ORDIN nr. 262/2007 din 19 februarie 2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor (OMFP 262/2007)
2011-01-10 – Modificat si completat de OMFP nr. 34 din 5 ianuarie 2011
2010-05-14 – Modificat si completat de OMFP nr. 1.059 din 5 mai 2010
2007-12-18 – Modificat si completat de OMFP nr. 2.296 din 4 decembrie 2007
2007-03-13 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 175 din 13 martie 2007.

ORDIN nr. 262/2007 din 19 februarie 2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor (text actualizat si consolidat pana la data de 14 mai 2010)

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere prevederile art. 196 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
a) Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (010), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1;
b) Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane (020), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/2;
c) Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice straine (030), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/3;
d) Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru institutii publice (040), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/4;
e) Cerere de inregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050), cod M.F.P. 14.13.04.16;
f) Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru sediile secundare (060), cod M.F.P. 14.13.01.99/c;
g) Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (070), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/5;
h) Certificat de inregistrare in scopuri de TVA, cod M.F.P. 14.13.20.99/1;
i) Certificat de inregistrare fiscala, cod M.F.P. 14.13.20.99/2,
prevazute in anexa nr. 1.
ART. 2
Instructiunile de completare a formularelor prevazute la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 2.
ART. 3
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularelor de la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 3.
ART. 4
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.

- publicitate -

ART. 4^1
Categoriile de obligatii fiscale de declarare care se inscriu in vectorul fiscal sunt:
a) taxa pe valoarea adaugata;
b) impozitul pe profit;
c) accizele;
d) impozitul la titeiul din productia interna;
e) impozitul pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor;
f) contributia pentru asigurari sociale de sanatate;
g) contributia de asigurari pentru somaj;
h) contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
i) contributia de asigurari sociale;
j) contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;
k) contributia pentru concedii si indemnizatii;
l) redeventele miniere;
m) redeventele petroliere.

————
Art. 4^1 a fost introdus de pct. 1 al art. II din OMFP nr. 1.059 din 5 mai 2010, publicat in Monitorul Oficial nr. 318 din 14 mai 2010.

ART. 5
Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generala a tehnologiei informatiei, Directia economica si administrativa, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 6
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 300/2004 pentru aprobarea declaratiilor de inregistrare a contribuabililor si a cererii de inregistrare a domiciliului fiscal, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 202 din 8 martie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 7
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucuresti, 19 februarie 2007.
Nr. 262.

ANEXA 1

*Font 7*
┌──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│ │ │ 010 │
│ SIGLA │ DECLARATIE DE ÎNREGISTRARE FISCALA/DECLARATIE DE MENTIUNI │ Nr. de operator de │
│ │ PENTRU PERSOANE JURIDICE, ASOCIERI SI ALTE ENTITATI │ date cu caracter │
│ │ FARA PERSONALITATE JURIDICA │ personal – 759 │
└──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│A. FELUL DECLARATIEI │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────────────────────────────────────────────────┬───┤
│1. DECLARATIE DE ÎNREGISTRARE │ │2. DECLARATIE DE MENTIUNI │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────────────────────────────────────────────────┴───┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│1. COD DE IDENTIFICARE FISCALA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│2. DENUMIRE │ │
├─────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. DOMICILIU FISCAL │
├────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────┬────┤
│Judet │ │Localitate │ │Sector │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────┴────────────┼─────┬─────────────────┬──────┬─────────────┼────────┼────┤
│Strada │ │Nr. │ │Bloc │ │Sc. │ │
├────────┼────┬─────┬───────────┬────────────┬────────────────────────┼─────┴────┬────────────┴──────┴─────────────┴────────┴────┤
│Et. │ │Ap. │ │Cod postal │ │Tara │ │
├────────┼────┴─────┴───────────┴────────────┼───────┬────────────────┴──────────┼────────┬──────────────────────────────────────┤
│Telefon │ │Fax │ │E-mail │ │
├────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────┤
│4. FORMA DE ORGANIZARE │
├───────────────────────┬───┬─────────────────────────┬───┬───────────────────────────┬───┬──────────────────────────────────┬───┤
│ Persoana juridica │ │ Asociatie familiala │ │ Asociatie │ │ Asociatie de proprietari │ │
├───────────────────────┼───┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────┴───┴──────────────────────────────────┼───┤
│ Fundatie │ │ Federatie │ │ Sindicat, federatie sindicala, confederatie │ │
├───────────────────────┴───┴─────────────────────────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│ Alta asociere sau entitate fara personalitate juridica │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│1. Numar autorizatie de functionare/Numar act legal de infiintare │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
│3. Felul sediului │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. Platitor cu sediul central in Romania │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
│Sediul central │ │Sucursala │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┤
│Codul de identificare fiscala a unitatii infiintatoare │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2 Platitor cu sediul central in strainatate │
├──────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───┬────────────────────────┬───┬─────────────┬───┤
│Tara │ │Sediu permanent │ │Filiala │ │Sucursala │ │
├──────┴────────────────────────────────┬───┼─────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼───┼─────────────┼───┤
│Reprezentanta │ │Alte subunitati │ │Sediu fix │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────────────────┴───┼──────┬───┬───┬───┬───┬─┴─┬─┴─┬───┬───┬───┼───┤
│4. Cod de identificare fiscala a unitatii divizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│5. Forma juridica │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│6. Forma de proprietate │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┬───┤
│7. Platitor de impozit pe venitul din investitii, conform art. 67 alin (3) lit. b) din Codul Fiscal │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│D. REPREZENTARE PRIN: │
├──────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────────────────┬───┬───────────────────────────────────────┬───┤
│Împuternicit │ │Reprezentant legal │ │Reprezentant fiscal │ │
├─────────┬────────────────────────────┴───┴────────────────────────┬──────┬─────┴───┴───────────────────────────────────────┴───┤
│Nr. act │ │Data │ │
├─────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│Date de identificare │
├────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│DENUMIRE/NUME, PRENUME │ │
├────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│DOMICILIU FISCAL │
├────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────┬────┤
│Judet │ │Localitate │ │Sector │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────┴────────────┼─────┬─────────────────┬──────┬─────────────┼────────┼────┤
│Strada │ │Nr. │ │Bloc │ │Sc. │ │
├────────┼────┬─────┬───────────┬────────────┬────────────────────────┼─────┴───┬─────────────┴──────┴─────────────┴────────┴────┤
│Et. │ │Ap. │ │Cod postal │ │Telefon │ │
├────────┼────┴─────┴───────────┴────────────┴────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Fax │ │E-mail │ │
├────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┬──┴┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│COD DE IDENTIFICARE FISCALA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
│1. Taxa pe valoarea adaugata │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤
│La infiintare │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│1.1. Cifra de afaceri estimata a se realiza, conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal │ │ │ │ │ │ │ │ │lei│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│1.2. Înregistrare prin optiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, desi cifra de afaceri estimata conform art. 152 ┌───┤
│ alin. (2) din Codul Fiscal este inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│1.3. Realizare in exclusivitate de operatiuni care nu dau drept de deducere a TVA │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤
│1.4. Înregistrare in scopuri de TVA ca urmare a efectuarii de operatiuni in afara Romaniei care dau drept de deducere ┌───┤
│ a TVA, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│1.5. Înregistrare prin optiune pentru taxarea operatiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤
│Ulterior inregistrarii fiscale │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.6. Înregistrare in scopuri de TVA prin atingerea sau depasirea plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) ┌───┤
│ din Codul fiscal │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤
│1.7. Înregistrare prin optiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, desi cifra de afaceri realizata conform art. 152 ┌───┤
│ alin. (2) din Codul fiscal este inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤
│1.8. Înregistrare in scopuri de TVA ca urmare a efectuarii de operatiuni in afara Romaniei care dau drept de deducere ┌───┤
│ a TVA, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│1.9. Înregistrare prin optiune pentru taxarea operatiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤
│1.10. Cifra de afaceri obtinuta in anul precedent din operatiuni taxabile si/sau scutite │ │ │ │ │ │ │ │ │lei│
│ cu drept de deducere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│1.11. Perioada fiscala │
├──────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
│1.11.1. Lunara │ │1.11.3. Semestriala │ │Nr. aprobare organ fiscal competent│ │
├──────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│1.11.2. Trimestriala │ │1.11.4. Anuala │ │Nr. aprobare organ fiscal competent│ │
├──────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤
│Scoatere din evidenta ca persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
│1.12. Ca urmare a incetarii activitatii │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│1.13. Ca urmare a desfasurarii in exclusivitate de operatiuni care nu dau drept de deducere a TVA │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤
│1.14. Începand cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┤
│2. Impozit pe profit │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤
│2.1. Luare in evidenta │ │Începand cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│2.2. Scoatere din evidenta │ │Începand cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│2.3. Perioada fiscala │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
│2.3.1. Trimestriala │ │2.3.2. Anuala │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│3. Accize │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤
│3.1. Luare in evidenta │ │Începand cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│3.2. Scoatere din evidenta │ │Începand cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┤
│4. Impozit la titeiul din productia interna │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤
│4.1. Luare in evidenta │ │Începand cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│4.2. Scoatere din evidenta │ │Începand cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┤
│5. Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤
│5.1. Luare in evidenta │ │Începand cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│5.2. Scoatere din evidenta │ │Începand cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│5.3. Perioada fiscala │
├─────────────────────────────────────────┬───┬──────────────────────────────────────┬───┬───────────────────────────────────┬───┤
│5.3.1. Lunara │ │5.3.2. Trimestriala │ │5.3.3. Semestriala │ │
├─────────────────────────────────────────┴───┴──────────────────────────────────────┴───┴───────────────────────────────────┼───┤
│6. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤
│6.1. Luare in evidenta │ │Începand cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│6.2. Scoatere din evidenta │ │Începand cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│6.3. Perioada fiscala │
├─────────────────────────────────────────┬───┬──────────────────────────────────────┬───┬───────────────────────────────────┬───┤
│6.3.1. Lunara │ │6.3.2. Trimestriala │ │6.3.3. Semestriala │ │
├─────────────────────────────────────────┴───┴──────────────────────────────────────┴───┴───────────────────────────────────┼───┤
│7. Contributia de asigurari pentru somaj │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤
│7.1. Luare in evidenta │ │Începand cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│7.2. Scoatere din evidenta │ │Începand cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│7.3. Perioada fiscala │
├─────────────────────────────────────────┬───┬──────────────────────────────────────┬───┬───────────────────────────────────┬───┤
│7.3.1. Lunara │ │7.3.2. Trimestriala │ │7.3.3. Semestriala │ │
├─────────────────────────────────────────┴───┴──────────────────────────────────────┴───┴───────────────────────────────────┼───┤
│8. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤
│8.1. Luare in evidenta │ │Începand cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│8.2. Scoatere din evidenta │ │Începand cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│8.3. Perioada fiscala │
├─────────────────────────────────────────┬───┬──────────────────────────────────────┬───┬───────────────────────────────────┬───┤
│8.3.1. Lunara │ │8.3.2. Trimestriala │ │8.3.3. Semestriala │ │
├─────────────────────────────────────────┴───┴──────────────────────────────────────┴───┴───────────────────────────────────┼───┤
│9. Contributia de asigurari sociale │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤
│9.1. Luare in evidenta │ │Începand cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│9.2. Scoatere din evidenta │ │Începand cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│9.3. Perioada fiscala │
├─────────────────────────────────────────┬───┬──────────────────────────────────────┬───┬───────────────────────────────────┬───┤
│9.3.1. Lunara │ │9.3.2. Trimestriala │ │9.3.3. Semestriala │ │
├─────────────────────────────────────────┴───┴──────────────────────────────────────┴───┴───────────────────────────────────┼───┤
│10. Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤
│10.1. Luare in evidenta │ │Începand cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│10.2. Scoatere din evidenta │ │Începand cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│10.3. Perioada fiscala │
├─────────────────────────────────────────┬───┬──────────────────────────────────────┬───┬───────────────────────────────────┬───┤
│10.3.1. Lunara │ │10.3.2. Trimestriala │ │10.3.3. Semestriala │ │
├─────────────────────────────────────────┴───┴──────────────────────────────────────┴───┴───────────────────────────────────┼───┤
│11. Contributia pentru concedii si indemnizatii │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤
│11.1. Luare in evidenta │ │Începand cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│11.2. Scoatere din evidenta │ │Începand cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│11.3. Perioada fiscala │
├─────────────────────────────────────────┬───┬──────────────────────────────────────┬───┬───────────────────────────────────┬───┤
│11.3.1. Lunara │ │11.3.2. Trimestriala │ │11.3.3. Semestriala │ │
├─────────────────────────────────────────┴───┴──────────────────────────────────────┴───┴───────────────────────────────────┼───┤
│12. Redevente miniere │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤
│12.1. Luare in evidenta │ │Începand cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│12.2. Scoatere din evidenta │ │Începand cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│13. Redevente petroliere │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│13.1. Luare in evidenta │ │Începand cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│13.2. Scoatere din evidenta │ │Începand cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Dizolvare cu lichidare │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│Începerea procedurii de lichidare │ │De la data │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Radiere │ │De la data │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│2. Dizolvare fara lichidare │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│Divizare │ │De la data │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Fuziune │ │De la data │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Alte cazuri prevazute de lege │ │De la data │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┬──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Codul de identificare fiscala a unitatii rezultate in urma fuziunii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┴──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│3. Radiere │ │De la data │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Numele persoanei care face declaratia │ │
├───────────────────────┬───────────────┴───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤
│Functia │ │ │
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ Stampila │
│Semnatura │ │ │
├───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│Data │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Se completeaza de personalul organului fiscal │
├───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumire organ fiscal │ │
├───────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│Numar inregistrare │ │Data inregistrare │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
├───────────────────────┴────────────────────────┼───────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│Numele si prenumele persoanei care a verificat │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numar legitimatie │ │
└────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1 A3/t2

————
Formularul „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (010)”, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1, a fost inlocuit cu formularul cuprins in anexa 1 din OMFP nr. 1.059 din 5 mai 2010, publicat in Monitorul Oficial nr. 318 din 14 mai 2010, conform pct. 2 al art. II din acelasi act normativ.

