Consiliul Investitorilor Straini (FIC Foreign Investors Council) a elaborat si publicat online Cartea Alba 2011 prin care sunt adresate Guvernului 80 de recomandari, grupate pe domenii in 11 capitole: Capitol 01: Buna Guvernana, Capitol 02: Regimul Fiscal, Capitol 03: Sistemul Judiciar, Capitol 04: Mediu, Capitol 05: Sectorul Energetic, Capitol 06: Agricultura, Capitol 07: Finantare UE, Capitol 08: Piata Fortei de Munca, Capitol 09: Etica in Afaceri, Capitol 10: Sectorul Public, Capitol 11: Infrastructura.

In domeniul fiscal, FIC solicita si recomanda:
– sa acorde comunitatii de afaceri timp suficient pentru a revizui proiectele legislative si in special pentru a implementa prevederile Legii nr. 52/2003 („Legea privind transparenta decizionala in administratia publica”);
– eliminarea sintagmei de regula din art. 4 din Codul fiscal;
– eficientizarea controlului fiscal prin verificarea contribuabililor care prezinta un risc crescut de evaziune fiscala ;
– asigurarea imbunatatirii procesului de rambursare pentru societatile si persoanele fizice care sunt eligibile pentru a obtine rambursarea taxelor;
– scutirea totala de la plata impozitului pe profitul reinvestit;
– sa se adopte o lege a holdingurilor pentru a permite crearea de structuri corporative care sa elimine dubla impozitare a dividendelor si sa permita compensarea profitului si a pierderilor in cadrul unui grup;
– reintroducerea sistemului care s-a aplicat in perioada 1 ianuarie – 15 aprilie 2007, pentru a permite ca plata TVA pe bunurile importate din afara UE sa fie amanata pana cand acestea ajung la utilizatorul final din Romania;
– reducerea contributiilor de asiguari sociale – CAS;
– exceptarea de la plata impozitului in Romania pentru fondurile de investitii cu sediul in strainatate;
– introducerea deductibilitatii integrale pentru cheltuielile cu casarea stocurilor si a mijloacelor fixe;
– reducerea TVA la 19%.

Mariana Gheorghe, CEO Petrom, a declarat la lansarea Cartii Albe a Consiliului Investitorilor straini: „Din cele 80 de masuri pe care le-am propus Guvernului, au fost luate in discutie 27 de masuri, iar 11 au fost rezolvate in spiritul nu neaparat si in litera lor”

Documente anexate:
Cartea Alba 2011 FIC, octombrie 2011 – PDF integral

- publicitate -