DECIZIA Comisiei fiscale centrale nr. 5/2011
2011-09-03 – Aprobata prin OMFP nr. 2.513/2011 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 5/2011
2011-09-13 – Data intrarii in vigoare 13 septembrie 2011
2011-09-13 – Publicata in Monitorul Oficial nr. 651 din 13.09.2011

DECIZIA Comisiei fiscale centrale nr. 5/2011

În aplicarea prevederilor art. 2 din Legea nr. 230/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la facilitatile fiscale acordate unitatilor de cercetare-dezvoltare:

– obligatiile fiscale restante la data de 31 decembrie 2003, scutite la plata, inregistrate de unitatile de cercetare-dezvoltare pe cheltuieli deductibile, sunt considerate venituri impozabile la calculul impozitului pe profit la data acordarii scutirii;

– momentul acordarii scutirii la plata este data emiterii deciziei privind aprobarea schemei de ajutor de stat de catre Consiliul Concurentei.

- publicitate -