │   │ ................... │
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
├──┼─────┼──────┴───────┴──────┴────────────────┼──────┼───────┴────────┴──────┴──────────────────────┤
│A │Docu-│     IMPOZITUL PE CLADIRI     │Docu- │       IMPOZITUL PE TEREN       │
│N │men- ├──────┬───────┬──────┬────────────────┤men- ├───────┬────────┬──────┬──────────────────────┤
│U │tul/ │ Debit│Credit │ Sold │Accesorii    │tul/ │ Debit │ Credit │ Sold │ Accesorii      │
│L │nr./ │   │    │   │din care: ......│nr./ │    │    │   │ din care: ......... │
│ │data │   │    │   │................│data │    │    │   │ ................... │
│2 ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│0 ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│..├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│..├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┴───────┴──────┴────────────────┼──────┼───────┴────────┴──────┴──────────────────────┤
│ │Docu-│ IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT │Docu- │ ............................................ │
│ │men- ├──────┬───────┬──────┬────────────────┤men- ├───────┬────────┬──────┬──────────────────────┤
│ │tul/ │ Debit│Credit │ Sold │Accesorii    │tul/ │ Debit │ Credit │ Sold │ Accesorii      │
│ │nr./ │   │    │   │din care: ......│nr./ │    │    │   │ din care: ......... │
│ │data │   │    │   │................│data │    │    │   │ ................... │
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┴───────┴──────┴────────────────┼──────┼───────┴────────┴──────┴──────────────────────┤
│ │Docu-│ .................................... │Docu- │ ............................................ │
│ │men- ├──────┬───────┬──────┬────────────────┤men- ├───────┬────────┬──────┬──────────────────────┤
│ │tul/ │ Debit│Credit │ Sold │Accesorii    │tul/ │ Debit │ Credit │ Sold │ Accesorii      │
│ │nr./ │   │    │   │din care: ......│nr./ │    │    │   │ din care: ......... │
│ │data │   │    │   │................│data │    │    │   │ ................... │
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
└──┴─────┴──────┴───────┴──────┴────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴──────────────────────┘

  ANEXA 13

                              ┌───────────────────┐
                              │  Anexa nr. 13  │
                              │Model 2009 ITL 038 │
                              │          │
                              └───────────────────┘
            REGISTRU DE ROL ALTE VENITURI
┌─────┬───────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────┐
│NR. │  ELEMENTE  │                   │ C.N.P./C.U.I. │
│ROL │DE IDENTIFICARE│                   │        │
│NOMI-│ A CONTRIBU- │                   │        │
│NAL │  ABILULUI  │                   │        │
│UNIC │        │                   │        │
├─────┴┬──────────────┴──┬──────┬──────────────────┬──────┬──┴───────────────┤
│Docu- │ALTE TAXE LOCALE │Docu- │AMENZI CIRCULATIE │Docu- │ AMENZI DIVERSE  │
│mentul├──────┬────┬─────┤mentul├──────┬──────┬────┤mentul├──────┬──────┬────┤
│Nr./ │Debit/│Sold│Acce-│Nr./ │Debit │Credit│Sold│Nr./ │Debit │Credit│Sold│
│Data │Credit│  │sorii│Data │   │   │  │Data │   │   │  │
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┴────┴─────┼──────┼──────┴──────┴────┼──────┼──────┴──────┴────┤
│Docu- │  IMPUTATII/  │Docu- │         │Docu- │         │
│mentul│  DESPAGUBIRI  │mentul│................. │mentul│................. │
│Nr./ ├──────┬────┬─────┤Nr./ ├──────┬────┬──────┤Nr./ ├──────┬────┬──────┤
│Data │Debit/│Sold│Acce-│Data │Debit/│Sold│Acce- │Data │Debit/│Sold│Acce- │
│   │Credit│  │sorii│   │Credit│  │sorii │   │Credit│  │sorii │
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
├─────┬┴──────┴────┴──┬──┴──────┴──────┴────┴──────┴──────┴─┬────┴────┴──────┤
│NR. │  ELEMENTE  │                   │ C.N.P./C.U.I. │
│ROL │DE IDENTIFICARE│                   │        │
│NOMI-│ A CONTRIBU- │                   │        │
│NAL │  ABILULUI  │                   │        │
│UNIC │        │                   │        │
├─────┴┬──────────────┴──┬──────┬──────────────────┬──────┬─┴────────────────┤
│Docu- │  IMPUTATII/  │Docu- │ AMENZI CIRCULATIE│Docu- │ AMENZI DIVERSE │
│mentul│ DESPAGUBIRI  │mentul│         │mentul│         │
│Nr./ ├──────┬────┬─────┤Nr./ ├──────┬──────┬────┤Nr./ ├──────┬──────┬────┤
│Data │Debit/│Sold│Acce-│Data │Debit │Credit│Sold│Data │Debit │Credit│Sold│
│   │Credit│  │sorii│   │   │   │  │   │   │   │  │
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┴────┴─────┼──────┼──────┴──────┴────┼──────┼──────┴──────┴────┤
│Docu- │  IMPUTATII/  │Docu- │         │Docu- │         │
│mentul│ DESPAGUBIRI  │mentul│................. │mentul│................. │
│Nr./ ├──────┬────┬─────┤Nr./ ├──────┬────┬──────┤Nr./ ├──────┬────┬──────┤
│Data │Debit/│Sold│Acce-│Data │Debit/│Sold│Acce- │Data │Debit/│Sold│Acce- │
│   │Credit│  │sorii│   │Credit│  │sorii │   │Credit│  │sorii │
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
├─────┬┴──────┴────┴──┬──┴──────┴──────┴────┴──────┴──────┴─┬────┴────┴──────┤
│NR. │  ELEMENTE  │                   │ C.N.P./C.U.I. │
│ROL │DE IDENTIFICARE│-------------------------------------│--------------- │
│NOMI-│ A CONTRIBU- │                   │        │
│NAL │  ABILULUI  │                   │        │
│UNIC │        │                   │        │
├─────┴┬──────────────┴──┬──────┬──────────────────┬──────┬─┴────────────────┤
│Docu- │  IMPUTATII/  │Docu- │ AMENZI CIRCULATIE│Docu- │ AMENZI DIVERSE │
│mentul│ DESPAGUBIRI  │mentul│         │mentul│         │
│Nr./ ├──────┬────┬─────┤Nr./ ├──────┬──────┬────┤Nr./ ├──────┬──────┬────┤
│Data │Debit/│Sold│Acce-│Data │Debit │Credit│Sold│Data │Debit │Credit│Sold│
│   │Credit│  │sorii│   │   │   │  │   │   │   │  │
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┴────┴─────┼──────┼──────┴──────┴────┼──────┼──────┴──────┴────┤
│Docu- │  IMPUTATII/  │Docu- │         │Docu- │         │
│mentul│ DESPAGUBIRI  │mentul│................. │mentul│................. │
│Nr./ ├──────┬────┬─────┤Nr./ ├──────┬────┬──────┤Nr./ ├──────┬────┬──────┤
│Data │Debit/│Sold│Acce-│Data │Debit/│Sold│Acce- │Data │Debit/│Sold│Acce- │
│   │Credit│  │sorii│   │Credit│  │sorii │   │Credit│  │sorii │
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
└──────┴──────┴────┴─────┴──────┴──────┴────┴──────┴──────┴──────┴────┴──────┘

  ANEXA 14

*Font 8*
                              ┌───────────────────┐
                              │  Anexa nr. 14  │
                              │Model 2009 ITL 039 │
                              │          │
                              └───────────────────┘
                EXTRAS DE ROL
┌─────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Nr. │ELEMENTE DE IDENTIFICARE│                              │Registrul │
│rol │  A CONTRIBUABILULUI  │                              │ Agricol │
│nomi-│            │                              │----------│
│nal │            │                              │     │
│unic │            │                              │     │
│-----│            │                              │     │
├─────┴────┬───────────────────┴─┬──────────┬─────────────────────┬──────────┬──────────────┴──────────┤
│Documentul│IMPOZITUL PE CLADIRI │Documentul│ IMPOZITUL PE TEREN │Documentul│IMPOZIT PE.MIJLOACELE  │
│Nr./Data │           │Nr./Data │           │Nr./Data │ DE TRANSPORT      │
│     ├──────┬────┬─────────┤     ├──────┬────┬─────────┤     ├──────┬──────┬───────────┤
│     │Debit/│Sold│Accesorii│     │Debit/│Sold│Accesorii│     │Debit/│ Sold │ Accesorii │
│     │Credit│  │     │     │Credit│  │     │     │Credit│   │      │
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┴────┴─────────┼──────────┼──────┴────┴─────────┼──────────┼──────┴──────┴───────────┤
│Documentul│  TAXA PE CLADIRI  │Documentul│.................... │Documentul│........................ │
│Nr./Data ├──────┬────┬─────────┤Nr./Data ├──────┬────┬─────────┤Nr./Data ├──────┬──────┬───────────┤
│     │Debit/│Sold│Accesorii│     │Debit/│Sold│Accesorii│     │Debit/│Sold │Accesorii │
│     │Credit│  │     │     │Credit│  │     │     │Credit│   │      │
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┴────┴─────────┼──────────┼──────┴────┴─────────┼──────────┼──────┴──────┴───────────┤
│Documentul│..................  │Documentul│.................... │Documentul│........................ │
│Nr./Data ├──────┬────┬─────────┤Nr./Data ├──────┬────┬─────────┤Nr./Data ├──────┬──────┬───────────┤
│     │Debit/│Sold│Accesorii│     │Debit/│Sold│Accesorii│     │Debit/│Sold │Accesorii │
│     │Credit│  │     │     │Credit│  │     │     │Credit│   │      │
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├─────┬────┴──────┴────┴───────┬─┴──────────┴──────┴────┴─────────┴──────────┴──────┴──────┴┬──────────┤
│Nr. │ELEMENTE DE IDENTIFICARE│                              │Registrul │
│rol │  A CONTRIBUABILULUI  │                              │ Agricol │
│nomi-│            │                              │----------│
│nal │            │                              │     │
│unic │            │                              │     │
│-----│            │                              │     │
├─────┴────┬───────────────────┴─┬──────────┬─────────────────────┬──────────┬──────────────┴──────────┤
│Documentul│IMPOZITUL PE CLADIRI │Documentul│ IMPOZITUL PE TEREN │Documentul│IMPOZIT PE.MIJLOACELE  │
│Nr./Data │           │Nr./Data │           │Nr./Data │ DE TRANSPORT      │
│     ├──────┬────┬─────────┤     ├──────┬────┬─────────┤     ├──────┬──────┬───────────┤
│     │Debit/│Sold│Accesorii│     │Debit/│Sold│Accesorii│     │Debit/│ Sold │ Accesorii │
│     │Credit│  │     │     │Credit│  │     │     │Credit│   │      │
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┴────┴─────────┼──────────┼──────┴────┴─────────┼──────────┼──────┴──────┴───────────┤
│Documentul│  TAXA PE CLADIRI  │Documentul│.................... │Documentul│........................ │
│Nr./Data ├──────┬────┬─────────┤Nr./Data ├──────┬────┬─────────┤Nr./Data ├──────┬──────┬───────────┤
│     │Debit/│Sold│Accesorii│     │Debit/│Sold│Accesorii│     │Debit/│Sold │Accesorii │
│     │Credit│  │     │     │Credit│  │     │     │Credit│   │      │
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┴────┴─────────┼──────────┼──────┴────┴─────────┼──────────┼──────┴──────┴───────────┤
│Documentul│..................  │Documentul│.................... │Documentul│........................ │
│Nr./Data ├──────┬────┬─────────┤Nr./Data ├──────┬────┬─────────┤Nr./Data ├──────┬──────┬───────────┤
│     │Debit/│Sold│Accesorii│     │Debit/│Sold│Accesorii│     │Debit/│Sold │Accesorii │
│     │Credit│  │     │     │Credit│  │     │     │Credit│   │      │
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
└──────────┴──────┴────┴─────────┴──────────┴──────┴────┴─────────┴──────────┴──────┴──────┴───────────┘

  ANEXA 15

*Font 8*
 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 15  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 040 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscala: ..........        Nr. ..../.../20....
Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

GESTIUNEA NR. ..........                    - partea I -

           BORDEROU DESFASURATOR AL ÎNCASARILOR
           din data de ......... 20 .....
┌────┬────────────────┬───────┬──────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│Nr. │CONTRIBUABILUL │NR. DE │ CHITANTA EMISA │   IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI      │
│Crt.│P.F. - Numele  │ROL  ├─────┬───────┬────┼──────┬───────────┬────────┬─────────┬─────┤
│  │si prenumele  │NOMINAL│Seria│Numarul│Data│Curent│Bonificatie│Ramasita│Accesorii│TOTAL│
│  │P.J. - Denumirea│UNIC  │   │    │  │   │      │    │     │   │
├────┼────────────────┼───────┼─────┼───────┼────┼──────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│ 0 │   1     │  2  │ 3 │  4  │ 5 │ 6  │  7   │  8  │  9  │ 10 │
├────┼────────────────┼───────┼─────┼───────┼────┼──────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
├────┼────────────────┼───────┼─────┼───────┼────┼──────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
├────┼────────────────┼───────┼─────┼───────┼────┼──────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
├────┼────────────────┼───────┼─────┼───────┼────┼──────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
├────┼────────────────┼───────┼─────┼───────┼────┼──────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
├────┼────────────────┼───────┼─────┼───────┼────┼──────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
├────┼────────────────┼───────┼─────┼───────┼────┼──────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
├────┼────────────────┼───────┼─────┼───────┼────┼──────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
├────┼────────────────┼───────┼─────┼───────┼────┼──────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
├────┼────────────────┼───────┼─────┼───────┼────┼──────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
└────┴────────────────┴───────┴─────┴───────┴────┴──────┴───────────┴────────┴─────────┴─────┘

  NOTA : Se tipareste pe foi volante, fata-verso.

  ÎNTOCMIT : .............................   VERIFICAT : .............................
        (prenumele, numele si            (functia, prenumele, numele si
        semnatura organului de incasare)        semnatura)

                              - partea a II-a -
┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│  IMPOZIT SI TAXA PE TEREN  │IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT │.............................  │
├──────┬───────┬─────┬─────┬─────┼──────┬───────┬────────┬─────┬──────┼──────┬───────┬─────┬─────┬─────┤
│Curent│Bonifi-│Rama-│Acce-│TOTAL│Curent│Bonifi-│Ramasita│Acce-│TOTAL │Curent│Bonifi-│Rama-│Acce-│TOTAL│
│   │catie │sita │sorii│   │   │catie │    │sorii│   │   │catie │sita │sorii│   │
├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
│ 11 │ 12  │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17  │  18  │ 19 │ 20 │ 21 │ 22  │ 23 │ 24 │ 25 │
├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
└──────┴───────┴─────┴─────┴─────┴──────┴───────┴────────┴─────┴──────┴──────┴───────┴─────┴─────┴─────┘

                              - partea a III-a -
┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│.............................  │.............................  │.............................  │
├──────┬───────┬─────┬─────┬─────┼──────┬───────┬─────┬─────┬─────┼──────┬───────┬─────┬─────┬─────┤
│Curent│Bonifi-│Rama-│Acce-│TOTAL│Curent│Bonifi-│Rama-│Acce-│TOTAL│Curent│Bonifi-│Rama-│Acce-│TOTAL│
│   │catie │sita │sorii│   │   │catie │sita │sorii│   │   │catie │sita │sorii│   │
├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
│ 26 │ 27  │ 28 │ 29 │ 30 │ 31 │ 32  │ 33 │ 34 │ 35 │ 36 │ 37  │ 38 │ 39 │ 40 │
├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
└──────┴───────┴─────┴─────┴─────┴──────┴───────┴─────┴─────┴─────┴──────┴───────┴─────┴─────┴─────┘

  ANEXA 16

*Font 8*
 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 16  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 041 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscala: ..........        Nr. ..../.../20....
Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

          BORDEROU DE DEBITE-SCADERI NR. ...........

                         ┌──────────┬───┬────────────┬───┬────────────────────┐
                         │Cazuri noi│EDV│  Lista  │EDS│Întocmit, .../..20..│
                         │ (creare) │  │suprasolviri│  │s.s.        │
                         ├──────────┼───┼────────────┼───┼────────────────────┤
                         │Adaugari │EDA│Lista de  │EDM│Contabil, .../..20..│
                         │(actuali- │  │de ramasita │  │s.s.        │
                         │zare)   │  │      │  │          │
                         ├──────────┼───┼────────────┼───┼────────────────────┤
                         │Scaderi  │EDB│Diferente  │EDH│Operat, ..../...20..│
                         │     │  │      │  │s.s.        │
┌────┬───────┬────────────────┬───────────────────┼──────────┴───┴────────────┴───┴────────────────────┤
│Nr. │Nr. de │CONTRIBUABILUL │  ADRESA     │DENUMIREA VENITURILOR / SUMA            │
│crt.│ rol  │P.F. - Numele si│CONTRIBUABILULUI  │                     - lei -  │
│  │nominal│    prenumele├───────────────┬───┼───────────┬──────────┬────────────┬────────────────┤
│  │ unic │P.J. - Denumirea│  Strada   │Nr.│  Cod  │  Cod  │  Cod   │  Cod     │
├────┼───────┼────────────────┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ 0 │  1  │    2    │    3    │ 4 │   5   │  6   │   7   │    8    │
├────┼───────┼────────────────┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
├────┼───────┼────────────────┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
├────┼───────┼────────────────┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
├────┼───────┼────────────────┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
├────┼───────┼────────────────┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
├────┼───────┼────────────────┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
├────┼───────┼────────────────┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
├────┼───────┼────────────────┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
├────┼───────┼────────────────┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
└────┴───────┴────────────────┴───────────────┴───┴───────────┴──────────┴────────────┴────────────────┘

  NOTA: Se intocmeste distinct, atat pentru debite, cat si pentru scaderi si se opereaza in Registrul pentru evidenta veniturilor, Registrul de rol nominal unic, Registrul de rol alte venituri, Extrasul de rol. Se numeroteaza la nivelul fiecarui an fiscal, incepand cu nr.1 pentru fiecare tip de borderou.

  ANEXA 17

                - fata -
 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 17  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 042 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscala: .............       Nr. ......./.../20....
Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail
                    ┌──────────────────────────────────────┐
                    │PROCESUL-VERBAL DE VERIFICARE     │
                    │GESTIONARA PRECEDENT         │
                    │Nr. ..... din ...../........ 20...... │
                    └──────────────────────────────────────┘

             PROCESUL-VERBAL
           de verificare gestionara

       Încheiat astazi ...... 20......

 Subsemnatul (a) .............................. indeplinind functia
de ........... am efectuat verificarea operatiunilor de casa si a gestiunii
chitantierelor pentru creante ale bugetelor locale pe perioada de la
......../...... 20...... la ....../.........20..... efectuate de catre
dl/dna ...... avand functia de ................
 - GESTIUNEA NR. ...........

  Cu ocazia verificarii gestionare s-au constatat urmatoarele:

Capitolul I GESTIUNEA NUMERARULUI
┌──┬────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────┐
│Nr│            │  SUMA │    ÎNCASARI PRIN CHITANTIERE,   │
│rd│   SPECIFICATIE    │ - lei - │         PE VOLUME       │
│ │            │     ├────────────────┬────────────┬─────────┤
│ │            │     │ De la nr. ... │La nr. .... │  SUMA │
│ │            │     │        │      │ - lei - │
├──┼────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ 0│   1         │   2  │   A     │  B    │  C  │
├──┼────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ 1│Soldul la verificarea  │     │        │      │     │
│ │precedenta       │     │        │      │     │
├──┼────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ 2│Încasari prin chitantier│     │        │      │     │
├──┼────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ 3│Încasari CEC in numerar │     │        │      │     │
├──┼────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ 4│TOTAL ÎNCASARI     │     │        │      │     │
│ │(rd.1+rd.2+rd.3)    │     │        │      │     │
├──┼────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ 5│Depuneri la Trezorerie │     │        │      │     │
├──┼────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ 6│Depuneri la banca    │     │        │      │     │
├──┼────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ 7│Depuneri la alte    │     │        │      │     │
│ │entitati        │     │        │      │     │
├──┼────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ 8│Plati din numerarul   │     │        │      │     │
│ │incasat         │     │        │      │     │
├──┼────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ 9│TOTAL DEPUNERI / PLATI │     │        │      │     │
│ │(rd.5+..+rd.8)     │     │        │      │     │
├──┼────────────────────────┼──────────┼────────────────┴────────────┼─────────┤
│10│SOLD SCRIPTIC      │     │               │     │
│ │(rd.4 - rd.9)      │     │TOTAL (rd.1 +...+rd.9)    │     │
├──┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│11│SOLD FAPTIC - Numerar la│     │               │     │
│ │data verificarii    │     │TOTAL ÎNCASARI 130      │     │
├──┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│12│DIFERENTA        │     │               │     │
│ │(rd.11 - rd.10) +/-   │     │DIFERENTA (rd.11 - rd.10)  │     │
└──┴────────────────────────┴──────────┴─────────────────────────────┴─────────┘

  1. Situatia incasarilor, precum si a depunerilor/platilor pe fiecare zi si luna din perioada supusa verificarii este cuprinsa in anexa nr.1 la prezentul proces-verbal de verificare gestionara. Pentru fiecare luna, indiferent de numarul de zile din aceasta, anexa nr.1 se intocmeste separat, fiecareia atribuindu-i-se numere de ordine subsecventiale; ex.:anexa nr.1/1, anexa nr. 1/2, anexa nr.1/3, ...., anexa nr.1/... .
  2. Diferenta de .............................lei este explicata de gestionar prin declaratia care reprezinta anexa nr.2 la prezentul proces-verbal de verificare gestionara.
  3. În legatura cu aceasta diferenta facem urmatoarele mentiuni:
  ............................................................
  ............................................................

          - continuare pe verso -

             - verso -

Capitolul II GESTIUNEA CHITANTIERELOR
┌─────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Numar│                         │   NUMARUL     │
│rand │       SPECIFICATIE            │  CHITANTIERELOR  │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│   │           1              │  A     B   │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┬───────────┤
│ 1 │SOLDUL FAPTIC (Report din procesul-verbal de   │Utilizate│Neutilizate│
│   │verificare gestionara precedent)         │     │      │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 2 │Chitantiere primite in perioada supusa verificarii│     │      │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 3 │Chitantiere predate in perioada supusa verificarii│     │      │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 4 │SOLDUL SCRIPTIC (rd.1+ rd.2 - rd.3)        │     │      │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 5 │SOLDUL FAPTIC (Report in Procesul-verbal de    │     │      │
│   │verificare gestionara urmator)          │     │      │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 6 │DIFERENTA (rd.5 - rd.4)           + / - │     │      │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┘
  1. Diferenta de ..... buc. chitantiere este explicata de gestionar prin
  declaratia care reprezinta anexa nr.3 la prezentul proces-verbal de
  verificare gestionara.
  2. În legatura cu aceasta diferenta facem urmatoarele mentiuni:
  ..............................................................
  ..............................................................

  Capitolul III ALTE CONSTATARI
  ..............................................................
  ..............................................................
  ..............................................................

  Prezentul proces-verbal de verificare gestionara s-a incheiat
  in doua exemplare, cate unul la fiecare parte.

  ................................  ...............................
  (semnatura organului de control)  (semnatura gestionarului)

  Am luat cunostinta de prezentul proces-verbal de verificare gestionara,

        Conducatorul organului fiscal local,
        L.S. ................................
          (prenumele, numele si semnatura)

  NOTA: În cazul in care exista diferente inregistrate la gestiunea numerarului/chitantierelor, prezentul proces-verbal de verificare gestionara va fi adus la cunostinta ordonatorului principal de credite pentru luarea masurilor prevazute de lege.

   ANEXA NR. 1/..... LA PROCESUL-VERBAL DE VERIFICARE GESTIONARA
     de la ...../..... 20.... la ...../.......20....
      D .... ............ / GESTIUNEA NR. .........

┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┐
│Ziua│        ÎNCASARI             │ DEPUNERI  │Plati din│
│  ├─────────────────────────────┬──────────────────┼────────┬────┤numerarul│
│  │     Chitantier     │  CEC numerar  │ Numar │  │ incasat │
│  ├─────────────┬──────────┬────┼─────┬───────┬────┤document│Suma│     │
│  │de la nr. ...│la nr. ...│Suma│Seria│Numarul│Suma│    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│ 0 │   1   │  2   │ A │ 3 │  4  │ B │  5  │ C │  D  │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│ 1 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│ 2 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│ 3 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│ 4 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│ 5 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│ 6 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│ 7 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│ 8 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│ 9 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│10 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│11 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│12 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│13 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│14 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│15 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│16 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│17 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│18 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│19 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│20 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│21 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│22 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│23 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│24 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│25 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│26 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│27 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│28 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│29 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│30 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│31 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┴─────────────┴──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│ TOTAL            │  │ x │ x   │  │ x   │  │     │
└─────────────────────────────┴────┴─────┴───────┴────┴────────┴────┴─────────┘

  NOTA: TOTAL col. A = Cap. I, rd.2; TOTAL col. B = Cap. I, rd.3; TOTAL col. C = Cap. I, rd.5 + rd.6 +rd.7; TOTAL col. D = Cap. I, rd.8

  ANEXA 18

                          ┌───────────────────┐
                          │  Anexa nr. 18  │
                          │Model 2009 ITL 043 │
                          └───────────────────┘
               LEGITIMATIE
   pentru functionarul public din compartimentul de specialitate al
   autoritatilor administratiei publice locale cu atributii in stabilirea,
    constatarea si controlul impozitelor si taxelor locale

 Fata
   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ ┌─────────┐     ┌───────────────┐        ┌───────────────┐ │
70 mm│ │ Stema │     │  ROMANIA  │        │Stema unitatii │ │
   │ │Romaniei │     └───────────────┘        │ administrativ-│ │
   │ │- color -│                     │ teritoriale  │ │
   │ └─────────┘ Judetul .......................*)   │  - color -  │ │
   │                           └───────────────┘ │
   │           PRIMARIA                      │
   │         ......................**)               │
   │                              30 mm     │
   │    LEGITIMATIA NR. ........../ 20 .....      ┌───────────────┐ │
   │                            │ Loc pentru  │ │
   │  Dl./Dna. .............................    35 mm │ fotografie  │ │
   │  in calitate de .......................       └───────────────┘ │
   │  este imputernicit sa stabileasca,                   │
   │  sa constate, si sa controleze                     │
   │  impozitele si taxele locale.                     │
   │                                     │
   │                                     │
   │  PRIMARUL/ CONDUCATORUL UNITATII FISCALE .........................**) │
   │                      Poseda actul de identitate  │
   │  L.S. .....................        seria ...... nr. .........  │
   │    (prenumele si numele)                      │
   │    .....................                      │
   │      (semnatura)                         │
   │                                     │
   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                100 mm
Verso
   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ Titularul prezentei legitimatii se bucura de protectia legii si este  │
   │ investit cu exercitiul autoritatii publice, pe timpul si in legatura  │
   │ cu indeplinirea atributiilor si indatoririlor de serviciu, in limitele │
   │ competentelor stabilite prin lege.                   │
   │                                     │
   │ Organele de politie, jandarmerie si orice alti agenti ai fortei publice │
   │ au obligatia sa dea concursul titularului legitimatiei, la cererea   │
   │ acestuia, in indeplinirea, potrivit legii, a activitatii de stabilire, │
   │ constatare si control.                         │
   │                                     │
   │ Identificarea functionarului public se face prin prezenta legitimatie  │
   │ insotita de actul de identitate, precum si de delegatia semnata de   │
   │ conducatorul compartimentului de specialitate.             │
   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ Prezenta legitimatie s-a emis in baza DISPOZITIEI PRIMARULUI      │
   │ ...........................**) nr. ..... din ...... ...... 20..... si  │
   │ este valabila pana la revocarea acesteia.                │
   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

___________
  *) Se mentioneaza denumirea judetului;
  **) Se mentioneaza categoria si denumirea unitatii administrativ-teritoriale;

  NOTA:
  1. "ROMANIA" va fi inscrisa pe un fundal care reprezinta Drapelul Romaniei, in urmatoarea ordine a culorilor: albastru - galben - rosu;
  2. În cazul judetelor adnotarile *) si **) din antetul legitimatiei se inlocuiesc prin "CONSILIUL JUDETEAN ................*), iar semnatarul legitimatiei este PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN ...................*);
  3. În cazul municipiului Bucuresti, adnotarile *) si **) din antetul legitimatiei se inlocuiesc prin "PRIMARIA GENERALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI", iar semnatarul legitimatiei este PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI;
  4. În cazul sectoarelor municipiului Bucuresti, "Judetul .........*)" din antet se inlocuieste prin "MUNICIPIUL BUCURESTI", iar adnotarii **) ii corespunde mentiunea SECTORULUI ....... .
  5. La incetarea raporturilor de serviciu cu autoritatea administratiei publice locale, titularul are obligatia sa depuna legitimatia. În caz de pierdere se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III -a;
  6. Evidenta legitimatiilor se tine intr-un registru special condus de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale. La nivelul municipiului Bucuresti acest registru se conduce de catre secretarul general al municipiului Bucuresti si respectiv de catre secretarii sectoarelor acestuia.
  7. Acest formular se executa la nivelul fiecarei autoritati a administratiei publice locale.

  ANEXA 19

                          ┌───────────────────┐
                          │  Anexa nr. 19  │
                          │Model 2009 ITL 044 │
                          └───────────────────┘
               LEGITIMATIE
    pentru functionarul public din compartimentul de specialitate
    al autoritatilor administratiei publice locale cu atributii in
       urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale

 Fata
   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ ┌─────────┐     ┌───────────────┐        ┌───────────────┐ │
70 mm│ │ Stema │     │  ROMANIA  │        │Stema unitatii │ │
   │ │Romaniei │     └───────────────┘        │ administrativ-│ │
   │ │- color -│                     │ teritoriale  │ │
   │ └─────────┘ Judetul .......................*)   │  - color -  │ │
   │                           └───────────────┘ │
   │           PRIMARIA                      │
   │         ......................**)               │
   │                              30 mm     │
   │    LEGITIMATIA NR. ........../ 20 .....      ┌───────────────┐ │
   │                            │ Loc pentru  │ │
   │  Dl./Dna. .............................    35 mm │ fotografie  │ │
   │  in calitate de .......................       └───────────────┘ │
   │  este imputernicit sa stabileasca,                   │
   │  sa constate, si sa controleze                     │
   │  impozitele si taxele locale.                     │
   │                                     │
   │                                     │
   │  PRIMARUL/ CONDUCATORUL UNITATII FISCALE .........................**) │
   │                      Poseda actul de identitate  │
   │  L.S. .....................        seria ...... nr. .........  │
   │    (prenumele si numele)                      │
   │    .....................                      │
   │      (semnatura)                         │
   │                                     │
   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                100 mm

Verso
   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ Titularul prezentei legitimatii se bucura de protectia legii si este  │
   │ investit cu exercitiul autoritatii publice, pe timpul si in legatura  │
   │ cu indeplinirea atributiilor si indatoririlor de serviciu, in limitele │
   │ competentelor stabilite prin lege.                   │
   │                                     │
   │ Organele de politie, jandarmerie si orice alti agenti ai fortei publice │
   │ au obligatia sa dea concursul titularului legitimatiei, la cererea   │
   │ acestuia, in indeplinirea, potrivit legii, a activitatii de executare  │
   │ silita.                                 │
   │                                     │
   │ Identificarea functionarului public se face prin prezenta legitimatie  │
   │ insotita de actul de identitate, precum si de delegatia semnata de   │
   │ conducatorul compartimentului de specialitate.             │
   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ Prezenta legitimatie s-a emis in baza DISPOZITIEI PRIMARULUI      │
   │ ...........................**) nr. ..... din ...... ...... 20..... si  │
   │ este valabila pana la revocarea acesteia.                │
   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

_________
  *) Se mentioneaza denumirea judetului;
  **) Se mentioneaza categoria si denumirea unitatii administrativ-teritoriale;

  NOTA: 1. "ROMANIA" va fi inscrisa pe un fundal care reprezinta Drapelul Romaniei, in urmatoarea ordine a culorilor: albastru - galben - rosu;
  2. În cazul judetelor adnotarile *) si **) din antetul legitimatiei se inlocuiesc prin "CONSILIUL JUDETEAN ................*), iar semnatarul legitimatiei este PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN ...................*);
  3. În cazul municipiului Bucuresti, adnotarile *) si **) din antetul legitimatiei se inlocuiesc prin "PRIMARIA GENERALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI", iar semnatarul legitimatiei este PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI;
  4. În cazul sectoarelor municipiului Bucuresti, "Judetul .........*)" din antet se inlocuieste prin "MUNICIPIUL BUCURESTI", iar adnotarii **) ii corespunde mentiunea SECTORULUI ....... .
  5. La incetarea raporturilor de serviciu cu autoritatea administratiei publice locale, titularul are obligatia sa depuna legitimatia. În caz de pierdere se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III -a;
  6. Evidenta legitimatiilor se tine intr-un registru special condus de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale. La nivelul municipiului Bucuresti acest registru se conduce de catre secretarul general al municipiului Bucuresti si respectiv de catre secretarii sectoarelor acestuia.
  7. Acest formular se executa la nivelul fiecarei autoritati a administratiei publice locale.

  ANEXA 20

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 20  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 045 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscala: ..........         Nr. ..../.../20....
Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

              ORDIN DE SERVICIU

  Dl/D-na ........ avand functia de ....... este delegat(a) pentru
efectuarea .............*1), la contribuabilul: .........., cu domiciliul
fiscal/sediul in ROMANIA/......, judetul ......., codul postal ........,
municipiul/orasul/comuna ......., satul/sectorul ......., str. ........,
nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap ....., identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria ..... nr. ......, C.I.F.*) ......... tel./
fax ........, e-mail ........,
  Data inceperii inspectiei fiscale: ...............
  Se legitimeaza cu legitimatia de inspectie fiscala nr.: ..............

      Conducatorul organului fiscal local,
      L.S. ...............................
         (prenumele, numele si semnatura)

____________
  *1) Se va inscrie obiectul inspectiei fiscale.
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz); actul de identitate seria, numarul; numarul de inregistrare la instanta judecatoreasca, etc.

   -------------------- aici se taie --------------------------------------

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 20  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 045 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscala: ..........         Nr. ..../.../20....
Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

               ORDIN DE SERVICIU

  Dl/D-na ........... avand functia de .......... este delegat(a) pentru
efectuarea ..............*1), la contribuabilul: .................., cu
domiciliul fiscal/sediul in ROMANIA/ ..........., judetul ..........., codul
postal ........, municipiul/orasul/comuna ..........., satul/ sectorul ......,
str. ........, nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap ......, identificat
prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria ....... nr. ......., C.I.F.*)..........,
tel./fax ........, e-mail ............,
  Data inceperii inspectiei fiscale: .............................
  Se legitimeaza cu legitimatia de inspectie fiscala nr.: ................

        Conducatorul organului fiscal local,
       L.S. ..................................
          (prenumele, numele si semnatura)

__________
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc. Stema unitatii administrativteritoriale

  ANEXA 21

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 21  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 046 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscala: ..........         Nr. ..../.../20....
Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

             AVIZ DE INSPECTIE FISCALA

 Numele si prenumele/denumirea debitorului: .............................
 Domiciliul/sediul: ROMANIA/ ....., judetul ....., codul postal ........,
municipiul/orasul/comuna ......., satul/sectorul ...., str. ......, nr. ....,
bl. ..., sc. ...., et. ..., ap ........
 Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./
C.I.P./Pasaport seria ..... nr. ......, C.I.F.*) ............., tel./
fax. ......., e-mail ...................................

     Domnului/Doamnei Administrator/Director general

  Va informam ca incepand cu data de ......................... veti face obiectul unei inspectii fiscale, avand ca obiective:

  [] verificarea ansamblului declaratiilor fiscale si/sau operatiunilor relevante pentru inspectia fiscala pentru:

  a) impozitul ................... pe perioada ......................
  b) impozitul ................... pe perioada ......................
  c) impozitul ................... pe perioada ......................
  d) impozitul ................... pe perioada ......................
  e) impozitul ................... pe perioada ......................
  f) taxa ........................ pe perioada ......................
  g) taxa ........................ pe perioada ......................
  h) taxa ........................ pe perioada ......................
  i) taxa ........................ pe perioada ......................
  j) taxa ........................ pe perioada ......................
  k) alte venituri ale bugetului local....... pe perioada ...........

  [] verificarea modului de organizare si conducere a evidentei fiscale si contabile.

  Pentru buna desfasurare a inspectiei fiscale, va rugam sa pregatiti, pentru a fi puse la dispozitia organelor de inspectie fiscala, toate documentele contabile si fiscale si alte elemente justificative relevante pentru stabilirea situatiei fiscale.
  Totodata, in termen de 5 zile de la data primirii prezentului aviz, va rugam sa va prezentati la compartimentul de specialitate, pentru remedierea eventualelor erori materiale din evidenta fiscala.
  În masura in care contabilitatea dumneavoastra este informatizata urmeaza sa asigurati ansamblul informatiilor, datelor si documentelor arhivate in format electronic precum si aplicatiile informatice cu ajutorul carora s-au intocmit.
  Pe parcursul controlului aveti dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate si/sau juridica.
  Inspectia fiscala se va desfasura cu respectarea prevederilor Codului fiscal, Codului de procedura fiscala si a altor reglementari legale in materie, precum si a prevederilor Codului etic al inspectorului de control fiscal.
  Mentionam ca aveti posibilitatea de a solicita, o singura data, amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale pentru motive justificate.
  Prezentul Aviz de inspectie fiscala a fost emis in baza titlului VII, art. 101 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Dupa data inceperii inspectiei fiscale, nu se mai pot depune declaratii rectificative pentru impozitele, taxele, contributiile si alte venituri ale bugetului local, aferente perioadelor supuse inspectiei.
  Prezentul se intocmeste in doua exemplare originale*1).
  Va asiguram de intreaga noastra colaborare pe parcursul desfasurarii inspectiei fiscale.

   Conducatorul organului fiscal local,      Sef compartiment,
  L.S. .............................    L.S. ..........................
     (prenumele, numele si semnatura)   (prenumele, numele si semnatura)

             Întocmit,
       L.S. .................................
          (prenumele, numele si semnatura)

  Persoana de contact: .................... Telefon: ..................

____________
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *1) - Exemplarul unu se va trimite contribuabilului prin posta cu confirmare de primire sau prin inmanare directa cu semnatura si data de primire pe exemplarul doi;
  - Exemplarul doi va fi retinut in cadrul unitatii fiscale si inmanat echipei de inspectie fiscala care va efectua inspectia fiscala, urmand a fi anexat la Raportul de inspectie fiscala.
  - Exemplarul trei va fi transmis organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului.

  ANEXA 22

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 22  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 047 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscala: ..........         Nr. ..../.../20....
Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

               INVITATIE

  Domnului/Doamnei ......., in calitate de ........ al/a .................
  Va informam ca in data de ............... organe de inspectie fiscala din
cadrul .......................................... s-au deplasat la domiciliul
fiscal/sucursala/filiala/punctul de lucru al ......... de la adresa .........,
in vederea*1): ...................................................
  Inspectia fiscala nu s-a putut efectua, drept care, in baza art. 50 din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, va invitam in
data de ........., ora ....., la sediul nostru, camera ......, telefon ......,
in vederea efectuarii inspectiei fiscale, ocazie cu care veti prezenta, conform
art. 56 si 94 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele documente: ..............
  ..........................................................................
  Neprezentarea in conditiile precizate mai sus constituie contraventie
conform art. 219 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003,
republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si se
sanctioneaza cu amenda conform art. 219 alin. (2) lit. a) din acelasi act
normativ, cu exceptia cazului in care nu sunt intrunite elementele constitutive
ale unei infractiuni.
  Prezenta se intocmeste in doua exemplare*2).

         Conducatorul organului fiscal local,
      L.S. .......................................
         (prenumele, numele si semnatura)

___________
  *1) Se inscrie obiectul actiunii:
  - prezentarea de inscrisuri in conformitate cu art. 56 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - efectuarea unei cercetari la fata locului in conformitate cu art. 57 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - efectuarea unei inspectii fiscale conform art. 94 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare
  *2) Exemplarul 1 va fi remis contribuabilului prin posta cu confirmare de primire sau inmanat personal reprezentantului societatii comerciale, cu mentiunea pe exemplarul 2 a calitatii reprezentantului, datelor de identificare (BI/CI/pasaport nr., serie, domiciliu), datei si semnaturii;
  Exemplarul 2 va fi retinut de echipa de inspectie fiscala si va fi anexat la raportul de inspectie fiscala/procesul-verbal de control

  ANEXA 23

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 23  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 048 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscala: ..........         Nr. ..../.../20....
Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

            PROCES-VERBAL
         de ridicare/restituire de inscrisuri
      Încheiat astazi ..... luna ..... 20.... ora.......

  Subsemnatii ............ avand functia de ......... in cadrul ..........
in baza art. 56 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, cu legitimatiile de inspectie fiscala nr. ......... si cu Ordinele
de serviciu nr. ......... am ridicat/restituit de la .......... cu domiciliul
fiscal/sediul in ROMANIA/..........., judetul ......., codul postal .......,
municipiul/orasul/comuna ......... satul/sectorul ..........., str. .......,
nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap ...., identificat prin B.I./
C.I./C.I.P./Pasaport seria ..... nr. ....., C.I.F.*)......., tel./
fax. ...... , e-mail ........ in prezenta ..................*1) urmatoarele
(documente, inscrisuri etc.): .................................................
...........................................................................
...........................................................................
........................................................................*2)
  Mentionam ca pentru documentele ridicate s-au lasat copii certificate de
organul de inspectie fiscala si un reprezentant legal al societatii.
  Prezentul proces-verbal, inregistrat la contribuabil sub nr. .............
din ........, s-a incheiat in doua exemplare, din care unul a fost lasat la
contribuabil, iar unul a fost luat de organele de inspectie fiscala.

    Organe de inspectie fiscala,        Reprezentant legal,
  L.S. ...............................  L.S. ..........................
    (prenumele, numele si semnatura)  (prenumele, numele si semnatura)

  L.S. ................................
     (prenumele, numele si semnatura)

__________
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *1) Nume, prenume, functia, calitatea reprezentantului contribuabilului;
  *2) Se vor descrie pe scurt documentele ridicate/restituite.

  ANEXA 24

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 24  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 049 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscala: ..........         Nr. ..../.../20....
Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

             PROCES-VERBAL*1)
    Încheiat astazi ..... luna .... 20 .... ora .......

  CAP. 1
  Subsemnatii ........*2), avand functia de ....... in cadrul .........,
in baza titlului VII din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata in 2007, cu legitimatia de inspectie fiscala
nr. ....... si cu Ordinele de serviciu nr. ........../......... am efectuat,
in perioada ............., un control inopinat/control incrucisat/o cercetare
la fata locului, in vederea ..................*3) la .................., cu
domiciliul fiscal/sediul in ROMANIA/............, judetul ..............,
codul postal ..........., municipiul/orasul/comuna ............... satul/
sectorul......., str. ......, nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....,
ap ....., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria .... nr. .....,
C.I.F.*)............, tel. /fax .............., e-mail ..................
Controlul s-a desfasurat la .....................*4), unde contribuabilul
sus-mentionat are .....................................................*5)
  Contribuabilul este reprezentat de ...................*6), in calitate
de .............................................

_____________

  *1) Se va intocmi numai in cazul controlului inopinat, incrucisat si pentru constatarea unor situatii faptice existente la un moment dat (art. 57). Nu are ca rezultat intocmirea deciziei de impunere. Se anexeaza la Raportul de inspectie fiscala;
  *2) Nume, prenume organe de inspectie fiscala;
  *3) Denumirea exacta a tematicii si perioada supusa controlului;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *4) Se va preciza adresa la care s-a desfasurat controlul, daca acesta a avut loc in alt loc decat domiciliul fiscal, precum si modul de detinere al spatiului;
  *5) Mentionarea tipului de spatiu (punct de lucru, sucursala, subunitate, o alta proprietate);
  *6) Nume, prenume, functie, date identitate, CNP;

  CAP. 2 Constatari:
  Urmare controlului efectuat au rezultat urmatoarele: (constatari,
  consecinte, responsabilitati, masuri dispuse):
  1. Descrierea faptei
  ......................................................................
  ......................................................................
  ......................................................................
  2. Prevederile legale incalcate:
  ......................................................................
  ......................................................................
  ......................................................................
  3. Consecinte:
  ......................................................................
  ......................................................................
  ......................................................................
  La terminarea controlului au fost restituite toate actele si documentele
puse la dispozitia organelor de inspectie fiscala, cu exceptia celor retinute
pentru care s-a intocmit proces-verbal de ridicare de inscrisuri.
  Prezentul proces-verbal s-a intocmit in ............. exemplare,
inregistrate in Registrul unic de control sub nr. ..........................,
din care un exemplar a fost lasat contribuabilului, iar ........... exemplare
au fost luate de organele de inspectie fiscala.

   Organe de inspectie fiscala,       Reprezentant legal,
  L.S. ........................     L.S. ............................
    (prenumele, numele si semnatura)   (prenumele, numele si semnatura)

  L.S. ...........................
     (prenumele, numele si semnatura)

  ANEXA 25

                              ┌───────────────────┐
                              │  Anexa nr. 25  │
                              │Model 2009 ITL 050 │
                              │          │
                              └───────────────────┘
                               Nr. ..../.../20...

              NOTA EXPLICATIVA

  Subsemnatul(a)......................*1) Subscrisa .........................,
C.I.F.*) ..........................., cu sediul in ROMANIA/ ...................,
judetul ...................................., codul postal .................,
municipiul/orasul/comuna ......................., satul/sectorul ..............,
str. .........., nr. ......, bl. ......., sc. ......, et. ......, ap. ........,
tel./fax ..................., e-mail .........................................
reprezentata prin .........................................*2) in calitate de
proprietar/coproprietar/mandatar/actionar unic/asociat/administrator/
imputernicit cu domiciliul in ROMANIA/ .....................................,
judetul ..........................., codul postal ...................,
municipiul/orasul/comuna ...................., satul/sectorul ................,
str. .............., nr. ......., bl. .........., sc. ......., et. ......,
ap. ........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria ............
nr. .............., C.I.F.*)..............................................., la
intrebarile puse de ......................., in baza art. 94 alin. (3) lit. c)
din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, dau urmatoarele
explicatii:
  1. Întrebare: .............................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
  1. Raspuns: ...............................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
  2. Întrebare: .............................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
  2. Raspuns: ...............................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
  3. Daca mai aveti ceva de adaugat? ........................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

  Prezenta se intocmeste in doua exemplare*3).

       Data               Semnatura si stampila
      ......              ..........................

------------
  *1) Se completeaza in cazul persoanelor fizice;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic
de inregistrare, dupa caz); numarul de inregistrare la instanta judecatoreasca,
etc.
  *2) Se completeaza in cazul persoanelor juridice;
  *3) - Exemplarul unu va fi anexat la Raportul de inspectie
fiscala/Procesul-verbal de control;
  - Exemplarul doi va ramane la persoana care a dat explicatii

  ANEXA 26

                              ┌───────────────────┐
                              │  Anexa nr. 26  │
                              │Model 2009 ITL 051 │
                              │          │
                              └───────────────────┘
                               Nr. ..../.../20...

                DECLARATIE

  Subsemnatul(a)......................*1) Subscrisa .........................,
C.I.F.*) ..........................., cu sediul in ROMANIA/ ...................,
judetul ...................................., codul postal .................,
municipiul/orasul/comuna ......................., satul/sectorul ..............,
str. .........., nr. ......, bl. ......., sc. ......, et. ......, ap. ........,
tel./fax ..................., e-mail .........................................
reprezentata prin .........................................*2) in calitate de
proprietar/coproprietar/mandatar/actionar unic/asociat/administrator/
imputernicit cu domiciliul in ROMANIA/ .....................................,
judetul ..........................., codul postal ...................,
municipiul/orasul/comuna ...................., satul/sectorul ................,
str. .............., nr. ......., bl. .........., sc. ......., et. ......,
ap. ........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria ............
nr. ............, C.I.F.*)................................................,
declar pe propria raspundere, in baza art. 105 alin. (8) din Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata
in 2007, sub sanctiunea faptei de fals in declaratii, prevazuta de art. 292
din Codul penal, urmatoarele:

  1. am pus la dispozitia organelor de inspectie fiscala toate documentele
si informatiile solicitate pentru desfasurarea inspectiei fiscale si anume:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
................................................... si raspund de exactitatea,
realitatea si legalitatea acestora.
  2. documentele puse la dispozitia organelor de inspectie fiscala au fost
restituite in totalitate la finalizarea inspectiei fiscale, cu exceptia celor
pentru care s-a intocmit proces-verbal de ridicare de inscrisuri.
  3. alte aspecte de declarat: ..............................................
...............................................................................
...............................................................................

  Drept pentru care am dat prezenta declaratie, intocmita in doua exemplare,
din care un exemplar a ramas in posesia mea si un exemplar a fost predat echipei
de inspectie fiscala.

       Data               Semnatura si stampila
      ......              ..........................

------------
  *1) Se completeaza in cazul persoanelor fizice;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic
de inregistrare, dupa caz); numarul de inregistrare la instanta judecatoreasca,
etc.
  *2) Se completeaza in cazul persoanelor juridice;

  ANEXA 27

                              ┌───────────────────┐
                              │  Anexa nr. 27  │
                              │Model 2009 ITL 052 │
                              │          │
                              └───────────────────┘
                               Nr. ..../.../20...

             PUNCT DE VEDERE
     al contribuabilului la constatarile inspectiei fiscale

             D-le./D-na DIRECTOR,

  Subsemnatul(a)......................*1) Subscrisa .........................,
C.I.F.*) ..........................., cu sediul in ROMANIA/ ...................,
judetul ...................................., codul postal .................,
municipiul/orasul/comuna ......................., satul/sectorul ..............,
str. .........., nr. ......, bl. ......., sc. ......, et. ......, ap. ........,
tel./fax ..................., e-mail .........................................
reprezentata prin .........................................*2) in calitate de
proprietar/coproprietar/mandatar/actionar unic/asociat/administrator/
imputernicit cu domiciliul in ROMANIA/ .....................................,
judetul ..........................., codul postal ...................,
municipiul/orasul/comuna ...................., satul/sectorul ................,
str. .............., nr. ......., bl. .........., sc. ......., et. ......,
ap. ........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria ............
nr. ............, C.I.F.*)................................................,
declar pe propria raspundere, in conformitate cu art. 107 alin (4) din Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007,
cu modificarile si completarile ulterioare, declar urmatoarele:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
proband aceasta cu urmatoarele documente:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

       Data               Semnatura si stampila
      ......              ..........................

---------
  *1) Se completeaza in cazul persoanelor fizice;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic
de inregistrare, dupa caz); numarul de inregistrare la instanta judecatoreasca,
etc.
  *2) Se completeaza in cazul persoanelor juridice;

  ANEXA 28

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 28  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 053 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscala: .................      Nr. ......./.../20..
Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                             Aprobat,
                        Conducator organ fiscal local,
                        L.S. ..........................
                        (prenumele, numele si semnatura)

             RAPORT DE INSPECTIE FISCALA
           incheiat la data de ...............

  CAPITOLUL I Date despre inspectia fiscala si contribuabil

  Subsemnatii ............................................................1),
avand functia de ........................... in cadrul .......................,
in baza titlului VII din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata in 2007, cu legitimatia de inspectie fiscala
nr. ......... si cu Ordinele de serviciu nr. ............./............ am
efectuat, in perioada ......................................................,
un control ................................................................,
in vederea..................................................................*2)
la .............................................., cu domiciliul fiscal/sediul
in ROMANIA/........................., judetul ................................,
codul postal ......................., municipiul/orasul/comuna ................
satul/sectorul ......................., str. .................................,
nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, identificat
prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria ................... nr. ..............,
C.I.F.*) .........................., tel./fax ................................,
e-mail .................................., codul CAEN al activitatii principale
desfasurate ..........................., contul bancar ........................
  Contribuabilul a fost instiintat de inceperea inspectiei fiscale prin Avizul
de inspectie fiscala .............../............
Numarul si data acordului, precum si noul termen aprobat**) ...................
  Inspectia fiscala a fost inregistrata in Registrul Unic de Control, la
pozitia .........../...........
  Perioada supusa inspectiei fiscale:
  [] ...................................................., conform avizului
de inspectie fiscala;
  [] ...................................................., pentru urmatoarele
motive......................................................................***)
  Controlul s-a desfasurat in perioada .................... la ...........*3)
unde contribuabilul sus-mentionat are ......................................*4)
  Contribuabilul este reprezentat de .....................................*5),
in calitate de .........................................................