┌───────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│ │ │ 020 │
│ │ │ Nr. de │
│ │ DECLARATIE DE INREGISTRARE FISCALA/DECLARATIE │operator de│
│[SIGLA]│ DE MENTIUNI PENTRU PERSOANE FIZICE ROMANE │ date cu │
│ ANAF │ │ caracter │
│ │ │personal- │
│ │ │ 1067 │
└───────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│A. FELUL DECLARATIEI │
├─────────────────────────────────────┬─┬────────────────────────────────────┬─┤
│1. DECLARATIE DE INREGISTRARE │ │ 2. DECLARATIE DE MENTIUNI │ │
└─────────────────────────────────────┴─┴────────────────────────────────────┴─┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. COD DE IDENTIFICARE FISCALA │
├────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│1.1. Cod numeric personal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┴─┼─┴─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│1.2. Cod de inregistrare in scopuri de TVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┬────────────────────┬──────────────────┼─┬─┴─┴─┴─┴─┼─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│2. Nume │ │ Initiala tatalui │ │Prenume │ │
├──────────────┴────────────────────┴──────────────────┴─┴─────────┴───────────┤
│3. DOMICILIUL FISCAL │
├────────┬────────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬───────┬─┤
│Judet │ │ Localitate │ │Sector │ │
├────────┴─┬──────────────┴─────────────┴┬──────┬────┬────────┬──────┴──┬────┼─┤
│Strada │ │ Nr. │ │ Bloc │ │ Sc.│ │
├───────┬──┴──────┬───────┬──────────┬───┴──────┴────┴┬───────┴─────────┴────┴─┤
│Et. │ │ Ap. │ │ Cod postal │ │
├───────┴──┬──────┴───────┼────────┬─┴────────────────┼───────┬────────────────┤
│Telefon │ │ Fax │ │E-mail │ │
├──────────┴───────────┬──┴────────┴─────┬─────────┬──┴─────┬─┴─────┬──────────┤
│4. Act de identitate │ │Seria │ │Numar │ │
├─────────┬────────────┴─────────┬───────┴─────────┴───────┬┴┬─┬─┬─┬┴┬─┬─┬─┬─┬─┤
│Emis de: │ │Data emiterii │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├───┬─────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤
│ │Persoana fizica romana cu domiciliul in Romania │ │
│5. ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
│ │Persoana fizica romana fara domiciliu in Romania │ │
└───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│C. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┤
│1. Drepturi de proprietate intelectuala │ │
├────────────────────────────────┬─┬─────────────────────────────────────────┼─┤
│2. Angajator │ │ 3. Altele │ │
├────────────────────────────────┴─┴───────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤
│4. Data obtinerii primului venit │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│5. Data inceperii activitatii │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│6. Data dobandirii calitatii de angajator │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│D. REPREZENTARE PRIN │
├───────────────────────────────┬─┬──────────────────────────────────────────┬─┤
│Imputernicit │ │ Reprezentant fiscal │ │
├──────────────────────┬────────┴─┴──┬─────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤
│Nr. act │ │Data │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├──────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│Date de identificare │
├─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤
│DENUMIRE/NUME, PRENUME │ │
├─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┤
│DOMICILIU FISCAL │
├────────┬────────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬───────┬─┤
│Judet │ │ Localitate │ │Sector │ │
├────────┴─┬──────────────┴─────────────┴┬──────┬────┬────────┬──────┴──┬────┼─┤
│Strada │ │ Nr. │ │ Bloc │ │ Sc.│ │
├───────┬──┴─┬───────┬────┬──────────┬───┴────┬─┴────┴───┬────┴─────────┴────┴─┤
│Et. │ │ Ap. │ │Cod postal│ │Telefon │ │
├───────┴────┼───────┴────┴──────────┴────────┴──────┬───┴───┬─────────────────┤
│Fax │ │E-mail │ │
├────────────┴───────────────────────────────────────┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│COD DE IDENTIFICARE FISCALA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┤
│1. Taxa pe valoarea adaugata │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┤
│La infiintare │
├──────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬───┤
│1.1. Cifra de afaceri estimata a se realiza, conform │ │ │ │ │ │ │ │ │lei│
│art. 152 alin.(2) din Codul fiscal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───┤
│1.2. Inregistrare prin optiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, │
│desi cifra de afaceri estimata conform art. 152 alin.(2) din Codul Fiscal │
│este inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin.(1) din │
│Codul fiscal ┌─┤
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
│1.3. Realizare in exclusivitate de operatiuni care nu dau drept de deducere │ │
│a T.V.A. │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┤
│1.4. Inregistrare in scopuri de TVA ca urmare a efectuarii de operatiuni in │
│afara Romaniei care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin.(2) ┌─┤
│lit.b) din Codul fiscal │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
│1.5. Inregistrare prin optiune pentru taxarea operatiunilor scutite conform │ │
│art. 141 alin.(3) din Codul fiscal │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┤
│Ulterior inregistrarii fiscale │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.6. Inregistrare in scopuri de TVA prin atingerea sau depasirea plafonului ┌─┤
│de scutire prevazut la art. 152 alin.(1) din Codul fiscal │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┤
│1.7. Inregistrare prin optiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, │
│desi cifra de afaceri realizata conform art. 152 alin.(2) din Codul fiscal │
│este inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin.(1) din ┌─┤
│Codul fiscal │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┤
│1.8. Inregistrare in scopuri de TVA ca urmare a efectuarii de operatiuni in │
│afara Romaniei care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin.(2) ┌─┤
│lit.b) din Codul fiscal │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
│1.9. Inregistrare prin optiune pentru taxarea operatiunilor scutite conform │ │
│art. 141 alin.(3) din Codul fiscal │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┴─┤
│1.10. Cifra de afaceri obtinuta in anul precedent din │ │ │ │ │ │ │ │ │lei│
│operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───┤
│1.11. Perioada fiscala │
├─────────────────────┬─┬──────────────────┬─┬─────────────────────────┬───────┤
│1.11.1. Lunara │ │1.11.3.Semestriala│ │Nr. aprobare organ fiscal│ │
│ │ │ │ │competent │ │
├─────────────────────┼─┼──────────────────┼─┼─────────────────────────┼───────┤
│1.11.2. Trimestriala │ │1.11.4. Anuala │ │Nr. aprobare organ fiscal│ │
│ │ │ │ │competent │ │
├─────────────────────┴─┴──────────────────┴─┴─────────────────────────┴───────┤
│Scoatere din evidenta ca persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┤
│1.12. Ca urmare a incetarii activitatii │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
│1.13. Ca urmare a desfasurarii in exclusivitate de operatiuni care nu dau │ │
│drept de deducere a TVA │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤
│1.14. Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤
│2. Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor │ │
├──────────────────────────┬─┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤
│2.1. Luare in evidenta │ │Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│2.2. Scoatere din evidenta│ │Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├──────────────────────────┴─┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤
│3. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate │ │
├──────────────────────────┬─┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤
│3.1. Luare in evidenta │ │Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│3.2. Scoatere din evidenta│ │Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├──────────────────────────┴─┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤
│4. Contributia de asigurari pentru somaj │ │
├──────────────────────────┬─┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤
│4.1. Luare in evidenta │ │Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│4.2. Scoatere din evidenta│ │Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├──────────────────────────┴─┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤
│5. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale │ │
├──────────────────────────┬─┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤
│5.1. Luare in evidenta │ │Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│5.2. Scoatere din evidenta│ │Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├──────────────────────────┴─┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤
│6. Contributia de asigurari sociale │ │
├──────────────────────────┬─┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤
│6.1. Luare in evidenta │ │Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│6.2. Scoatere din evidenta│ │Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├──────────────────────────┴─┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤
│7. Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale │ │
├──────────────────────────┬─┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤
│7.1. Luare in evidenta │ │Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│7.2. Scoatere din evidenta│ │Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├──────────────────────────┴─┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤
│8. Contributia pentru concedii si indemnizatii │ │
├──────────────────────────┬─┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤
│8.1. Luare in evidenta │ │Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│8.2. Scoatere din evidenta│ │Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
└──────────────────────────┴─┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele │
│ inscrise in acest formular sunt corecte si complete │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Numele persoanei care face declaratia │ │
├────────────────────┬───────────────────┴──────┬──────────────────────────────┤
│Semnatura │ │ │
├────────────────────┴──────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ Stampila │
│Data │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │ │
└───────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Se completeaza de personalul organului fiscal │
├──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤
│Denumire organ fiscal │ │
├─────────────────────┬────────┴─────────┬─────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│Numar inregistrare │ │Data inregistrare│ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├─────────────────────┴──────────────────┴──────┬──────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│Numele si prenumele persoanei care a verificat │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Numar legitimatie │ │
└───────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘
Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/2 A3/t2

┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│[SIGLA]│ │ 030 │
│ ANAF │ │ Nr. de │
│ │DECLARATIE DE INREGISTRARE FISCALA/DECLARATIE DE MENTIUNI│operator de│
│ │ PENTRU PERSOANE FIZICE STRAINE │ date cu │
│ │ │ caracter │
│ │ │ personal -│
│ │ │ 1067 │
└───────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│A. FELUL DECLARATIEI │
├──────────────────────────────────────┬─┬──────────────────────────────────┬─┤
│1.DECLARATIE DE INREGISTRARE │ │ 2. DECLARATIE DE MENTIUNI │ │
└──────────────────────────────────────┴─┴──────────────────────────────────┴─┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI │
├───────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│1. COD DE IDENTIFICARE FISCALA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│1.1. Cod de inregistrare in scopuri de TVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┬────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│2. Nume │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Prenume │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Prenume mama │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Prenume tata │ │
├────────────────────┼──────────┬──┬──┬───────┬───────────────┬───────┬─┬─┬─┬─┤
│6. Data nasterii: │Ziua: │ │ │Luna: │ │Anul │ │ │ │ │
├────────────────────┴──────────┴──┴──┴───────┴───────────────┴───────┴─┴─┴─┴─┤
│7. Domiciliul actual │
├───────┬──────────────────┬────────────┬─────────────────────────────────────┤
│Judet │ │Localitate │ │
├───────┴──────────────────┴───────┬────┴──────────────────────┬────────┬─────┤
│Unitate administrativ-teritoriala │ │Sector │ │
├───────┬──────────────────────────┴─────────────┬────┬────┬───┴─┬─────┬┴───┬─┤
│Strada │ │Nr. │ │Bloc │ │Sc. │ │
├────┬──┼────┬────┬───────────┬───────┬────┬───┬─┴────┴────┴─────┴─────┴────┴─┤
│Et. │ │Ap. │ │Cod postal │ │Tara│ │ │
├────┴──┴┬───┴────┴───────┬───┴─┬─────┴────┴───┴──┬────────┬──────────────────┤
│Telefon │ │Fax │ │E-mail │ │
├────────┴────────────────┴─┬───┴────────────┬────┴─┬─────┬┴──────┬───────────┤
│8. Actul de identitate │ │Seria │ │Numar │ │
├─────────┬─────────────────┴──────────────┬─┴──────┴─────┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│Emis de: │ │Data emiterii │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├───┬─────┴────────────────────────────────┴──────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤
│9. │Persoana fizica straina cu domiciliul in Romania │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
│ │Persoana fizica straina fara domiciliul in Romania │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
│ │Persoana fara cetatenie romana aflata in intretinere │ │
└───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│C. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┤
│1. Drepturi de proprietate intelectuala │ │
├────────────────────────────────────────┬─┬────────────────────────────────┼─┤
│2. Angajator │ │3. Altele │ │
├────────────────────────────────────────┴─┴──────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤
│4. Data obtinerii primului venit │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│5. Data inceperii activitatii │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│6. Data dobandirii calitatii de angajator │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│D. REPREZENTARE PRIN: │
├────────────────────────────────────┬──┬───────────────────────────────────┬─┤
│Imputernicit │ │Reprezentant fiscal │ │
├────────┬───────────────────────────┴──┼────┬──────────────────────────────┴─┤
│Nr. act │ │Data│ │
├────────┴──────────────────────────────┴────┴────────────────────────────────┤
│Date de identificare │
├──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┤
│DENUMIRE/NUME,PRENUME │ │
├──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┤
│DOMICILIU FISCAL │
├─────┬─────────────────┬──────────┬─────────────────────────────┬──────┬─────┤
│Judet│ │Localitate│ │Sector│ │
├─────┴┬────────────────┴──────────┴────────────┬───┬────┬────┬──┴──┬───┼─────┤
│Strada│ │Nr.│ │Bloc│ │Sc.│ │
├───┬──┴─┬───┬───┬──────────┬──────────┬───────┬┴───┴────┴────┴─────┴───┴─────┤
│Et.│ │Ap.│ │Cod postal│ │Telefon│ │
├───┴────┴───┼───┴──────────┴─────────┬┴─────┬─┴──────────────────────────────┤
│Fax │ │E-mail│ │
├────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│COD DE IDENTIFICARE FISCALA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┤
│1. Taxa pe valoarea adaugata │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┤
│La infiintare │
├─────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬───┤
│1.1. Cifra de afaceri estimata a se realiza, conform │ │ │ │ │ │ │ │ │lei│
│ art. 152 alin.(2) din Codul fiscal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───┤
│1.2. Inregistrare prin optiune pentru aplicarea regimului normal de │
│ TVA, desi cifra de afaceri estimata conform art. 152 alin.(2) ┌─┤
│ din Codul Fiscal este inferioara plafonului de scutire prevazut │ │
│ la art. 152 alin.(1) din Codul Fiscal │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
│1.3. Realizare in exclusivitate de operatiuni care nu dau drept de │ │
│ deducere a TVA │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┤
│1.4. Inregistrare in scopuri de TVA ca urmare a efectuarii de operatiuni ┌─┤
│ in afara Romaniei care dau drept de deducere a TVA, conform │ │
│ art.145 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
│1.5. Inregistrare prin optiune pentru taxarea operatiunilor scutite, │ │
│ conform art. 141 alin.(3) din Codul fiscal │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┤
│Ulterior inregistrarii fiscale │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.6. Inregistrare in scopuri de TVA prin atingerea sau depasirea │
│ plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin.(1) din ┌─┤
│ Codul fiscal │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┤
│1.7. Inregistrare prin optiune pentru aplicarea regimului normal de │
│ TVA, desi cifra de afaceri realizata conform art. 152 ┌─┤
│ alin.(2) din Codul fiscal este inferioara plafonului de │ │
│ scutire prevazut la art. 152 alin.(1) din Codul fiscal │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┤
│1.8. Inregistrare in scopuri de TVA ca urmare a efectuarii de │
│ operatiuni in afara Romaniei care dau drept de declarare ┌─┤
│ a TVA conform art. 145 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
│1.9. Inregistrare prin optiune pentru taxarea │ │
│ operatiunilor scutite, conform art. 141 alin.(3) │ │
│ din Codul fiscal │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┴─┤
│1.10 Cifra de afaceri obtinuta in anul precedent din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de │ │ │ │ │ │ │ │ │lei│
│ deducere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───┤
│1.11. Perioada fiscala │
├─────────────────────┬─┬────────────────────┬─┬──────────────────────────────┤
│1.11.1. Lunara │ │1.11.3. Semestriala │ │Nr.aprobare organ fiscal │
│ │ │ │ │competent │
├─────────────────────┼─┼────────────────────┼─┼──────────────────────────────┤
│1.11.2. Trimestriala │ │1.11.4. Anuala │ │Nr.aprobare organ fiscal │
│ │ │ │ │competent │
├─────────────────────┴─┴────────────────────┴─┴──────────────────────────────┤
│Scoatere din evidenta ca persoana impozabila │
│inregistrata in scopuri de TVA │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┤
│1.12. Ca urmare a incetarii activitatii │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
│1.13. Ca urmare a desfasurarii in exclusivitate de operatiuni care │ │
│ nu dau drept de deducere a TVA │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤
│1.14. Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤
│2. Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor │ │
├──────────────────────────┬─┬────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤
│2.1. Luare in evidenta │ │Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│2.2. Scoatere din evidenta│ │Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├──────────────────────────┴─┴────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤
│3. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate │ │
├──────────────────────────┬─┬────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤
│3.1. Luare in evidenta │ │Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│3.2. Scoatere din evidenta│ │Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├──────────────────────────┴─┴────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤
│4. Contributia de asigurari pentru somaj │ │
├──────────────────────────┬─┬────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤
│4.1. Luare in evidenta │ │Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│4.2. Scoatere din evidenta│ │Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├──────────────────────────┴─┴────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤
│5. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale │ │
├──────────────────────────┬─┬────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤
│5.1. Luare in evidenta │ │Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│5.2. Scoatere din evidenta│ │Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├──────────────────────────┴─┴────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤
│6. Contributia de asigurari sociale │ │
├──────────────────────────┬─┬────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤
│6.1. Luare in evidenta │ │Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│6.2. Scoatere din evidenta│ │Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├──────────────────────────┴─┴────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤
│7. Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale │ │
├──────────────────────────┬─┬────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤
│7.1. Luare in evidenta │ │Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│7.2. Scoatere din evidenta│ │Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├──────────────────────────┴─┴────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤
│8. Contributia pentru concedii si indemnizatii │ │
├──────────────────────────┬─┬────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤
│8.1. Luare in evidenta │ │Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│8.2. Scoatere din evidenta│ │Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
└──────────────────────────┴─┴────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele │
│inscrise in acest formular sunt corecte si complete │
├──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│Numele persoanei care face declaratia │ │
├──────────────────┬───────────────────┴───┬──────────────────────────────────┤
│Semnatura │ │ │
├──────────────────┴───┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ Stampila │
│Data │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │ │
└──────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Se comopleteaza de personalul organului fiscal │
├──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumire organ fiscal │ │
├────────────────────┬─┴───────────────┬──────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│Numar inregistrare │ │Data inregistrare │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├────────────────────┴─────────────────┴────────┬─────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│Numele si prenumele persoanei care a verificat │ │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Numar legitimatie │ │
└───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/3 A3/t2

