Sari la conținut

ART. 256 Reguli generale

(1) Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit anual, exceptand cazurile in care in prezentul titlu se prevede altfel.
(2) Impozitul prevazut la alin. (1), denumit in continuare impozit pe teren, precum si taxa pe teren prevazuta la alin. (3) se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este amplasat terenul. In cazul municipiului Bucuresti, impozitul si taxa pe teren se datoreaza catre bugetul local al sectorului in care este amplasat terenul.
(3) Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.
(4) In cazul terenului care este detinut in comun de doua sau mai multe persoane, fiecare proprietar datoreaza impozit pentru partea din teren aflata in proprietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru terenul respectiv.
(5) In cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe teren se datoreaza de locatar.
(6) In cazul in care contractul de leasing inceteaza, altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe teren este datorat de locator.

2 comentarii la „ART. 256 Reguli generale”

  1. Buna ziua,stau in casa tatalui meu decedat,si nu am acte pe casa dar,sunt inregistrata in rol la primarie.Intrebarea mea este daca sunte-m scutiti la plata ipozitului pe casa si teren,sotul meu avand certificat de handicap permanent.Multumesc

  2. Alin. (3) al art. 256 a fost modificat de pct. 33 din LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicata in MOf nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.
    Alin. (2) si (3) ale art. 256 au fost modificate de pct. 230 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MOf nr. 662 din 1 august 2006.
    Alin. (5) si (6) ale art. 256 au fost introduse de pct. 231 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MOf nr. 662 din 1 august 2006.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Exit mobile version