  Obiectul inspectiei fiscale:
  [] verificarea bazelor de impunere;
  [] verificarea realitatii declaratiilor fiscale si informative in corelatie
cu datele din evidenta contabila, registrele societatii sau orice alte documente
justificative existente in societate ori obtinute prin controale incrucisate,
precum si cu alte declaratii depuse in conformitate cu legile speciale;
  [] verificarea corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de
catre contribuabil;
  [] verificarea respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile;
  [] stabilirea diferentelor obligatiilor de plata, precum si a accesoriilor
aferente acestora;
  [] altele: ...............................................................
  Obligatiile fiscale care fac obiectul inspectiei fiscale sunt urmatoarele:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
  Ultima inspectie fiscala: a fost consemnata prin Actul de control..........
din data de .......................................... si s-a efectuat pentru
perioada ....................................................

----------
  *1) Nume, prenume organe de inspectie fiscala;
  *2) Denumirea exacta a tematicii si perioada supusa controlului;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  **) Se va completa in cazul in care data inceperii inspectiei fiscale a
fost amanata;
  ***) Se va completa in cazul in care verificarea se face pentru o perioada
diferita de cea din avizul de inspectie fiscala, prin inscrierea perioada
verificata efectiv;
  *3) Se va preciza adresa la care s-a desfasurat controlul, daca acesta a
avut loc in alt loc decat domiciliul fiscal, precum si modul de detinere al
spatiului;
  *4) Mentionarea tipului de spatiu (punct de lucru, sucursala, subunitate,
o alta proprietate);
  *5) Nume, prenume, functie, date identitate, CIF;

  CAPITOLUL II Anexe
  Pentru fiecare impozit, taxa sau contributie verificata, la Raportul de
inspectie fiscala se vor anexa situatii, tabele, copii de pe documente, note
explicative, necesare sustinerii constatarilor, fiind parte integranta din
Raportul de inspectie fiscala.

  1. Constatari fiscale (se completeaza pentru fiecare obligatie fiscala
verificata):

  A. Informatii despre obligatia fiscala:
  - denumirea obligatiei fiscale;
  - perioada supusa inspectiei fiscale;
  - prezentarea procedurii de control utilizate. În cazul controlului prin
sondaj, selectarea documentelor si a operatiunilor semnificative se apreciaza
de organul de inspectie fiscala in functie de natura activitatii
contribuabilului;
  - facilitatile fiscale (scutiri, reduceri, ajutor de stat, subventii) de
care a beneficiat contribuabilul in perioada supusa inspectiei fiscale si modul
de respectare a acestora.

  B. Baza de impunere
  a) În cazul in care se constata aspecte care modifica baza de impunere,
se vor mentiona:
  - elementele identificate in activitatea contribuabilului care au influentat
baza de impunere;
  - punctul de vedere al inspectiei fiscale fata de interpretarea
contribuabilului;
  - consecintele fiscale ale abaterilor constatate, motivele de drept si
temeiul legal pentru modificarea bazei de impunere;
  - modul de calcul al bazei impozabile si stabilirea eventualelor diferente,
precum si calculul impozitului, taxei sau al contributiei stabilite suplimentar.
Pentru obligatiile fiscale pentru care legea prevede dreptul contribuabilului
de a efectua deduceri/reduceri se va verifica modul de exercitare a acestui
drept si corectitudinea calculului sumei deduse;
  - calculul obligatiilor fiscale accesorii la diferentele de impozite, taxe
sau contributii stabilite de inspectia fiscala;
  - stabilirea responsabilitatilor pentru aplicarea sau determinarea eronata
a bazei impozabile si efectuarea de propuneri pentru sanctionare conform
prevederilor legale, acolo unde este cazul.
  b) În cazul in care baza de impunere nu se modifica, se va mentiona acest
lucru. În aceasta situatie se vor prezenta urmatoarele:
  - perioadele efectiv verificate;
  - documentele care au stat la baza concluziei ca obligatia fiscala este
corect determinata.

  2. Alte constatari
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

  3. Discutia finala cu contribuabilul

  A. Prezentarea sintezei punctului de vedere al contribuabilului:
  - se vor consemna, in mod obligatoriu, numarul si data documentului prin
care contribuabilul este instiintat despre data, ora si locul de desfasurare
a discutiei finale;
  - in caz de refuz al contribuabilului de a se prezenta la discutia finala,
acest fapt va fi mentionat expres in raport;
  - de asemenea, se va prezenta o sinteza a punctului de vedere al
contribuabilului pentru fiecare diferenta de impozit, taxa, contributie;

  B. Concluzii asupra analizei punctului de vedere al contribuabilului:
  - se va prezenta rezultatul analizei efectuate de echipa de inspectie
fiscala fata de punctul de vedere al contribuabilului.
  - argumentele organelor de inspectie fiscala vor fi prezentate pentru
fiecare impozit, taxa sau contributie pentru care contribuabilul a prezentat
punctul sau de vedere.

  4. Sinteza constatarilor inspectiei fiscale
  Pentru fiecare impozit, taxa sau contributie la care s-au calculat
diferente sau accesorii in sarcina contribuabilului se vor prezenta urmatoarele
informatii:

┌────┬────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Nr. │Denumirea obligatiei│Perioada verificata/Perioada │ Obligatie fiscala │
│crt.│  fiscale     │ pentru care s-au calculat │stabilita suplimentar│
│  │          │obligatiile fiscale accesorii│   de plata    │
│  │          ├──────────────┬──────────────┤           │
│  │          │ De la data │ Pana la data │           │
├────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│  │          │       │       │           │
├────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│  │          │       │       │           │
├────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│  │          │       │       │           │
├────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│  │          │       │       │           │
├────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│  │          │       │       │           │
└────┴────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────────────┘

  Raportul a fost intocmit in 3 (trei) exemplare, dintre care unul pentru
contribuabil, unul pentru organele de inspectie fiscala si unul pentru organul
fiscal de administrare competent, unde contribuabilul este luat in evidenta ca
platitor de impozite si taxe.

           Avizat,

       Sef compartiment,              Întocmit,
     L.S.....................       L.S. ..........................
    (prenumele, numele si semnatura)    (prenumele, numele si semnatura)

  ANEXA 29

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 29  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 054 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscala: .................      Nr. ......./.../20..
Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                              Aprobat,
                        Conducator organ fiscal local,
                        L.S. .........................
                        (prenumele, numele si semnatura)

                 DISPOZITIE
       privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala

  Date de identificare contribuabil:

  Nume si prenume/Denumire: ................................................
  Domiciliul fiscal/sediu: ROMANIA/ ......................, judetul ........,
codul postal ..................., municipiul/orasul/comuna ...................,
satul/sectorul ...................., str. ......................, nr. ........,
bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........,
Identificat prin: B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria ........ nr. ..............,
C.I.F.*)....................., tel./fax...................................,
e-mail ..........................................,

  Date privind inspectia fiscala:
  Ca urmare a inspectiei fiscale desfasurate in perioada ...................
de catre .............................. din cadrul ..........................,
s-a intocmit*1) .................................../.........................

  În temeiul art. 105 alin. (9) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, dispunem urmatoarele masuri:
  1.1 MASURA*2): ............................................................
  ...........................................................................
  1.2 TERMEN*3): ............................................................
  1.3 MOTIVELE DE FAPT*4): ..................................................
  ...........................................................................
  1.4 TEMEIUL DE DREPT*5):
  Act normativ: ............., articol: .............., paragraf: ..........,
punct: ............, litera: ......., alineat: ............
  2.1 MASURA: ...............................................................
  ...........................................................................
  2.2 TERMEN: ...............................................................
  2.3 MOTIVELE DE FAPT: .....................................................
  ...........................................................................
  2.4 TEMEIUL DE DREPT:
  Act normativ: .............., articol: .............., paragraf: .........,
punct: ............, litera: ......., alineat: ............

  Mentiuni privind audierea contribuabilului:
  ...........................................................................
  ...........................................................................

  Împotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta
judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunostinta in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare.
  Neducerea la indeplinire a masurile dispuse se sanctioneaza contraventional,
potrivit art. 219 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare.

     Sef compartiment executare silita,        Întocmit,
   L.S. .................................     L.S. ..................
      (prenumele, numele si semnatura)   (prenumele, numele si semnatura)

---------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *1) Se va completa cu tipul actului intocmit de catre echipa de inspectie
care a efectuat verificarea.
  *2) Se va completa masura dispusa de unitatea fiscala.
  *3) Se va completa cu termenul pentru ducerea la indeplinire a masurii
dispuse.
  *4) Se va prezenta pe scurt fapta care a condus la necesitatea dispunerii
masurilor.
  *5) Pentru fiecare fapta descrisa vor fi mentionate actele normative
incalcate.

  ANEXA 30

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 30  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 055 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscala: .................      Nr. ......./.../20..
Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

               DISPOZITIE DE URMARIRE

  În urma controlului efectuat in baza reglementarilor legale la ...........,
cu domiciliul fiscal/sediul in ROMANIA/ ......................................,
judetul ..........................., codul postal ............................,
municipiul/orasul/comuna ....................................................,
satul/sectorul ......................, str. ..................................,
nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, identificat
prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria ....................... nr. ............,
C.I.F.*) ................................, tel./fax ..........................,
e-mail .........................., s-au constatat diferente intre obligatiile
determinate de contribuabil si cele legal datorate (obligatii bugetare
reprezentand impozite, taxe, accesorii).

┌────┬──────────┬──────────────────────┬────────┬───────────┬───────┬──────────┐
│Nr. │Denumirea │   Suma      │Nr. cont│ Stabilit │Achitat│Diferente │
│crt.│obligatiei│           │ venit │ in urma │    │de incasat│
│  │ bugetare │           │bugetar │controlului│    │     │
├────┼──────────┼──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼──────────┤
│  │     │Debit         │    │      │    │     │
│  │     ├──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼──────────┤
│  │     │Accesorii       │    │      │    │     │
├────┼──────────┼──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼──────────┤
│  │     │Debit         │    │      │    │     │
│  │     ├──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼──────────┤
│  │     │Accesorii       │    │      │    │     │
├────┼──────────┼──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼──────────┤
│  │     │Debit         │    │      │    │     │
│  │     ├──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼──────────┤
│  │     │Accesorii       │    │      │    │     │
├────┼──────────┼──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼──────────┤
│  │     │Debit         │    │      │    │     │
│  │     ├──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼──────────┤
│  │     │Accesorii       │    │      │    │     │
├────┼──────────┼──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼──────────┤
│  │TOTAL:  │           │    │      │    │     │
└────┴──────────┴──────────────────────┴────────┴───────────┴───────┴──────────┘

  Accesoriile au fost calculate pana la data de .............................
  În conformitate cu ................................... prezenta dispozitie
constituie titlu executoriu.

          Conducatorul organului fiscal local,
         L.S..................................
           (prenumele, numele si semnatura)

                             Întocmit,
                       L.S. .............................
                        (prenumele, numele si semnatura)

-------------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.

  ANEXA 31

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 31  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 056 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscala: .................      Nr. ...../.../20..
Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                DECIZIE Nr. ...........
          referitoare la obligatiile de plata accesorii

  Numele si prenumele/denumirea debitorului: ...............................
  Domiciliul/sediul: ROMANIA/ ......................, judetul ..............,
codul postal ................, municipiul/orasul/comuna.......................,
satul/sectorul .........................., str. .............................,
nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........,
  Alte date de identificare a debitorului: identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria ...... nr. .........., C.I.F.*)...............,
tel./fax.................................., e-mail ............................
  În temeiul art. 88 lit. c) si art. 119 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si
completarile ulterioare, pentru plata cu intarziere a impozitelor, taxelor,
contributiilor si a altor venituri ale bugetului general consolidat s-au
calculat urmatoarele accesorii:
  Natura obligatiei fiscale*1)..............................................
  Documentul prin care s-au individualizat sumele de plata ..................

┌─────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│  Suma   │Accesorii din care ........................*2)│
│  - lei -  ├────────────┬───────────────┬────────┬────────┤
│       │ Perioada │ Nr. de zile │ Cota │ Suma │
├─────────────┼────────────┼───────────────┼────────┼────────┤
│       │      │        │    │    │
├─────────────┼────────────┼───────────────┼────────┼────────┤
│       │      │        │    │    │
├─────────────┼────────────┼───────────────┼────────┼────────┤
│       │      │        │    │    │
├─────────────┼────────────┼───────────────┼────────┼────────┤
│       │      │        │    │    │
├─────────────┼────────────┼───────────────┼────────┼────────┤
│TOTAL:    │      │        │    │    │
└─────────────┴────────────┴───────────────┴────────┴────────┘

  În conformitate cu prevederile art. 110 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si
completarile ulterioare, prezentul inscris constituie titlu de creanta.
  Va invitam ca, in termenul prevazut la art. 111 alin. (2) din Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007,
cu modificarile si completarile ulterioare, sa achitati sau sa faceti dovada
platii sumelor mentionate in prezenta decizie, care constituie si instiintare
de plata.
  Împotriva prezentului act se poate formula contestatie, in conformitate cu
prevederile art. 205 si 207 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acestuia, care se
depune la sediul organului fiscal emitent.

            Conducatorul organului fiscal local,
         L.S. ......................................
            (prenumele, numele si semnatura)

----------------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *1) Se va preciza denumirea creantei fiscale (impozite, taxe, contributii
sociale, amenzi si alte sume)
  *2) Majorarile de intarziere se vor calcula conform prevederilor art. 119
din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

  ANEXA 32

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 32  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 057 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscala: .................      Nr. ...../.../20..
Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                 ÎNSTIINTARE
          privind stingerea creantelor fiscale

  Numele si prenumele/denumirea debitorului: ................................
  Domiciliul/sediul: ROMANIA/ ................., judetul ...................,
codul postal ................., municipiul/orasul/comuna .....................,
satul/sectorul ..........................., str. .............................,
nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........
  Alte date de identificare a debitorului: identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria ................. nr. ..............,
C.I.F.*)..................., tel./fax ..............., e-mail .................
  În conformitate cu prevederile art. 115 alin. (4) din Ordonanta Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca platile efectuate de
dumneavoastra au stins creante fiscale, dupa cum urmeaza:

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│  Informatii referitoare la   │    Informatii referitoare la     │
│   documentele de plata    │      stingerea sumelor       │
├────────┬──────┬─────┬────────────┼─────────┬───────┬──────────┬──────┬──────┤
│Document│ Data │Suma │  Suma   │Denumirea│Titlul │Obligatia │Termen│ Suma │
│ plata │platii│achi-│neutilizata │obliga- │ de  │fiscala  │ de  │stinsa│
│nr./data│   │tata │in stingere │tiilor  │creanta│principala│plata │   │
│    │   │   │pana la data│bugetare │    │/accesorii│   │   │
│    │   │   │ prezentei │     │    │     │   │   │
├────────┼──────┼─────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
│    │   │   │      │     │    │     │   │   │
├────────┼──────┼─────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
│    │   │   │      │     │    │     │   │   │
├────────┼──────┼─────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
│    │   │   │      │     │    │     │   │   │
├────────┼──────┼─────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
│    │   │   │      │     │    │     │   │   │
├────────┼──────┼─────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
│    │   │   │      │     │    │     │   │   │
├────────┴──────┼─────┼────────────┼─────────┴───────┴──────────┴──────┴──────┤
│TOTAL:     │   │      │TOTAL:                  │
└───────────────┴─────┴────────────┴──────────────────────────────────────────┘

  În conformitate cu art. 205-207 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003,
republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, impotriva
prezentului act se poate formula contestatie, care se depune, in termen de 30
de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.
  În vederea corelarii evidentei fiscale cu evidenta contabila, va rugam sa
efectuati corectiile necesare. În speranta ca veti da curs solicitarii noastre,
va multumim.

            Conducatorul organului fiscal local,
         L.S. .......................................
             (prenumele, numele si semnatura)

-----------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.

  ANEXA 33

                              ┌───────────────────┐
                              │  Anexa nr. 33  │
                              │Model 2009 ITL 058 │
                              │          │
                              └───────────────────┘
                               Nr. ..../.../20...

                CERERE COMPENSARE*1)

                D-le./D-na DIRECTOR,

  Subsemnatul(a)................*2) Subscrisa ..............................,
C.I.F.*) ..............., cu sediul in ROMANIA/ .............................,
judetul ..........................., codul postal .................,
municipiul/orasul/comuna.................................................,
satul/sectorul .............................., str. .........................,
nr. ........, bl. ............, sc. ........., et. ........, ap ........,
tel./fax ......................., e-mail ....................................
reprezentata prin ........................................*3) in calitate de
proprietar/coproprietar/mandatar/actionar unic/asociat/
administrator/imputernicit cu domiciliul in ROMANIA/ ........................,
judetul ............................., codul postal ........................,
municipiul/orasul/comuna ................., satul/sectorul .................,
str. ..............., nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......,
ap ........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria ..............
nr. .............., C.I.F.*)................................, in conformitate
cu art. 116 alin (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, solicit compensarea sumei de ........................... lei,
reprezentand: ..............................................................
cu ........................................................................,
achitate prin chitanta/mandat postal/ordin de plata ........................
  Anexez prezentei urmatoarele documente ..................................
.............................................................................
.............................................................................
............................................................................

       Data             Semnatura si stampila
      ........           .........................

----------
  *1) Compensarea se face de organul fiscal competent la cererea debitorului
sau inainte de restituirea ori rambursarea sumelor cuvenite acestuia, dupa caz.
Dispozitiile art. 115 privind ordinea stingerii datoriilor sunt aplicabile in
mod corespunzator;
  *2) Se completeaza in cazul persoanelor fizice;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic
de inregistrare, dupa caz); numarul de inregistrare la instanta judecatoreasca,
etc.
  *3) Se completeaza in cazul persoanelor juridice;

  ANEXA 34

                              ┌───────────────────┐
                              │  Anexa nr. 34  │
                              │Model 2009 ITL 059 │
                              │          │
                              └───────────────────┘
                               Nr. ..../.../20...

                CERERE RESTITUIRE

                D-le./D-na DIRECTOR,

  Subsemnatul(a) ..................*1) Subscrisa ...........................,
C.I.F.*) .........................., cu sediul in ROMANIA/ ...................,
judetul ........................., codul postal ..............................,
municipiul/orasul/comuna ..................., satul/sectorul .................,
str. ........., nr. ......., bl. ........, sc. ......., et. ......, ap .......,
tel./fax ......................., e-mail .....................................
reprezentata prin .....................................*2) in calitate de
proprietar/coproprietar/mandatar/actionar unic/asociat/administrator/
imputernicit cu domiciliul in ROMANIA/ ......................................,
judetul ......................., codul postal ...............................,
municipiul/orasul/comuna ....................................................,
satul/sectorul ....................., str. ..................................,
nr. ........, bl. ........., sc. ......., et. ......, ap ........, identificat
prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria ............... nr. ....................,
C.I.F.*)......................................., in conformitate cu art. 117
alin (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si
completarile ulterioare, solicit restituirea sumei de .................... lei,
reprezentand:.................................................................
.............................................................................,
achitate prin chitanta/mandat postal/ordin de plata .........................
intrucat .....................................................................
..............................................................................

  Solicit ca plata sumei sa fie efectuata prin:
  [] casieria dumneavoastra;
  [] mandat postal la adresa................................................
  [] virament bancar in contul ..................................... deschis
la banca ............................... sucursala ............................

  Anexez prezentei urmatoarele documente:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

        Data            Semnatura si stampila
       ........          .........................

-------------
  *1) Se completeaza in cazul persoanelor fizice;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic
de inregistrare, dupa caz); numarul de inregistrare la instanta judecatoreasca,
etc.
  *2) Se completeaza in cazul persoanelor juridice;

  ANEXA 35

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 35  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 060 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscala: .................      Nr. ...../.../20..
Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                              Aprobat,
                        Conducator organ fiscal local,
                        L.S. .........................
                        (prenumele, numele si semnatura)

                 DECIZIE
         de restituire a sumelor de la bugetul local

  Numele si prenumele/denumirea debitorului: ................................

  Domiciliul/sediul: ROMANIA/ ....................., judetul ...............,
codul postal ................, municipiul/orasul/comuna ......................,
satul/sectorul ................., str. .......................................,
nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........
  Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./
Pasaport seria ...... nr. .............., C.I.F.*) ...........................,
tel./fax ..................., e-mail .....................................
  Emisa in temeiul art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare si in baza Cererii de restituire ............/.............., s-a
stabilit cuantumul sumei de restituit, astfel:
  - suma solicitata la restituire: .................................... lei;
  - suma compensata, in conformitate cu prevederile art. 116 din Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare: ............................ lei;
  - suma aprobata pentru restituire: .............................. lei.
  Împotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la organul
fiscal competent, in termen de 30 zile de la comunicare sau luare la cunostinta
in conformitate cu prevederile art. 205-207 din Ordonanta Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare.

        Sef compartiment,            Întocmit,
   L.S. ...............................  L.S. ............................
     (prenumele, numele si semnatura)   (prenumele, numele si semnatura)

-------------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.

  ANEXA 36

                              ┌───────────────────┐
                              │  Anexa nr. 36  │
                              │Model 2009 ITL 061 │
                              │          │
                              └───────────────────┘
                               Nr. ..../.../20...

                  CERERE
          pentru eliberarea certificatului de nomenclatura
                stradala si adresa

                 DOMNULE PRIMAR,

  Subsemnatul(a) ........................*1) Subscrisa .....................,
C.I.F.*) ......................, cu sediul in ROMANIA/ .......................,
judetul ................................, codul postal .......................,
municipiul/orasul/comuna .....................................................,
satul/sectorul ..........................., str. .............................,
nr. .........., bl. .........., sc. .........., et. ............., ap ........,
tel./fax ......................, e-mail ......................................
reprezentata prin ........................................*2) in calitate de
proprietar/coproprietar/mandatar/actionar unic/asociat/administrator/
imputernicit cu domiciliul in ROMANIA/ ......................................,
judetul .........................., codul postal ............................,
municipiul/orasul/comuna ....................................................,
satul/sectorul ....................., str. ..................................,
nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, identificat
prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria ................ nr. ...................,
C.I.F.*)..................................., solicit eliberarea unui certificat
de nomenclatura stradala si adresa pentru imobilele situate la adresele:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
fiindu-mi necesar pentru: ....................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

      Data                Semnatura si stampila
      ......               .......................

--------
  *1) Se completeaza in cazul persoanelor fizice;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic
de inregistrare, dupa caz); numarul de inregistrare la instanta judecatoreasca,
etc.
  *2) Se completeaza in cazul persoanelor juridice;

  ANEXA 37

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 37  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 062 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscala: .................      Nr. ...../.../20..
Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                 CERTIFICAT
            de nomenclatura stradala si adresa

  Ca urmare a cererii D-lui/D-nei ...........................................
nr. ....../.......... cu domiciliul fiscal in ROMANIA/........................,
judetul ..................................., codul postal ....................,
municipiul/orasul/comuna ......................................................
satul/sectorul .................., str. ......................................,
nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........,
identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria .......... nr. .............,
C.I.F.*)....................., tel./fax .....................................,
e-mail ......................................................................,
avand calitatea de proprietar/coproprietar/ mostenitor*1)/mandatar/actionar
unic/asociat/administrator/imputernicit la ..................................,
cu sediul in ROMANIA/........................, judetul ......................,
codul postal ................., municipiul/orasul/comuna .....................
satul/sectorul ......................, str. .................................,
nr. ......., bl. ......., sc. ....., et. ....., ap ......., identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria ............... nr. ....................,
C.I.F.*) ..................., tel./fax .............., e-mail .........*2), si
a verificarilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al
autoritatilor administratiei publice locale se atesta urmatoarele:
  Bulevardul/Strada/Aleea .................................................,
fost/fosta ........................... fost/fosta ............................
va purta denumirea provizorie/definitiva de .................................,
avand numarul ......................
  Prezentul certificat s-a eliberat pentru: ................................
..............................................................................
..............................................................................
  Taxa pentru eliberarea prezentului certificat, instituita in temeiul
Titlului IX din Codul fiscal, actualizata potrivit normelor legale in vigoare,
in suma de ...................... lei, a fost achitata cu ordinul de
plata/chitanta/mandat postal ............../.................

  Prezentul certificat este valabil pana la data de ......../.......

                  PRIMAR
          L.S. ................................
             (prenume, nume si stampila)

--------------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *1) Mostenitorii trebuie sa faca dovada decesului titularului cu copia
actului de deces;
  *2) Se completeaza in cazul persoanelor juridice

  ANEXA 38

                              ┌───────────────────┐
                              │  Anexa nr. 38  │
                              │Model 2009 ITL 063 │
                              │          │
                              └───────────────────┘
                               Nr. ..../.../20...

                  CERERE
       pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavari

                DOMNULE PRIMAR,

  Subsemnatul(a) ...........................*1) Subscrisa ..................,
C.I.F.*) .........................., cu sediul in ROMANIA/ ...................,
judetul ..........................., codul postal ............................,
municipiul/orasul/comuna .....................................................,
satul/sectorul ...................., str. ....................................,
nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........,
tel./fax ......................., e-mail .....................................
reprezentata prin .......................................*2) in calitate de
proprietar/coproprietar/mandatar/actionar unic/asociat/administrator/
imputernicit cu domiciliul in ROMANIA/ ......................................,
judetul ..................................., codul postal ...................,
municipiul/orasul/comuna ................, satul/sectorul ...................,
str. ......................................., nr. ........, bl. ..........,
sc. ......, et. ......, ap ........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport
seria ...... nr. ..........., C.I.F.*).......................................