┌─────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│ │ DECLARATIE DE INREGISTRARE FISCALA/ │ 040 │
│[SIGLA] │ DECLARATIE DE MENTIUNI │ │
│ ANAF │ PENTRU INSTITUTII PUBLICE │ Nr. de │
│ │ │ operator │
│ │ │de date cu │
│ │ │ caracter │
│ │ │ personal │
│ │ │ – 1067 │
└─────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. FELUL DECLARATIEI │
├────────────────────────────────────┬──┬───────────────────────────────────┬──┤
│ 1. DECLARATIE DE INREGISTRARE │ │2. DECLARATIE DE MENTIUNI │ │
└────────────────────────────────────┴──┴───────────────────────────────────┴──┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI │
├──────────────────────────────────────────────────────┬───┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 1. COD DE INREGISTRARE FISCALA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┬────────────────────────────────┴───┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ 2. DENUMIRE │ │
├─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. DOMICILIUL FISCAL │
├────────┬─────────────────┬────────────┬────────────────────┬─────────┬───────┤
│Judet │ │ Localitate │ │ Sector │ │
├────────┼─────────────────────────────┬┴────┬────┬──────┬───┴─┬───────┼───────┤
│Strada │ │ Nr. │ │ Bloc │ │ Scara │ │
├────┬───┼──────┬──────┬──────────────┬┴─────┴─┬──┴──────┴┬────┴───────┴───────┤
│Et. │ │ Ap. │ │ Cod postal │ │ Telefon │ │
├────┼───┴──────┴──────┴──────────────┼────────┴─┬────────┴────────────────────┤
│Fax │ │ E-mail │ │
├────┴──────────────────────────┬─────┴──────────┴─────────────────────────────┤
│4. Act normativ de infiintare │ │
├─────────────────────┬─────────┴───────────────┬──┬─────────────────────────┬─┤
│5. Felul sediului: │ Sediul principal: │ │ Alte subunitati: │ │
├─────────────────────┴─────────────────────────┴──┴──────┬──┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤
│Cod de inregistrare al unitatii infiintatoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┬─────────────┬─┬──────┴──┴─┴┬┴┬┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤
│6. Felul ordonatorului de credite │ principal │ │ secundar │ │tertiar │ │
└──────────────────────────────────┴─────────────┴─┴────────────┴─┴──────────┴─┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. Sectorul de activitate │
├────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────────────────┬───┤
│1.1. Invatamant │ │1.8. Autoritati publice │ │
├────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────┼───┤
│1.2. Sanatate │ │1.9. Transporturi si comunicatii │ │
├────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────┼───┤
│1.3. Cultura, religie si actiuni│ │1.10. Mediu si ape │ │
│ privind activitatea sportiva│ │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────┼───┤
│1.4. Asistenta sociala, │ │1.11. Industrie │ │
│ alocatii, pensii, ajutoare │ │ │ │
│ si indemnizatii │ │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────┼───┤
│1.5. Servicii, dezvoltare │ │ │ │
│ publica si locuinte │ │1.12 Agricultura │ │
├────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────┼───┤
│1.6. Aparare nationala │ │1.13. Cercetare stiintifica │ │
├────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────┼───┤
│1.7. Ordine publica, siguranta │ │ │ │
│ nationala │ │1.14. Alte activitati │ │
├────────────────────────────────┴───┴─────────────────────────────────────┴───┤
│ 2. Sistemul de finantare │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
│2.1. Integral din bugetul de stat sau bugetele locale, dupa caz, │ │
│ in functie de subordonarea acestora │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│2.2. Din veniturile extrabugetare si alocatii acordate de la │ │
│ bugetul de stat sau bugetele locale, in functie de subordonare │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│2.3. Integral din venituri extrabugetare │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│2.4. Din fonduri cu destinatie speciala stabilite prin lege a se │ │
│ finanta din aceste fonduri │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤
│ 3. Organ tutelar │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
│3.1. MINISTERUL SAU INSTITUTIA CENTRALA (din clasificatia bugetara) │ │
├───────────┬─────────────────────────────────────┬───────┬────────────────┴───┤
│Denumire │ │Cod │ │
├───────────┴─────────────────────────────────────┴───────┴────────────────┬───┤
│3.2. CONSILIUL JUDETEAN (din clasificatia bugetara) │ │
├───────────┬─────────────────────────────────────┬───────┬────────────────┴───┤
│Denumire │ │Cod │ │
├───────────┴─────────────────────────────────────┴───────┴────────────────┬───┤
│3.3. CONSILIUL LOCAL │ │
├───────────┬─────────────────────────────────────┬───────┬────────────────┴───┤
│Denumire │ │Cod │ │
└───────────┴─────────────────────────────────────┴───────┴────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
│1. Taxa pe valoarea adaugata │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤
│La infiintare │
├──────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───┤
│1.1. Cifra de afaceri estimata a se realiza, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal │ │ │ │ │ │ │ │ │lei│
├──────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┤
│1.2. Inregistrare prin optiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, │
│ desi cifra de afaceri estimata conform art. 152 alin. (2) din Codul ┌───┤
│ Fiscal este inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 │ │
│ alin. (1) din Codul fiscal │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│1.3. Realizare in exclusivitate de operatiuni care nu dau drept de │ │
│ deducere a T.V.A. │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤
│1.4. Inregistrare in scopuri de TVA ca urmare a efectuarii de operatiuni │
│ in afara Romaniei care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 ┌───┤
│ alin. (2) lit. b) din Codul fiscal │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│1.5. Inregistrare prin optiune pentru taxarea operatiunilor scutite, │ │
│ conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤
│Ulterior inregistrarii fiscale │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.6. Inregistrare in scopuri de TVA prin atingerea sau depasirea │
│ plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (a) din Codul ┌───┤
│ Fiscal │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤
│1.7. Inregistrare prin optiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, │
│ desi cifra de afaceri estimata conform art. 152 alin. (2) din Codul ┌───┤
│ Fiscal este inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 │ │
│ alin. (1) din Codul fiscal │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤
│1.8. Inregistrare in scopuri de TVA ca urmare a efectuarii de operatiuni │
│ in afara Romaniei care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 ┌───┤
│ alin. (2) lit. b) din Codul fiscal │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│1.9. Inregistrare prin optiune pentru taxarea operatiunilor scutite, │ │
│ conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal │ │
├──────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│1.10. Cifra de afaceri obtinuta in anul precedent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ din operatiuni taxabile si/sau scutite │ │ │ │ │ │ │ │ │lei│
│ cu drept de deducere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┤
│1.11. Perioada fiscala │
├─────────────────────┬──┬────────────────────┬──┬───────────────────┬─────────┤
│1.11.1. Lunara │ │1.11.3. Semestriala │ │Nr. aprobare organ │ │
│ │ │ │ │fiscal competent │ │
├─────────────────────┼──┼────────────────────┼──┼───────────────────┼─────────┤
│1.11.2. Trimestriala │ │1.11.4. Anuala │ │Nr. aprobare organ │ │
│ │ │ │ │fiscal competent │ │
├─────────────────────┴──┴────────────────────┴──┴───────────────────┴─────────┤
│Scoatere din evidenta ca persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┤
│1.12. Ca urmare a incetarii activitatii │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
│1.13. Ca urmare a desfasurarii in exclusivitate de operatiuni care nu dau │ │
│ drept de deducere a T.V.A. │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤
│1.14. Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤
│2. Impozitul pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor │ │
├─────────────────────────────┬─┬──────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤
│2.1. Luare in evidenta │ │ Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼─┼──────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│2.2. Scoatere din evidenta │ │ Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├─────────────────────────────┴─┴──────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤
│3. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate │ │
├─────────────────────────────┬─┬──────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤
│3.1. Luare in evidenta │ │ Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼─┼──────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│3.2. Scoatere din evidenta │ │ Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├─────────────────────────────┴─┴──────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤
│4. Contributia de asigurari pentru somaj │ │
├─────────────────────────────┬─┬──────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤
│4.1. Luare in evidenta │ │ Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼─┼──────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│4.2. Scoatere din evidenta │ │ Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├─────────────────────────────┴─┴──────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤
│5. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale │ │
├─────────────────────────────┬─┬──────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤
│5.1. Luare in evidenta │ │ Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼─┼──────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│5.2. Scoatere din evidenta │ │ Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├─────────────────────────────┴─┴──────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤
│6. Contributia de asigurari sociale │ │
├─────────────────────────────┬─┬──────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤
│6.1. Luare in evidenta │ │ Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼─┼──────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│6.2. Scoatere din evidenta │ │ Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├─────────────────────────────┴─┴──────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤
│7. Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale │ │
├─────────────────────────────┬─┬──────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤
│7.1. Luare in evidenta │ │ Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼─┼──────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│7.2. Scoatere din evidenta │ │ Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├─────────────────────────────┴─┴──────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤
│8. Contributia pentru concedii si indemnizatii │ │
├─────────────────────────────┬─┬──────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤
│8.1. Luare in evidenta │ │ Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼─┼──────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│8.2. Scoatere din evidenta │ │ Incepand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
└─────────────────────────────┴─┴──────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┐
│E. DATE PRIVIND STAREA INSTITUTIEI │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤
│1. Data incetarii activitatii │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┬────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│1.1. Act normativ │ │
├─────────────────────────────────┴────────────────────┬───┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│2. Codul de identificare fiscala a unitatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ rezultate in urma fuziunii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele │
│ inscrise in acest formular sunt corecte si complete. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Numele persoanei care face declaratia │ │
├──────────────────┬──────────────────────┴─────┬──────────────────────────────┤
│ Functia │ │ │
├──────────────────┼────────────────────────────┤ Stampila │
│ Semnatura │ │ │
├──────────────────┴────────────────────────────┴──────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ Data │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Se completeaza de personalul organului fiscal │
├──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ Denumire organ fiscal │ │
├────────────────────────┬─┴───────┬───────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ Numar de inregistrare │ │ Data inregistrarii │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├────────────────────────┴─────────┼───────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ Numele si prenumele persoanei │ │
│ care a verificat │ │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ Numar legitimatie │ │
└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘
Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/4 A3/t2

