Joi, 22 Septembrie 2011, Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat pnline pe mfinante.ro pentru consultare publica proiectul de Ordonanta de urgenta privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici.

Nota de fundamentare precizeaza ca prezentul act normativ este in concordanta cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 79 din 18 iunie 2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificarile si completarile ulterioare si are drept scop reglementarea inspectiei economico-financiare, care se efectueaza la regiile autonome, societatile si companiile nationale si societatile comerciale la care statul sau o unitate administrativteritoriala este actionar unic sau majoritar, precum si la filialele acestora.
Ordonanta de urgenta privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici reglementeaza cu claritate:
• atributiile, competentele si obiectivele inspectiei economico-financiare;
• exercitarea inspectiei economico-financiare (control ex-ante, control operativ si control ex-post, separat sau combinat);
• cadrul metodologic de efectuare a inspectiei economico-financiare;
• intocmirea actelor de inspectie economico-financiara si valorificarea constatarilor inscrise in acestea;
• obligatiile operatorilor economici verificati;
• contraventiile, sanctiunile si caile de atac.

Referinte anexate:
Proiect OUG privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici
Nota de fundamentare

- Publicitate -