┌────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│Nr. │ Cerere pentru eliberarea autorizatiei de foraje │Suprafata│
│crt.│     si excavari pentru studii geotehnice   │  mp  │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 1 │studii geotehnice                 │     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 2 │ridicari topografice                │     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 3 │exploatari de cariera               │     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 4 │balastiere                     │     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 5 │sonde de gaz                    │     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 6 │sonde de petrol                  │     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 7 │alte exploatari nementionate la pct. 1 - 6     │     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│  │Total suprafata                  │     │
└────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────┘

  Suprafata afectata de exploatarile pentru care solicit eliberarea
autorizatiei este de ................. mp, fiind situata in tarlaua ..........,
parcela .................... sau la adresa ...................................
........................................................................
  De asemenea, solicit ca perioada de valabilitate a autorizatiei sa fie de
la ................../................. la .................../...............
  Prin semnarea prezentei am luat cunostinta ca declararea necorespunzatoare
adevarului se pedepseste conform legii penale.
  Beneficiez de scutire la plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de
foraje si excavari, in calitate de ...........................................
conform documentelor anexate .................................................
.............................................................................

        Data            Semnatura si stampila
       ........          .......................

-------------
  *1) Se completeaza in cazul persoanelor fizice;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic
de inregistrare, dupa caz); numarul de inregistrare la instanta judecatoreasca,
etc.
  *2) Se completeaza in cazul persoanelor juridice;

  ANEXA 39

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 39  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 064 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscala: ...........      Nr. ......./../20...
  Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

          AUTORIZATIA DE FORAJE SI EXCAVARI
          Nr. ........ din ............ 20...

  Se autorizeaza cererea inregistrata sub nr. ............./.................
depusa de...............................*1) cu domiciliul fiscal/sediul in
ROMANIA/ ....................., judetul .........................., codul
postal .........., municipiul/orasul/comuna..................., satul/sectorul
.................., str. ......................, nr. ...., bl. ...., sc. ....,
et. ..., ap ...., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria .... nr.
.........., C.I.F.*)....................., tel./fax.......................,
e-mail ........................., sa execute foraje si excavari necesare*2):

┌────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│Nr. │                          │ Suprafata  │
│crt.│ Se autorizeaza efectuarea de lucrari pentru:   │   mp   │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 1 │studii geotehnice                 │       │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2 │ridicari topografice                │       │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 3 │exploatari de cariera               │       │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 4 │balastiere                     │       │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 5 │sonde de gaz                    │       │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 6 │sonde de petrol                  │       │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 7 │alte exploatari nementionate la pct. 1 - 6     │       │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│  │Total suprafata                  │       │
└────┴───────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────┐
│ Total suprafata afectata de forajele si   │     │       │
│      excavarile autorizate       │  mp  │       │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤
│Taxa prevazuta pentru foraje si excavari,   │     │       │
│inclusiv majorarea anuala stabilita de    │     │       │
│consiliul local                │ lei/mp │       │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤
│Taxa incasata pentru eliberarea autorizatiei │     │       │
│(rd. 1 x rd. 2)                │ lei   │       │
├──────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┤
│Taxa prevazuta la rd. 3 a fost achitata cu ordinul de plata/mandatul  │
│postal/chitanta nr. ....... din data de ........../....../20......   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Perioada de valabilitate a autorizatiei de la data de ........./20.... │
│la data de ............../20....                    │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  Exploatarile autorizate se executa in tarlaua ..................,
parcela .................. sau la adresa: ..............................
........................................................................

  În temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare, beneficiati/nu beneficiati de
scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de foraje si
excavari.

                 PRIMAR,
          L.S..................................
            (prenumele, numele si semnatura)

--------
  *1) Nume si prenume/ denumire;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *2) Se bifeaza categoria de exploatari pentru care s-a eliberat autorizatia.

  ANEXA 40

                              ┌───────────────────┐
                              │  Anexa nr. 40  │
                              │Model 2009 ITL 065 │
                              └───────────────────┘

                              Nr. ....../.../20...

          CEREREA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI
     privind lucrarile de racorduri si bransament la retelele publice
       de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica,
           telefonie si televiziune prin cablu

  Subscrisa ...................................................., domiciliul
fiscal in ROMANIA/....................., judetul ............................,
codul postal .............., municipiul/orasul/comuna ........................
satul/sectorul ...................., str. ...................................,
nr. ......, bl. ......., sc. ....., et. ...., ap ....., identificat prin B.I./
C.I./C.I.P./Pasaport seria .... nr. ........., C.I.F.*)......................,
tel./fax ............................, e-mail ............................,
reprezentata prin ..........................................., in calitate de
actionar unic/asociat/administrator/imputernicit cu domiciliul fiscal in
ROMANIA/.................., judetul .........................., codul postal
..............., municipiul/orasul/comuna .................... satul/sectorul
...................., str. ..........................., nr. ......, bl. .....,
sc. ....., et. ...., ap ......, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport
seria .... nr. .........., C.I.F.*)................................., tel./fax
............................, e-mail ............................, doresc sa
efectuez lucrari de racorduri/bransament la*1):

  [] retelele publice de apa;
  [] retelele publice de canalizare;
  [] retelele publice de gaze;
  [] retelele publice de transport a energiei termice;
  [] retelele publice de transport a energiei electrice;
  [] retelele de telefonie;
  [] retelele de televiziune prin cablu;

  Lucrarile de racorduri/bransament se executa la urmatoarea adresa:
...............................................................................
...............................................................................

  Taxa pentru eliberarea prezentei autorizatii, instituita in temeiul
Titlului IX din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in
suma de ............... lei, a fost achitata cu ordinul de plata/mandatul
postal/chitanta nr. ......./.........

      Data            Semnatura si stampila
    ...............        ..........................

--------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *1) Se bifeaza tipul de retea pentru care se solicita autorizarea

  ANEXA 41

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 41  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 066 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscala: ............      Nr. ......./../20...
  Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                 AUTORIZATIA
    privind lucrarile de racorduri si bransament la retelele publice
       de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica,
           telefonie si televiziune prin cablu
          Nr. .......... din ............. 20....

  Se autorizeaza ....................................., cu sediul in ROMANIA/
............................, judetul .........................., codul postal
.............., municipiul/orasul/comuna ..................... satul/sectorul
...................., str. ........................., nr. ......, bl. ......,
sc. ....., et. ...., ap ......, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport
seria .... nr. .........., C.I.F.*)..............................., tel./fax
........................., e-mail ............................ sa efectueze
lucrari de racorduri/ bransament la*):

  [] retelele publice de apa;
  [] retelele publice de canalizare;
  [] retelele publice de gaze;
  [] retelele publice de transport a energiei termice;
  [] retelele publice de transport a energiei electrice;
  [] retelele de telefonie;
  [] retelele de televiziune prin cablu;
  pentru beneficiarul ......................................, cu domiciliul
fiscal/sediul in ROMANIA/................, judetul ........................,
codul postal .............., municipiul/orasul/comuna .....................,
satul/sectorul .............., str. .......................................,
nr. ......, bl. ......., sc. ....., et. ...., ap ......, identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria .... nr. .........., C.I.F.*)..............
...................., tel./fax ................, e-mail ...................

  Lucrarile de racorduri/bransament se executa la urmatoarea adresa:
...........................................................................
...........................................................................

  Taxa pentru eliberarea prezentei autorizatii, instituita in temeiul
Titlului IX din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in
suma de ............... lei, a fost achitata cu ordinul de plata/mandatul
postal/chitanta ........../...........

  Prezenta autorizatie este valabila pana la data de ........../..........

                  PRIMAR,
            L.S............................
            (prenumele, numele si semnatura)

-------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *) Se bifeaza tipul de retea pentru care se acorda autorizarea.

  ANEXA 42

                              ┌───────────────────┐
                              │  Anexa nr. 42  │
                              │Model 2009 ITL 067 │
                              └───────────────────┘

                             Nr. ....../.../20...

                   CERERE
         pentru eliberarea certificatului de producator

                DOMNULE PRIMAR,

  Subsemnatul(a) ......................................................, in
calitate de proprietar/coproprietar/mandatar cu domiciliul fiscal/sediul in
ROMANIA/ ..................., judetul ................, codul postal.........,
municipiul/orasul/comuna .................... satul/sectorul ................,
str. ......................., nr. ...., bl. ....., sc. ...., et. ..., ap ....,
identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria .... nr. ........, C.I.F.*)
...................., tel./fax .................., e-mail ...................,
solicit eliberarea unui certificat de producator in vederea desfasurarii
activitatii de ...............................................................
la adresa ....................................................................

      Data                Semnatura
   ...................         ...................

-------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.

  ANEXA 43

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 43  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 068 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscala: ................     Nr. ......./../20...
  Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                  DECLARATIA
         privind valoarea reala a lucrarilor executate
            in baza autorizatiei de construire

  Subsemnatul/reprezentant al beneficiarului cu domiciliul fiscal/sediul in
ROMANIA/........................., judetul ..........................., codul
postal ............., municipiul/orasul/comuna ..............................
satul/sectorul ........, str. .................................., nr. ......,
bl. ......, sc. ....., et. ...., ap ....., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./
Pasaport seria .... nr. .........., C.I.F.*)................................,
tel./fax ..................... , e-mail ........................, in calitate
de beneficiar al autorizatiei de construire ............../................,
emisa de catre primarul municipiului/orasului/comunei/sectorului ...........
.................., avand stabilita obligatia de a executa integral lucrarile
autorizate, inclusiv instalatiile aferente acestora pana la data de
............/........., declar ca valoarea reala a lucrarilor este de:
...................... lei.

  FISA DE CALCUL privind regularizarea taxei pentru eliberarea
autorizatiei de construire

┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────┐
│Nr. │                        │     │      │
│crt.│    Specificatie              │ U.M.  │  Valori  │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│ 1 │Valoarea lucrarilor declarata de solicitant la │ - lei - │      │
│  │emiterea autorizatiei de construire, inscrisa │     │      │
│  │in aceasta                   │     │      │
│  │a. În cazul in care valoarea din rd. 7 este  │     │      │
│  │determina in functie de valoarea inscrisa la  │     │      │
│  │rd. 3                     │     │      │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│ 2 │Taxa incasata la eliberarea autorizatiei de  │ - lei - │      │
│  │construire determina in functie de valoarea  │     │      │
│  │inscrisa la rd. 3 respectiv: valoarea     │     │      │
│  │rd. 3 x 1%;│                  │     │      │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│ 3 │Valoarea reala a lucrarilor declarata de    │ - lei - │      │
│  │solicitant, la terminarea acestora       │     │      │
│  │b. În cazul in care valoarea din rd. 7 nega-  │     │      │
│  │tiva, taxa datorata se determina in functie de │     │      │
│  │valoarea inscrisa la rd. 6, respectiv: valoarea│     │      │
│  │rd. 6 x 1%                   │     │      │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│ 4 │Suprafata construita desfasurata a cladirii **)│ - mp - │      │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│ 5 │Valoarea impozabila a cladirii, potrivit    │- lei/mp-│      │
│  │anexei nr. 1                  │     │      │
│  │c. Pentru cladirile cu destinatia de locuinta │     │      │
│  │si anexele gospodaresti, taxa se reduce cu 50%;│     │      │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│ 6 │Valoarea impozabila a cladirii (rd. 4 x rd. 5) │- lei/mp │      │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│ 7 │Valoarea din rd. 3 - Valoarea din rd. 6 = ±  │ - lei - │      │
│  │d. În cazul in care prin autorizatia de    │     │      │
│  │construire s-a autorizat executarea de lucrari │     │      │
│  │la o cladire existenta, iar in urma acestora, │     │      │
│  │suprafata construita nu s-a modificat,     │     │      │
│  │regularizarea taxei se face numai in functie  │     │      │
│  │de valoarea inscrisa la rd. 3         │     │      │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│ 8 │Taxa datorata de solicitantul - contribuabil ca│     │      │
│  │efect al stabilirii valorii impozabile/reale a │     │      │
│  │cladirii                    │ - lei - │      │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│ 9 │Diferenta de incasat de la solicitantul-    │     │      │
│  │contribuabil ca efect al regularizarii     │ - lei - │      │
└────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────────┘

      Data             Semnatura si stampila
    .................       .........................

-------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  **) Nu se completeaza in cazul contribuabililor - persoane juridice

  ANEXA 44

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 44  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 069 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscala: .............      Nr. ......./../20...
  Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

          TITLU EXECUTORIU NR...................

  Numele si prenumele/denumirea debitorului: ................................
  Domiciliul/sediul: ROMANIA/ ...................., judetul ................,
codul postal ............., municipiul/orasul/comuna..........................,
satul/sectorul .................., str. ......................................,
nr. ......, bl. ......., sc. ....., et. ...., ap ......
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./
Pasaport seria .... nr. .........., C.I.F.*) ................................,
tel./fax......................., e-mail .....................................

┌────────────┬────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────┐
│  Natura  │ Termenul legal │        Suma       │ Cuantumul │
│ obligatiei │  de plata   │       - lei -      │  sumei  │
│ fiscale*1) │        ├───────┬─────────────────────────┤datorate*2) │
│      │        │ Debit │  Accesorii din care  │  (lei)  │
│      │        │    │ ....................... │      │
├────────────┼────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
├────────────┼────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
├────────────┼────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
├────────────┼────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
├────────────┼────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
├────────────┼────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
├────────────┼────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
├────────────┼────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
├────────────┼────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
└────────────┴────────────────┴───────┴─────────────────────────┴────────────┘

  Documentul prin care s-a stabilit sau individualizat suma de plata*3) .....
.......................................... ....................................

  Prezentul inscris constituie titlu executoriu in temeiul art. 141 din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata
in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Împotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta
judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunostinta in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare.
  Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de
executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

  Data emiterii: ..................

           Conducatorul organului fiscal local,
            L.S...........................
            (prenumele, numele si semnatura)

-------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *1) Se va preciza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;
  *2) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii, inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obligatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi;
  *3) Se vor mentiona: denumirea documentului, numar, data, emitentul.

  ANEXA 45

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 45  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 070 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscala: ............      Nr. ......./../20...
  Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                 PROCES-VERBAL
      privind calculul sumelor prevazute prin titlul executoriu
    incheiat astazi ..... anul ..... luna ................ orele ......

  Încheiat in temeiul art. 142 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si
completarile ulterioare, pentru neachitarea la scadenta a obligatiilor fiscale
in sarcina debitorului*1).....................................................
cu domiciliul fiscal/sediul in ROMANIA/............................, judetul
......................, codul postal .............., municipiul/orasul/comuna
........................... satul/sectorul ...................., str.
..................., nr. ......, bl. ......., sc. ....., et. ...., ap ......,
identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria .... nr. .........., C.I.F.*)
.................., tel./fax ........................., e-mail ..............,
mentionate in titlul executoriu emis de .....................................,
s-au calculat urmatoarele sume datorate:

┌────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────┬─────────────┐
│Accesoriul creantei │ Titlul executoriu │ Perioada pentru care │ Cuantumul │
│  fiscale*2)    │  nr./data*3)  │   s-a calculat   │  sumelor  │
│          │          │   accesoriul    │ calculate*4)│
│          │          │           │  (lei)  │
├────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼─────────────┤
├────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼─────────────┤
├────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼─────────────┤
├────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼─────────────┤
├────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼─────────────┤
├────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼─────────────┤
│Total:       │          │           │       │
└────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────┴─────────────┘

  În temeiul prevederilor art. 142 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
prezentul inscris constituie titlu executoriu.
  Împotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la
instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 168-169 din Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare.
  Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cand
urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.

        Conducatorul organului fiscal local,
       L.S.................................
         (prenumele, numele si semnatura)

------
  *1) Nume, prenume/denumire;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *2) Se va mentiona denumirea accesoriilor sau a altor sume prevazute in titlul executoriu fara sa fi fost stabilit cuantumul acestora, precum si denumirea creantei fiscale principale la care se refera;
  *3) În cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;
  *4) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii, inclusiv.

  ANEXA 46

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 46  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 071 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscala: .............      Nr. ......./../20...
  Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                  SOMATIE

  Numele si prenumele/denumirea debitorului: .................................
  Domiciliul/sediul: ROMANIA/ ...................., judetul .................,
codul postal ............., municipiul/orasul/comuna..........................,
satul/sectorul .................., str. .........................., nr. ......,
bl. ......., sc. ....., et. ...., ap ......
  Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./
Pasaport seria .... nr. .........., C.I.F.*) ...............................,
tel./fax......................., e-mail ............................

  În baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, va instiintam ca figurati in evidenta fiscala cu urmatoarele sume
de plata, pentru care s-a inceput executarea silita in temeiul titlului
executoriu anexat, emis de...............................

┌────────────┬─────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────┐
│  Natura  │Titlul executoriu│        Suma       │ Cuantumul │
│ obligatiei │  nr./data*2)  │       - lei -      │  sumei  │
│ fiscale*1) │         ├───────┬─────────────────────────┤datorate*3) │
│      │         │ Debit │  Accesorii din care  │  (lei)  │
│      │         │    │ ....................... │      │
│      │         │    ├─────────────────────────┤      │
│      │         │    │Calculate pana la data de│      │
│      │         │    │ ....................... │      │
├────────────┼─────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
├────────────┼─────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
├────────────┼─────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
├────────────┼─────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
├────────────┼─────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
├────────────┼─────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
├────────────┼─────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
├────────────┼─────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
├────────────┼─────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
└────────────┴─────────────────┴───────┴─────────────────────────┴────────────┘

  Accesoriile se vor calcula pana la data platii, inclusiv.
  Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita
sumele mentionate pentru care termenul legal de plata a expirat sau nu veti
face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor art. 145 alin. (1) din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata
in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se va proceda la
continuarea masurilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de
stingerea sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei
somatii prin posta, vor fi suportate de catre dvs.
  Împotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta
judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului
nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cand
urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.

         Conducatorul organului fiscal local,
         L.S................................
           (prenumele, numele si semnatura)

-------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *1) Se va preciza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;
  *2) În cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;
  *3) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii, inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obligatiilor fata de buget provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.

  ANEXA 47

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 47  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 072 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscala: ............       Nr. ......./../20...
  Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                 ADEVERINTA
              de primire a somatiei

  Am primit somatia ......../............., precum si titlul executoriu
nr./data*1) ......................................... pentru debitorul*2)
................................... C.I.F.*).............................
astazi ...., luna ..........., anul ...., ora .....
  Numele si prenumele/denumirea/calitatea persoanei care primeste somatia si
semneaza adeverinta ..................................................... din
ROMANIA/ ......................., judetul........................., codul
postal............, municipiul/orasul/comuna ..................., satul/
sectorul ......................., str. ....................................,
nr. ...., bl. ......, sc. ....., et. ...., ap ......, identificat prin B.I./
C.I./C.I.P./Pasaport seria .... nr. ..........
  Prezenta a fost intocmita in temeiul art. 44 alin. (2) lit. b) din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata
in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

     Executor fiscal,           Persoana care primeste somatia,
  L S............................   L S..................................
    (prenumele, numele si semnatura)   (prenumele, numele si semnatura)

  Legitimatia nr. ...............

--------
  *1) În cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;
  *2) Nume, prenume/denumire debitor;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.

  ANEXA 48

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 48  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 073 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscala: ............       Nr. ......./../20...
  Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                 PROCES VERBAL
             privind comunicarea somatiei
       incheiat astazi ...... luna .............. anul ......

  În baza art. 44 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si
completarile ulterioare, subsemnatul.........................................
cu legitimatia nr. ........m-am deplasat la debitorul .......................
cu domiciliul fiscal/sediul in ROMANIA/............................, judetul
........................., codul postal ............., municipiul/orasul/
comuna..................., satul/sectorul ............, str. .................,
nr. ....., bl. ......, sc. ...., et. ...., ap ....., identificat prin B.I./C.I./
C.I.P./Pasaport seria .... nr. ........., C.I.F.*)...........................,
tel./fax................, e-mail .................., in data de ............
ora ......., in vederea comunicarii somatiei ........./.......... emisa de
............................................. insotita de titlul executoriu
nr./data*1).........................................................
emis de ............................................................
  Somatia a fost inmanata /afisata*2) .......................................
...............................................................................
...............................................................................

          Conducatorul organului fiscal local,
           L.S.................................
             (prenumele, numele si semnatura)

-------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *1) În cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se va indica pentru toate nr. si data emiterii;
  *2) Se va preciza numele, prenumele si calitatea persoanei careia i s-a inmanat somatia sau locul unde s-a facut afisarea si motivul afisarii, precum si orice alte constatari utile executarii silite.

  ANEXA 49

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 49  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 074 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscala: ...........       Nr. ......./../20...
  Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                 PROCES-VERBAL
            de identificare bunuri imobile
     Încheiat astazi ...... luna .......... 20... ora.........

  În temeiul ........................... subsemnatul ........................
avand functia de .............................. cu legitimatia nr. .... am
procedat la identificarea bunurilor imobile ale debitorului ..................
................... cu domiciliul fiscal/sediul in ROMANIA/....................,
judetul .........................., codul postal ................., municipiul/
orasul/comuna ........................... satul/sectorul ......................,
str. ............................, nr. ....., bl. ......, sc. ....., et. ....,
ap ....., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria .... nr. ..........,
C.I.F.*).................................., tel./fax...........................,
e-mail ............................, caruia desi i s-a comunicat somatia ....../
............, nu a efectuat plata sumelor datorate, conform titlului executoriu
........./.............., emis de .............................................,
constand in:

┌────────────────────┬───────────────────┬────────────────────────────────────┐
│   Denumirea   │ Actul normativ in │       Suma - lei -      │
│obligatiei bugetare │ baza caruia a fost├─────────┬──────────────────────────┤
│          │stabilita obligatia│ Debit │ Accesorii calculate pana │
│          │   de plata   │     │ la data de.............. │
├────────────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────────────────────┤
├────────────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────────────────────┤
├────────────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────────────────────┤
├────────────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────────────────────┤
├────────────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────────────────────┤
├────────────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────────────────────┤
│    TOTAL    │          │     │             │
└────────────────────┴───────────────────┴─────────┴──────────────────────────┘

  Pentru realizarea creantelor bugetare s-a procedat la identificarea
urmatoarelor bunuri imobile:
  a) cladire avand suprafata construita desfasurata de............ mp, compusa
din .............................................................si construita
din .............................................................., situata in
localitatea ................................, str. ...........................,
nr....., detinuta in baza*1) .................................................,
inscrisa in CF nr. ...................... nr. top ............................
evaluata la suma de .......................... lei.
  b) teren*2)......................in suprafata de ...................mp,
situat in localitatea ............................, str.......................,
nr. ...., inregistrat in REGISTRUL AGRICOL 20 ../ 20 .., TIPUL ........, VOL
......, POZITIA NR............, parcela........, detinut in baza*1) ...........
....................................................................... inscris
in CF nr. ................ nr. top ......................... evaluat la suma de
.......................... lei.
  Identificarea bunurilor imobile s-a efectuat in prezenta urmatoarelor
persoane:
  1. ....................... domiciliat in...................................
legitimat cu ................... in calitate de ..........................;
  2. ....................... domiciliat in...................................
legitimat cu ................... in calitate de ..........................;
  3. ....................... domiciliat in...................................
legitimat cu ................... in calitate de ..........................;

  În legatura cu bunurile identificate, debitorul mentioneaza ca au fost/ nu
au fost gajate sau ipotecate anterior .....................................
...............................................................................
  Sarcini care greveaza imobilul ............................................
  Persoanele de fata la identificarea bunurilor formuleaza urmatoarele
obiectiuni ...............................................................
...............................................................................
...............................................................................
  În legatura cu bunurile identificate s-au savarsit infractiunile ..........
...............................................................................
drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal de identificare a bunurilor
imobile in .... exemplare, din care unul pentru organul de executare, unul s-a
inmanat debitorului...........................................................
...........................................................................*3).

   Conducatorul organului         Contribuabilul sau persoana
     fiscal local,             majora cu care locuieste
  L.S.............................   L.S.................................
   (prenumele, numele si semnatura)    (prenumele, numele si semnatura)

                        1........................
                          (semnatura martorului)
                        2..............................
                          (semnatura martorului)
                        3..............................
                          (semnatura martorului)

------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *1) Se va mentiona actul care atesta proprietatea asupra bunului, precum si autoritatea emitenta.
  *2) Se va mentiona felul terenului.
  *3) Se va face mentiunea daca debitorul nu este de fata, refuza sau nu poate sa semneze procesul-verbal de identificare.

  ANEXA 50

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 50  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 075 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscala: ............      Nr. ......./../20...
  Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                  SOMATIE
        privind executarea silita a bunurilor imobile

  Numele si prenumele/denumirea debitorului: ................................
  Domiciliul/sediul: ROMANIA/ ...................., judetul ................,
codul postal ............., municipiul/orasul/comuna..........................,
satul/sectorul .................., str. ......................................,
nr. ......, bl. ......., sc. ....., et. ...., ap ......
  Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./
Pasaport seria .... nr. .........., C.I.F.*)................................,
tel./fax......................., e-mail .....................................

   În temeiul ...............................................................
...............................................................................
  Va anuntam ca, deoarece nu ati achitat sumele de plata inscrise in titlul
executoriu ............../.............., emis de .........................., in
termen de 5 zile de la inmanarea prezentei somatii se va proceda la executarea
silita a urmatoarelor bunuri imobile prevazute in procesul-verbal de
identificare bunuri imobile ............./..............
  a) cladire in suprafata de ............ compusa din .......................
....................... si construita din .....................................,
situata in localitatea .................. str. ..................... nr. .......
inscrisa in CF nr. .......... nr. top .................., detinut in baza
................................................................ evaluata la
suma de ............ lei.
  b) teren*1)................................... in suprafata de ............
situat in............... str. ................................. nr. ........,
inregistrat in REGISTRUL AGRICOL 20 ../ 20 .., TIPUL ........, VOL ......,
POZITIA NR............, parcela........, inscris in CF nr. ............ nr.
top .................... detinut in baza ....................................
evaluat la suma de .............. lei.
  Împotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta
judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului
nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Precizam ca s-a luat masura inscrierii prezentei somatii in evidentele de
publicitate imobiliara.
  Mentionam ca pana la emiterea urmatorului act de executare silita puteti
achita sumele datorate.

           Conducatorul organului fiscal local,
            L.S...............................
             (prenumele, numele si semnatura)

--------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *1) Se va mentiona felul terenului.

