Prin Ordonanta de Guvern nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, se aduc modificari la regimul si procedura fiscala în vigoare.

Principalele modificari la Codul Fiscal 2011 privesc, printre altele, urmatoarele aspecte:

Titlul I – Dispozitii generale
 Se introduc prevederi legate de operatiunile fiduciare. Toate prevederile introduse in legatura cu tranzactiile fiduciare devin aplicabile odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 287 / 2009, republicata privind Codul Civil.
 Se completeaza prevederile legate de inregistrarea la autoritatile fiscale a contractelor de prestari servicii incheiate intre rezidenti si nerezidenti, care pot da nastere unui sediu permanent la nivelul prestatorului.
 Se aduc completari in privinta valabilitatii tranzactiilor desfasurate cu contribuabili inactivi; prevederea intra in vigoare in 15 zile de la data publicarii Ordonantei in Monitorul Oficial.

Titlul II – Impozit pe profit
 Se defineste modul de impozitare a contractelor de fiducie.
 Se mentioneaza tratamentul fiscal al cheltuielilor efectuate de contribuabili in legatura cu active fixe corporale primite in concesiune / administrare, care apartin domeniului public al statului sau autoritatilor administrative teritoriale; intra in vigoare in 3 zile de la data publicarii Ordonantei in Monitorul Oficial;
 Se introduc prevederi legate de impozitarea asocierilor cu personalitate juridica efectuata in alt stat decat Romania.
 Declararea si plata impozitului pe veniturile obtinute de nerezidenti in Romania din proprietati imobiliare sau din vanzarea – cesionarea titlurilor de participare se poate face doar prin imputernicit.
 Se introduce posibilitatea ca, incepand cu 1 ianuarie 2013, agentii economici, altii decat institutii de credit, sa poata opta pentru plata impozitului pe profit anual cu plati anticipate trimestriale in suma de o patrime din impozitul datorat in anul precedent, actualizat cu indicele de inflatie. Începand cu 1 ianuarie 2012 se modifica data limita de depunere a declaratiei anuale de impozit pe profit.

Titlul III – Impozit pe venit
 Se modifica prevederile legate de impozitarea veniturilor obtinute de nerezidentii care devin rezidenti dupa 3 ani de sedere in Romania.
 Se introduc noi prevederi cu privire la impozitarea veniturilor din contracte de fiducie si cu privire la stabilirea bazei impozabile in cazul veniturilor obtinute din activitati independente pentru care exista obligatia retinerii unei parti a impozitului si a contributiilor aferente la platitorul de venit.
 Se modifica si simplifica procedura de exercitare a optiunii de stabilire a venitului net anual pentru contribuabilii care obtin venituri din activitati independente.
 Se modifica prevederile legate de termenul de plata a impozitului pe venituri din salarii: de la lunar la trimestrial in cazul contribuabililor cu o cifra de afaceri de pana la 100.000 EURO pe an si cu un numar mediu de pana la 3 angajati, exclusiv; acelasi termen de plata se prevede si pentru microintreprinderi cu maxim 2 angajati precum si pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, asocieri intre persoane fizice fara personalitate juridica, care au personal angajat pe baza de contract individual de munca; prevederile vor intra in vigoare incepand cu veniturile aferente lunii octombrie 2011.
 Se introduc noi termene in ce priveste obligatiile declarative pentru o serie de contribuabili cum ar fi:
 declaratia venitului net realizat pentru contribuabilii care obtin venituri din activitati independente;
 declaratia privind veniturile obtinute din strainatate depusa de contribuabilii care obtin astfel de venituri;
 declaratia depusa de platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor.

- publicitate -

Titlul V – Impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti
 Se introduc prevederi privind modul de impozitare a veniturilor obtinute de nerezidenti din tranzactii fiduciare.
 Se modifica termenul de depunere a declaratiei informative privind impozitul retinut si platit pentru veniturile cu regim de retinere la sursa / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti.