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│ │ │ 050 │
│ │ CERERE DE INREGISTRARE A DOMICILIULUI │Nr. de │
│ │ FISCAL AL CONTRIBUABILULUI │operator de │
│ [SIGLA] │ │date cu │
│ ANAF │ │caracter │
│ │ │personal – │
│ │ │ 1067 │
└─────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI │
├───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. Nume, prenume/Denumire │ │
├───────────────────────────┴────────────────┬───────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 2. Cod de identificare fiscala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ 3. Domiciliul/Sediul social/Locul de desfasurare efectiva a │
│ activitatii principale │
├──────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┬─────────┬─────────┤
│ Judet │ │ Localitate │ │ Sector │ │
├──────────┼─────────────┴─────────────┼─────┬────┬─────┬──┴─┬───────┼─────────┤
│ Strada │ │Nr. │ │Bloc │ │ Sc. │ │
├──────┬───┼─────┬────┬────────────┬───┼─────┴──┬─┴─────┴────┴───────┴─────────┤
│ Et. │ │ Ap. │ │ Cod postal │ │Tara │ │
├──────┴─┬─┴─────┴────┴──┬─────────┴─┬─┴───────┬┴──────────┬───────────────────┤
│Telefon │ │ Fax │ │E-mail │ │
├────────┴───────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴───────────┬─┬─┬─┬─┤
│ 4. Codul CAEN al obiectului principal de activitate │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ B. DOMICILIUL FISCAL ACTUAL AL CONTRIBUABILULUI*1) │
├──────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┬─────────┬─────────┤
│ Judet │ │ Localitate │ │ Sector │ │
├──────────┼─────────────┴─────────────┼─────┬────┬─────┬──┴─┬───────┼─────────┤
│ Strada │ │Nr. │ │Bloc │ │ Sc. │ │
├──────┬───┼─────┬────┬────────────┬───┼─────┴──┬─┴─────┴────┴───────┴─────────┤
│ Et. │ │ Ap. │ │ Cod postal │ │Telefon │ │
├──────┴─┬─┴─────┴────┴────────────┴─┬─┴───────┬┴──────────────────────────────┤
│ Fax │ │E-mail │ │
└────────┴───────────────────────────┴─────────┴───────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ C. ADRESA UNDE URMEAZA A SE STABILI NOUL DOMICILIU FISCAL AL │
│ CONTRIBUABILULUI │
├──────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┬─────────┬─────────┤
│ Judet │ │ Localitate │ │ Sector │ │
├──────────┼─────────────┴─────────────┼─────┬────┬─────┬──┴─┬───────┼─────────┤
│ Strada │ │Nr. │ │Bloc │ │ Sc. │ │
├──────┬───┼─────┬────┬────────────┬───┼─────┴──┬─┴─────┴────┴───────┴─────────┤
│ Et. │ │ Ap. │ │ Cod postal │ │Telefon │ │
├──────┴─┬─┴─────┴────┴────────────┴─┬─┴───────┬┴──────────────────────────────┤
│ Fax │ │E-mail │ │
└────────┴───────────────────────────┴─────────┴───────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ D. REPREZENTARE PRIN: │
├───────────────────────────┬───┬──────────────────────────────────────────┬───┤
│ Imputernicit │ │ Reprezentant fiscal │ │
├────────────────────┬──────┴───┴────────────┬─────────────────┬───────────┴───┤
│ Nr. act │ │ Data │ │
├────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────┴───────────────┤
│ Date de identificare │
├───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤
│ DENUMIRE/NUME, PRENUME │ │
├───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┤
│ DOMICILIUL FISCAL │
├──────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┬─────────┬─────────┤
│ Judet │ │ Localitate │ │ Sector │ │
├──────────┼─────────────┴─────────────┼─────┬────┬─────┬──┴─┬───────┼─────────┤
│ Strada │ │Nr. │ │Bloc │ │ Sc. │ │
├──────┬───┼─────┬────┬────────────┬───┼─────┴──┬─┴─────┴────┴───────┴─────────┤
│ Et. │ │ Ap. │ │ Cod postal │ │Telefon │ │
├──────┴─┬─┴─────┴────┴────────────┴─┬─┴───────┬┴──────────────────────────────┤
│ Fax │ │E-mail │ │
├────────┴───────────────────────────┴───────┬─┴─────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ COD DE IDENTIFICARE FISCALA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele │
│ inscrise in acest formular sunt corecte si complete. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ Numele persoanei care face declaratia │ │
├───────────────────────────┬──────────────┴─────────┬─────────────────────────┤
│ Functia │ │ │
├───────────────────────────┼────────────────────────┤ Stampila │
│ Semnatura │ │ │
├───────────────────────────┴────────────────────────┴─────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ Data │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Se completeaza de personalul organului fiscal │
├───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤
│ Denumire organ fiscal │ │
├───────────────────────┬───┴───────────┬──────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ Numar de inregistrare │ │Data inregistrare │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├───────────────────────┴───────────────┼──────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ Numele si prenumele persoanei care a │ │
│ verificat │ │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ Numar legitimatie │ │
└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
————–
*1) Se completeaza in cazul in care domiciliul fiscal actual difera de
domiciliul/sediul social

Cod M.F.P. 14.13.04.16 A4/t2

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│ │ │ 060 │
│ │ │Nr. de │
│ │ DECLARATIE DE ÎNREGISTRARE FISCALA/DECLARATIE │operator de │
│ (SIGLA) │ DE MENTIUNI PENTRU SEDIILE SECUNDARE*) │date cu │
│ │ │caracter │
│ │ │personal – │
│ │ │ 1067 │
└─────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. FELUL DECLARATIEI │
├───────────────────────────────────┬───┬──────────────────────────────────┬───┤
│ 1. DECLARATIE DE INREGISTRARE │ │ 2. DECLARATIE DE MENTIUNI │ │
└───────────────────────────────────┴───┴──────────────────────────────────┴───┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI │
├────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 1. Cod de identificare fiscala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┬────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ 2. Denumire/Nume, prenume │ │
├───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. Domiciliul fiscal │
├──────────┬─────────────┬─────────┬───┬───────────────────┬───────────────────┤
│ Judet │ │ Sector │ │ Localitate │ │
├──────────┼─────────────┴─────────┴───┼─────┬────┬─────┬──┴─┬───────┬─────────┤
│ Strada │ │Nr. │ │Bloc │ │ Sc. │ │
├──────┬───┼─────┬────┬────────────┬───┼─────┴──┬─┴─────┴────┴───────┴─────────┤
│ Et. │ │ Ap. │ │ Cod postal │ │Tara │ │
├──────┴─┬─┴─────┴────┴──┬─────────┴─┬─┴───────┬┴──────────┬───────────────────┤
│Telefon │ │ Fax │ │E-mail │ │
└────────┴───────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴───────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ C. DATE DE IDENTIFICARE A SEDIULUI SECUNDAR │
├────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 1. Cod de identificare fiscala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┬────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ 2. Denumire │ │
├──────────┬─────────────┬──┴──────┬───┬───────────────────┬───────────────────┤
│ Judet │ │ Sector │ │ Localitate │ │
├──────────┼─────────────┴─────────┴───┼─────┬────┬─────┬──┴─┬───────┬─────────┤
│ Strada │ │Nr. │ │Bloc │ │ Sc. │ │
├──────┬───┼─────┬────┬────────────┬───┼─────┴──┬─┴─────┴────┴───────┴─────────┤
│ Et. │ │ Ap. │ │ Cod postal │ │Tara │ │
├──────┴─┬─┴─────┴────┴──┬─────────┴─┬─┴───────┬┴──────────┬───────────────────┤
│Telefon │ │ Fax │ │E-mail │ │
├────────┴───────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴───────────┬─┬─┬─┬─┤
│ 3. Codul CAEN al obiectului principal de activitate │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┤
│ 4. Modul de dobandire al spatiului, numarul si data documentului │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Impozitul pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor │
├──────────────────────────┬─┬─────────── ─────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│1. Luare in evidenta │ │Începand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│2. Scoatere din evidenta │ │Începand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├──────────────────────────┴─┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│3. Perioada ficala │
├──────────────────────────┬─┬─────────────────────────────┬─┬─────────────────┤
│3.1. Lunara │ │3.2. Trimestriala │ │3.3. Semestriala │
└──────────────────────────┴─┴─────────────────────────────┴─┴─────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ E. REPREZENTARE PRIN: │
├────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───────────────────────────┬───┤
│ Împuternicit │ │ Reprezentant legal │ │ Reprezentant fiscal │ │
├────────────────┼───┴─────────────────────┴─┬─┴───────────────┬───────────┴───┤
│ Nr. act │ │ Data │ │
├────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┤
│ Date de identificare │
├───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤
│ DENUMIRE/NUME, PRENUME │ │
├───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┤
│ DOMICILIUL FISCAL │
├──────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┬─────────┬─────────┤
│ Judet │ │ Localitate │ │ Sector │ │
├──────────┼─────────────┴─────────────┼─────┬────┬─────┬──┴─┬───────┼─────────┤
│ Strada │ │Nr. │ │Bloc │ │ Sc. │ │
├──────┬───┼─────┬────┬────────────┬───┼─────┴──┬─┴─────┴────┴───────┴─────────┤
│ Et. │ │ Ap. │ │ Cod postal │ │Telefon │ │
├──────┴─┬─┴─────┴────┴────────────┴─┬─┴───────┬┴──────────────────────────────┤
│ Fax │ │E-mail │ │
├────────┴───────────────────────────┴───────┬─┴─────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ COD DE IDENTIFICARE FISCALA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
_________
*) Se completeaza numai pentru sediile secundare care, potrivit legii,
au obligatii de plata

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele │
│ inscrise in acest formular sunt corecte si complete. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ Numele persoanei care face declaratia │ │
├───────────────────────────┬──────────────┴─────────┬─────────────────────────┤
│ Functia │ │ │
├───────────────────────────┼────────────────────────┤ Stampila │
│ Semnatura │ │ │
├───────────────────────────┴────────────────────────┴─────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ Data │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Se completeaza de personalul organului fiscal │
├───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤
│ Denumire organ fiscal │ │
├───────────────────────┬───┴───────────┬──────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ Numar de inregistrare │ │Data inregistrare │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├───────────────────────┴───────────────┼──────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ Numele si prenumele persoanei care a │ │
│ verificat │ │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ Numar legitimatie │ │
└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
Cod M.F.P. 14.13.01.99/c A4/t2

———–
Formularul „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru sediile secundare (060)” din anexa 1 a fost inlocuit cu formularul corespunzator din anexa 1 la OMFP nr. 2.296 din 4 decembrie 2007, publicat in Monitorul Oficial nr. 864 din 18 decembrie 2007, conform pct. 1 al art. I din acelasi act normativ.

┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ │DECLARATIE DE ÎNREGISTRARE FISCALA/DECLARATIE DE │ 070 │
│ [SIGLA] │ MENTIUNI │Nr. de │
│ ANAF │pentru persoanele fizice care desfasoara activitati│operator de │
│ │economice in mod independent sau exercita profesii │date cu │
│ │libere │caracter │
│ │ │personal-1067│
└──────────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. FELUL DECLARATIEI │
├─────────────────────────────────┬───┬──────────────────────────────────┬───┤
│ 1. DECLARATIE DE ÎNREGISTRARE │ │ 2. DECLARATIE DE MENTIUNI │ │
└─────────────────────────────────┴───┴──────────────────────────────────┴───┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI │
├─────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│1. Cod numeric personal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│2. Numar de identificare fiscala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┴──┼──┴──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│3. Cod unic de inregistrare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│4. Cod de inregistrare fiscala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┬────────────────────┬───────┴─────┴──┼──┼──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┴──┤
│5. Nume │ │Initiala tatalui│ │Prenume │ │
├───────────┼────────────────────┴────────────────┴──┴───────────┴───────────┤
│6. Denumire│ │
├───────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7. Date privind domiciliul persoanei fizice │
├─────────┬──────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────┬────┤
│Judet │ │Localitate │ │Sector │ │
├─────────┼──────────────────┴───┬─────┬─────┴───┬──────┬─────┴┬───────┬┴────┤
│Strada │ │Nr. │ │Bloc │ │Sc. │ │
├─────┬───┼────┬──────┬──────────┴─┬───┴─────────┼──────┴──────┼───────┴─────┤
│Et. │ │Ap. │ │Cod postal │ │Tara │ │
├─────┴───┼────┴──────┴──────┬─────┴┬────────────┴─┬─────────┬─┴─────────────┤
│Telefon │ │Fax │ │E-mail │ │
├─────────┴───────────┬──────┴──────┴───┬───────┬──┴────┬────┴───┬───────────┤
│Actul de identitate │ │Seria │ │Numar │ │
├─────────────────────┼────────────┬────┴──────┬┴─┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┤
│Emis de │ │La data │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├─────────────────────┴────────────┴───────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│8. Date privind sediul activitatii sau locul de desfasurare efectiva a │
│ activitatii principale │
├─────────┬──────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────┬────┤
│Judet │ │Localitate │ │Sector │ │
├─────────┼──────────────────┴───┬─────┬─────┴───┬──────┬─────┴┬───────┬┴────┤
│Strada │ │Nr. │ │Bloc │ │Sc. │ │
├─────┬───┼────┬──────┬──────────┴─┬───┴─────────┼──────┴──────┼───────┴─────┤
│Et. │ │Ap. │ │Cod postal │ │Telefon │ │
├─────┴───┼────┴──────┴────────────┴─┬────────┬──┴─────────────┴─────────────┤
│Fax │ │E-mail │ │
├───┬─────┴──────────────────────────┴────────┴──────────────────────────┬───┤
│ │Persoana fizica romana cu domiciliul in Romania │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│ │Persoana fizica romana fara domiciliul in Romania │ │
│ 9.├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│ │Persoana fizica straina cu domiciliul in Romania │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│ │Persoana fizica straina fara domiciliul in Romania │ │
└───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┤
│1. Cod CAEN al obiectului principal de activitate │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┤
│2. Felul activitatii │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤
│2.1. Activitati economice desfasurate in mod independent │ │
├────────────────┬──────────────────────┬──────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤
│Autorizatie nr. │ │data │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├────────────────┴─────────────┬────────┴──────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│Organ emitent │ │
├──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┬──┤
│2.2. Profesii libere │ │
├────────────┬──┬──────────┬──┬──────────┬──┬──────────────┬──┬───────────┼──┤
│Avocat │ │Notar │ │Medic │ │Contabil │ │Altele │ │
├────────────┴──┴──────────┴─┬┴─────────┬┴──┴──┬──┬──┬──┬──┼──┼──┬──┬──┬──┼──┤
│Document de autorizare nr. │ │data │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┬─┴──────────┴──────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│Organ emitent │ │
└──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│D. Reprezentare prin │
├─────────────────────────────────┬──┬────────────────────────────────────┬──┤
│Împuternicit │ │Reprezentant fiscal │ │
├─────────────────────┬───────────┴──┼──────────────────┬─────────────────┴──┤
│Nr. act │ │Data │ │
├─────────────────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────────────┤
│Date de identificare │
├────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│DENUMIRE/NUME, PRENUME │ │
├────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤
│DOMICILIUL FISCAL │
├─────────┬────────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────┬─────────┤
│Judet │ │Localitate │ │Sector │ │
├─────────┼────────────────┴─────┬─────┬─┴───────┬──────┬┴─────┬───┴───┬─────┤
│Strada │ │Nr. │ │Bloc │ │Sc. │ │
├─────┬───┼────┬──────┬──────────┴─┬───┴─────────┼──────┴──────┼───────┴─────┤
│Et. │ │Ap. │ │Cod postal │ │Telefon │ │
├─────┴───┼────┴──────┴────────────┴─┬────────┬──┴─────────────┴─────────────┤
│Fax │ │E-mail │ │
├─────────┴──────────────────────────┴┬──┬──┬─┴┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│COD DE IDENTIFICARE FISCALA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤
│1. Taxa pe valoarea adaugata │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤
│La infiintare │
├────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───┤
│1.1. Cifra de afaceri estimata a se realiza, │ │ │ │ │ │ │ │ │lei│
│conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┤
│1.2. Înregistrare prin optiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, │
│desi cifra de afaceri estimata conform art. 152 alin. (2) din Codul Fiscal │
│este inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) ┌──┤
│din Codul fiscal │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│1.3. Realizare in exclusivitate de operatiuni care nu dau drept de │ │
│deducere a T.V.A. │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤
│1.4. Înregistrare in scopuri de TVA ca urmare a efectuarii de operatiuni │
│in afara Romaniei care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 │
│alin. (2) lit. b) din Codul fiscal ┌──┤
│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│1.5. Înregistrare prin optiune pentru taxarea operatiunilor scutite, │ │
│conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤
│Ulterior inregistrarii fiscale │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.6. Înregistrare in scopuri de TVA prin atingerea sau depasirea plafonului │
│de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal ┌──┤
│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤
│1.7. Înregistrare prin optiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, │
│desi cifra de afaceri realizata conform art. 152 alin. (2) din Codul │
│fiscal este inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 ┌──┤
│alin. (1) din Codul fiscal │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤
│1.8. Înregistrare in scopuri de TVA ca urmare a efectuarii de operatiuni │
│in afara Romaniei care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 │
│alin. (2) lit. b) din Codul fiscal ┌──┤
│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│1.9. Înregistrare prin optiune pentru taxarea operatiunilor scutite, │ │
│conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal │ │
├────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬┴──┤
│1.10. Cifra de afaceri obtinuta in anul prece- │ │ │ │ │ │ │ │ │lei│
│dent din operatiuni taxabile si/sau scutite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu drept de deducere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┤
│1.11. Perioada fiscala │
├───────────────┬──┬───────────────────┬──┬───────────────────────────────┬──┤
│1.11.1. Lunara │ │1.11.3 Semestriala │ │Nr. aprobare fiscal competent │ │
├───────────────┼──┼───────────────────┼──┼───────────────────────────────┼──┤
│1.11.2. Trimes-│ │1.11.3 Anuala │ │Nr. aprobare fiscal competent │ │
│triala │ │ │ │ │ │
├───────────────┴──┴───────────────────┴──┴───────────────────────────────┴──┤
│Scoatere din evidenta ca persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤
│1.12. Ca urmare a incetarii activitatii │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│1.13. Ca urmare a desfasurarii in exclusivitate de operatiuni care nu │ │
│dau drept de deducere a T.V.A. │ │
├──────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤
│1.14. Începand cu data de │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤
│2. Accize │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤
│2.1. Luare in evidenta │ │Începand cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│2.2. Scoatere din │ │Începand cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
│ evidenta │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
└───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┐
│3. Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤
│3.1. Luare in evidenta │ │Începand cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│3.2. Scoatere din │ │Începand cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
│ evidenta │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤
│4. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤
│4.1. Luare in evidenta │ │Începand cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│4.2. Scoatere din │ │Începand cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
│ evidenta │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤
│5. Contributia de asigurari pentru somaj │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤
│5.1. Luare in evidenta │ │Începand cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│5.2. Scoatere din │ │Începand cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
│ evidenta │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤
│6. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli │ │
│ profesionale │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤
│6.1. Luare in evidenta │ │Începand cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│6.2. Scoatere din │ │Începand cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
│ evidenta │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤
│7. Contributia de asigurari sociale │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤
│7.1. Luare in evidenta │ │Începand cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│7.2. Scoatere din │ │Începand cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
│ evidenta │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤
│8. Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤
│8.1. Luare in evidenta │ │Începand cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│8.2. Scoatere din │ │Începand cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
│ evidenta │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤
│9. Contributia pentru concedii si indemnizatii │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤
│9.1. Luare in evidenta │ │Începand cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│9.2. Scoatere din │ │Începand cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
│ evidenta │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
└───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Inactivitate temporara │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│Luare in evidenta │ │De la data │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Scoatere din evidenta │ │De la data │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│2.Încetarea activitatii│ │De la data │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
└───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele │
│inscrise in acest formular sunt corecte si complete │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Numele persoanei care face declaratia │ │
├─────────────────┬────────────────────┴────────┬────────────────────────────┤
│Semnatura │ │ │
├─────────────────┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤ Stampila │
│Data │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Se completeaza de personalul organului fiscal │
├────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│Denumire organ fiscal │ │
├─────────────────────┬──┴──┬──────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│Numar de inregistrare│ │Data inregistrare │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├─────────────────────┴─────┴──────────────────┼──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│Numele si prenumele persoanei care a verificat│ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Numar legitimatie │ │
└──────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/5 A3/t2

[SIGLA] ROMANIA
ANAF Ministerul Finantelor Publice
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

CERTIFICAT DE INREGISTRARE IN SCOPURI DE TVA

Seria …… Nr. ……..
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Denumire/ Nume si prenume: ……………………………….. │
│ │
│ Domiciliul fiscal ……………………………………….. │
│ │
│ Reprezentat fiscal prin: Denumire …………………………. │
│ Domiciliul fiscal ………………… │
│ Codul de identificare │
│ fiscala al reprezentantului │
│ fiscal pentru activitatea │
│ proprie ………………………….. │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Emitent Codul de inregistrare fiscala (C.I.F.):
Data atribuirii (C.I.F.):
Inregistrat in scopuri de TVA din data:
Data eliberarii:

Cod M.F.P. 14.13.20.99/1 Se utilizeaza incepand cu 01.01.2007
——————————————————————————-

[SIGLA] ROMANIA
ANAF Ministerul Finantelor Publice
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

CERTIFICAT DE INREGISTRARE IN SCOPURI DE TVA

Seria …… Nr. ……..
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Denumire/ Nume si prenume: ……………………………….. │
│ │
│ Domiciliul fiscal:……………………………………….. │
│ │
│ Reprezentat fiscal prin: Denumire …………………………. │
│ Domiciliul fiscal ………………… │
│ Codul de identificare │
│ fiscala al reprezentantului │
│ fiscal pentru activitatea │
│ proprie ………………………….. │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Emitent Codul de inregistrare fiscala (C.I.F.):
Data atribuirii (C.I.F.):
Inregistrat in scopuri de TVA din data:
Data eliberarii:

Cod M.F.P. 14.13.20.99/1 Se utilizeaza incepand cu 01.01.2007

[SIGLA] ROMANIA
ANAF Ministerul Finantelor Publice
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA

Seria …… Nr. ……..
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Denumire/ Nume si prenume: …………………………………….. │
│ │
│ Domiciliul fiscal:…………………………………………….. │
│ │
│ Reprezentat prin imputernicit: Denumire …………………………. │
│ Domiciliul fiscal …………………. │
│ Codul de identificare │
│ fiscala al imputernicitului │
│ pentru activitatea │
│ proprie ………………………….. │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Emitent Codul de inregistrare fiscala (C.I.F.):
Data atribuirii (C.I.F.):
Data eliberarii:

Cod M.F.P. 14.13.20.99/2 Se utilizeaza incepand cu 01.01.2007
——————————————————————————-

[SIGLA] ROMANIA
ANAF Ministerul Finantelor Publice
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA

Seria …… Nr. ……..
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Denumire/ Nume si prenume: …………………………………….. │
│ │
│ Domiciliul fiscal:…………………………………………….. │
│ │
│ Reprezentat prin imputernicit: Denumire …………………………. │
│ Domiciliul fiscal …………………. │
│ Codul de identificare │
│ fiscala al imputernicitului │
│ pentru activitatea │
│ proprie ………………………….. │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Emitent Codul de inregistrare fiscala (C.I.F.):
Data atribuirii (C.I.F.):
Data eliberarii:

Cod M.F.P. 14.13.20.99/2 Se utilizeaza incepand cu 01.01.2007

ANEXA 2

INSTRUCTIUNI
de completare a formularului (010) „Declaratie de inregistrare
fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice,
asocieri si alte entitati fara personalitate juridica”

I. Depunerea declaratiei
Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, denumita in continuare declaratie, se completeaza si se depune de catre persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica.
Declaratia de inregistrare se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.
Declaratia se depune, direct sau prin imputernicit/ reprezentant legal/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent ori la posta prin scrisoare recomandata, la termenele stabilite de legislatia in vigoare.
Organul fiscal competent este:
– pentru contribuabilii care se inregistreaza direct, prin imputernicit sau reprezentant legal, organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, in cazul depunerii declaratiei de mentiuni, organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat;
– pentru contribuabilii care se inregistreaza prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.
Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar se pastreaza de contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent.
A. FELUL DECLARATIEI
Se marcheaza cu „X” pct. 1 sau 2, dupa caz.
Atentie! În cazul declaratiei de mentiuni se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.
B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Randul 1. Cod de identificare fiscala
Nu se completeaza la inregistrarea initiala.
În cazul in care declaratia de mentiuni este completata de catre imputernicitul/reprezentantul legal, se va inscrie codul de identificare fiscala al contribuabilului pe care il reprezinta.
În cazul in care declaratia de mentiuni este completata de reprezentantul fiscal, se va inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile straine.
Randul 2. Denumire
Se completeaza cu denumirea contribuabilului.
Randul 3. Domiciliu fiscal
Se completeaza cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
Atentie! În cazul in care declaratia este completata de catre imputernicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care il reprezinta.
În cazul in care declaratia se completeaza pentru inregistrarea fiscala a unui sediu permanent sau sediu fix, la acest capitol se vor inscrie datele de identificare ale sediului permanent sau sediului fix.
Randul 4. Forma de organizare
Se marcheaza cu „X” de catre contribuabil, in functie de forma de organizare a activitatii.
C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL
Randul 1. Numar autorizatie de functionare/Numar act legal de infiintare
Se vor inscrie, dupa caz, numarul si data autorizatiei de functionare emise de organul competent, numarul si data actului normativ prin care s-a infiintat contribuabilul, numarul si data hotararii judecatoresti de infiintare sau altele asemenea.
Randul 2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate
Se va inscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia infiintarii sau autorizarii.
Randul 3. Felul sediului
Se marcheaza cu „X” felul sediului pentru care se solicita inregistrarea, dupa caz.
Codul de identificare fiscala a unitatii infiintatoare se completeaza numai in cazul declaratiilor de mentiuni depuse de sucursale.
Randul 4. Codul de identificare fiscala a unitatii divizate
Se completeaza in cazul in care infiintarea contribuabilului se face prin divizare.
Randul 5. Forma juridica
Se inscrie forma juridica conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal si pe site-ul de internet al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro/Asistenta contribuabili/Nomenclatorul formelor juridice.
Randul 6. Forma de proprietate
Se inscrie forma de proprietate conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal si pe site-ul de internet al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro/Asistenta contribuabili/Nomenclatorul formelor de proprietate.
Randul 7. Platitor de impozit pe venitul din investitii, conform art. 67 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal
Se marcheaza cu „X” in cazul contribuabililor care au obligatia sa declare acest impozit, conform art. 67 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal. În acest caz nu se completeaza lit. E „Date privind vectorul fiscal” si, prin urmare, aceasta obligatie nu se inscrie in vectorul fiscal.
D. REPREZENTARE PRIN:
Se marcheaza cu „X” in cazul in care, in relatiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin imputernicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal si se inscriu numarul si data inregistrarii la organul fiscal, de catre imputernicit, ale actului de imputernicire, in forma autentica si in conditiile prevazute de lege, sau numarul si data inregistrarii deciziei de aprobare a calitatii de reprezentant fiscal, dupa caz.
Date de identificare
Se completeaza cu datele de identificare ale imputernicitului reprezentantului legal/reprezentantului fiscal.
E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
Randul 1. Taxa pe valoarea adaugata
Se marcheaza cu „X” de catre contribuabilii care solicita inregistrarea ca persoana impozabila in scopuri de TVA.
La infiintare
Randul 1.1. Se estimeaza cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic, din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, incluzand si operatiunile scutite fara drept de deducere prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f) din Codul fiscal, daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:
– livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;
– livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
Randul 1.2 se marcheaza cu „X” in cazul contribuabililor care opteaza pentru aplicarea regimului normal de TVA, desi estimeaza ca vor realiza o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, constituita din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, incluzand si operatiunile scutite fara drept de deducere prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f) din Codul fiscal, daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:
– livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;
– livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
Plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se determina proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga.
Randul 1.3 se marcheaza cu „X” de catre persoanele impozabile care realizeaza in exclusivitate operatiuni care nu dau drept de deducere a TVA.
Randul 1.4 se marcheaza cu „X” in cazul contribuabililor care efectueaza operatiuni in afara Romaniei care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
Randul 1.5 se marcheaza cu „X” in cazul contribuabililor care opteaza pentru taxarea operatiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.
Ulterior inregistrarii fiscale
Randurile 1.6-1.9 se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Se marcheaza cu „X” in functie de tipul inregistrarii ca persoana impozabila in scopuri de TVA: inregistrare prin depasirea plafonului de scutire sau prin optiune.
Randul 1.10 se completeaza in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A si numai daca, ca urmare a stabilirii cifrei de afaceri realizate in anul precedent, se modifica perioada fiscala.
Randul 1.11. Perioada fiscala
Se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii in scopuri de TVA.
Persoana impozabila care se inregistreaza in cursul anului declara cu ocazia inregistrarii cifrei de afaceri pe care preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic. Daca cifra de afaceri estimata nu depaseste plafonul prevazut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului calendaristic, persoana impozabila va depune deconturi trimestriale in anul inregistrarii.
Întreprinderile mici care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului declara cu ocazia inregistrarii cifra de afaceri realizata, recalculata in baza activitatii corespunzatoare unui an calendaristic intreg. Daca aceasta cifra depaseste plafonul prevazut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, in anul respectiv, perioada fiscala va fi luna calendaristica. Daca aceasta cifra de afaceri recalculata nu depaseste plafonul prevazut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabila va utiliza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala.
În cazul in care contribuabilul foloseste, ca perioada fiscala, semestrul sau anul calendaristic, se va inscrie numarul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.
Scoatere din evidenta ca persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA
Randurile 1.12 si 1.13 se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Se marcheaza cu „X” in functie de tipul scoaterii din evidenta ca persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA.
Data scoaterii din evidenta se stabileste conform prevederilor titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Codul fiscal.
Randul 2. Impozit pe profit
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de catre contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare acest impozit.
Randurile 2.1 si 2.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Atentie! Data solicitarii scoaterii din evidenta ca platitor de impozit pe profit se completeaza numai cu o data ulterioara celei de depunere a declaratiei de mentiuni.
Randurile 2.3.1 si 2.3.2. Se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii.
Randul 3. Accize
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” de catre contribuabilii care, conform legilor in vigoare, devin platitori de accize.
Randurile 3.1 si 3.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Atentie! Data solicitarii scoaterii din evidenta ca platitor de accize se completeaza numai cu o data ulterioara celei de depunere a declaratiei de mentiuni.
Randul 4. Impozit la titeiul din productia interna
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare acest impozit.
Randurile 4.1 si 4.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Atentie! Data solicitarii scoaterii din evidenta ca platitor de impozit la titeiul din productia interna se completeaza numai cu o data ulterioara celei de depunere a declaratiei de mentiuni.
Randul 5. Impozit pe veniturile din salarii si pe venituri asimilate salariilor
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare acest impozit.
Randurile 5.1 si 5.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Atentie! Data solicitarii scoaterii din evidenta ca platitor de impozit pe veniturile din salarii si pe venituri asimilate salariilor se completeaza numai cu o data ulterioara celei de depunere a declaratiei de mentiuni.
Randurile 5.3.1 – 5.3.3. Se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii.
Randul 6. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 6.1 si 6.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
Randurile 6.3.1 – 6.3.3. Se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii.
Randul 7. Contributia de asigurari pentru somaj
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 7.1 si 7.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
Randurile 7.3.1 – 7.3.3. Se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii.
Randul 8. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata.
Randurile 8.1 si 8.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
Randurile 8.3.1 – 8.3.3. Se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii.
Randul 9. Contributia de asigurari sociale
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 9.1 si 9.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
Randurile 9.3.1 – 9.3.3. Se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii.
Randul 10. Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare.
Randurile 10.1 si 10.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
Randurile 10.3.1 – 10.3.3. Se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii.
Randul 11. Contributia pentru concedii si indemnizatii
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 11.1 si 11.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
Randurile 11.3.1-11.3.3. Se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii.
Randul 12. Redevente miniere
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare aceasta taxa.
Randurile 12.1 si 12.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Randul 13. Redevente petroliere
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare aceasta taxa.
Randurile 13.1 si 13.2. Se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI
Se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Randul 1. Dizolvare cu lichidare
Se marcheaza cu „X” in cazul in care se declara inceperea procedurii de lichidare, respectiv incheierea acesteia si radierea societatii din registrul comertului.
Se completeaza data inceperii procedurii de dizolvare stabilita conform dispozitiilor legale in materie, respectiv data radierii din registrul comertului.
Randul 2. Dizolvare fara lichidare
Se marcheaza cu „X” numai in cazul dizolvarii fara lichidare.
Se completeaza data la care a avut loc fuziunea sau divizarea, potrivit dispozitiilor legale.
În cazul in care fuziunea are loc prin contopire, se va completa si codul de identificare fiscala al unitatii rezultate in urma fuziunii.
Randul 3. Radiere
Se marcheaza cu „X” si se inscrie data cu care s-a efectuat radierea.