  ANEXA 51

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 51  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 076 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscala: ............      Nr. ......./../20...
  Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                             APROBAT,
                      Conducatorul organului fiscal local,
                      L.S................................
                        (prenumele, numele si semnatura)

                  DECIZIE
          de instituire a masurilor asiguratorii

  Emisa in temeiul art. 129 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si
completarile ulterioare, la debitorul .......................................
cu domiciliul fiscal/sediul in ROMANIA/ ......................., judetul
..........................., codul postal............., municipiul/orasul/
comuna........................., satul/sectorul .......................,
str. ............................., nr. ......, bl. ......., sc. .....,
et. ...., ap ......, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria ....
nr. .........., C.I.F.*).........................., tel./fax..............,
e-mail ............................s-au constatat urmatoarele obligatii de
plata, estimate prin nota de constatare/stabilite prin raportul privind
rezultatul inspectiei fiscale nr............. din data de ..................,
constand in:

┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│  Natura obligatiei fiscale*1)   │  Suma estimata / stabilita (lei)  │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
└────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

  În temeiul art. 129 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003,
republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, intrucat s-a
constatat existenta pericolului ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau
sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul/averea, se dispun masuri
asiguratorii.
  Motivarea dispunerii masurilor asiguratorii :..............................
...............................................................................
  Informatii necesare aducerii la indeplinire a masurilor asiguratorii
dispuse:
  a) conturile de disponibilitati si de depozite, precum si bancile la care
sunt deschise:...............................................................
.............................................................................
  b) sume datorate debitorului de catre terte persoane*2):.................
.............................................................................
  c) bunurile proprietate a debitorului ori detinute de acesta in
coproprietate cu terte persoane, aflate la debitor sau la terte persoane si
locul unde se gasesc bunurile respective: ...................................
.............................................................................
  Recomandari privind modul de aducere la indeplinire a masurilor
asiguratorii (poprire asiguratorie si/sau sechestru asigurator asupra
bunurilor):..................................................................
.............................................................................
  Masurile asiguratorii dispuse se aduc la indeplinire in conformitate cu
dispozitiile referitoare la executarea silita, care se aplica in mod
corespunzator.
  Potrivit dispozitiilor art. 129 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
prin constituirea unei garantii la nivelul creantei stabilite sau estimate,
dupa caz, masurile asiguratorii vor fi ridicate.
  Masurile asiguratorii vor fi ridicate de catre organul de executare
competent, in tot sau in parte, in baza deciziei motivate emisa de organul
fiscal care le-a dispus, daca creanta estimata prin nota de constatare, la
incheierea raportului privind rezultatul inspectiei fiscale, nu mai exista
sau are valoare mai mica, ca urmare a desfiintarii in tot sau in parte a
actului de inspectie fiscala care a generat luarea masurilor asiguratorii, a
platii voluntare sau stingerii prin modalitatile prevazute de lege a sumelor
stabilite prin actul de inspectie fiscala, a hotararii instantei competente
data ca urmare a solutionarii contestatiei la actul de inspectie fiscala sau
a unei contestatii a masurilor asiguratorii, in alte conditii prevazute de lege.
  Masurile asiguratorii dispuse, daca nu au fost desfiintate in conditiile
legii, raman valabile pe toata perioada executarii silite.
  Împotriva prezentei decizii, cel interesat poate face contestatie in termen
de 15 zile de la data comunicarii, la judecatoria in a carei raza teritoriala
se afla sediul organului de executare competent.
  Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cand
urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.
  Prezenta decizie s-a intocmit in 3 exemplare.

      Sef compartiment,             Întocmit,
   L.S............................     L.S............................
   (prenumele, numele si semnatura)    (prenumele, numele si semnatura)

-------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *1) Se va preciza denumirea creantei fiscale (impozite, taxe, contributii sociale, amenzi si alte sume, precum si accesoriile acestora);
  *2) Denumirea/numele, prenumele si domiciliul fiscal, alte date de identificare a tertului poprit, precum si suma datorata debitorului.

  ANEXA 52

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 52  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 077 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscala: ............      Nr. ......./../20...
  Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                             APROBAT,
                      Conducatorul organului fiscal local,
                       L.S...........................
                       (prenumele, numele si semnatura)

                  DECIZIE
           de ridicare a masurilor asiguratorii

  Potrivit dispozitiilor art. 130 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003,
republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, debitorului
................................ cu domiciliul fiscal/sediul in ROMANIA/
......................., judetul ........................., codul postal
................., municipiul/orasul/comuna ........................... satul/
sectorul ....................., str ..................., nr. ....., bl. .....,
sc. ...., et. ..., ap ...., C.I.F.*)...................... ii sunt ridicate
masurile asiguratorii incepand cu data ......................, datorita:
  a). incetarii motivelor pentru care au fost dispuse:
  [] creanta estimata prin nota de constatare, la incheierea raportului
privind rezultatul inspectiei fiscale, nu mai exista sau are valoare mai mica;
  [] ca urmare a desfiintarii in tot sau in parte a actului de inspectie
fiscala care a generat luarea masurilor asiguratorii;
  [] ca urmare a platii voluntare;
  [] ca urmare a stingerii prin modalitatile prevazute de lege a sumelor
stabilite prin actul de inspectie fiscala;
  [] ca urmare a hotararii instantei competente data ca urmare a solutionarii
contestatiei la actul de inspectie fiscala sau a unei contestatii a masurilor
asiguratorii;
  [] in alte conditii prevazute de lege.

  b). constituirii unei garantii la nivelul creantei stabilite sau estimate:
  [] consemnarea de mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei Statului;
  [] scrisoare de garantie bancara;
  [] ipoteca asupra unor bunuri imobile din tara;
  [] gaj asupra unor bunuri mobile;
  [] fidejusiune;

  Împotriva prezentei decizii, cel interesat poate face contestatie in termen
de 15 zile de la data comunicarii, la judecatoria in a carei raza teritoriala
se afla sediul organului de executare competent.
  Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cand
urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.
  Prezenta decizie s-a intocmit in 3 exemplare.

       Sef compartiment,             Întocmit,
    L.S............................    L.S............................
    (prenumele, numele si semnatura)    (prenumele, numele si semnatura)

-------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.

  ANEXA 53

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 53  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 078 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscala: ............       Nr. ......./../20...
  Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                   ADRESA
               de infiintare a popririi

  Numele si prenumele/denumirea debitorului: ................................
  Domiciliul/sediul: ROMANIA/ ...................., judetul ................,
codul postal ............., municipiul/orasul/comuna..........................,
satul/sectorul .................., str. ......................................,
nr. ......, bl. ......., sc. ....., et. ...., ap ......
  Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./
Pasaport seria .... nr. .........., C.I.F.*) ................................,
tel./fax......................., e-mail ......................................

  În baza art. 149 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se infiinteaza de indata, poprirea asupra veniturilor si
disponibilitatilor banesti in lei si in valuta, titluri de valoare sau alte
bunuri mobile necorporale, prezente si viitoare, detinute si/sau datorate de
dv. cu orice titlu, debitorului urmarit*1)..................................
conform titlului executoriu emis de .........................................
..............................., anexat in copie certificata.
  Sumele vor fi retinute si virate in conturile deschise la unitatea de
trezorerie si contabilitate publica ......................... dupa cum urmeaza:

┌────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┬───────────────┐
│ Natura obligatiei │ Titlul executoriu │  Cuantumul    │ Nr. contului │
│  fiscale*2)    │  nr./data*3)  │   sumei     │ bugetar in  │
│          │          │   datorate    │ care urmeaza │
│          │          │   (lei)     │ a se vira  │
│          │          │          │ suma retinuta │
├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│TOTAL:       │          │          │        │
└────────────────────┴───────────────────┴────────────────────┴───────────────┘

  Poprirea se considera infiintata din momentul primirii adresei de
infiintare. În acest sens, aveti obligatia sa inregistrati atat ziua, cat
si ora primirii adresei de infiintare a popririi.
  Din momentul indisponibilizarii, respectiv de la data si ora primirii
prezentei, nu veti proceda la transmiterea catre debitor a veniturilor si
disponibilitatilor banesti in lei si in valuta, titluri de valoare sau alte
bunuri mobile necorporale, pana la achitarea integrala a obligatiilor fiscale,
cu exceptia sumelor necesare platii drepturilor salariale, daca este cazul.
  Împotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie
la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunostinta in conformitate cu prevederile art. 172-173 din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si
completarile ulterioare.
  Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cand
urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.

          Conducatorul organului fiscal local,
           L.S...........................
           (prenumele, numele si semnatura)

-------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *1) Numele si prenumele/denumirea si domiciliul fiscal; codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz); alte date de identificare a debitorului urmarit;
  *2) Se va preciza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii.
  *3) În cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numarul si data emiterii.

  ANEXA 54

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 54  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 079 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscala: ..............      Nr. ....../.../20...
  Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                   ADRESA
      de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti

  Numele si prenumele/denumirea debitorului: .................................
  Domiciliul/sediul: ROMANIA/ ............, judetul .........................,
codul postal ..........., municipiul/orasul/comuna ............................,
satul/sectorul ............, str. .............., nr. ....., bl. ...., sc. ....,
et. ....., ap .....
  Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./
Pasaport seria ...... nr. ......., C.I.F.*) .............., tel./fax ..........,
e-mail ...........................
  În temeiul art. 149 alin. (11) si (12) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si
completarile ulterioare, se indisponibilizeaza de indata, in masura in care este
necesar pentru stingerea obligatiilor fiscale, sumele existente, precum si cele
viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si/sau valuta
deschise la unitatea dv. de catre debitorul *1) ...............................,
conform titlului executoriu emis de ..........................................,
anexat in copie certificata.
  Sumele vor fi retinute si varsate in conturile deschise la unitatea de
trezorerie si contabilitate publica ............................................
dupa cum urmeaza:

 ┌────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────────┐
 │ Natura obligatiei │Titlul executoriu│Cuantumul sumei │  Nr. contului  │
 │   fiscale*2)   │  nr./data*3)  │  datorate   │ bugetar in care  │
 │          │         │   (lei)   │ urmeaza a se vira │
 │          │         │        │  suma retinuta  │
 ├────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 ├────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 ├────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 ├────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 │    TOTAL    │         │        │          │
 └────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────────┘

  Poprirea se considera infiintata din momentul primirii adresei de
infiintare. În acest sens, aveti obligatia sa inregistrati atat ziua, cat si
ora primirii adresei de infiintare a popririi.
  Din momentul indisponibilizarii, respectiv de la data si ora primirii
prezentei, nu veti proceda la decontarea documentelor de plata primite,
respectiv la debitarea conturilor debitorului, si nu veti accepta alte plati
din conturile acestuia, pana la achitarea integrala a obligatiilor fiscale, cu
exceptia sumelor necesare platii drepturilor salariale.
  Împotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie
la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si
completarile ulterioare.
  Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului
nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.
  Va multumim pentru cooperare,

           Conducatorul organului fiscal local,
           L.S. .................................
            (prenumele, numele si semnatura)
--------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *1) Numele si prenumele/denumirea si domiciliul fiscal; codul de
identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala,
codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz);
alte date de identificare a debitorului;
  *2) Se va preciza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa,
amenda sau alta suma ori a creantei fiscale, dupa caz;
  *3) În cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica
pentru toate numarul si data emiterii;

  ANEXA 55

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 55  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 080 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscala: ................     Nr. ....../.../20...
  Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                   ADRESA
           de infiintare a popririi asiguratorii

  Numele si prenumele/denumirea debitorului: .................................
  Domiciliul/sediul: ROMANIA/ ............., judetul ..........., codul postal
..........., municipiul/orasul/comuna ..............., satul/sectorul .........,
str. ................, nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap ......
  Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./
Pasaport seria ..... nr. ........., C.I.F.*) ..................., tel./fax.
..................., e-mail .......................
  În baza art. 129 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si
completarile ulterioare, si a Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii
......./....... emisa de ................., anexata in copie certificata, se
infiinteaza poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate de dvs. cu
orice titlu, debitorului*1) ..................................................
  Sumele vor fi retinute si, in cazul inceperii procedurii de executare
silita prin transmiterea titlului executoriu in copie certificata tertului
poprit, de catre organul de executare, vor fi varsate in conturile deschise la
unitatea de trezorerie si contabilitate publica ............................
dupa cum urmeaza:

 ┌────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┐
 │ Natura obligatiei │ Suma estimata/stabilita │  Nr. contului bugetar  │
 │   fiscale*2)   │      (lei)      │ in care urmeaza a se vira │
 │          │              │    suma retinuta    │
 ├────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤
 ├────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤
 ├────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤
 ├────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │    TOTAL    │              │              │
 └────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┘

  În conformitate cu prevederile art. 149, alin. (8) din Ordonanta Guvernului
nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
in termen de 5 zile de la primirea prezentei, va rugam sa ne comunicati daca
datorati, cu orice titlu, vreo suma de bani debitorului sus-mentionat.
  Masura asiguratorie dispusa, daca nu a fost desfiintata in conditiile legii,
ramane valabila pe toata perioada executarii silite, fara indeplinirea altor
formalitati, potrivit dispozitiilor art. 129 alin. (3) din Ordonanta Guvernului
nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Împotriva actelor prin care se duc la indeplinire masurile asiguratorii,
cel interesat poate face contestatie in conformitate cu prevederile art. 172
din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si
completarile ulterioare, in termen de 15 zile de la data comunicarii sau a
luarii la cunostinta, la instanta judecatoreasca competenta.
  Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului
nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.

           Conducatorul organului fiscal local,
           L.S. .................................
            (prenumele, numele si semnatura)
--------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *1) Numele si prenumele/denumirea si domiciliul fiscal; codul de
identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala,
codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz); alte
date de identificare a debitorului.
  *2) Se va preciza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa,
amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

  ANEXA 56

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 56  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 081 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscala: ................     Nr. ....../.../20...
  Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                   ADRESA
  de infiintare a popririi asiguratorie asupra disponibilitatilor banesti

  Numele si prenumele/denumirea debitorului: .................................
  Domiciliul/sediul: ROMANIA/ .............., judetul ................., codul
postal ............, municipiul/orasul/comuna .................., satul/sectorul
..................., str. ...................., nr. ....., bl. ......, sc. ....,
et. ...., ap ......
  Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./
Pasaport seria ...... nr. ......., C.I.F.*) ..........., tel./fax. ............,
e-mail ...........................
  În baza art. 129 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si
completarile ulterioare, si a Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii
nr. .......... din ............ emisa de ......................, anexata, in
copie certificata, se indisponibilizeaza de indata, in masura in care este
necesar pentru achitarea sumei datorate, sumele existente, precum si cele
viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si/sau valuta
deschise la unitatea dv. de catre debitorul *1) ..............................
  Sumele vor fi retinute si, in cazul inceperii procedurii de executare
silita, vor fi varsate in conturile deschise la unitatea de trezorerie si
contabilitate publica ........................................................
dupa cum urmeaza:

 ┌────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┐
 │ Natura obligatiei │ Suma estimata/stabilita │  Nr. contului bugetar  │
 │   fiscale*2)   │      (lei)      │ in care urmeaza a se vira │
 │          │              │    suma retinuta    │
 ├────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤
 ├────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤
 ├────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤
 ├────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │    TOTAL    │              │              │
 └────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┘

  Din momentul indisponibilizarii, respectiv de la data si ora primirii
prezentei, nu veti proceda la decontarea documentelor de plata primite,
respectiv la debitarea conturilor debitorului, si nu veti accepta alte plati
din conturile acestuia, pana la data ridicarii masurii asiguratorii sau pana
la achitarea integrala a obligatiilor fiscale, dupa caz, cu exceptia sumelor
necesare platii drepturilor salariale.
  În cazul inceperii procedurii de executare silita, organul de executare va
transmite bancii titlul executoriu in copie certificata si o comunicare
cuprinzand sumele datorate de catre debitor.
  Masura asiguratorie dispusa, daca nu a fost desfiintata in conditiile
legii, ramane valabila pe toata perioada executarii silite, fara indeplinirea
altor formalitati.
  În termen de 5 zile de la primirea prezentei, va rugam sa ne comunicati
infiintarea popririi asiguratorie.
  Împotriva actelor prin care se duc la indeplinire masurile asiguratorii,
cel interesat poate face contestatie in conformitate cu prevederile art. 173
din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si
completarile ulterioare, in termen de 15 zile de la data comunicarii sau a
luarii la cunostinta, la instanta judecatoreasca competenta.
  Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului
nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.
  Va multumim pentru cooperare,

           Conducatorul organului fiscal local,
           L.S. .................................
            (prenumele, numele si semnatura)
--------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *1) Numele si prenumele/denumirea si domiciliul fiscal; codul de
identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala,
codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz); alte
date de identificare a debitorului.
  *2) Se va preciza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa,
amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;

  ANEXA 57

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 57  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 082 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscala: ................     Nr. ....../.../20...
  Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

               ÎNSTIINTARE POPRIRE

  Numele si prenumele/denumirea debitorului: .................................
  Domiciliul/sediul: ROMANIA/ ............., judetul ........................,
codul postal ............., municipiul/orasul/comuna ..........................,
satul/sectorul ..................., str. ......................................,
nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ....., ap .......
  Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./
Pasaport seria ...... nr. ........., C.I.F.*) .................................,
tel./fax. ................, e-mail .............................................
  În baza art. 149 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, va comunicam ca s-a luat masura indisponibilizarii sumelor existente
si a celor viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si/sau
valuta deschise la *1) ........................................................,
precum si a oricaror sume reprezentand venituri si disponibilitati banesti in
lei si valuta, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, detinute
si/sau datorate, cu orice titlu, dumneavoastra de catre: .......................
  Sumele vor fi retinute si varsate in conturile deschise la ................,
dupa cum urmeaza:

 ┌────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────────┐
 │ Natura obligatiei │Titlul executoriu│Cuantumul sumei │  Nr. contului  │
 │   fiscale*2)   │  nr./data*3)  │  datorate   │ in care urmeaza  │
 │          │         │   -lei-   │   a se vira   │
 │          │         │        │  suma retinuta  │
 ├────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 ├────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 ├────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 ├────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 │    TOTAL:    │         │        │          │
 └────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────────┘

           Conducatorul organului fiscal local,
           L.S. ................................
            (prenumele, numele si semnatura)
--------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *1) Denumirea si domiciliul fiscal al bancilor;
  *2) Se va preciza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa,
amenda ori a creantei fiscale accesorii sau alte sume, dupa caz;
  *3) În cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se va indica
pentru toate numarul si data emiterii.

  ANEXA 58

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 58  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 083 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscala: ................     Nr. ....../.../20...
  Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                            APROBAT,
                      Conducator organ fiscal local,
                      L.S. .........................
                      (prenumele, numele si semnatura)

                  DECIZIE
     de raspundere solidara a tertului poprit cu debitorul urmarit

  Deoarece S.C. ......................, C.I.F.*)............................,
cu sediul in judet ...................... localitatea .........................
cod postal ............. sector ......., str. .................................
nr. ....., bloc ..... scara ...... etaj ..... ap ..... tel/fax ...............,
adresa de e-mail ................, nu a respectat obligatiile ce ii reveneau in
urma primirii in data de ................ a popririi infiintate cu adresa
......./........., emisa in Dosarul de executare .........../..................
pentru recuperarea sumei de ........... lei, privindu-l pe ...................
al societatii mai sus mentionate, debitorul ..................................,
cu domiciliul in ..............., strada .....................................,
nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., legitimat(a) prin B.I./
C.I./C.I.P./Pasaport seria ...... nr. ................, C.I.F.*) ..............
incalcand prevederile art. 149 [] alin. 9/ [] alin. 10/ [] alin. 12/ [] alin.
15, din Codul de procedura fiscala;
  În temeiul prevederilor art. 149 alin. 13 din Codul de procedura fiscala,

              EMITEM URMATOAREA DECIZIE

  Art. 1 Angajarea raspunderii S.C. ............ cu debitorul ..............
pentru suma de ............... lei reprezentand ..............................
  Art. 2 Decizia aprobata conform art. 28 alin. 2 din Codul de procedura
fiscala constituie titlu de creanta, impotriva caruia se poate introduce
contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunostinta in conformitate cu prevederile art. 172-173
din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Art. 3 (1) În termen de 15 zile de la primirea prezentei se va achita in
contul ........................ suma de ................ lei reprezentand
obligatia debitorului.
  (2) În cazul neachitarii sumei stabilite se va proceda la aplicarea
modalitatilor de executare silita impotriva SC ................................
  (3) Potrivit art. 9 alin. (2) lit. d) din Codul de procedura fiscala cand
urmeaza sa se ia masuri de executare fiscala, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.
  Art. 4 Prezenta decizie se va comunica: S.C. ..............................

       Sef compartiment,            Întocmit,
    L.S. ........................   L.S. .............................
   (prenumele, numele si semnatura)   (prenumele, numele si semnatura)

--------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.

  ANEXA 59

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 59  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 084 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscala: ................     Nr. ....../.../20...
  Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                 PROCES-VERBAL
           de sechestru asupra bunurilor mobile
    incheiat astazi ......., luna ........., anul ......, ora .....,

  În temeiul art. 151 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, subsemnatul ...................... executor fiscal, cu legitimatia
nr. ......., delegatia nr. ...... am procedat la sechestrarea bunurilor mobile
ale debitorului*1) ....................................., cu domiciliul fiscal/
sediul in ROMANIA/..................., judetul ......................, codul
postal .............., municipiul/ orasul/comuna ................... satul/
sectorul ..............., str. ................., nr. ......, bl. ........, sc.
......., et. ......, ap ........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport
seria ...... nr. .........., C.I.F.*) .................., tel./fax. ..........,
e-mail .................., caruia deja i s-a comunicat somatia ......../.......
nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu emis de
....................., constand in:

 ┌────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────┬───────────────┐
 │ Natura obligatiei │  Titlul  │    Suma - lei -   │Cuantumul sumei│
 │   fiscale *2)  │ executoriu ├─────┬───────────────────┤ datorate*4) │
 │          │ nr./data*3) │Debit│Accesorii din care │   (lei)   │
 │          │       │   │...................│        │
 │          │       │   ├───────────────────┤        │
 │          │       │   │Calculate pana la │        │
 │          │       │   │data de ...........│        │
 ├────────────────────┼─────────────┼─────┼───────────────────┼───────────────┤
 ├────────────────────┼─────────────┼─────┼───────────────────┼───────────────┤
 ├────────────────────┼─────────────┼─────┼───────────────────┼───────────────┤
 └────────────────────┴─────────────┴─────┴───────────────────┴───────────────┘

  Pentru stingerea creantelor fiscale, s-a procedat la sechestrarea bunurilor
mobile prevazute in anexa, care face parte integranta din prezentul
proces-verbal.
  În cazul in care executorul fiscal nu poate evalua bunurile mobile
sechestrate deoarece aceasta necesita cunostinte de specialitate, evaluarea se
va face inaintea procedurii de valorificare.
  Sechestrul aplicat confera creditorului fiscal un drept de gaj in sensul
prevederilor dreptului comun.
  Sechestrul s-a aplicat in prezenta urmatoarelor persoane:
  1. ...................... domiciliat in ......................... legitimat
cu ............................ in calitate de ...............................;
  2. ...................... domiciliat in ......................... legitimat
cu ............................ in calitate de ...............................;
  3. ...................... domiciliat in ......................... legitimat
cu ............................ in calitate de ...............................;
  Asupra bunurilor mobile sechestrate au fost aplicate masuri spre
neschimbare, constand in*5): ......................... bunurile fiind lasate in
custodia ...................., din localitatea ........................, str.
....................., nr. ........, care va depozita bunurile in localitatea
............., str. .................... nr. ...... .
  Drepturi reale si sarcini care greveaza bunurile mobile ...................
  În legatura cu bunurile mobile sechestrate, debitorul .....................
mentioneaza ca au fost/ nu au fost sechestrate anterior .......................
  În legatura cu bunurile sechestrate s-au savarsit infractiunile ...........
  Persoanele de fata la aplicarea sechestrului formuleaza urmatoarele
obiectii: .....................................................................
  Bunurile mobile sechestrate sunt indisponibilizate cat timp dureaza
executarea silita. În cazul in care obligatia fiscala nu se achita in termen de
15 de zile, se va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate, conform legii.
  Împotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la
instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare.
  Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului
nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.
  Prezentul proces-verbal de sechestru s-a incheiat in ......... exemplare
.....................................*6)

  Conducatorul organului fiscal local,   Contribuabilul sau persoana majora
                           cu care locuieste
  L.S. ...............................   L.S. .............................
   (prenumele, numele si semnatura)    (prenumele, numele si semnatura)

                       1. ...............................
                          (semnatura martorului)
                       2. ...............................
                          (semnatura martorului)
                       3. ...............................
                          (semnatura martorului)
--------
  *1) Nume si prenume/denumire;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *2) Se va preciza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa,
amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;
  *3) În cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica
pentru toate numarul si data emiterii;
  *4) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data
platii sau stingerii, inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obligatiilor fata de buget
provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.
  *5) Punere de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se afla,
mentionandu-se bunurile mobile supuse acestor masuri;
  *6) Se va face mentiunea daca debitorul nu este de fata, precum si daca
debitorul sau vreuna dintre persoanele care au fost de fata la sechestrare
refuza sau nu poate sa semneze procesul verbal de sechestru.

   ANEXA
  la Procesul-verbal
  de sechestru nr. ...... din ............

  Dosar de executare
  Nr. ........./............