Titlul VI – Taxa pe Valoare Adaugata
 Se elimina prevederea conform careia, in cazul contractelor care dau nastere unor plati succesive (constructii – montaj, consultanta etc.) decontarea si respectiv colectarea TVA trebuie sa se faca cel putin anual; eliminarea intra in vigoare in 3 zile de la publicarea Ordonantei in Monitorul Oficial.
 Se modifica termenul de depunere a declaratiei recapitulative VIES, incepand cu declaratia aferenta lunii august 2011.
 Se definesc categoriile de deseuri care se supun masurilor simplificate si pentru care se aplica taxarea inversa; modificarile intra in vigoare in 3 zile de la publicarea Ordonantei in Monitorul Oficial.

Titlul VII – Accize
 Se aduc modificari in ce priveste situatiile in care se poate solicita restituirea platii accizelor (ex. produse accizabile eliberate in consum care sunt ulterior exportate – intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2012, bauturi alcoolice expirate sau improprii comercializarii – intra in vigoare in 3 zile de la publicarea Ordonantei in Monitorul Oficial etc.).
 Se introduce un nou capitol in care se prezinta sanctiunile si contraventiile aplicabile platitorilor de accize.

Titlul IX – Impozite si Taxe locale
 Se mareste impozitul pe cladiri in cazul cladirilor care nu au fost reevaluate in ultimii 3, respectiv 5 ani.
 Se stabileste un nivel fix al taxei hoteliere ce poate fi impusa de consiliile locale si anume un procent de 1% din valoarea totala a tarifului de cazare / zi hoteliera / turist.
 Începand cu 1 octombrie 2011 se prevede acordarea unei reduceri de impozit sau chiar a unei scutiri pe o perioada de maxim 7 ani pentru urmatoarele categorii de cladiri:
 cladirile reabilitate termic in baza prevederilor legislative a programului privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;
 cladirile reabilitate in baza Legii 153 / 2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural – ambientale a cladirilor.

Titlul IX^2 – Contributii sociale obligatorii
 Se introduce optiunea de a depune trimestrial declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru categoriile de contribuabili care se califica pentru plata trimestriala a impozitului pe venit; optiunea trebuie declarata de eventualii doritori pana la data de 25 septembrie 2011; desi depunerea declaratiei se va efectua trimestrial, completarea acesteia se va face pe fiecare luna in parte; virarea contributiilor retinute de catre platitorii de venit mai sus mentionati se poate face de asemenea trimestrial; prevederea intra in vigoare in incepand cu veniturile lunii octombrie 2011.

Modificarile la Codul Fiscal mentionate mai sus si pentru este prezentata si data intrarii in vigoare vor deveni aplicabile incepand cu 1 ianuarie 2012.

Principalele modificari aduse OUG 29 / 2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata prin OG 30/2011 sunt:
 asimilarea asocierilor fara personalitate juridica, care au calitate de contribuabil, persoanelor juridice;
 clarificari cu privire la acordarea esalonarii de plata pentru obligatiile de plata suspendate;
 modificarea cotelor procentuale ale garantiilor care trebuie constituite pentru acoperirea sumelor la plata, in functie de perioada de esalonare la plata;
 amanarea platii penalitatilor de intarziere pe perioada esalonarii la plata pentru obligatiile fiscale in cauza.

Prevederile vor intra in vigoare in 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

Pe langa amendarea unor acte normative in vigoare,  OG 30/2011 introduce prevederi privind acordarea unor facilitati legate de achitarea obligatiilor fiscale restante la 31 august 2011, si anume:
anularea penalitatilor de intarziere daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora se sting prin plata voluntara sau compensare pana la 31 decembrie 2011;
reducerea penalitatilor de intarziere cu 50% daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora se sting prin plata voluntara sau compensare pana la 30 iunie 2012.

sursa:  OG 30/2011, Tax Alert – mazars.ro