————
Formularul „Instructiuni de completare a formularului (010) „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica”, din anexa 2 a fost inlocuit cu formularul cuprins in anexa 2 din OMFP nr. 1.059 din 5 mai 2010, publicat in Monitorul Oficial nr. 318 din 14 mai 2010, conform pct. 3 al art. II din acelasi act normativ.

INSTRUCTIUNI
de completare a formularului (020)
„Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni
pentru persoane fizice romane”

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice romane, denumita in continuare declaratie, se completeaza si se depune de catre persoanele fizice romane, altele decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.
Declaratia de inregistrare se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.
Declaratia se depune direct sau prin imputernicit/ reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent ori la posta prin scrisoare recomandata, la termenele stabilite de legislatia in vigoare.
Organul fiscal competent este:
– pentru contribuabilii care se inregistreaza direct sau prin imputernicit, organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, in cazul depunerii declaratiei de mentiuni, organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit;
– pentru contribuabilii care se inregistreaza prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.
Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar se pastreaza de contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent.
A. FELUL DECLARATIEI
Se marcheaza cu „X” pct. 1 sau 2, dupa caz.
Atentie! În cazul declaratiei de mentiuni se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.
B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Randul 1. Cod de identificare fiscala
Nu se completeaza la inregistrarea initiala.
Randul 1.1. Cod numeric personal
Se completeaza de toate persoanele fizice care au obligatia depunerii acestei declaratii.
Randul 1.2. Cod de inregistrare in scopuri de TVA
Se completeaza numai de persoanele fizice care sunt inregistrate in scopuri de TVA.
În cazul in care declaratia de mentiuni este completata de catre imputernicit, se va trece codul de identificare fiscala al contribuabilului pe care il reprezinta.
În cazul in care declaratia de mentiuni este completata de reprezentantul fiscal, se va inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile.
Randul 2. Nume, initiala tatalui si prenume
Se completeaza cu numele, initiala tatalui si prenumele contribuabilului.
Randul 3. Domiciliu fiscal
Se completeaza cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
Atentie! În cazul in care declaratia este completata de catre imputernicitul/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care il reprezinta.
Randul 4. Act de identitate
Se completeaza tipul actului de identitate (de exemplu, BI/CI etc.), precum si seria, numarul, emitentul si data la care a fost emis actul de identitate.
Randul 5 se marcheaza cu „X” in functie de situatia persoanei fizice romane care se inregistreaza.
C. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA
Randul 1. Drepturi de proprietate intelectuala
Se marcheaza cu „X” de catre contribuabilii care realizeaza venituri din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala (brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea).
Randul 2. Angajator
Se marcheaza cu „X” de catre contribuabilii care au calitatea de angajator.
Randul 3. Altele
Se marcheaza cu „X” de catre contribuabilii care realizeaza venituri din desfasurarea altor activitati decat cele enuntate mai sus.
D. REPREZENTARE PRIN
Se marcheaza cu „X” in cazul in care, in relatiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin imputernicit/reprezentant fiscal si se inscriu numarul si data inregistrarii la organul fiscal, de catre imputernicit, a actului de imputernicire, in forma autentica si in conditiile prevazute de lege, sau numarul si data inregistrarii deciziei de aprobare a calitatii de reprezentant fiscal, dupa caz.
Date de identificare. Se completaza cu datele de identificare ale imputernicitului/reprezentantului fiscal.
E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
Randul 1. Taxa pe valoarea adaugata
Se marcheaza cu „X” de catre contribuabilii care solicita inregistrarea ca persoana impozabila in scopuri de TVA.
La infiintare
Randul 1.1. Se estimeaza cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic, din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, incluzand si operatiunile scutite fara drept de deducere prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f) din Codul fiscal, daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:
– livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;
– livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
Randul 1.2 se marcheaza cu „X” in cazul contribuabililor care opteaza pentru aplicarea regimului normal de TVA, desi estimeaza ca vor realiza o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, constituita din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, incluzand si operatiunile scutite fara drept de deducere prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f) din Codul fiscal, daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:
– livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;
– livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
Plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se determina proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga.
Randul 1.3 se marcheaza cu „X” de catre persoanele impozabile care realizeaza in exclusivitate operatiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.
Randul 1.4 se marcheaza cu „X” in cazul contribuabililor care efectueaza operatiuni in afara Romaniei care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
Randul 1.5 se marcheaza cu „X” in cazul contribuabililor care opteaza pentru taxarea operatiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.
Ulterior inregistrarii fiscale
Randurile 1.6-1.9 se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Se marcheaza cu „X” in functie de tipul inregistrarii ca persoana impozabila in scopuri de TVA: inregistrare prin depasirea plafonului de scutire sau prin optiune.
Randul 1.10 se completeaza in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A si numai daca, urmare stabilirii cifrei de afaceri realizate in anul precedent, se modifica perioada fiscala.
Randul 1.11. Perioada fiscala
Se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii in scopuri de TVA.
Persoana impozabila care se inregistreaza in cursul anului declara cu ocazia inregistrarii cifra de afaceri pe care preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic. Daca cifra de afaceri estimata nu depaseste plafonul prevazut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului calendaristic, persoana impozabila va depune deconturi trimestriale in anul inregistrarii.
Persoanele fizice care au aplicat regimul special de scutire pentru intreprinderile mici si care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului declara cu ocazia inregistrarii cifra de afaceri realizata, recalculata in baza activitatii corespunzatoare unui an calendaristic intreg. Daca aceasta cifra depaseste plafonul prevazut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, in anul respectiv, perioada fiscala va fi luna calendaristica. Daca aceasta cifra de afaceri recalculata nu depaseste plafonul prevazut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabila va utiliza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala.
În cazul in care contribuabilul foloseste, ca perioada fiscala, semestrul sau anul calendaristic, se va inscrie numarul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioadei fiscale.
Scoaterea din evidenta ca persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA
Randurile 1.12 si 1.13 se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Se marcheaza cu „X” in functie de tipul scoaterii din evidenta ca persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA.
Data scoaterii din evidenta se stabileste conform prevederilor titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Codul fiscal.
Randul 2. Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare acest impozit.
Randurile 2.1 si 2.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Atentie! Data solicitarii scoaterii din evidenta ca platitor de impozit pe veniturile din salarii si pe venituri asimilate salariilor se completeaza numai cu o data ulterioara celei de depunere a declaratiei de mentiuni.
Randul 3. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 3.1 si 3.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
Randul 4. Contributia de asigurari pentru somaj
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 4.1 si 4.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
Randul 5. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 5.1 si 5.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
Randul 6. Contributia de asigurari sociale
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 6.1 si 6.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
Randul 7. Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 7.1 si 7.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau a scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
Randul 8. Contributia pentru concedii si indemnizatii
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de catre contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 8.1 si 8.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau a scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

INSTRUCTIUNI
de completare a formularului (030)
„Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni
pentru persoane fizice straine”

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice straine, denumita in continuare declaratie, se completeaza si se depune de catre persoanele fizice straine, altele decat persoanele fizice straine care desfasoara in mod independent activitati economice autorizate sau care exercita profesii libere.
Declaratia de inregistrare se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.
Declaratia se depune direct sau prin imputernicit/ reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent ori la posta, prin scrisoare recomandata, la termenele stabilite de legislatia in vigoare.
Organul fiscal competent este:
– pentru contribuabilii care se inregistreaza direct sau prin imputernicit, organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, in cazul depunerii declaratiei de mentiuni, organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit;
– pentru contribuabilii care se inregistreaza prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.
Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar se pastreaza de catre contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent.
A. FELUL DECLARATIEI
Se marcheaza cu „X” pct. 1 sau 2, dupa caz.
Atentie! În cazul declaratiei de mentiuni se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.
B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Randul 1. Cod de identificare fiscala
Se completeaza la inregistrarea initiala numai de catre persoanele fizice straine care detin cod numeric personal atribuit de autoritatile romane.
În cazul in care declaratia de mentiuni este completata de catre imputernicit, se va trece codul de identificare fiscala al contribuabilului pe care il reprezinta.
Randul 1.1. Cod de inregistrare in scopuri de TVA
Se completeaza numai de catre persoanele fizice care sunt inregistrate in scopuri de TVA.
În cazul in care declaratia de mentiuni este completata de catre imputernicit, se va trece codul de identificare fiscala al contribuabilului pe care il reprezinta.
În cazul in care declaratia de mentiuni este completata de reprezentantul fiscal, se va inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile.
Randurile 2-7 se completeaza cu denumirea si adresa domiciliului fiscal ale contribuabilului care se inregistreaza.
Atentie! În cazul in care declaratia este completata de catre imputernicitul/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care il reprezinta.
Randul 8. Se completeaza tipul actului de identitate (pasaport etc.), precum si seria, numarul, emitentul si data la care a fost emis actul de identitate.
Randul 9 se marcheaza cu „X” in functie de situatia persoanei fizice straine care se inregistreaza.
C. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA
Randul 1. Drepturi de proprietate intelectuala
Se marcheaza cu „X” de catre contribuabilii care realizeaza venituri din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala (brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea).
Randul 2. Angajator
Se marcheaza cu „X” de catre contribuabilii care au calitatea de angajator.
Randul 3. Altele
Se marcheaza cu „X” de catre contribuabilii care realizeaza venituri din desfasurarea altor activitati decat cele enuntate mai sus.
D. REPREZENTARE PRIN:
Se marcheaza cu „X” in cazul in care, in relatiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin imputernicit/reprezentant fiscal si se inscriu numarul si data inregistrarii la organul fiscal de catre imputernicit a actului de imputernicire, in forma autentica si in conditiile prevazute de lege, sau numarul si data inregistrarii deciziei de aprobare a calitatii de reprezentant fiscal, dupa caz.
Date de identificare. Se completeaza cu datele de identificare ale imputernicitului/reprezentantului fiscal.
E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
Randul 1. Taxa pe valoarea adaugata
Se marcheaza cu „X” de catre contribuabilii care solicita inregistrarea ca persoana impozabila in scopuri de TVA.
La infiintare
Randul 1.1. Se estimeaza cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, incluzand si operatiunile scutite fara drept de deducere prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f) din Codul fiscal, daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:
– livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;
– livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
Randul 1.2 se marcheaza cu „X” in cazul contribuabililor care opteaza pentru aplicarea regimului normal de TVA, desi estimeaza ca vor realiza o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, constituita din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, incluzand si operatiunile scutite fara drept de deducere prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f) din Codul fiscal, daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:
– livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;
– livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
Plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se determina proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga.
Randul 1.3 se marcheaza cu „X” de catre persoanele impozabile care realizeaza in exclusivitate operatiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.
Randul 1.4 se marcheaza cu „X” in cazul contribuabililor care efectueaza operatiuni in afara Romaniei care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
Randul 1.5 se marcheaza cu „X” in cazul contribuabililor care opteaza pentru taxarea operatiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.
Ulterior inregistrarii fiscale
Randurile 1.6-1.9 se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Se marcheaza cu „X” in functie de tipul inregistrarii ca persoana impozabila in scopuri de TVA: inregistrare prin depasirea plafonului de scutire sau prin optiune.
Randul 1.10 se completeaza in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A si numai daca, urmare a stabilirii cifrei de afaceri realizate in anul precedent, se modifica perioada fiscala.
Randul 1.11. Perioada fiscala
Se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii in scopuri de TVA.
Persoana impozabila care se inregistreaza in cursul anului declara cu ocazia inregistrarii cifra de afaceri pe care preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic. Daca cifra de afaceri estimata nu depaseste plafonul prevazut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului calendaristic, persoana impozabila va depune deconturi trimestriale in anul inregistrarii.
Persoanele fizice care au aplicat regimul special de scutire pentru intreprinderile mici si care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului declara cu ocazia inregistrarii cifra de afaceri realizata, recalculata in baza activitatii corespunzatoare unui an calendaristic intreg. Daca aceasta cifra depaseste plafonul prevazut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, in anul respectiv, perioada fiscala va fi luna calendaristica. Daca aceasta cifra de afaceri recalculata nu depaseste plafonul prevazut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabila va utiliza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala.
În cazul in care contribuabilul foloseste ca perioada fiscala semestrul sau anul calendaristic, se va inscrie numarul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.
Scoaterea din evidenta ca persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA
Randurile 1.12 si 1.13 se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Se marcheaza cu „X” in functie de tipul scoaterii din evidenta ca persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA.
Data scoaterii din evidenta se stabileste conform prevederilor titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Codul fiscal.
Randul 2. Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de catre contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare acest impozit.
Randurile 2.1 si 2.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Atentie! Data solicitarii scoaterii din evidenta ca platitor de impozit pe veniturile din salarii si pe venituri asimilate salariilor se completeaza numai cu o data ulterioara celei de depunere a declaratiei de mentiuni.
Randul 3. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de catre contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 3.1 si 3.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau a scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
Randul 4. Contributia de asigurari pentru somaj
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de catre contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 4.1 si 4.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau a scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
Randul 5. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de catre contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 5.1 si 5.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
Randul 6. Contributia de asigurari sociale
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 6.1 si 6.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
Randul 7. Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 7.1 si 7.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
Randul 8. Contributia pentru concedii si indemnizatii
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 8.1 si 8.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