 ┌───────────────────────────────────────┬────────────┬───────────────────────┐
 │ Denumirea bunurilor mobile, descriere,│ Cantitatea │ Valoarea estimativa │
 │ stare de uzura, semne particulare  │      │  (exclusiv TVA)   │
 │      de identificare      │      │    - lei -     │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┤
 ├───────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┤
 ├───────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┤
 ├───────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┤
 ├───────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┤
 ├───────────────────────────────────────┴────────────┴───────────────────────┤
 │        TOTAL:                           │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  Conducatorul organului fiscal local,   Contribuabilul sau persoana majora
                           cu care locuieste
  L.S. ...............................   L.S. .............................
   (prenumele, numele si semnatura)    (prenumele, numele si semnatura)

                       1. ...............................
                          (semnatura martorului)
                       2. ...............................
                          (semnatura martorului)
                       3. ...............................
                          (semnatura martorului)

  ANEXA 60

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 60  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 085 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscala: ................     Nr. ....../.../20...
  Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                 PROCES-VERBAL
           de sechestru asupra bunurilor imobile
    incheiat astazi ....., luna .........., anul ......, ora .....,

  În temeiul art. 154 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si
completarile ulterioare, subsemnatul ........................... executor
fiscal, cu legitimatia nr. ......., delegatia nr. ........ am procedat la
sechestrarea bunurilor imobile ale debitorului*1) ....................., cu
domiciliul fiscal/sediul in ROMANIA/..................., judetul ............,
codul postal .............., municipiul/ orasul/comuna ................ satul/
sectorul .............., str. ....................., nr. ......., bl. .......,
sc. ......, et. ....., ap ......., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport
seria ...... nr. ........, C.I.F.*) ......................., tel./fax.
............., e-mail .................., caruia deja i s-a comunicat somatia
......../......., nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului
executoriu emis de ............................, constand in:

 ┌────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────┬───────────────┐
 │ Natura obligatiei │  Titlul  │    Suma - lei -   │Cuantumul sumei│
 │   fiscale *2)  │ executoriu ├─────┬───────────────────┤ datorate*4) │
 │          │ nr./data*3) │Debit│Accesorii din care │   (lei)   │
 │          │       │   │...................│        │
 │          │       │   ├───────────────────┤        │
 │          │       │   │Calculate pana la │        │
 │          │       │   │data de ...........│        │
 ├────────────────────┼─────────────┼─────┼───────────────────┼───────────────┤
 ├────────────────────┼─────────────┼─────┼───────────────────┼───────────────┤
 ├────────────────────┼─────────────┼─────┼───────────────────┼───────────────┤
 └────────────────────┴─────────────┴─────┴───────────────────┴───────────────┘

  Pentru stingerea creantelor fiscale, s-a procedat la sechestrarea
urmatoarelor bunuri imobile:
  a) cladire avand suprafata construita desfasurata de ....... mp, compusa
.................. si construita din ........................., situata in
localitatea ......................., str. ......................, nr.......,
detinuta in baza*5) ........................, inscrisa in CF nr. ...........
nr. top ................. evaluata la suma de ................... lei.
  b) teren*6) ................ in suprafata de ............. mp, situat in
localitatea ..................., str. .........................., nr. ......,
inregistrat in REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL ........., VOL ......,
POZITIA NR. .........., parcela ........., detinut in baza*5) ..............,
inscris in CF nr. ........... nr. top ................... evaluat la suma de
....................... lei.
  În cazul in care executorul fiscal nu poate evalua bunurile imobile
deoarece aceasta necesita cunostinte de specialitate, evaluarea se va face
inaintea procedurii de valorificare.
  Sechestrul aplicat constituie ipoteca legala si s-a aplicat in prezenta
urmatoarelor persoane:
  1. ...................... domiciliat in ......................... legitimat
cu ............................ in calitate de ...............................;
  2. ...................... domiciliat in ......................... legitimat
cu ............................ in calitate de ...............................;
  3. ...................... domiciliat in ......................... legitimat
cu ............................ in calitate de ...............................;
  Drepturi reale si sarcini care greveaza imobilul ..........................
  În legatura cu bunurile imobile sechestrate, debitorul ....................
mentioneaza ca au fost/nu au fost sechestrate anterior ........................
  Persoanele de fata la aplicarea sechestrului formuleaza urmatoarele
obiectii: ....................................
  În legatura cu bunurile sechestrate s-au savarsit infractiunile
............................................
  Bunurile imobile sechestrate sunt indisponibilizate cat timp dureaza
executarea silita.
  Daca obligatia fiscala nu este platita in termen de 15 zile se va proceda
la valorificarea bunurilor sechestrate, conform legii. Împotriva prezentului
inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca
competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in
conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003,
republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului
nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.
  Prezentul proces-verbal de sechestru s-a incheiat in .... exemplare
.................................*7)

  Conducatorul organului fiscal local,   Contribuabilul sau persoana majora
                           cu care locuieste
  L.S. ...............................   L.S. .............................
   (prenumele, numele si semnatura)    (prenumele, numele si semnatura)

                       1. ...............................
                          (semnatura martorului)
                       2. ...............................
                          (semnatura martorului)
                       3. ...............................
                          (semnatura martorului)
--------
  *1) Nume si prenume/denumire;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *2) Se va preciza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa,
amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;
  *3) În cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica
pentru toate numarul si data emiterii;
  *4) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data
platii sau stingerii, inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modifi-
carile si completarile ulterioare, cu exceptia obligatiilor fata de buget
provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.
  *5) Se va mentiona actul care atesta proprietatea asupra bunului, precum si
autoritatea emitenta.
  *6) Se va mentiona felul terenului.
  *7) Se va face mentiunea daca debitorul nu este de fata, precum si daca
debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuza sau nu poate sa semneze
procesul-verbal de sechestru.

  ANEXA 61

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 61  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 086 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscala: ................     Nr. ....../.../20...
  Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                 PROCES-VERBAL
          de numire a administratorului sechestru
     incheiat astazi ........ ora ..... luna ......... anul ....

  În baza art. 155 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, avand in vedere ca debitorul*1) ........................... cu
domiciliul fiscal/sediul in ROMANIA/ .............., judetul .................,
codul postal ............, municipiul/ orasul/comuna ................, satul/
sectorul ........................, str. ...................., nr. ......, bl.
........, sc. ....., et. ....., ap ......, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./
Pasaport seria ...... nr. ........., C.I.F.*) ................, tel./fax.
..........., e-mail ..............., in baza titlului executoriu ....../......
emis de ...................... are urmatoarele obligatii de plata:

 ┌────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┐
 │ Natura obligatiei │   Titlul executoriu   │Cuantumul sumei datorate*4)│
 │   fiscale*2)   │    nr./data*3)    │     (lei)      │
 ├────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤
 ├────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤
 ├────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤
 ├────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤
 └────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┘

  Întrucat sumele mentionate mai sus nu au fost achitate desi debitorului i
s-a comunicat somatia nr. ............./............, pentru stingerea creantei
fiscale s-a inceput procedura de executare silita (asupra bunurilor imobile, a
fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini sau a unui ansamblu de
bunuri, dupa caz) si s-a incheiat procesul-verbal de sechestru (pentru bunuri
imobile/bunuri imobile si bunuri mobile care fac parte dintr-un ansamblu de
bunuri) nr./data*5) ............................ constand in:
  a) cladire avand suprafata construita desfasurata de .......... mp, compusa
din ............................ si construita din ........................,
situata in localitatea ......................., str. ...................., nr.
......, detinuta in baza*6) ..........................., inscrisa in CF nr.
.............. nr. top .................... evaluata la suma de .......... lei.
  b) teren*7) .................. in suprafata de ....... mp, situat in
localitatea ................., str. ..............., nr. ......, inregistrat in
REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL.........., VOL ....., POZITIA NR.
........, parcela ........, detinut in baza*6) inscris in CF nr. ......... nr.
top ................... evaluat la suma de ....................... lei.
  c) alte bunuri imobile ( fructe neculese si recolte prinse de radacini)
..............................
  d) bunuri mobile (care fac parte dintr-un ansamblu de bunuri)
..............................
  Pentru administrarea bunurilor sechestrate, se numeste administrator
sechestru ................. din localitatea .............., str. ............,
nr. ......., bloc ...., sc. ....., ap....., C.I.F.*) ........................
  În cazul in care administrator sechestru este numita alta persoana fizica
sau juridica decat debitorul sau creditorul, organul fiscal va fixa o
indemnizatie administratorului sechestru tinand seama de activitatea depusa.
  Împotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la
instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare.
  Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului
nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.
  Prezentul proces-verbal de instituire a administratorului sechestru s-a
incheiat in 3 exemplare, din care unul ramane la dosarul de executare, unul s-a
inmanat debitorului si unul s-a inmanat administratorului sechestru.

       Executor fiscal
  L.S. ..............................
   (prenumele, numele si semnatura)
  Legitimatia nr. ...................

  Am primit in pastrare in calitate de administrator sechestru bunurile
aratate in prezentul proces-verbal de care raspund si am luat cunostinta de
obligatiile pe care le am.
  Obligatiile administratorului sechestru sunt cele prevazute in art. 155 din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in
normele metodologice date in aplicarea acesteia.

              Administratorul sechestru,
            L.S. ...........................
            (prenumele, numele si semnatura)

----------
  *1) Nume si prenume/denumire;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *2) Se va preciza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa,
amenda sau a creantei fiscale accesorii, dupa caz;
  *3) În cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica
pentru toate numarul si data emiterii;
  *4) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data
platii sau stingerii, inclusiv, conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu
exceptia obligatiilor de plata provenite accesorii si amenzi.
  *5) În cazul in care s-au emis mai multe procese verbale de sechestru, se
vor indica pentru toate numarul si data emiterii.
  *6) Se va mentiona actul care atesta proprietatea asupra bunului, precum
si autoritatea emitenta.
  *7) Se va mentiona felul terenului.

  ANEXA 62

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 62  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 087 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscala: ................     Nr. ....../.../20...
  Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                 PROCES-VERBAL
         de sechestru asiguratoriu pentru bunuri mobile
    incheiat astazi ......, luna ......., anul ......., ora ......,

  În temeiul art. 129 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si
completarile ulterioare, si al Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii
nr. ...... din .......... emisa de .............................., subsemnatul
...................... executor fiscal, cu legitimatia nr. ........, delegatia
nr. ........, am procedat la aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor
mobile ale debitorului*1) ............................, cu domiciliul fiscal/
sediul in ROMANIA/ ..............., judetul ................., codul postal
............., municipiul/orasul/comuna ...................., satul/sectorul
..................., str. .................., nr. ......, bl. ......, sc. ....,
et. ....., ap ......, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria .... nr.
.........., C.I.F.*) ........................., tel./fax. ..................,
e-mail ................., care inregistreaza obligatii de plata, constand in:

 ┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
 │ Natura obligatiei fiscale*2) │     Suma estimata/stabilita*3)     │
 │                │          (lei)          │
 ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 └───────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

  S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile
prevazute in anexa, care face parte integranta din prezentul proces verbal.
  În cazul in care executorul fiscal nu poate evalua bunurile mobile pentru
care s-a dispus sechestrul asigurator, deoarece aceasta necesita cunostinte de
specialitate, evaluarea se va face inaintea procedurii de valorificare.
  Sechestrul aplicat confera creditorului fiscal un drept de gaj in sensul
prevederilor dreptului comun.
  Sechestrul s-a aplicat in prezenta urmatoarelor persoane:
  1. ...................... domiciliat in ......................... legitimat
cu ............................ in calitate de ...............................;
  2. ...................... domiciliat in ......................... legitimat
cu ............................ in calitate de ...............................;
  3. ...................... domiciliat in ......................... legitimat
cu ............................ in calitate de ...............................;
  Asupra bunurilor mobile sechestrate au fost aplicate masuri spre
neschimbare, constand in*4): ............................... bunurile fiind
lasate in custodia ......................, din localitatea ...................,
str. .............., nr. ........, care va depozita bunurile in localitatea
............., str. ..................... nr. ...... .
  Drepturi reale si sarcini care greveaza bunurile mobile ...................
  În legatura cu bunurile mobile sechestrate, debitorul .....................
mentioneaza ca au fost/ nu au fost sechestrate anterior .......................
  În legatura cu bunurile sechestrate s-au savarsit infractiunile
..............................
  Persoanele de fata la aplicarea sechestrului formuleaza urmatoarele
obiectii: .....................................................................
  Masurile asiguratorii dispuse, daca nu au fost desfiintate in conditiile
legii, raman valabile pe toata perioada executarii silite, fara indeplinirea
altor formalitati*5).
  Împotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie
la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si
completarile ulterioare.
  Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului
nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.
  Prezentul proces-verbal de sechestru s-a incheiat in ......... exemplare.

  Conducatorul organului fiscal local,   Contribuabilul sau persoana majora
                           cu care locuieste
  L.S. ...............................   L.S. .............................
   (prenumele, numele si semnatura)    (prenumele, numele si semnatura)

                       1. ...............................
                          (semnatura martorului)
                       2. ...............................
                          (semnatura martorului)
                       3. ...............................
                          (semnatura martorului)
--------
  *1) Nume si prenume/denumire;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *2) Se va preciza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa,
amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;
  *3) Pentru neplata in termen a sumelor datorate, se vor calcula majorari
de intarziere conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003,
republicata, cu exceptia obligatiilor provenite din accesorii de orice fel si
amenzi;
  *4) Punere de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se afla,
mentionandu-se bunurile mobile supuse acestor masuri;
  *5) Se va face mentiunea daca debitorul nu este de fata, precum si daca
debitorul sau vreuna dintre persoanele care au fost de fata la sechestrare
refuza sau nu poate sa semneze procesul verbal de sechestru.

   ANEXA
  la Procesul-verbal
  de sechestru nr. ...... din ............

  Dosar de executare
  Nr. ........./............

 ┌───────────────────────────────────────┬────────────┬───────────────────────┐
 │ Denumirea bunurilor mobile, descriere,│ Cantitatea │ Valoarea estimativa │
 │ stare de uzura, semne particulare  │      │  (exclusiv TVA)   │
 │      de identificare      │      │    - lei -     │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┤
 ├───────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┤
 ├───────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┤
 ├───────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┤
 ├───────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┤
 ├───────────────────────────────────────┴────────────┴───────────────────────┤
 │        TOTAL:                           │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  Conducatorul organului fiscal local,   Contribuabilul sau persoana majora
                           cu care locuieste
  L.S. ...............................   L.S. .............................
   (prenumele, numele si semnatura)    (prenumele, numele si semnatura)

                       1. ...............................
                          (semnatura martorului)
                       2. ...............................
                          (semnatura martorului)
                       3. ...............................
                          (semnatura martorului)

  ANEXA 63

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 63  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 088 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscala: ................     Nr. ....../.../20...
  Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                 PROCES-VERBAL
        de sechestru asiguratoriu pentru bunuri imobile
   incheiat astazi ......., luna .........., anul ......., ora ......,

  În temeiul art. 129 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si
completarile ulterioare, si al Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii
nr. ......... din ........ emisa de ........................., subsemnatul
.................. executor fiscal, cu legitimatia nr. ........., delegatia
nr. ........., am procedat la aplicarea sechestrului asigurator asupra
bunurilor mobile ale debitorului*1) .............................., cu
domiciliul fiscal/sediul in ROMANIA/ ......................., judetul
................., codul postal ................., municipiul/orasul/comuna
............... satul/sectorul ................., str. ................, nr.
........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, identificat
prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria ...... nr. .............., C.I.F.*)
......................, tel./fax. .................. , e-mail ............ ,
care inregistreaza obligatii de plata, constand in:

 ┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
 │ Natura obligatiei fiscale*2) │     Suma estimata/stabilita*3)     │
 │                │          (lei)          │
 ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 └───────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

  S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurator asupra urmatoarelor
bunuri imobile:
  a) cladire avand suprafata construita desfasurata de ....... mp, compusa
din ................ si construita din .........................., situata in
localitatea ......................, str. ...................., nr. ......,
detinuta in baza*4) ............................, inscrisa in CF nr.
.............. nr. top .................. evaluata la suma de .......... lei.
  b) teren*5) ................ in suprafata de ................... mp, situat
in localitatea ................., str. .................., nr. ......,
inregistrat in REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL ........, VOL .......,
POZITIA NR. ......, parcela ......., detinut in baza*4) .....................,
inscris in CF nr. ............ nr. top .................. evaluat la suma de
.......................... lei.
  În cazul in care executorul fiscal nu poate evalua bunurile mobile pentru
care s-a dispus sechestrul asigurator, deoarece aceasta necesita cunostinte de
specialitate, evaluarea se va face inaintea procedurii de valorificare.
  Sechestrul s-a aplicat in prezenta urmatoarelor persoane:
  1. ...................... domiciliat in ......................... legitimat
cu ............................ in calitate de ...............................;
  2. ...................... domiciliat in ......................... legitimat
cu ............................ in calitate de ...............................;
  3. ...................... domiciliat in ......................... legitimat
cu ............................ in calitate de ...............................;
  Drepturi reale si sarcini care greveaza bunurile mobile ...................
  În legatura cu bunurile mobile sechestrate, debitorul .....................
mentioneaza ca nu au fost/au fost sechestrate anterior .......................
  Persoanele de fata la aplicarea sechestrului formuleaza urmatoarele
obiectii*6): ..................................................................
  În legatura cu bunurile sechestrate s-au savarsit infractiunile ...........
  Masurile asiguratorii dispuse, daca nu au fost desfiintate in conditiile
legii, raman valabile pe toata perioada executarii silite, fara indeplinirea
altor formalitati.
  Împotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la
instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare.
  Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului
nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.
  Prezentul proces-verbal de sechestru s-a incheiat in ......... exemplare.

  Conducatorul organului fiscal local,   Contribuabilul sau persoana majora
                           cu care locuieste
  L.S. ...............................   L.S. .............................
   (prenumele, numele si semnatura)    (prenumele, numele si semnatura)

                       1. ...............................
                          (semnatura martorului)
                       2. ...............................
                          (semnatura martorului)
                       3. ...............................
                          (semnatura martorului)

--------
  *1) Nume si prenume/denumire;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *2) Se va preciza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa,
amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii, dupa caz;
  *3) Pentru neplata in termen a sumelor datorate, se vor calcula majorari
de intarziere conform art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata,
cu exceptia obligatiilor provenite din accesorii si amenzi;
  *4) Se va mentiona actul care atesta proprietatea asupra bunului, precum
si autoritatea emitenta.
  *5) Se va mentiona felul terenului.
  *6) Se va face mentiunea daca debitorul nu este de fata, precum si daca
debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuza sau nu poate sa
semneze procesul-verbal de sechestru asigurator.

  ANEXA 64

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 64  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 089 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscala: ................     Nr. ....../.../20...
  Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                 PROCES-VERBAL
               de predare-primire*1)
    incheiat astazi ....., luna ..........., anul ......, ora......,

  În temeiul art. 159 alin. (3) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si
completarile ulterioare, subsemnatul ......................., executor fiscal,
cu legitimatia nr. ........ / ........., am predat urmatoarele bunuri mobile,
sechestrate prin procesul-verbal incheiat la data de ..............,
inregistrat sub nr. ............/ care vor fi supuse vanzarii in regim de
consignatie.

 ┌───────────────────────────────────────┬────┬──────────┬───────────┬────────┐
 │ Denumirea bunurilor mobile, descriere,│U.M.│Cantitatea│ Pretul  │Valoarea│
 │ stare de uzura, semne particulare de │  │     │unitar/U.M.│ (lei) │
 │       identificare       │  │     │      │    │
 ├───────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────┤
 ├───────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────┤
 ├───────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────┤
 └───────────────────────────────────────┴────┴──────────┴───────────┴────────┘

  Subsemnatul .................., in calitate de reprezentant al*2)
......................... cu domiciliul fiscal in ROMANIA/....................,
judetul ................, codul postal ..............., municipiul/orasul/
comuna ............ satul/sectorul ........., str. ......................., nr.
....., bl. ......, sc. ....., et. ...., ap ......, identificat prin B.I./C.I./
C.I.P./Pasaport seria ...... nr. .............., C.I.F.*).................,
tel./fax ..................., e-mail .................., am primit bunurile
mobile enumerate mai sus.
  Bunurile mobile preluate vor fi imediat etichetate si expuse la vedere
pentru vanzare si nu pot fi vandute cu plata in rate.
  Sumele realizate din vanzarea acestor bunuri mobile se varsa in termen de
doua zile lucratoare in contul nr. ......................, deschis la unitatea
de trezorerie si contabilitate publica ................... dupa retinerea
comisionului de .............%.
  Împotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta
judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare.
  Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului
nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.

      Executorul fiscal,      Reprezentantului unitatii de vanzare
                       in regim de consignatie
    L.S. ..................    L.S. .................................
  (prenumele, numele si semnatura)   (prenumele, numele si semnatura)

----------
  *2) Unitatea de vanzare in regim de consignatie.
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.

  ANEXA 65

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 65  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 090 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscala: ................     Nr. ....../.../20...
  Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                   ANUNT
           privind vanzarea pentru bunuri mobile

  În temeiul art. 159 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si
completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de ....., luna ......,
anul ......., ora ......., in ROMANIA/.............., judetul ..............,
codul postal ............, municipiul/orasul/comuna ............. satul/
sectorul ..........., str. .................., nr. ........, bl. ..........,
sc. ......., et. ......, ap ........, se vor vinde prin*1) .................
urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului*2) .....................
cu domiciliul fiscal/ sediul in ROMANIA/....................., judetul
................, codul postal .............., municipiul/ orasul/comuna
................ satul/sectorul ...................., str. .................,
nr. ......, bl. ......., sc. ......, et. ....., ap ......, C.I.F.*)
..................., tel./fax. ................... , e-mail
........................,

 ┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
 │ Denumirea bunului mobil, descriere sumara: │  Pretul de evaluare sau  │
 │   (se vor indica drepturile reale si    │  de pornire a licitatiei, │
 │   privilegiile care greveaza bunurile,   │ este de .............. lei │
 │        daca este cazul)       │               │
 ├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 ├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 ├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 ├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 └──────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

  Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa
instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita
pentru vanzare.
  Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana la
termenul de vanzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua
precedenta termenului de vanzare urmatoarele: .................................
............................................................................*3)
urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare la locul fixat in acest
scop.
  Împotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la
instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare.
  Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului
nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.
  Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa la sediul nostru sau la
telefon numarul .........................................
  Data afisarii: ................................

           Conducatorul organului fiscal local,
           L.S. .................................
            (prenumele, numele si semnatura)
----------
  *1) Se va indica metoda de vanzare;
  *2) Se vor mentiona numele si prenumele sau denumirea debitorului;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *3) Oferte de cumparare; dovada platii taxei de participare, reprezentand
10% din pretul de pornire a licitatiei; imputernicirea persoanei care il
reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana,
copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului
comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus
in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de
identitate; dovada emisa de creditorii fiscali ca nu au obligatii fiscale
restante, sau altele dupa caz.

  ANEXA 66

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 66  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 091 │
 │ teritoriale │        ROMANIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscala: ................     Nr. ....../.../20...
  Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                  ANUNTUL
           privind vanzarea pentru bunuri imobile

  În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si
completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de ......, luna .........,
anul .........., ora ........, in ROMANIA/.............., judetul ............,
codul postal ............., municipiul/ orasul/comuna .................. satul/
sectorul ................, str. ......................, nr. ......., bl. .....,
sc. ......, et. ....., ap ......., se vor vinde prin*1) .......................
urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului*2) ......................
cu domiciliul fiscal/sediul in ROMANIA/........................., judetul
....................., codul postal ................, municipiul/ orasul/comuna
........................... satul/sectorul ................, str. ............,
nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, C.I.F.*)
....................
  a) cladire in suprafata de ................. compusa din ..................
si construita din ................ situata in localitatea .....................
str. .............. nr. ......, detinuta in baza*3) ...........................
inscrisa in CF nr. ............... nr. top ................., pret de evaluare/
de pornire al licitatiei ................ lei;
  b) teren*4) ................. in suprafata de ........... situat in
localitatea ................. str. ........................ nr. ..............,
detinuta in baza*3) ......................, inregistrat in REGISTRUL AGRICOL
20 .../ 20 ..., TIPUL ........, VOL ......, POZITIA NR. ......., parcela .....,
inscris in CF nr. .............. nr. top ................, pret de evaluare/de
pornire al licitatiei .................. lei.
  Bunurile imobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele*5):
...............................................................................
  Pentru bunul imobil prevazut mai sus (cladire/teren) au comunicat titluri
executorii urmatorii creditori*6) .............................................
  Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa
instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita
pentru vanzare.
  Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana la
termenul de vanzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua
precedenta termenului de vanzare urmatoarele: .................................
............................................................................*7)
urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare la locul fixat in acest
scop.
  Împotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie
la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si
completarile ulterioare.
  Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului
nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.
  Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa la sediul nostru sau la
telefon numarul .....................
  Data afisarii: ................................

           Conducatorul organului fiscal local,
           L.S. ................................
            (prenumele, numele si semnatura)

----------
  *1) Se va indica metoda de vanzare;
  *2) Se va preciza numele si prenumele sau denumirea debitorului;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *3) Se va mentiona actul care atesta proprietatea asupra bunului, precum si
autoritatea emitenta.
  *4) Se va mentiona felul terenului;
  *5) Se vor arata drepturile reale si privilegiile existente asupra bunurilor
imobile si orice alte sarcini inscrise la Biroul de carte funciara, precum si
titularii si domiciliul sau sediul acestora;
  *6) Se vor mentiona numele si prenumele sau denumirea, precum si domiciliul
sau sediul creditorilor urmaritori.
  *7) Oferte de cumparare; dovada platii taxei de participare, reprezentand
10% din pretul de pornire a licitatiei; imputernicirea persoanei care il
reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana,
copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului
comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus
in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de
identitate; dovada emisa de creditorii fiscali ca nu au obligatii fiscale
restante, sau altele dupa caz.

  ANEXA 67

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 67  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 092 │
 │ teritoriale │        ROMANIA         │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

 Codul de identificare fiscala: ............      Nr. ......../.../20....
 Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                 PROCES VERBAL
            de licitatie pentru bunuri mobile
  incheiat astazi ....... anul ....... luna ........... orele ........

