Marti, 11 octombrie 2011, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat online pentru dezbatere publica un proiect de Ordin pentru aprobarea formularului (011) „Declaratie de inregistrare ca platitor al contributiei trimestriale pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii” (mecanismul clawback).

In Referatul de aprobare se precizeaza:
Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, pentru detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor sau reprezentantii legali ai acestora, a fost introdusa obligatia platii unei contributii trimestriale pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii.
Conform art. 5 alin. (1) din ordonanta, Agentia Nationala de Administrare Fiscala administreaza contributia trimestriala, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei, persoanele juridice romane, in calitate de detinatori ai autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor sau de reprezentanti legali ai acestora, au obligatia sa se inregistreze fiscal la Agentia Nationala de Administrare Fiscala ca platitori ai contributiei trimestriale pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii.

În intelesul ordonantei de urgenta mentionate, reprezentantul legal este persoana juridica romana imputernicita de catre detinatorul autorizatiei de punere pe piata care nu este persoana juridica romana pentru raportarea si plata contributiei trimestriale.
Avand in vedere reglementarile legale de mai sus, prin prezentul proiect de ordin se propune aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie de inregistrare ca platitor al contributiei trimestriale pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii”, precum si a instructiunilor de completare a acestuia.

Referinte anexate:
Comunicatul de presa ANAF
Proiect ordin
Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Referat de aprobare

- publicitate -