INSTRUCTIUNI
de completare a formularului (040)
„Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de
mentiuni pentru institutii publice”

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru institutii publice, denumita in continuare declaratie, se completeaza si se depune de catre institutiile publice.
Declaratia de inregistrare se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.
Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal competent sau la posta prin scrisoare recomandata, la termenele stabilite de legislatia in vigoare.
Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul.
Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar se pastreaza de contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent.
A. FELUL DECLARATIEI
Se marcheaza cu „X” pct. 1 sau 2, dupa caz.
Atentie! În cazul declaratiei de mentiuni se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.
B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Randul 1. Cod de inregistrare fiscala
Nu se completeaza la inregistrarea initiala.
Randurile 2 si 3 se completeaza cu denumirea si adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
Randul 4. Act normativ de infiintare
Se inscriu numarul, data si tipul actului normativ prin care s-a infiintat institutia publica.
Randul 5. Felul sediului
Se marcheaza cu „X” in functie de felul sediului.
Randul 6. Felul ordonatorului de credite
Se marcheaza cu „X” in functie de tipul de ordonator de credite.
C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL
Randul 1. Sectorul de activitate
Se marcheaza cu „X” unul dintre sectoarele de activitate.
Randul 2. Sistemul de finantare
Se marcheaza cu „X” unul dintre tipurile de sisteme de finantare.
Randul 3. Organ tutelar
Randul 3.1. Ministerul sau institutia centrala (din clasificatia bugetara)
Se completeaza denumirea si codul institutiei.
Randul 3.2. Consiliul judetean (din clasificatia bugetara)
Se completeaza denumirea si codul judetului.
Randul 3.3. Consiliul local
Se completeaza codul primariilor atribuit pe plan local de organul fiscal competent, de la 001 la 999.
D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
Randul 1. Taxa pe valoarea adaugata
Se marcheaza cu „X” de catre contribuabilii care solicita inregistrarea ca persoana impozabila in scopuri de TVA.
La infiintare
Randul 1.1. Se estimeaza cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic, din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, incluzand si operatiunile scutite fara drept de deducere prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f) din Codul fiscal, daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:
– livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;
– livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
Randul 1.2 se marcheaza cu „X” in cazul contribuabililor care opteaza pentru aplicarea regimului normal de TVA, desi estimeaza ca vor realiza o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, constituita din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, incluzand si operatiunile scutite fara drept de deducere prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f) din Codul fiscal, daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:
– livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;
– livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
Plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se determina proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga.
Randul 1.3 se marcheaza cu „X” de catre persoanele impozabile care realizeaza in exclusivitate operatiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.
Randul 1.4 se marcheaza cu „X” in cazul contribuabililor care efectueaza operatiuni in afara Romaniei care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
Randul 1.5 se marcheaza cu „X” in cazul contribuabililor care opteaza pentru taxarea operatiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.
Ulterior inregistrarii fiscale
Randurile 1.6-1.9 se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Se marcheaza cu „X” in functie de tipul inregistrarii ca persoana impozabila in scopuri de TVA: inregistrare prin depasirea plafonului de scutire sau prin optiune.
Randul 1.10. Se completeaza in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A si numai daca, urmare stabilirii cifrei de afaceri realizate in anul precedent, se modifica perioada fiscala.
Randul 1.11. Perioada fiscala
Se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii in scopuri de TVA.
Persoana impozabila care se inregistreaza in cursul anului declara cu ocazia inregistrarii cifra de afaceri pe care preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic. Daca cifra de afaceri estimata nu depaseste plafonul prevazut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului calendaristic, persoana impozabila va depune deconturi trimestriale in anul inregistrarii.
Institutiile publice care au aplicat regimul special de scutire pentru intreprinderile mici si care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului declara cu ocazia inregistrarii cifra de afaceri realizata, recalculata in baza activitatii corespunzatoare unui an calendaristic intreg. Daca aceasta cifra depaseste plafonul prevazut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, in anul respectiv, perioada fiscala va fi luna calendaristica. Daca aceasta cifra de afaceri recalculata nu depaseste plafonul prevazut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabila va utiliza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala.
În cazul in care contribuabilul foloseste ca perioada fiscala semestrul sau anul calendaristic, se va inscrie numarul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.
Scoaterea din evidenta ca persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA
Randurile 1.12 si 1.13 se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Se marcheaza cu „X” in functie de tipul scoaterii din evidenta ca persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA.
Data scoaterii din evidenta se stabileste conform prevederilor titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Codul fiscal.
Randul 2. Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare acest impozit.
Randurile 2.1 si 2.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Atentie! Data solicitarii scoaterii din evidenta ca platitor de impozit pe veniturile din salarii si pe venituri asimilate salariilor se completeaza numai cu o data ulterioara celei de depunere a declaratiei de mentiuni.
Randul 3. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 3.1 si 3.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
Randul 4. Contributia de asigurari pentru somaj
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 4.1 si 4.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
Randul 5. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 5.1 si 5.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
Randul 6. Contributia de asigurari sociale
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 6.1 si 6.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
Randul 7. Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 7.1 si 7.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
Randul 8. Contributia pentru concedii si indemnizatii
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate3 aprobata cu modificari prin Legea nr. 399/20065 cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 8.1 si 8.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s\’ada bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
E. DATE PRIVIND STAREA INSTITUTIEI
Randul 1. Se inscrie data cand contribuabilul isi inceteaza activitatea.
Randul 1.1. Se inscriu tipul, numarul si data actului normativ prin care s-a decis incetarea activitatii contribuabilului.
Randul 2. Codul de identificare fiscala a unitatii rezultate in urma fuziunii
Se completeaza numai in cazul declaratiei de fuziune prin contopire.

INSTRUCTIUNI
de completare a formularului (050)
„Cerere de inregistrare a domiciliului
fiscal al contribuabilului”

Cererea de inregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului se completeaza si se depune in cazul in care domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social ori in cazul in care contribuabilul isi schimba domiciliul fiscal declarat anterior.
Cererea se depune direct sau prin imputernicit/ reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent ori la posta prin scrisoare recomandata, la termenele stabilite de legislatia in vigoare3 si va fi insotita de documente care sa faca dovada detinerii sau ocuparii legale a spatiului pentru noul domiciliu fiscal.
Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui raza teritoriala urmeaza a se stabili noul domiciliu fiscal al contribuabilului.
A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Randul 1. Nume, prenume/Denumire
Se completeaza cu numele, prenumele sau denumirea contribuabilului.
Randul 2. Cod de identificare fiscala
Se completeaza cu:
– codul unic de inregistrare, pentru comercianti, inclusiv pentru sucursalele comerciantilor care au sediul principal al comertului in strainatate, potrivit art. 69 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– codul de inregistrare fiscala, pentru:
– persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, potrivit art. 69 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– persoanele juridice, cu exceptia comerciantilor, precum si pentru asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, potrivit art. 69 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– codul numeric personal, pentru persoanele fizice, altele decat persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, potrivit art. 69 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– numarul de identificare fiscala, pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal, potrivit art. 69 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 3. Domiciliul/Sediul social/Locul de desfasurare efectiva a activitatii principale
Se completeaza cu adresa domiciliului, a sediului social sau a locului de desfasurare efectiva a activitatii principale, dupa caz.
Atentie! In cazul in care declaratia este completata de catre imputernicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care il reprezinta.
Randul 4. Codul CAEN al obiectului principal de activitate
Se va inscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia infiintarii sau autorizarii.
B. DOMICILIUL FISCAL ACTUAL AL CONTRIBUABILULUI
Se completeaza in cazul in care domiciliul fiscal actual difera de domiciliul, de sediul social sau de locul de desfasurare efectiva a activitatii principale, dupa caz.
C. ADRESA UNDE URMEAZA A SE STABILI NOUL DOMICILIU FISCAL AL CONTRIBUABILULUI
Se completeaza adresa unde contribuabilul doreste sa-si stabileasca noul domiciliu fiscal.
D. REPREZENTARE PRIN:
Se marcheaza cu „X” in cazul in care in relatiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin imputernicit sau reprezentant fiscal si se inscriu numarul si data inregistrarii la organul fiscal, de catre imputernicit, a actului de imputernicire, in forma autentica si in conditiile prevazute de lege, sau numarul si data inregistrarii deciziei de aprobare a calitatii de reprezentant fiscal.
Date de identificare
Se completeaza cu datele de identificare ale imputernicitului/reprezentantului fiscal.

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE
a formularului (060) „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru sediile secundare”

„Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru sediile secundare (060)”, denumita in continuare declaratie, se completeaza si se depune de catre contribuabilii care, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, au organizate puncte de lucru stabile cu minimum 5 angajati pentru respectivul punct de lucru si au obligatia sa solicite inregistrarea fiscala a acestora, ca platitor de impozit pe venituri din salarii.
Declaratia de inregistrare se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.
Declaratia se depune direct sau prin imputernicit/ reprezentant legal/reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent sau la posta prin scrisoare recomandata, la termenele stabilite de legislatia in vigoare.
Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla punctul de lucru.
Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar se pastreaza de contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent.
A. FELUL DECLARATIEI
Se marcheaza cu „X” unul din punctele 1 sau 2, dupa caz.
Atentie! În cazul declaratiei de mentiuni, se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.
B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Randul 1. Cod de identificare fiscala
Se completeaza cu codul de identificare fiscala al contribuabilului care infiinteaza punctele de lucru.
În cazul in care declaratia este completata de catre imputernicitul/reprezentantul legal, se va inscrie codul de identificare fiscala al contribuabilului pe care il reprezinta.
În cazul in care declaratia este completata de reprezentantul fiscal, se va inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile.
Randul 2. Denumire/Nume, prenume
Se completeaza cu denumirea contribuabilului.
Randul 3. Domiciliul fiscal
Se completeaza cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
Atentie! În cazul in care declaratia este completata de catre imputernicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care il reprezinta.
C. DATE DE IDENTIFICARE A SEDIULUI SECUNDAR
Randul 1. Cod de identificare fiscala
Nu se completeaza la inregistrarea initiala.
În cazul in care declaratia de mentiuni este completata de catre imputernicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal, se va inscrie codul de identificare fiscala al punctului de lucru.
Randul 2. Denumire
Se completeaza cu denumirea punctului de lucru.
Randul 3. Cod CAEN al obiectului principal de activitate
Se va inscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate desfasurata de punctul de lucru.
D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor
Randurile 1-2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Atentie! Data solicitarii scoaterii din evidenta ca platitor de impozit pe veniturile din salarii si pe venituri asimilate salariilor se completeaza numai cu o data ulterioara celei de depunere a declaratiei de mentiuni.
Randurile 3.1 – 3.3 se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitari inregistrarii sau ulterior inregistrarii.
E. REPREZENTARE PRIN
Se marcheaza cu „X” in cazul in care in relatiile cu organul fiscal contribuabilul este reprezentat prin imputernicit/ reprezentant legal/reprezentant fiscal si se inscriu numarul si data inregistrarii la organul fiscal, de catre imputernicit, a actului de imputernicire, in forma autentica si in conditiile prevazute de lege, sau numarul si data inregistrarii deciziei de aprobare a calitatii de reprezentant fiscal, dupa caz.
Date de identificare
Se completeaza cu datele de identificare ale imputernicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal.

————-
Instructiunile de completare a formularului (060) „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru sediile secundare” din anexa 2 au fost inlocuite cu Instructiunile din anexa 2, conform pct. 2 al art. I din acelasi act normativ.