  În temeiul art. 163 alin. (10) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind
 Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si
 completarile ulterioare, pentru stingerea creantelor fiscale restante, fata
 de debitorul*1)........................ cu domiciliul fiscal/sediul in
 ROMANIA/................., judetul ............., codul postal .............,
 municipiul/orasul/comuna ................... satul/sectorul ................,
 str. .................., nr. ....., bl. ......, sc. ...., et. ...., ap .....,
 identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria .... nr. .........,
 C.I.F.*)................, tel./fax ..............., e-mail .................,
 in suma de ............... lei, specificate in titlul executoriu nr./data
 *2)...................., emis de ................. s-a sechestrat bunul mobil
 inscris in procesul-verbal de sechestru nr. ......... din ...............
 intocmit de ......................
  Valorificarea bunului mobil prin vanzare la licitatie a fost adusa la
 cunostinta publica prin publicarea la data de .................... in ziarele
 ................ a anuntului de vanzare, care a fost afisat la sediul
 *3)..................., la ............. *4), precum si la ...............*5)
  În baza art. 162 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata in 2007,
 cu modificarile si completarile ulterioare, s-a procedat la valorificarea
 bunului mobil sechestrat prin vanzare la licitatie, dupa cum urmeaza:
  Executorul fiscal a dat citire anuntului de vanzare, care cuprinde:
  - datele de identificare a bunului mobil .................................
 ............................................................................
  - descrierea sumara ......................................................
  - drepturile reale si celelalte sarcini care greveaza bunul mobil ........
 ............................................................................
  - pretul de pornire a licitatiei .............. lei
  - data ........... ora ...... locul vanzarii .............................
  - numele, prenumele/denumirea si domiciliul fiscal al debitorului ........
 ............................................................................
  - creditori urmaritori ...................................................
 ............................................................................
  Executorul fiscal a facut prezentarea ofertelor scrise primite si a dovezii
 platii sumei reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei (se vor
 mentiona toti cei care au participat la licitatie si sumele oferite de
 fiecare participant)........................................................
 ............................................................................
  Pretul de evaluare a bunului mobil .................... lei;
  Licitatia ............*6) a inceput de la pretul de .............*7) lei;
  Adjudecarea s-a facut in favoarea ........................................
 la pretul de adjudecare de ................ lei.
  Adjudecatorul va plati pretul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea
 taxei de participare la licitatie, in lei, in numerar sau prin decontare
 bancara in cel mult 5 zile de la data adjudecarii, la unitatea de trezorerie
 si contabilitate publica ...................................................
 in contul ....................
  Cu privire la vanzarea la licitatie s-au facut urmatoarele obiectii:
 ............................................................................
  În conformitate cu prevederile art. 164 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003,
 republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, daca
 adjudecatarul nu plateste in termenul stabilit, acesta este obligat sa achite
 cheltuielile prilejuite de o noua licitatie si, in cazul in care pretul
 obtinut la noua licitatie va fi mai mic, diferenta de pret. Adjudecatarul va
 putea sa achite la urmatoarea licitatie pretul oferit initial, caz in care va
 fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitatie. Daca la
 urmatoarea licitatie bunul nu va fi vandut, adjudecatarul este obligat sa
 plateasca toate cheltuielile prilejuite de urmarirea acestuia*8) ............
 .............................................................................
  Împotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la
 instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare
 sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din
 Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si
 completarile ulterioare.
  Potrivit dispozitiilor art. 9 alin.(2) lit. d) din Ordonanta Guvernului
 nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
 cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie
 audierea contribuabilului.
  Prezentul proces-verbal de licitatie s-a incheiat in ........... exemplare.

    Comisia de licitatie:     Adjudecatar sau reprezentantul sau legal
 L.S..............................  L.S.................................
  (prenumele, numele si semnatura)    (prenumele, numele si semnatura)

 L.S..............................
  (prenumele, numele si semnatura)

 L.S..............................
  (prenumele, numele si semnatura)

____________
  *1) Nume si prenume/denumire;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
 numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *2) În cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica
 pentru toate numarul si data emiterii;
  *3) Organul de executare care organizeaza licitatia si primaria in raza
 caruia se afla bunurile imobile sechestrate;
  *4) Locul stabilit de organul de executare pentru desfasurarea licitatiei;
  *5) Alte locuri unde a fost afisat anuntul de vanzare;
  *6) Se va mentiona licitatia I, II, III, etc., dupa caz;
  *7) Cel mai mare pret din ofertele scrise, daca acesta este superior
 pretului de pornire a licitatiei, in caz contrar, licitatia va incepe de la
 pretul de pornire a licitatiei;
  *8) Se mentioneaza situatia in care vanzarea nu s-a realizat, daca este
 cazul.

  ANEXA 68

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 68  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 093 │
 │ teritoriale │        ROMANIA         │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

 Codul de identificare fiscala: ............      Nr. ......../.../20....
 Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                 PROCES VERBAL
    de licitatie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri
    incheiat astazi ....... anul ...... luna .......... orele ........

  În temeiul art. 163 alin. (10) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind
 Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si
 completarile ulterioare, pentru stingerea creantelor fiscale restante, fata
 de debitorul*1) .............................. cu domiciliul fiscal/sediul in
 ROMANIA/....................., judetul ............., codul postal .........,
 municipiul/orasul/comuna .................. satul/sectorul .................,
 str. ................., nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. .....,
 ap ....., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria .... nr. ........,
 C.I.F.*)............., tel./fax ............., e-mail ......................,
 in suma de ............ lei, specificate in titlul executoriu nr./data*2)
 ................... emis de ........................ s-au sechestrat bunurile
 inscrise in procesul-verbal de sechestru nr. ............ din ...............
 intocmit de .......................
  Valorificarea bunurilor prin vanzare la licitatie a fost adusa la
 cunostinta publica prin publicarea la data de .............. in ziarele
 .................................. a anuntului de vanzare, care a fost afisat
 la sediul ............................,*3) la ...........................*4),
 precum si la .............................*5)
  În baza art. 162 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata in 2007,
 cu modificarile si completarile ulterioare, s-a procedat la valorificarea
 bunurilor sechestrate prin vanzare la licitatie, dupa cum urmeaza:
  Executorul fiscal a dat citire anuntului de vanzare, care cuprinde:
  - datele de identificare a bunurilor (cladire si/sau teren, ansamblu de
 bunuri) .....................................................................
 .............................................................................
  - descrierea sumara .......................................................
  - drepturile reale si celelalte sarcini care greveaza bunurile ............
 .............................................................................
  - pretul de pornire a licitatiei ................. lei
  - data ............... ora .......... locul vanzarii ......................
  - numele, prenumele/denumirea si domiciliul fiscal al debitorului .........
 .............................................................................
  - creditori urmaritori ....................................................
 .............................................................................
  Executorul fiscal a facut prezentarea ofertelor scrise primite si a dovezii
 platii sumei reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei (se vor
 mentiona toti cei care au participat la licitatie si sumele oferite de
 fiecare participant) ........................................................
 .............................................................................
  Pretul de evaluare a bunurilor ...................... lei
  Licitatia*6)....... a inceput de la pretul de ................. lei
  Adjudecarea s-a facut in favoarea*7) ......................................
 la pretul de adjudecare de ................. lei
  Adjudecatorul va plati pretul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea
 taxei de participare la licitatie,in lei, in numerar sau prin decontare
 bancara in cel mult 5 zile de la data adjudecarii.
  Plata se va face integral ........... sau in ........... rate lunare, cu un
 avans de ................... lei si cu plata unei dobanzi de ...............,
 la unitatea de trezorerie si contabilitate publica ..........................
 in contul .........................
  Cu privire la vanzarea la licitatie s-au facut urmatoarele obiectii: ......
 .............................................................................
  În conformitate cu prevederile art. 164 din Ordonanta Guvernului
 nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
 daca adjudecatarul nu plateste in termenul stabilit, acesta este obligat sa
 achite cheltuielile prilejuite de o noua licitatie si, in cazul in care
 pretul obtinut la noua licitatie va fi mai mic, diferenta de pret.
 Adjudecatarul va putea sa achite la urmatoarea licitatie pretul oferit
 initial, caz in care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de
 noua licitatie. Daca la urmatoarea licitatie bunul nu va fi vandut,
 adjudecatarul este obligat sa plateasca toate cheltuielile prilejuite de
 urmarirea acestuia.
  Cumparatorul nu va putea instraina bunul decat dupa plata pretului in
 intregime si a dobanzii stabilite, conform art. 165 alin (2) din Ordonanta
 Guvernului nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
 ulterioare, in cazul platii pretului in rate.
  Împotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la
 instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau
 luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din
 Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si
 completarile ulterioare.
  Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului
 nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
 cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie
 audierea contribuabilului.
  Prezentul proces-verbal de licitatie s-a incheiat in ........... exemplare.

     Comisia de licitatie:     Adjudecatar sau reprezentantul sau legal
 L.S................................  L.S................................
   (prenumele, numele si semnatura)    (prenumele, numele si semnatura)

 L.S................................
   (prenumele, numele si semnatura)

 L.S................................
   (prenumele, numele si semnatura)
__________
  *1) Nume si prenume/denumire;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
 numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *2) În cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica
 pentru toate numarul si data emiterii;
  *3) Organul de executare care organizeaza licitatia si primaria in raza
 caruia se afla bunurile sechestrate;
  *4) Locul stabilit de organul de executare pentru desfasurarea licitatiei;
  *5) Alte locuri unde a fost afisat anuntul de vanzare;
  *6) Numarul licitatiei;
  *7) Se va mentiona:nume si prenume/denumire precum si cod de identificare
 fiscala( codul numeric personal, nr. de identificare fiscala, codul de
 inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz);

  ANEXA 69

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 69  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 094 │
 │ teritoriale │        ROMANIA         │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

 Codul de identificare fiscala: ............      Nr. ......../.../20....
 Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

             DOCUMENT DE VANZARE CUMPARARE
            pentru bunuri mobile sechestrate
  incheiat astazi ........., luna ............., anul ......., ora .....,

  În temeiul ...............................................................

 Debitor ............................... Cumparator .........................
 ....................................... ....................................
 (nume,prenume/denumire,forma juridica) (nume,prenume/denumire,forma juridica)
 C.N.P./C.F./C.U.I. .................... C.N.P./C.F./C.U.I. .................
 Str. .................... nr. ......... Str. ................. nr. .........
 Localitatea ........................... Localitatea ........................
 Judetul ............................... Judetul ............................
 Contul ................................ Contul .............................
 Banca ................................. Banca ..............................

 ┌────┬────────────────┬───────┬──────────┬─────────────┬──────────┬──────────┐
 │Nr. │  Denumirea  │ UM  │Cantitatea│ Pret unitar │ Valoarea │ Valoarea │
 │crt.│  bunului   │    │     │(fara T.V.A.)│     │ T.V.A. │
 │  │        │    │     │  -lei-  │ -lei-  │ -lei-  │
 ├────┼────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
 │ 0 │    1    │  2  │  3   │   4    │  5   │  6   │
 ├────┼────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
 │  │        │    │     │       │     │     │
 ├────┼────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
 │  │        │    │     │       │     │     │
 ├────┼────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
 │  │        │    │     │       │     │     │
 ├────┼────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
 │  │        │    │     │       │     │     │
 └────┴────────────────┴───────┴──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
                     │TOTAL    │     │     │
                     └─────────────┼──────────┴──────────┤
                            │  Total de plata  │
                            │ (col. 5 + col.6)  │
                            │ .................. │
                            └─────────────────────┘

  Conducatorul organului fiscal local,  Contribuabilul sau reprezentantul
 L.S....................................       sau legal
   (prenumele, numele si semnatura)    L.S..............................
                       (prenumele, numele si semnatura)

               Executorul filscal,
           L.S. ................................
            (prenumele, numele si semnatura)

  ANEXA 70

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 70  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 095 │
 │ teritoriale │        ROMANIA         │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

 Codul de identificare fiscala: ............      Nr. ......../.../20....
 Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                 PROCES-VERBAL
      privind cheltuielile de executare silita nr.............

  În temeiul art. 168 alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind
 Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si
 completarile ulterioare, pentru stingerea creantelor fiscale in sarcina
 debitorului *1)......................................., cu domiciliul fiscal/
 sediul in ROMANIA/ ......................, judetul .........................,
 codul postal ............., municipiul/orasul/comuna .......................,
 satul/sectorul .............., str. .........................., nr. ........,
 bl. ....., sc. ....., et. ....., ap ....., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./
 Pasaport seria .... nr. ............, C.I.F.*)..............................,
 tel./fax ............., e-mail ................., in baza titlului executoriu
 nr./data*2).................................................................,
 emis de ..................., s-a aplicat procedura de executare silita pentru
 care s-au efectuat urmatoarele cheltuieli de executare:
 ┌─────────────────────┬────────────────────────────────────┬─────────────────┐
 │ Felul cheltuielilor │Denumirea documentului justificativ,│  Suma (lei)  │
 │  de executare   │     numarul si data      │         │
 ├─────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤
 │           │                  │         │
 ├─────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤
 │           │                  │         │
 ├─────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤
 │           │                  │         │
 ├─────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤
 │    TOTAL     │                  │         │
 └─────────────────────┴────────────────────────────────────┴─────────────────┘
  În conformitate cu prevederile art. 168 alin.(2) din Ordonanta Guvernului
 nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
 prezentul inscris constituie titlu executoriu.
  Împotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la
 instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau
 luare la cunostinta,in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta
 Guvernului nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
 ulterioare.
  Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului
 nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
 cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie
 audierea contribuabilului.

  Data emiterii ................

  Conducatorul organului fiscal local        Executor fiscal
  L.S...............................     L.S............................
  (prenumele, numele si semnatura)     (prenumele, numele si semnatura)
__________
  *1) Nume si prenume/denumire;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
 numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *2) În cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica
 pentru toate numarul si data emiterii.

  ANEXA 71

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 71  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 096 │
 │ teritoriale │        ROMANIA         │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

 Codul de identificare fiscala: ............      Nr. ......../.../20....
 Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                 PROCES-VERBAL
  privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silita
   incheiat astazi .......... luna ............ anul ....... orele ......

  În temeiul art. 171 alin.(6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind
 Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si
 completarile ulterioare, pentru stingerea creantelor fiscale fata de
 debitorul*1).................. cu domiciliul fiscal/sediul in ROMANIA/
 .............., judetul ............, codul postal ............., municipiul/
 orasul/comuna ..........., satul/sectorul .............., str. .............,
 nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ....., ap ......, identificat prin
 B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria .... nr. ............, C.I.F.*).............,
 tel./fax ............, e-mail ................., in suma de ............ lei,
 specificate in titlul executoriu nr./data*2) ................................
 ......................., emis de ...........................................,
 s-a procedat la aplicarea masurilor de executare silita in urma carora a
 rezultat suma de ................. lei, la data de ........................ .
  S-a procedat la distribuirea sumei rezultate urmatorilor creditori care au
 participat la executarea silita ori si-au depus titlurile pana la data
 incheierii prezentului proces-verbal, astfel:
 ┌────┬────────────────────┬───────────────┬───────────┬─────────┬────────────┐
 │Nr. │Numele sau denumirea│  Domiciliul │ Natura  │Cuantumul│  Suma   │
 │crt.│  creditorului   │  fiscal   │ creantei │creantei │distribuita/│
 │  │          │        │ si titlul │     │ nr. cont │
 │  │          │        │  care  │     │      │
 │  │          │        │o constata │     │      │
 ├────┼────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
 │  │          │        │      │     │      │
 ├────┼────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
 │  │          │        │      │     │      │
 ├────┼────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
 │  │          │        │      │     │      │
 └────┴────────────────────┴───────────────┴───────────┴─────────┴────────────┘
  Cu privire la modul de distribuire a sumei rezultate prin executare silita,
 persoanele prezente formuleaza urmatoarele observatii sau refuza sa semneze
 din urmatoarele motive: .....................................................
 .............................................................................
 .............................................................................
  Împotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie
 la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare
 sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din
 Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si
 completarile ulterioare.
  Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului
 nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
 cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie
 audierea contribuabilului.

  Conducatorul organului fiscal local   Creditorii prezenti la distribuire
  L.S...............................   L.S.................................
   (prenumele, numele si semnatura)    (prenumele, numele si semnatura)
                      L.S.................................
                       (prenumele, numele si semnatura)

                     Alte persoane prezente la distribuire
                      L.S.................................
                       (prenumele, numele si semnatura)

       Executor fiscal
  L.S...............................
   (prenumele, numele si semnatura)
___________
  *1) Nume si prenume/denumire;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
 numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *2) În cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii ori/si s-au
 depus mai multe titluri, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;

  ANEXA 72

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 72  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 097 │
 │ teritoriale │        ROMANIA         │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

 Codul de identificare fiscala: ............      Nr. ......../.../20....
 Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                   CERERE
        pentru trecerea in proprietatea publica a statului
         a bunurilor imobile supuse executarii silite

  Subsemnatul(a)...........................*1) Subscrisa ....................
 ..............., cu sediul in ROMANIA/ ................, judetul ...........,
 codul postal ........., municipiul/orasul/comuna ............, satul/sectorul
 ................., str. ..................., nr. ...., bl. ...., sc. .......,
 et. ....., ap ....., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria .......
 nr. ........., C.I.F.*)..................., tel./fax .......................,
 e-mail ..............., reprezentata prin ...............................*2),
 in calitate de proprietar/coproprietar/mostenitor*3)/mandatar/actionar unic/
 asociat/administrator/imputernicit cu domiciliul fiscal in ROMANIA/.........,
 judetul ............, codul postal ............, municipiul/orasul/comuna
 ................, satul/sectorul .................., str....................,
 nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap ......, identificat prin
 B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria ..... nr. ..........., C.I.F.*) ............,
 tel./fax ............., e-mail .................., solicit trecerea in
 proprietatea publica a statului a bunurilor imobile situate la adresele: ....
 .............................................................................
 .............................................................................
 .............................................................................
 inscrise in procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile ......./......
 intocmit de ......................... care se anexeaza prezentei.
  Anexez prezentei urmatoarele documente care atesta dreptul de proprietate
 al debitorului asupra bunurilor imobile .....................................
 .............................................................................
 .............................................................................
 .............................................................................

     Data                 Semnatura si stampila
  ..................          ...............................
___________
  *1) Se completeaza in cazul persoanelor fizice;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
 numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *2) Se completeaza in cazul persoanelor juridice;
  *3) Mostenitorii trebuie sa faca dovada decesului titularului cu copia
 actului de deces;

  ANEXA 73

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 73  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 098 │
 │ teritoriale │        ROMANIA         │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

 Codul de identificare fiscala: ............      Nr. ......../.../20....
 Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                             APROBAT,
                      Conducatorul organului fiscal local,
                       L.S...........................
                       (prenumele, numele si semnatura)

                 PROCES-VERBAL
          pentru trecerea in proprietatea publica a
       statului a bunurilor imobile supuse executarii silite
    incheiat astazi ........... luna ................ anul .........

  În temeiul art. 175 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
 procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
 ulterioare, pentru stingerea creantelor fiscale *1).........................
 ................. fata de debitorul*2).. ................ domiciliat in
 ROMANIA/................., judetul ..............., codul postal ..........,
 municipiul/orasul/comuna ............... satul/sectorul ...................,
 str. .............., nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ...., ap ......,
 identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria .... nr. ............,
 C.I.F.*)................................, astfel cum au fost specificate in
 titlurile executorii nr./data*3) ................ emise de ................,
 in suma totala de ............... lei, pentru care s-a inceput procedura de
 executarea silita, din care ramase de recuperat*4).........................
  Titluri executorii emise pentru alte creante fiscale: ...................
  Întrucat debitorul nu a platit la termenele stabilite obligatiile fiscale
 prevazute mai sus, la cererea acestuia, se efectueaza trecerea in
 proprietatea publica a statului a bunurilor imobile inscrise in
 procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile .........../.............
 intocmit de ................... care se anexeaza la prezentul proces-verbal.
  a) Date privind identificarea bunurilor imobile (cladire si/sau teren)
 ............................................................................
   b) Descrierea sumara ....................................................
 ............................................................................
  c) Documente care atesta dreptul de proprietate al debitorului asupra
 bunurilor imobile ..........................................................
 ............................................................................
 d) Valoarea bunului imobil pentru care s-a decis trecerea in proprietatea
 publica a statului .............................. lei
 e) Suma total obligatii fiscale ................................. lei
 f) Diferenta din care:
  - obligatii fiscale ramase de recuperat (e - d) .................. lei
  - suma ramasa in plus care urmeaza a fi regularizata conform dispozitiilor
 legale in vigoare (d - e) ............................... lei
  Documentele din care rezulta ca bunurile imobile sunt libere de orice
 sarcini (din evidentele Biroului de Carte funciara) ........................
 ............................................................................
  Prezentul proces-verbal s-a incheiat in baza Deciziei ......../...........
 a comisiei din cadrul ........................... in ......... exemplare.
  În conformitate cu prevederile art. 175 alin.(6) din Ordonanta Guvernului
 nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
 prezentul proces verbal constituie titlu de proprietate.
  Împotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la
 instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau
 luare la cunostinta,in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta
 Guvernului nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
 ulterioare.
  Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului
 nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
 cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie
 audierea contribuabilului.

      Executor fiscal                 Debitor,
  L.S..............................     L.S..............................
  (prenumele, numele si semnatura)      (prenumele, numele si semnatura)
__________
  *1) Impozite, taxe, amenzi si alte sume, precum si accesoriile acestora;
  *2) Nume si prenume/denumire;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
 numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *3) În cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica
 pentru toate numarul si data emiterii;
  *4) Se inscriu sumele ramase de recuperat pe tipuri de impozite, taxe,
 amenzi si alte sume, precum si accesoriile acestora.

  ANEXA 74

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 74  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 099 │
 │ teritoriale │        ROMANIA         │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

 Codul de identificare fiscala: ............      Nr. ......../.../20....
 Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                PROCESUL-VERBAL
            de constatare a insolvabilitatii
       Încheiat astazi ...... luna................ 20.....

  În baza .................................. si avand in vedere ca debitorul
 ................., cu domiciliul fiscal/sediul in ROMANIA/.................,
 judetul .............., codul postal ............., municipiul/orasul/comuna
 ................, satul/sectorul ..............., str. ....................,
 nr. ......, bl. ......., sc. ....., et. ...., ap ......, identificat prin
 B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria .... nr. ..........., C.I.F.*).............,
 tel./fax....................., e-mail .....................................,
 a fost inscris in evidenta fiscala cu urmatoarele obligatii bugetare,conform
 titlurilor executorii*1)...................................................,
 emise de ...........................................
 ┌────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────────┐
 │Denumirea obligatiei│  Termen de plata  │    Suma datorata lei   │
 │   bugetare    ├───────┬───────┬───────┼───────────┬───────────────────┤
 │          │ Anul │ Luna │ Ziua │  Debit  │Accesorii calculate│
 │          │    │    │    │      │pana la data de ...│
 ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
 │          │    │    │    │      │          │
 ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
 │          │    │    │    │      │          │
 ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
 │          │    │    │    │      │          │
 └────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────────┴───────────────────┘
  Pentru incasarea si executarea silita a acestor sume s-au luat urmatoarele
 masuri:
  a) s-a comunicat instiintarea de plata ............./....................;
  b) s-a comunicat somatia ................../..................;
  c) s-a infiintat poprirea ................../.................;
  d) s-a infiintat sechestrul asupra bunurilor mobile/imobile ..............
 ............................................................................
  e) s-au indisponibilizat urmatoarele bunuri mobile/imobile ...............
 ............................................................................
  În urma aplicarii masurilor prevazute mai sus, debitorul figureaza cu
 urmatoarele obligatii bugetare:
 ┌────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────────┐
 │Denumirea obligatiei│  Termen de plata  │    Suma datorata lei   │
 │   bugetare    ├───────┬───────┬───────┼───────────┬───────────────────┤
 │          │ Anul │ Luna │ Ziua │  Debit  │Accesorii calculate│
 │          │    │    │    │      │pana la data de ...│
 ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
 │          │    │    │    │      │          │
 ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
 │          │    │    │    │      │          │
 ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
 │          │    │    │    │      │          │
 └────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────────┴───────────────────┘
  Pentru determinarea bunurilor si veniturilor debitorului, s-au luat
 urmatoarele masuri:
  a) s-au facut cercetari la ultimul domiciliu/sediu cunoscut al debitorului
 si s-a constatat ca ........................................................
 ............................................................................
  b) s-au solicitat relatii de la serviciul de evidenta a persoanei/de la
 oficiul registrului comertului/ de la instantele de pe langa tribunalul
 judetean, dupa caz, si s-a constatat ca ....................................
 ............................................................................
  c) s-au cerut relatii de la unitatile sau de la persoanele fizice, unde
 debitorul si-a desfasurat activitatea in ultimii 3 ani si s-a constatat ca
 ............................................................................
  d) s-au cerut relatii la organele fiscale in raza carora s-a nascut
 debitorul sau a avut debitorul ultimul domiciliu/sediu, precum si de la cele
 in a caror raza administrativ-teritoriala ori evidenta se afla sucursale sau
 puncte de lucru ale debitorului si s-a constatat ca ........................
 ............................................................................
  e) s-au solicitat de la organele si persoanele abilitate informatii cu
 privire la mostenitorii care au acceptat succesiunea debitorului decedat si
 s-a constatat ca ...........................................................
 ............................................................................
  f) s-au verificat documentele de infiintare si de evidenta (statut,
 contract de societate, acte aditionale de modificare a acestora, bilant
 contabil, balanta lunara etc.) si s-a constatat ca .........................
 ............................................................................
  g) s-au solicitat informatii societatilor bancare la care debitorul are
 conturi deschise si s-a constatat ca .......................................
 ............................................................................
  h) s-au mai facut urmatoarele cercetari ..................................
  În urma cercetarilor si constatarilor de mai sus rezulta ca debitorul se
 incadreaza in dispozitiile .................................................
 ............................................................................
 si este insolvabil, intrucat*2): ...........................................

           Conducatorul organului fiscal local,
            L.S...............................
            (prenumele, numele si semnatura)

  Se anexeaza urmatoarele documente justificative: .........................
 ............................................................................
 ............................................................................
_________
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
 numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *1) În cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica
 pentru toate numarul si data emiterii;
  *2) Se mentioneaza dupa caz:
  1. Debitorul nu are venituri sau bunuri urmaribile;
  2. Dupa incetarea executarii silite, pornita impotriva debitorului, raman
    debite neachitate;
  3. Debitorul a disparut sau a decedat fara sa lase avere;
  4. Debitorul nu este gasit la ultimul domiciliu sau sediu cunoscut si, la
    acestea ori in alte locuri unde exista indicii ca a avut avere, nu se
    gasesc venituri sau bunuri urmaribile;
  5. Potrivit legii, debitorul persoana juridica, isi inceteaza existenta si
    au ramas neachitate obligatii bugetare.

  ANEXA 75

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 75  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 100 │
 │ teritoriale │        ROMANIA         │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

 Codul de identificare fiscala: ............      Nr. ......../.../20....
 Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                              APROBAT,
                        Conducator organ fiscal local,
                        L.S............................
                        (prenumele, numele si semnatura)

                 PROCES-VERBAL
      de declarare a starii de insolvabilitate nr. ..........
     Încheiat astazi ......... luna ........... 20.... ora........

