Miercuri, 14 Septembrie 2011, Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat online pe mfinante.ro pentru consultare publica proiectul de Hotarare pentru modificarea Anexei 1 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr.75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 31/2003.

Potrivit Notei de fundamentare, acest proiect de HG are drept scop actualizarea listei faptelor care se inscriu in cazierul fiscal al contribuabililor, astfel:
a) eliminarea faptelor dezincriminate de legislatia aprobata ulterior intrarii in vigoare a HG nr. 742/2008:
– utilizarea alcoolului brut, alcoolului etilic de sinteza si a alcoolului tehnic ca materie prima pentru fabricarea bauturilor alcoolice de orice fel, fapta prevazuta ca fiind infractiune conform art. 296^1 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal si dezincriminata prin pct. 97 din OUG nr. 117/2010;
– achizitionarea de uleiuri minerale rezultate din prelucrarea si teiului sau a altor materii prime, care provin pe circuitul economic de la alti furnizori decat antrepozitarii autorizati pentru productie sau importatorii autorizati potrivit titlului VII din Codul fiscal, fapta prevazuta ca infractiune conform art. 296^1 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal si dezincriminata prin pct.97 din OUG nr. 117/2010;
-comercializarea uleiurilor minerale neaccizabile, rezultate din prelucrarea titeiului sau a altor materii prime, care au punctul de inflamabilitate sub 85° C, altfel decat direct catre utilizatorii finali care folosesc aceste produse in scop industrial, fapta prevazuta ca infractiune la art. art. 296^1 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal si dezincriminata prin pct.97 din OUG nr. 117/2010;
– folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum si amplasarea inaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantitati de alcool sau distilate necontorizate, fapta prevazuta ca si contraventie la art. 220 alin. (1) lit. t) din Codul de procedura fiscala si dezincriminata de pct. 9 al ART. XI din OUG nr. 54/2010.

- Publicitate -

b) actualizarea continutului unor fapte conform legislatiei aprobate ulterior intrarii in vigoare a HG nr. 742/2008:
– detinerea sau punerea in circulatie, fara drept, a timbrelor, banderolelor sau formularelor tipizate, utilizate in domeniul fiscal, cu regim special, prevazuta la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 si reformulata la pct.3 al ART. XIV din OUG nr. 54/2010;
– tiparirea, detinerea sau punerea in circulatie, cu stiinta, de timbre, banderole sau formulare tipizate, utilizate in domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prevazuta la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 si reformulata la pct.3 al ART. XIV din OUG nr. 54/2010;
– refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale si bunurile din patrimoniu, in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale in termen de 15 zile de la somatie, prevazuta la art. 4 din Legea nr. 241/2005 si reformulata la pct.2 al ART. XIV din OUG nr. 54/2010;
– producerea de produse accizabile ce intra sub incidenta regimului de antrepozitare prevazut la titlul VII din Codul fiscal in afara unui antrepozit fiscal autorizat de catre autoritatea competenta, prevazuta la art. 296^1 alin. (1) lit.b) din Codul fiscal si reformulata la pct.96 din OUG nr. 117/2010;
– achizitionarea de alcool etilic si de distilate in vrac de la alti furnizori decat antrepozitarii autorizati pentru productie sau expeditorii inregistrati de astfel de produse, potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta la art. 296^1 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal si reformulata la pct.96 din OUG nr. 117/2010;
– livrarea produselor energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. a) – e) din antrepozitele fiscale catre cumparatori, persoane juridice, fara detinerea de catre antrepozitul fiscal expeditor a documentului de plata care sa ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi facturata, prevazuta de art. 296^1 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal si reformulata la pct.96 din OUG nr. 117/2010;
– refuzul sub orice forma al accesului autoritatilor competente cu atributii de control pentru efectuarea de verificari inopinate in antrepozitele fiscale, prevazuta de art. 296^1 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal si reformulata la pct.96 din OUG nr. 117/2010;
– livrarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare in vederea obtinerii de produse accizabile, altfel decat se prevede la titlul VII din Codul fiscal prevazuta de art. 296^1 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal si reformulata la pct.96 din OUG nr. 117/2010;
– achizitionarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare in vederea obtinerii de produse accizabile, altfel decat se prevede la titlul VII din Codul fiscal, prevazuta de art. 296^1 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal si reformulata la pct.96 din OUG nr. 117/2010;
– detinerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, potrivit titlului VII din Codul fiscal, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false sub limitele prevazute la art. 296^1 lit.l) din Codul fiscal, prevazuta la art. 220 alin. (1) lit. c) din Codul de procedura fiscala si reformulata prin pct. 8 al ART. XI din OUG nr. 54/2010;
-practicarea, de catre producatori sau de catre importatori, sau de catre persoanele care comercializeaza sub orice forma de preturi de vanzare mai mici decat costurile ocazionate de producerea, importul sau desfacerea produselor vandute , la care se adauga acciza si taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 220 alin. (1) lit. e) din Codul de procedura fiscala si reformulata prin pct. 8 al ART. XI din OUG nr. 54/2010;
– detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatiuni economico-financiare fara sa fie inregistrate in contabilitate, prevazuta la art. 41 pct. 1 din Legea contabilitatii si reformulata prin pct. 33 din OUG nr. 37/2011.
c) actualizarea bazei legale care incrimineaza unele fapte:
– desfasurare fara licenta sau autorizatie a oricareia dintre activitatile din domeniul jocurilor de noroc, fapta incriminata in prezent de OUG nr. 77/2009 care a abrogat OUG nr. 69/1998.
d) adaugarea unor noi fapte:
• care sunt calificate ca fiind infractiuni:
– detinerea de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, potrivit titlului VII din Codul fiscal, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false peste limita a 10.000 tigarete, 400 tigari de foi de 3 grame, 200 tigari de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, bauturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri
– folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum si amplasarea inaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantitati de alcool sau distilate necontorizate.
• care sunt calificate ca fiind contraventii potrivit art. 219 alin. (1) lit. n) – p) din Codul de procedura fiscala, astfel:
– refuzul de a prezenta organului financiar-fiscal bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor, contributiilor datorate bugetului general consolidat, in vederea stabilirii realitatii declaratiei fiscale;
– neretinerea, potrivit legii, de catre platitorii obligatiilor fiscale, a sumelor reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa;
– retinerea si nevarsarea in totalitate, de catre platitorii obligatiilor fiscale, a sumelor reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni.

Referinte anexate:
Proiect HG pentru modificarea Anexei 1 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr.75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin HG nr. 31/2003
Anexa 1 – Faptele care se inscriu in cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei in vigoare
Anexa 2 – Fapte care constituie contraventii la regimul produselor accizabile, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
Nota de fundamentare HG

- Publicitate -