Sari la conținut

UE: Tratatul de la Lisabona – Dispozitii fiscale

Pe 1 decembrie 2009, a intrat in vigoare Tratatul de la Lisabona (Tratatul privind Uniunea Europeana si Tratatul privind functionarea Uniunii Europene).
Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea Europeana si a Tratatului privind functionarea Uniunii Europene este disponibila in aici.

TRATATUL PRIVIND FUNCTIONAREA UNIUNII EUROPENE – PARTEA A TREIA POLITICILE SI ACTIUNILE INTERNE ALE UNIUNII – TITLUL VII NORME COMUNE PRIVIND CONCURENTA, IMPOZITAREA SI ARMONIZAREA LEGISLATIVA
………extras………
CAP. 2 DISPOZITII FISCALE
Articolul 110 (ex-articolul 90 TCE)
Nici un stat membru nu aplica, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natura mai mari decat cele care se aplica, direct sau indirect, produselor nationale similare.
De asemenea, nici un stat membru nu aplica produselor altor state membre impozite interne de natura sa protejeze indirect alte sectoare de productie.
Articolul 111 (ex-articolul 91 TCE)
Produsele exportate pe teritoriul unuia dintre statele membru nu pot beneficia de nici o rambursare a impozitelor interne mai mare decat impozitele aplicate direct sau indirect.
Articolul 112 (ex-articolul 92 TCE)
in ceea ce priveste impozitele, altele decat cele pe cifra de afaceri, accizele si alte impozite indirecte, pot fi acordate scutiri sau rambursari la exportul catre celelalte state membre si pot fi introduse taxe compensatorii la importurile care provin din statele membre numai in cazul in care masurile preconizate au fost aprobate in prealabil pentru o perioada limitata de catre Consiliu, care hotaraste la propunerea Comisiei.
Articolul 113 (ex-articolul 93 TCE)
Consiliul, hotarand in unanimitate in conformitate cu o procedura legislativa speciala si dupa consultarea Parlamentului European si a Comitetului Economic si Social, adopta dispozitiile referitoare la armonizarea legislatiilor privind impozitul pe cifra de afaceri, accizele si alte impozite indirecte, in masura in care aceasta armonizare este necesara pentru a asigura instituirea si functionarea pietei interne și pentru a evita denaturarea concurentei.
………extras………

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Exit mobile version