  În baza prevederilor art. 176 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind
 Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si
 completarile ulterioare, prin prezentul proces-verbal se constatata starea
 de insolvabilitate a debitorului ............................. cu domiciliul
 fiscal/sediul in ROMANIA/ ...................., judetul ...................,
 codul postal .........., municipiul/orasul/comuna ........... satul/sectorul
 ............., str. .................., nr. ......, bl. ......, sc. ......,
 et. ...., ap ......, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria ......
 nr. .........., C.I.F.*).................., tel./fax ......................,
 e-mail .......................
  Debitorul are inscris in documentele contabile, la data de ..............,
 obligatii fiscale restante in suma totala de ......... lei, si inregistreaza
 bunuri si venituri urmaribile cu o valoare insumata estimata, conform
 documentelor contabile, de ........ lei/nu inregistreaza bunuri sau venituri
 urmaribile.*1)
  În conformitate cu datele cuprinse in evidenta fiscala pe platitor,
 obligatiile fiscale restante sunt urmatoarele:
 ┌────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────────┐
 │ Natura obligatiei │  Termenul de plata  │    Suma datorata (lei)   │
 │          ├───────┬───────┬───────┼───────────┬───────────────────┤
 │          │ Anul │ Luna │ Ziua │  Debit  │Accesorii din care │
 │          │    │    │    │      │................*2)│
 ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
 │          │    │    │    │      │          │
 ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
 │          │    │    │    │      │          │
 ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
 │          │    │    │    │      │          │
 └────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────────┴───────────────────┘
__________
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
 numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *1) Obligatiile fiscale accesorii calculate pana la data de 31 decembrie
 2005 vor fi evidentiate cu titulatura de dobanda/penalitate de intarziere,
 iar cele calculate incepand cu data de 1 ianuarie 2006 vor fi evidentiate cu
 titulatura de majorare de intarziere;
  *2) Obligatiile fiscale accesorii calculate pana la data de 31 decembrie
 2005 vor fi evidentiate cu titulatura de dobanda/penalitate de intarziere,
 iar cele calculate incepand cu data de 1 ianuarie 2006 vor fi evidentiate cu
 titulatura de majorare de intarziere;

  Pentru realizarea acestor creante fiscale s-au luat urmatoarele masuri:
  - au fost intocmite si comunicate somatiile ......./......, ....../.......;
  - au fost infiintate popriri asupra disponibilitatilor banesti din
 conturile bancare/veniturilor proprii prin adresele ....../...., ...../.....;
  - a fost infiintat sechestru asigurator/executoriu asupra bunurilor mobile
 prin Procesul-verbal. ........../.........., asupra ........................;
  - a fost infiintat sechestru asigurator/executoriu asupra bunurilor imobile
 prin Procesul-verbal ....../........, asupra .............. ..........;
  - a fost aplicata procedura legala pentru evaluarea bunurilor .............
 .............................................................................
  - au fost luate masurile legale privind inregistrarea ipotecilor la
 birourile de Carte Funciara .................................................
 .............................................................................
  - au fost luate masurile legale privind inregistrarea dreptului de gaj la
 Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare ..............................
 .............................................................................
  - au fost luate masurile legale privind publicitatea in vederea
 valorificarii respectivelor bunuri, astfel: .................................
 ............................................................................;
  - au fost luate masurile legale in vederea valorificarii respectivelor
 bunuri, prin licitatii publice organizate la data de .......................;
  - a fost necesara reorganizarea licitatiilor publice, dupa cum urmeaza:
 ............................................................................;
  - in urma licitatiilor publice organizate au fost valorificate urmatoarele
 bunuri: ................................., fiind realizate creante in cuantum
 de ............................ lei.
  Anterior intocmirii prezentului proces-verbal au fost intreprinse
 urmatoarele:
  A1. A fost verificata situatia patrimoniala a debitorului persoana juridica
  sub aspectul cuantificarii valorii insumate a bunurilor si veniturilor
 detinute, prin solicitarea si consultarea datelor inscrise in situatiile
 financiar-contabile anuale si/sau semestriale, precum si din ultima balanta
 contabila incheiata de societatea debitoare, fapt din care rezulta ca:
  a) valoarea de inventar a tuturor bunurilor mobile si imobile aflate in
 proprietatea debitoarei este de ............................ lei;
  b) valoarea insumata a tuturor veniturilor de natura comerciala, fiscala
 sau provenite din dobanzi bancare aferente unor depozite banesti, din titluri
 de stat cu rascumparare la termen este de ........................... lei;
  c) valoarea determinata, pe baza cotatiilor bursiere la zi, a titlurilor de
 participatie (actiuni, obligatiuni) este de ......................... lei;
  d) valoarea insumata a creantelor de natura comerciala, a cambiilor, a
 biletelor la ordin sau a creantelor de natura fiscala (sume de rambursat sau
 sume de restituit) pe care debitorul persoana juridica le are de recuperat
 este de ........................ lei;
  e) valoarea insumata a disponibilitatilor banesti, asa cum rezulta din
 fisierul conturilor bancare, este de .................... lei.
  A2. Au fost verificate situatia bunurilor de orice fel care se afla in
 proprietatea debitorului persoana juridica, precum si valoarea acestora prin
 solicitari de informatii de la:
  [ ] Compartimente de specialitate ale autoritatilor publice locale ....*3)
  [ ] Biroul de Carte Funciara ..........................................*3)
  [ ] Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare ....................*3)
  [ ] Registrul Auto Roman ..............................................*3)
  [ ] Registrul Naval Roman .............................................*3)
  [ ] (alta institutie care gestioneaza registre publice) ...............*3)
 din care a rezultat ........................................................
 ............................................................................
 ............................................................................
  B1. A fost verificata situatia bunurilor de orice fel care se afla in
 proprietatea debitorului persoana fizica, fiind solicitate informatii de la:
  [ ] Compartimente de specialitate ale autoritatilor publice locale ....*3)
  [ ] Biroul de Carte Funciara ..........................................*3)
  [ ] Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare ....................*3)
  [ ] Registrul Auto Roman ..............................................*3)
  [ ] Registrul Naval Roman .............................................*3)
  [ ] (alta institutie care gestioneaza registre publice) ...............*3)
 din care a rezultat ........................................................
 ............................................................................
 ............................................................................
_________
  *3) Se va indica denumirea institutiei in cauza

  B2. Au fost efectuate cercetari si constatari la domiciliul persoanei
 fizice cu privire la situatia materiala a acesteia, precum si la alte
 unitati sau persoane fizice unde aceasta si-a desfasurat activitatea
 profesionala ori lucrativa remunerata, in alte locuri despre care s-au cules
 informatii in legatura cu existenta bunurilor debitorului persoana fizica,
 din care au rezultat .......................................................
 ............................................................................
 ............................................................................
 ............................................................................
  B3. Au fost solicitate informatii de la organele ori persoanele abilitate,
 cu privire la mostenitorii care au acceptat succesiunea debitorului decedat
 sau declarat disparut ori decedat, din care a rezultat ....................
 ...........................................................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................
  B4. Au fost solicitate informatii de la societatile bancare cu privire la
 existenta unor conturi de disponibilitati banesti detinute de debitorul
 decedat sau declarat disparut ori decedat, din care a rezultat ............
 ...........................................................................
 ...........................................................................
  În urma constatarilor de mai sus rezulta ca debitorul se incadreaza in
 prevederile art. 176 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
 procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
 ulterioare, si este declarat insolvabil intrucat:
 [ ] valoarea bunurilor si veniturilor acestuia este mai mica decat valoarea
 obligatiilor fiscale neachitate;
 [ ] acesta nu are bunuri sau venituri urmaribile.
  Creantele inregistrate de debitorul ............................. declarat
 insolvabil prin prezentul proces-verbal, vor fi:
  [ ] administrate in continuare in evidenta curenta;
  [ ] trecute in evidenta separata.
  Începand cu data prezentului proces-verbal:
  [ ] se continua aplicarea masurilor de executare silita pentru recuperarea
 obligatiilor fiscale restante inregistrate de debitorul declarat insolvabil
 si calculul obligatiilor fiscale accesorii aferente acestora;
  [ ] se intrerupe aplicarea masurilor de executare silita pentru
 recuperarea obligatiilor fiscale restante inregistrate de debitorul declarat
 insolvabil, precum si calculul obligatiilor fiscale accesorii aferente
 acestora.
  Prezentul proces-verbal a fost incheiat in 3 exemplare, din care unul se
 pastreaza la dosarul de executare, unul la compartimentul cu atributii in
 evidenta analitica pe platitori, iar celalalt va fi transmis debitorului
 declarat insolvabil.

   Sef compartiment executare silita,      Sef compartiment juridic,
  L.S..................................    L.S..........................
   (prenumele, numele si semnatura)     (prenumele, numele si semnatura)

                             Întocmit,
                        L.S...........................
                       (prenumele, numele si semnatura)

  Se anexeaza urmatoarele documente justificative: ..........................
 .............................................................................
 .............................................................................

  ANEXA 76

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 76  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 101 │
 │ teritoriale │        ROMANIA         │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

 Codul de identificare fiscala: ............      Nr. ......../.../20....
 Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                              APROBAT,
                        Conducator organ fiscal local,
                        L.S............................
                        (prenumele, numele si semnatura)

                 PROCES-VERBAL
           de transfer al obligatiilor fiscale
         inregistrate de debitorul declarat insolvabil
      Încheiat astazi ......... luna ....... 20.... ora ........

  În urma verificarilor efectuate de organele fiscale in perioada ...........
 asupra bunurilor/veniturilor apartinand patrimoniului debitorului ...........
 .................., cu domiciliul fiscal/sediul in ROMANIA/.................,
 judetul .............., codul postal ..........., municipiul/orasul/comuna
 ............ satul/sectorul ............., str. ................., nr. .....,
 bl. ......, sc. ....., et. ...., ap ...., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./
 Pasaport seria ..... nr. ............, C.I.F.*).............................,
 tel./fax ......................., e-mail ...................................,
 declarat insolvabil prin Procesul-verbal ............../..........,
 a rezultat:
  [ ] existenta unor bunuri sau venituri dupa cum urmeaza: ..................
 .............................................................................
 .............................................................................
  [ ] inexistenta vreunui bun sau venit.
  Avand in vedere ca debitorul este inscris in [ ] evidenta curenta /
 [ ] evidenta separata cu obligatii fiscale restante in suma totala de .......
 lei, precum si faptul ca acesta [ ] detine / [ ] nu detine, la aceasta data,
 bunuri si venituri urmaribile, creantele debitorului vor fi transferate, in
 conformitate cu prevederile art. 176 alin. (2) si alin. (4), dupa caz, in
 [ ] evidenta curenta / [ ] evidenta separata.
  Obligatiile fiscale inregistrate de debitorul declarat insolvabil au
 urmatoarea structura:
 ┌────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────────┐
 │ Natura obligatiei │  Termenul de plata  │    Suma datorata (lei)   │
 │          ├───────┬───────┬───────┼───────────┬───────────────────┤
 │          │ Anul │ Luna │ Ziua │  Debit  │Accesorii din care │
 │          │    │    │    │      │................*1)│
 ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
 │          │    │    │    │      │          │
 ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
 │          │    │    │    │      │          │
 ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
 │          │    │    │    │      │          │
 └────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────────┴───────────────────┘
  Obligatiile fiscale inregistrate de debitor vor fi:
  [ ] administrate in continuare in evidenta curenta;
  [ ] trecute in evidenta separata.
  Începand cu data prezentului proces-verbal:
  [ ] se intrerupe aplicarea masurilor de executare silita pentru recuperarea
 obligatiilor fiscale restante inregistrate de debitorul declarat insolvabil
 si trecute in evidenta curenta, precum si calculul obligatiilor fiscale
 accesorii aferente acestora;
  [ ] se reia sau se initiaza, dupa caz, aplicarea masurilor de executare
 silita pentru recuperarea obligatiilor fiscale restante inregistrate de
 debitorul declarat insolvabil care a dobandit bunuri sau venituri si calculul
 obligatiilor fiscale accesorii aferente acestora.
  Prezentul proces-verbal a fost incheiat in doua exemplare, dintre care unul
 se pastreaza la dosarul de executare si unul la compartimentul cu atributii
 in evidenta fiscala pe platitor.

  Sef compartiment executare silita,      Sef compartiment juridic,
   L.S............................     L.S............................
   (prenumele, numele si semnatura)     (prenumele, numele si semnatura)

                            Întocmit,
                       L.S............................
                       (prenumele, numele si semnatura)

  Se anexeaza urmatoarele documente justificative: .........................
 ............................................................................
 ............................................................................
__________
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
 numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *1) Obligatiile fiscale accesorii calculate pana la data de 31 decembrie
 2005 vor fi evidentiate cu titulatura de dobanda/penalitate de intarziere,
 iar cele calculate incepand cu data de 1 ianuarie 2006 vor fi evidentiate cu
 titulatura de majorare de intarziere.

  ANEXA 77

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 77  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 102 │
 │ teritoriale │        ROMANIA         │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

 Codul de identificare fiscala: ............      Nr. ......../.../20....
 Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                              APROBAT,
                        Conducator organ fiscal local,
                        L.S............................
                        (prenumele, numele si semnatura)

                 PROCES-VERBAL
         de scadere din evidenta a obligatiilor fiscale
      Încheiat astazi ......... luna ......... 20.... ora ......

  În urma verificarilor efectuate de organele de executare in perioada
 .............................. asupra starii debitorului ...................,
 cu domiciliul fiscal/sediul in ROMANIA/ .........., judetul ................,
 codul postal ........., municipiul/orasul/comuna ............. satul/sectorul
 ..........., str. ............., nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ....,
 ap ....., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria .... nr. ........,
 C.I.F.*)................., tel./fax ............., e-mail ..................,
 declarat insolvabil prin Procesul-verbal .........../............., respectiv
 asupra situatiei obligatiilor fiscale inregistrate de acesta, dupa caz, a
 rezultat ca:
  [ ] debitorul*1) ............................ a decedat sau a fost declarat
 disparut ori decedat prin hotarare a unei instante judecatoresti.
  Documentele doveditoare sunt: ..........................................*2)
  [ ] debitorul*3) .............................. a fost radiat din registrul
 comertului.
  Documentele doveditoare sunt: ..........................................*2)
  [ ] termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita s-a
 implinit, la data de 01/01............., pentru obligatii fiscale restante in
 suma totala de ...................... lei, dupa cum urmeaza:
 ┌────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────────┐
 │ Natura obligatiei │  Termenul de plata  │    Suma datorata (lei)   │
 │          ├───────┬───────┬───────┼───────────┬───────────────────┤
 │          │ Anul │ Luna │ Ziua │  Debit  │Accesorii din care │
 │          │    │    │    │      │................*4)│
 ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
 │          │    │    │    │      │          │
 ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
 │          │    │    │    │      │          │
 ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
 │          │    │    │    │      │          │
 └────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────────┴───────────────────┘
  Avand in vedere cele consemnate, in conformitate cu prevederile Ordonantei
 Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in
 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, obligatiile fiscale
 inregistrate de debitorul decedat ori disparut, radiat din registrul
 comertului, respectiv cele pentru care s-a implinit termenul de prescriptie a
 dreptului de a cere executarea silita, dupa caz, se scad din evidenta
 curenta/separata, dupa caz, prin borderou de debite-scadere a creantelor.
  Prezentul proces-verbal a fost incheiat in 3 exemplare, dintre care unul se
 pastreaza la dosarul de executare, unul la compartimentul cu atributii in
 evidenta analitica pe platitori, iar celalalt va fi transmis debitorului
 declarat insolvabil.

  Sef compartiment executare silita,     Sef compartiment juridic,
  L.S.............................    L.S...........................
  (prenumele, numele si semnatura)    (prenumele, numele si semnatura)

                            Întocmit,
                        L.S......................
                      (prenumele, numele si semnatura)
___________
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
 numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.
  *1) Se completeaza in cazul debitorilor persoane fizice;
  *2) Se consemneaza tipul documentului, institutia emitenta, numarul si data
 acestuia;
  *3) Se completeaza in cazul debitorilor persoane juridice;
  *4) Obligatiile fiscale accesorii calculate pana la data de 31 decembrie
 2005 vor fi evidentiate cu titulatura de dobanda/penalitate de intarziere,
 iar cele calculate incepand cu data de 1 ianuarie 2006 vor fi evidentiate cu
 titulatura de majorare de intarziere.

  ANEXA 78

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 78  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 103 │
 │ teritoriale │        ROMANIA         │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

 Codul de identificare fiscala: ............      Nr. ......../.../20....
 Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

           ANEXA CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA
   PRIVIND VERIFICAREA ELIGIBILITATII SOLICITANTILOR DE FONDURI EXTERNE
                 NERAMBURSABILE

  Ca urmare a cererii nr. ......../............ si a verificarilor efectuate
 la nivelul compartimentului de specialitate al autoritatilor administratiei
 publice locale la nr. de rol nominal unic ............, unde este inregistrat
 contribuabilul ..............., cu domiciliul fiscal/sediul in ROMANIA/
 .........., judetul ..........., codul postal ..........., municipiul/orasul/
 comuna ........... satul/sectorul ............., str. ......................,
 nr. ......, bl. ......., sc. ....., et. ...., ap ......, identificat prin
 B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria .... nr. .........., C.I.F.*)...............,
 tel./fax ................, e-mail ...................., se atesta:
  În semestrul anterior emiterii prezentului certificat de atestare fiscala,
 contribuabilul a inregistrat urmatoarea situatie fiscala:

*Font 9*
 ┌────┬─────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumirea │     Semestrul I 20....    │    Semestrul II 20....    │
 │crt.│  creantei ├───────┬───────┬─────────┬────────┼───────┬───────┬─────────┬────────┤
 │  │  bugetare │Datorat│Achitat│Diferenta│1/6 din │Datorat│Achitat│Diferenta│1/6 din │
 │  │       │    │    │     │ suma │    │    │     │ suma │
 │  │       │    │    │     │datorata│    │    │     │datorata│
 ├────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤
 │ 0 │   1    │  2  │  3  │4=col2- │5=col2/6│  6  │  7  │8=col6- │9=col6/6│
 │  │       │    │    │col3   │    │    │    │col7   │    │
 ├────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤
 │  │       │    │    │     │    │    │    │     │    │
 ├────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤
 │  │       │    │    │     │    │    │    │     │    │
 ├────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤
 │  │  Total:  │    │    │     │    │    │    │     │    │
 └────┴─────────────┴───────┴───────┴─────────┴────────┴───────┴───────┴─────────┴────────┘
  Solicitantul se incadreaza, din punct de vedere al obligatiilor de plata la bugetul
 local, la data intocmirii prezentului certificat de atestare fiscala, intr-una din
 situatiile de mai jos:
  [ ] obligatiile de plata scadente depasesc 1/6 din totalul obligatiilor datorate in
 ultimul semestru incheiat.
  [ ] obligatiile de plata scadente nu depasesc 1/6 din totalul obligatiilor datorate in
 ultimul semestru incheiat.

             Conducatorul organului fiscal,
         L.S..........................................
            (prenumele, numele si semnatura)

  intocmit azi data .................
  .................................................
  (functia, nume, prenume)

  nota: Se va elibera numai la solicitarea contribuabilului.
__________
  *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,
 numarul de identificare fiscala, dupa caz); etc.

  ANEXA 79

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 79  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 01 │
 │ teritoriale │        ROMANIA         │  Regim special  │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

 Codul de identificare fiscala: ............      Nr. ......../.../20....
 Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                 PROCES VERBAL
            de adjudecare pentru bunuri mobile
       incheiat astazi ....... luna ........... anul .......

  În temeiul art. 166 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind
 Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si
 completarile ulterioare si conform procesului verbal de licitatie ......../
 .......... emis de ......................... s-a valorificat prin vanzare la
 licitatie*1)................................................................

 Debitor: .............................. Cumparator: .........................
 (nume,prenume/denumire,forma juridica) (nume,prenume/denumire,forma juridica)
 cod de identificare fiscala*2)......... cod de identificare fiscala*2).......
 str. ..................... nr. ........ str. ..................... nr. ......
 localitatea ........................... localitatea .........................
 judetul ............................... judetul .............................
 contul ................................ contul ..............................
 banca ................................. banca ...............................

  a) datele de identificare ale bunului mobil ..............................
 ............................................................................
 ............................................................................
 ............................................................................
  b) descrierea sumara .....................................................
 ............................................................................
 ............................................................................
  Adjudecarea s-a facut la pretul de adjudecare de .................... lei.
  Cumparatorul a efectuat plata pretului in intregime, in numerar sau cu
 ordin de plata, dupa cum urmeaza:
  - .................... lei, reprezentand taxa de participare la licitatie,
 cu chitanta, ordin de plata ............./............., in contul nr.
 ..........................;
  - .................. lei, reprezentand pretul de adjudecare diminuat cu
 valoarea taxei de participare la licitatie, cu chitanta, ordin de plata
 ............/............, in contul nr. ..................................;
  - ................... lei, reprezentand TVA aferenta cu chitanta, ordin de
 plata ............/............, in contul nr. .........................
  În conformitate cu prevederile art. 166 alin.(4) din Ordonanta Guvernului
 nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
 prezentul proces verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate.
  Împotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la
 instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau
 luare la cunostinta,in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta
 Guvernului nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile
 ulterioare.
  Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului
 nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
 cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie
 audierea contribuabilului.
  Prezentul proces verbal de adjudecare s-a incheiat in ...... exemplare.

   Conducatorul organului fiscal local,        Executor fiscal,
  L.S..................................      L.S......................
   (prenumele, numele si semnatura)    (prenumele si numele executorului
                              fiscal)

          Cumparator sau reprezentantul sau legal,
            L.S...............................
            (prenumele, numele si semnatura)
__________
  *1) Denumirea bunului adjudecat;
  *2) Se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare
 fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare,
 dupa caz;

  ANEXA 80

 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitatii│                     │  Anexa nr. 80  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 02 │
 │ teritoriale │        ROMANIA         │  Regim special  │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

 Codul de identificare fiscala: ............      Nr. ......../.../20....
 Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                 PROCES VERBAL
    de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri
        incheiat astazi ....... luna ......... anul ......

  În temeiul art. 166 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind
 Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificarile si
 completarile ulterioare si conform procesului verbal de licitatie ......../
 .......... emis de ................... s-a valorificat prin vanzare la
 licitatie*1)..............................

 Debitor: .............................. Cumparator: ........................
 (nume,prenume/denumire,forma juridica) (nume,prenume/denumire,forma juridica)
 cod de identificare fiscala*2)......... cod de identificare fiscala*2)......
 str. ................ nr. ............. str. ................ nr. ..........
 localitatea ........................... localitatea ........................
 judetul ............................... judetul ............................
 contul ................................ contul .............................
 banca .................................

  Datele de identificare a bunului (imobil sau ansamblu de bunuri):
  a) cladire in suprafata de .......... compusa din ........................
 si construita din ........... stare de uzura/elemente particulare ..........
 ............... situata in localitatea ............... str. ................
 nr. ........ inscrisa in CF nr. ........ nr. top ...............
  b) teren*3)............ in suprafata de ......... situat in ..............
 str. ........... nr. ....., inregistrat in REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ...,
 TIPUL ........., VOL ......., POZITIA NR. .........., parcela .............,
 inscris in CF nr. .............. nr. top ................
  c) alte bunuri ...........................................................
 ............................................................................
  Adjudecarea s-a facut la pretul de adjudecare de ............. lei.
  1. În cazul vanzarii cu plata pretului in intregime, s-au achitat sumele:
  - ................ lei, reprezentand taxa de participare la licitatie, cu
 chitanta, ordin de plata ......../........., in contul nr. ................;
  - ............ lei, reprezentand pretul de adjudecare diminuat cu valoarea
 taxei de participare la licitatie, cu chitanta, ordin de plata ...../......,
 in contul nr. ........................;
  - ............. lei, reprezentand TVA aferenta cu chitanta, ordin de plata
 ......../........., in contul nr. ...................
  2. În cazul vanzarii cu plata pretului in rate:
  a) sume achitate:
  - ....... lei, reprezentand taxa de participare la licitatie, cu chitanta,
 ordin de plata ........./............, in contul nr. .................;
  - ............... lei, reprezentand avansul diminuat cu valoarea taxei de
 participatie la licitatie, cu chitanta, ordin de plata ........./..........,
 in contul nr. .........................;
  - ........ lei, reprezentand TVA aferenta avansului*4), cu chitanta, ordin
 de plata ........../............, in contul nr. .................
  b) suma ramasa de plata: ................. lei*5) .....................
  Potrivit dispozitiilor art. 165 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr.
 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
 cumparatorul nu va putea instraina bunul decat dupa plata in intregime a
 pretului si a dobanzii stabilite in cazul vanzarii cu plata pretului in
 rate.
  În conformitate cu prevederile art. 166 alin. (1) din Ordonanta Guvernului
 nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
 prezentul proces verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate, pe
 baza caruia se face inscrierea in Cartea funciara; procesul verbal de
 adjudecare constituie documentul pe baza caruia se emite titlul executoriu
 impotriva cumparatorului care nu plateste diferenta de pret, in cazul in care
 vanzarea s-a facut cu plata pretului in rate.
  Împotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la
 instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare
 sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din
 Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si
 completarile ulterioare.
  Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului
 nr. 92/2003, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
 cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie
 audierea contribuabilului.
  Prezentul proces verbal de adjudecare s-a incheiat in ...... exemplare.

   Conducatorul organului fiscal local,      Executor fiscal,
  L.S....................................  L.S...........................
   (prenumele, numele si semnatura)    (prenumele si numele executorului
                            fiscal)

          Cumparator sau reprezentantul sau legal,
          L.S....................................
            (prenumele, numele si semnatura)
_________
  *1) Denumirea bunului adjudecat (imobil sau ansamblu de bunuri);
  *2) Se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare
 fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa
 caz;
  *3) Se va mentiona felul terenului.
  *4) Avansul este de minim 50% din pretul de adjudecare a bunului imobil si
 TVA aferenta;
  *5) Se va mentiona: numarul ratelor ramase de plata, cuantumul pentru
 fiecare rata, dobanda si TVA aferente.

                -------
- Publicitate -