Ministerul Finantelor Publice – Directia generala legislatie Cod fiscal – Directia de legislatie in domeniul TVA – Circulara nr. 421301/ 29.06.2011

În aplicarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1984/2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA, facem urmatoarele precizari:

Potrivit prevederilor art. 3 lit.a) din ordinul sus mentionat nu pot fi inregistrate in scopuri de TVA persoanele care se afla in situatia prevazuta la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004, respectiv in situatia de a nu desfasura la sediul social sau la sediile secundare activitati economice.

Pentru a dovedi ca persoana impozabila nu se afla in aceasta situatie, anexa la declaratia de mentiuni trebuie sa fie insotita de un certificat constatator emis de oficiul registrului comertului din care sa rezulte fie ca persoana impozabila indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia-tip, fie ca persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani.

Conform art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004, in vederea eliberarii de catre biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal a certificatului de inregistrare continand codul unic de inregistrare sau, dupa caz, a certificatului de inscriere de mentiuni, solicitantul are obligatia sa depuna, o data cu cererea de inregistrare si actele doveditoare, declaratia-tip pe propria raspundere, semnata de asociati sau de administratori, din care sa rezulte, dupa caz, ca:
a) persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani;
b) persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia-tip.

La art. 171 alin. (1) lit. a) si b) din acelasi act normativ se prevede ca biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, pe baza declaratiilor-tip prevazute la art. 15, elibereaza solicitantilor certificate constatatoare care atesta ca:
“a) s-a inregistrat declaratia-tip pe propria raspundere, din care rezulta ca la sediul social sau secundar nu se desfasoara activitatile prevazute in actul constitutiv sau modificator;
b) s-a inregistrat declaratia-tip pe propria raspundere, din care rezulta ca sunt indeplinite conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile declarate;”

Avand in vedere prevederile legale mai sus mentionate, rezulta ca certificatul constator emis potrivit prevederilor art. 171 din Legea nr. 359/2004 este documentul pe baza caruia persoana impozabila dovedeste ca nu se afla in situatia prevazuta la art. 15 alin. (1) din acelasi act normativ, respectiv in situatia de a nu desfasura la sediul social sau la sediile secundare activitati economice, conform art. 3 lit. a) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1984/2011 .

sursa: Circulara-421301-2011-inregistrare-tva-omfp-1984

- Publicitate -