MFP: Circulara 421244 din 21 iunie 2011 data in aplicarea OMFP nr. 1984/2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA

47

Ministerul Finantelor Publice – Directia generala legislatie Cod fiscal – Directia de legislatie in domeniul TVA – Circulara nr. 421244/21.06.2011

Dupa cum cunoasteti in data de 24 mai 2011 a intrat in vigoare Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1984/11.05.2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA.

Potrivit prevederilor art. 3 lit.a) din ordinul sus mentionat nu pot fi inregistrate in scopuri de TVA persoanele care se afla in situatia prevazuta la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004, respectiv in situatia de a nu desfasura la sediul social sau la sediile secundare activitati economice.

Precizam ca din informatiile primite de la ONRC a rezultat faptul ca “declaratia pe propria raspundere din care rezulta ca persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate”, prevazuta la art. 15 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 359/2004, presupune “inmatriculare fara activitate”.

Prin urmare, la momentul elaborarii ordinului mai sus mentionat, cand a fost instituit criteriul eliminatoriu de la art. 3 lit.a) nu s-a avut in vedere situatia in care persoana care solicita inregistrarea in scopuri de TVA desfasoara efectiv activitatea economica la sediul beneficiarului.

În acest sens, mentionam si prevederile pct. 1 din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare, potrivit carora sediul activitatii economice este locul unde sunt adoptate deciziile esentiale privind managementul persoanei impozabile si unde sunt exercitate functiile administratiei sale centrale. Pentru a stabili locul unde o persoana impozabila isi are stabilit sediul activitatii sale economice este necesar sa se aiba in vedere o serie de factori, cum ar fi, in cazul persoanelor juridice, sediul inregistrat al acestora, locul unde se desfasoara administratia centrala, locul unde se intrunesc directorii si locul,de regula acelasi, unde se stabileste politica generala a companiei. De asemenea, mai pot fi avuti in vedere si alti factori, cum ar fi locul unde domiciliaza principalii directori, locul unde se intrunesc adunarile generale, locul unde sunt stocate documentele administrative si contabile, precum si locul unde tranzactiile financiare si in special cele bancare sunt realizate in principal. Faptul ca locul de la care sunt realizate efectiv activitatile de persoana impozabila nu este situat intr-un stat membru nu exclude posibilitatea ca persoana impozabila sa aiba stabilit sediul activitatii sale economice in statul membru respectiv.

De asemenea, incepand cu 1 iulie 2011, va intra in vigoare si Regulamentul nr. 282/2011 al Cosiliului Uniunii Europene de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, care este obligatoriu si se aplica direct de catre statele membre, nefiind necesara transpunerea acestuia in legislatia nationala. Art. 10 din acest regulament prevede ca locul in care o persoana impozabila si-a stabilit sediul activitatii economice este locul in care se desfasoara functiile de administrare centrala a societatii. Pentru determinarea acestui loc se iau in considerare locul in care se iau deciziile principale legate de managementul general al societatii, locul in care se afla sediul social al societatii si locul in care se intalneste conducerea societatii. În cazul in care aceste criterii nu permit determinarea cu certitudine a locului de stabilire a sediului unei activitati economice, locul in care se iau deciziile principale legate de managementul general al societatii este criteriul care prevaleaza.

Prin urmare, in situatia in care o persoana impozabila realizeaza efectiv activatile la sediul beneficiarilor sau in alte locuri diferite de sediul social/sediile secundare, nu inseamna ca aceasta nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, in sensul art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 359/2004. Daca, in mod eronat, o persoana aflata in situatia descrisa mai sus, si-a exprimat aceasta optiune la data inmatricularii, in vederea inregistrarii in scopuri de TVA, aceasta ar trebui sa solicite rectificarea informatiilor respective din Registrul Comertului.

sursa: Circulara-421244-2011-inregistrare-tva-omfp-1984

- Publicitate -