INSTRUCTIUNI
de completare a formularului (070)
„Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de
mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara
activitati economice in mod independent
sau exercita profesii libere”

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, denumita in continuare declaratie, se completeaza si se depune de catre persoanele fizice romane sau straine care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, in conformitate cu prevederile legale.
Declaratia de inregistrare se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.
Declaratia se depune direct sau prin imputernicit/ reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent ori la posta prin scrisoare recomandata, la termenele stabilite de legislatia in vigoare.
Organul fiscal competent este:
– pentru contribuabilii care se inregistreaza direct sau prin imputernicit, organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul;
– pentru contribuabilii care se inregistreaza prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.
Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar se pastreaza de contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent.
A. FELUL DECLARATIEI
Se marcheaza cu „X” pct. 1 sau 2, dupa caz.
Atentie! În cazul declaratiei de mentiuni se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.
B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Randul 1. Cod numeric personal
Se completeaza de catre contribuabilii care au inscris codul numeric personal in actul de identitate. În cazul in care declaratia este completata de catre imputernicit/ reprezentant fiscal, se va inscrie codul numeric personal al contribuabilului pe care il reprezinta.
Randul 2. Numar de identificare fiscala
Se completeaza ce catre contribuabilii care detin numar de identificare fiscala. În cazul in care declaratia de mentiuni este completata de catre imputernicit/reprezentant fiscal, se va inscrie numarul de identificare al contribuabilului pe care il reprezinta.
Randul 3. Cod unic de inregistrare
Se completeaza de catre contribuabilii care desfasoara activitati economice in mod independent si se inregistreaza la oficiul registrului comertului.
În cazul in care declaratia de mentiuni este completata de catre imputernicit, se va inscrie codul unic de inregistrare al contribuabilului pe care il reprezinta.
În cazul in care declaratia de mentiuni este completata de reprezentantul fiscal, se va inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile.
Randul 4. Cod de inregistrare fiscala
Nu se completeaza la inregistrarea initiala.
În cazul in care declaratia de mentiuni este completata de catre imputernicit, se va inscrie codul de inregistrare fiscala al contribuabilului pe care il reprezinta.
În cazul in care declaratia de mentiuni este completata de reprezentantul fiscal, se va inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile.
Randul 5. Nume, initiala tatalui, prenume
Se inscriu datele de identificare ale persoanei fizice, dupa caz.
Randul 6. Denumire
Se completeaza cu denumirea contribuabilului care solicita inregistrarea fiscala sau care a fost inregistrat fiscal, in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Randul 7. Date privind domiciliul persoanei fizice
Se inscrie adresa de domiciliu a contribuabilului.
Randul 8. Date privind sediul activitatii sau locul de desfasurare efectiva a activitatii principale
Se completeaza, dupa caz, cu adresa sediului sau a locului de desfasurare efectiva a activitatii principale.
Randul 9 se marcheaza cu „X”, in functie de situatia contribuabilului care se inregistreaza.
C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL
Randul 1. Cod CAEN al obiectului principal de activitate
Se inscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia infiintarii sau a autorizarii.
Randul 2. Felul activitatii
Randul 2.1. Activitati economice desfasurate in mod independent
Se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A si se inscriu numarul, data si organul emitent al autorizatiei de functionare.
Randul 2.2. Profesii libere
Se marcheaza cu „X”, in functie de tipul profesiei libere pe care contribuabilul o desfasoara si se inscriu numarul, data si organul emitent al documentului de autorizare.
D. REPREZENTARE PRIN
Se marcheaza cu „X” in cazul in care in relatiile cu organul fiscal contribuabilul este reprezentat prin imputernicit/reprezentant fiscal si se inscriu numarul si data inregistrarii la organul fiscal, de catre imputernicit, a actului de imputernicire, in forma autentica si in conditiile prevazute de lege, sau numarul si data inregistrarii deciziei de aprobare a calitatii de reprezentant fiscal, dupa caz.
Date de identificare
Se completeaza cu datele de identificare ale imputernicitului/reprezentantului fiscal.
E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
Randul 1. Taxa pe valoarea adaugata
Se marcheaza cu „X” de catre contribuabilii care solicita inregistrarea ca persoana impozabila in scopuri de TVA.
La infiintare
Randul 1.1. Se estimeaza cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic, din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, incluzand si operatiunile scutite fara drept de deducere prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f) din Codul fiscal, daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:
– livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;
– livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
Randul 1.2 se marcheaza cu „X” in cazul contribuabililor care opteaza pentru aplicarea regimului normal de TVA, desi estimeaza ca vor realiza o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, constituita din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, incluzand si operatiunile scutite fara drept de deducere prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f) din Codul fiscal, daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:
– livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;
– livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
Plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se determina proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga.
Randul 1.3 se marcheaza cu „X” de catre persoanele impozabile care realizeaza in exclusivitate operatiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.
Randul 1.4 se marcheaza cu „X” in cazul contribuabililor care efectueaza operatiuni in afara Romaniei care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
Randul 1.5 se marcheaza cu „X” in cazul contribuabililor care opteaza pentru taxarea operatiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.
Ulterior inregistrarii fiscale
Randurile 1.6-1.9 se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Se marcheaza cu „X”, in functie de tipul inregistrarii ca persoana impozabila in scopuri de TVA: inregistrare prin depasirea plafonului de scutire sau prin optiune.
Randul 1.10 se completeaza in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A si numai daca, ca urmare a stabilirii cifrei de afaceri realizate in anul precedent, se modifica perioada fiscala.
Randul 1.11. Perioada fiscala
Se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii in scopuri de TVA.
Persoana impozabila care se inregistreaza in cursul anului declara cu ocazia inregistrarii cifra de afaceri pe care preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic. Daca cifra de afaceri estimata nu depaseste plafonul prevazut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului calendaristic, persoana impozabila va depune deconturi trimestriale in anul inregistrarii.
Persoanele fizice care au aplicat regimul special de scutire pentru intreprinderile mici si care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului declara cu ocazia inregistrarii cifra de afaceri realizata, recalculata in baza activitatii corespunzatoare unui an calendaristic intreg. Daca aceasta cifra depaseste plafonul prevazut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, in anul respectiv, perioada fiscala va fi luna calendaristica. Daca aceasta cifra de afaceri recalculata nu depaseste plafonul prevazut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabila va utiliza trimestrul calandaristic ca perioada fiscala.
În cazul in care contribuabilul foloseste ca perioada fiscala semestrul sau anul calendaristic, se va inscrie numarul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.
Scoaterea din evidenta ca persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA
Randurile 1.12 si 1.13 se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Se marcheaza cu „X”, in functie de tipul scoaterii din evidenta ca persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA.
Data scoaterii din evidenta se stabileste conform prevederilor titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Codul fiscal.
Randul 2. Accize
Se marcheaza cu „X” de catre contribuabilii care, la inregistrarea initiala, conform legilor in vigoare, devin platitori de accize.
Randurile 2.1 si 2.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Atentie! Data solicitarii scoaterii din evidenta ca platitor de accize se completeaza numai cu o data ulterioara celei de depunere a declaratiei de mentiuni.
Randul 3. Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare acest impozit.
Randurile 3.1 si 3.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Atentie! Data solicitarii scoaterii din evidenta ca platitor de impozit pe veniturile din salarii si pe venituri asimilate salariilor se completeaza numai cu o data ulterioara celei de depunere a declaratiei de mentiuni.
Randul 4. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 4.1 si 4.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
Randul 5. Contributia de asigurari pentru somaj
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 5.1 si 5.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
Randul 6. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 6.1 si 6.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
Randul 7. Contributia de asigurari sociale
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 7.1 si 7.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
Randul 8. Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 8.1 si 8.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
Randul 9. Contributia pentru concedii si indemnizatii
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 9.1 si 9.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI
Randul 1. Inactivitate temporara
Se completeaza in cazul in care se declara incetarea temporara a activitatii autorizate si se inscrie data la care activitatea contribuabilului a fost suspendata, respectiv reluata, dupa caz.
Randul 2. Încetarea activitatii
Se inscrie data la care contribuabilul isi inceteaza activitatea.

ANEXA 3

CARACTERISTICILE DE TIPARIRE, MODUL DE DIFUZARE,
DE UTILIZARE SI DE ARHIVARE A FORMULARELOR

1. Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (010)
1. Denumire: Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (010)
2. Cod: 14.13.01.10.11/1
3. Format: A3/t2
4. Se tipareste: – in 4 culori;
– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (2 file)
6. Se difuzeaza: gratuit.
7. Se utilizeaza: la atribuirea codului de identificare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor despre persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, care au fost inregistrate ca platitori de impozite, taxe si contributii.
8. Se intocmeste in: 2 exemplare;
de: contribuabilii persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica sau de catre reprezentantul fiscal/imputernicitul/reprezentantul legal.
9. Circula: – originalul la organul fiscal;
– copia la contribuabil.
10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.
2. Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane (020)
1. Denumire: Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane (020)
2. Cod: 14.13.01.10.11/2
3. Format: A3/t2
4. Se tipareste: – in 4 culori;
– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (2 file)
6. Se difuzeaza: gratuit.
7. Se utilizeaza: la inregistrarea fiscala a persoanelor fizice romane, precum si la actualizarea informatiilor despre persoanele fizice romane inregistrate ca platitori de impozite, taxe si contributii.
8. Se intocmeste in: 2 exemplare;
de: contribuabilii persoane fizice romane sau de catre imputernicit/reprezentantul fiscal.
9. Circula: – originalul la organul fiscal;
– copia la contribuabil.
10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.
3. Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice straine (030)
1. Denumire: Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice straine (030)
2. Cod: 14.13.01.10.11/3
3. Format: A3/t2
4. Se tipareste – in 4 culori;
– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (2 file)
6. Se difuzeaza: gratuit.
7. Se utilizeaza: la inregistrarea persoanelor fizice straine, precum si la actualizarea informatiilor despre persoanele fizice straine care au fost inregistrate ca platitori de impozite, taxe si contributii.
8. Se intocmeste in: 2 exemplare;
de: contribuabilii persoane fizice sau de catre reprezentantul fiscal/imputernicit.
9. Circula: – originalul la organul fiscal;
– copia la contribuabil.
10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.
4. Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru institutii publice (040)
1. Denumire: Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru institutii publice (040)
2. Cod: 14.13.01.10.11/4
3. Format: A3/t2
4. Se tipareste: – in 4 culori;
– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (2 file)
6. Se difuzeaza: gratuit.
7. Se utilizeaza: la inregistrarea fiscala a institutiilor publice, precum si la actualizarea informatiilor despre insitutiile publice care au fost inregistrate ca platitori de impozite, taxe si contributii.
8. Se intocmeste in: 2 exemplare;
de: institutiile publice.
9. Circula: – originalul la organul fiscal;
– copia la contribuabil.
10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.
5. Cerere de inregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050)
1. Denumire: Cerere de inregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050)
2. Cod: 14.13.04.16
3. Format: A4/t2
4. Se tipareste: – in 4 culori;
– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (2 file)
6. Se difuzeaza: gratuit.
7. Se utilizeaza: la inregistrarea domiciliului fiscal al contribuabilului.
8. Se intocmeste in: 1 exemplar;
de: contribuabili sau de catre reprezentantul fiscal/imputernicit.
9. Circula: la organul fiscal.
10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.
6. Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru sediile secundare (060)
1. Denumire: Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru sediile secundare (060)
2. Cod: 14.13.01.99/c
3. Format: A4/t2
4. Se tipareste: – in 4 culori;
– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: 1 fila
6. Se difuzeaza: gratuit.
7. Se utilizeaza: la inregistrarea sediilor secundare care, potrivit legii, au obligatii de plata.
8. Se intocmeste in: 2 exemplare;
de: contribuabil sau de catre imputernicit/reprezentantul fiscal.
9. Circula: – originalul la organul fiscal;
– copia la contribuabil.
10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.
7. Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (070)
1. Denumire: Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (070)
2. Cod: 14.13.01.10.11/5
3. Format: A3/t(2)
4. Se tipareste: – in 4 culori;
– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (2 file)
6. Se difuzeaza: gratuit.
7. Se utilizeaza: la atribuirea codului de identificare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor despre persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au fost inregistrate ca platitori de impozite, taxe si contributii.
8. Se intocmeste in: 2 exemplare;
de: contribuabilii persoane fizice sau de catre reprezentantul fiscal/imputernicit.
9. Circula: – originalul la organul fiscal;
– copia la contribuabil.
10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.
8. Certificat de inregistrare in scopuri de TVA
1. Denumire: Certificat de inregistrare in scopuri de TVA
2. Cod: 14.13.20.99/1
3. Format: A5
4. Se tiparesc doua certificate pe o foaie format A4.
Certificatul se va tipari in 6 culori, dintre care o culoare este vizibila numai in spectrul UV:
– hartie cu filigran pe toata suprafata;
– cerneala de securitate cu luminiscenta UV (ultraviolet).
5. U.M.: modul A4 (doua bucati/modul)
6. Se difuzeaza: gratuit.
7. Se utilizeaza: la atestarea inregistrarii in scopuri de TVA.
8. Se intocmeste in: un exemplar original + o copie;
de: organul fiscal.
9. Circula: – originalul la contribuabil;
– copia la organul fiscal.
10. Se arhiveaza: copia la dosarul fiscal al contribuabilului.
9. Certificat de inregistrare fiscala
1. Denumire: Certificat de inregistrare fiscala
2. Cod: 14.13.20.99/2
3. Format: A5
4. Se tiparesc doua certificate pe o foaie format A4.
Certificatul se va tipari in 6 culori, dintre care o culoare este vizibila numai in spectrul UV:
– hartie cu filigran pe toata suprafata;
– cerneala de securitate cu luminiscenta UV (ultraviolet).
5. U.M.: modul A4 (doua bucati/modul).
6. Se difuzeaza: gratuit.
7. Se utilizeaza: la atestarea inregistrarii ca platitor de impozite, taxe si contributii.
8. Se intocmeste in: un exemplar original + o copie;
de: organul fiscal.
9. Circula: – originalul la contribuabil;
– copia la organul fiscal.
10. Se arhiveaza: copia la dosarul fiscal al contribuabilului.

——

2 COMENTARII