DECIZIA Comisiei fiscale centrale nr. 6/2011

2013-10-31 – Completată de DECIZIA Comisiei fiscale centrale nr. 3/2013
2011-10-14 – Data intrarii in vigoare: 14 Octombrie 2011
2011-10-14 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 725 din 14 octombrie 2011
2011-10-10 – Aprobata prin ORDIN nr. 2.635 din 10 octombrie 2011 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2011

DECIZIA Comisiei fiscale centrale nr. 6/2011

Pentru sectorul de protectie a mediului, Uniunea Europeana finanteaza, prin ISPA, in baza memorandumurilor de finantare, proiecte de reabilitare si constructie a infrastructurilor de apa potabila, canalizare si epurare in 29 de orase din Romania. La data finalizarii, investitiile respective, finantate din fonduri ex-ISPA, fonduri aferente contributiei publice locale si alte fonduri publice, care se deruleaza prin operatorii de apa, sunt inregistrate in proprietatea publica a U.A.T. (unitati administrativ-teritoriale definite conform legii).

(1) În situatia in care, in vederea realizarii de investitii in beneficiul U.A.T., finantate din fonduri ex-ISPA, fonduri aferente contributiei publice locale si alte fonduri publice, operatorii de apa au actionat ca un antreprenor, respectiv au primit facturi pe numele lor pentru achizitii de bunuri si/sau servicii de la contractori, emise cu TVA si pentru care s-a dedus TVA de catre operatorii de apa sau emise fara TVA ca urmare a aplicarii scutirii de TVA de catre contractori in baza certificatelor eliberate in acest scop conform prevederilor legale in vigoare la data respectiva, se considera ca serviciile efectuate in scopul realizarii investitiei sunt prestate de catre operatorii de apa catre U.A.T. si, in consecinta, intervine faptul generator al TVA, in conformitate cu prevederile art. 134^1 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, atunci cand situatia de lucrari aferenta investitiei in integralitatea sa este acceptata de catre U.A.T., respectiv la data semnarii procesului-verbal de receptie prin care investitia definita prin Memorandumul de finantare ex-ISPA este predata de catre operatorii de apa catre U.A.T., dar nu mai tarziu de 120 de zile lucratoare de la:
a) data transmiterii cererii finale de plata pentru proiecte ex-ISPA aprobate inainte de noiembrie 2003, cu lucrari finalizate la 30 iunie 2011 si cerere finala de plata transmisa la Comisia Europeana pana la 30 iunie 2011;
b) data procesului-verbal incheiat intre operatorul de apa si contractori, care dovedeste finalizarea lucrarilor pana la 31 decembrie 2011, pentru proiecte ex-ISPA aprobate inainte de 2003, cu cereri finale de plata transmise la Comisia Europeana pana la 30 iunie 2011, dar cu lucrari in curs de finalizare pana la 31 decembrie 2011;
c) data transmiterii cererii finale de plata pentru proiectele ex-ISPA aprobate dupa noiembrie 2003, cu lucrari finalizate la 31 decembrie 2011 si cu cerere finala de plata transmisa la Comisia Europeana pana la 30 iunie 2012.
Termenele prevazute pentru finalizarea proiectelor ex-ISPA mentionate la alin. (1) lit. a), b) si c) sunt conforme cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.164/1994 , cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile Ghidului Comitetului de Coordonare al Fondurilor Europene constituit la nivelul Comisiei Europene nr. SEC(2008) 415 din 4 aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Baza impozabila a lucrarilor de investitii care se factureaza de catre operatorii de apa catre U.A.T. cuprinde contravaloarea tuturor achizitiilor de bunuri si/sau servicii finantate din fonduri ex-ISPA, fonduri aferente contributiei publice locale si alte fonduri publice, necesare realizarii investitiei, facturate cu TVA si pentru care s-a dedus TVA de catre operatorii de apa sau facturate fara TVA ca urmare a aplicarii scutirii de TVA de catre contractori in baza certificatelor emise in acest scop, conform prevederilor legale in vigoare la data respectiva. Cota aplicabila este cea in vigoare la data faptului generator de taxa, in conformitate cu prevederile art. 140 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Sumele achitate contractorilor, direct de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE din cadrul Ministerului Finantelor Publice nu sunt avansuri incasate de companiile de apa pentru serviciile efectuate in scopul realizarii investitiei in beneficiul U.A.T. si, in consecinta, nu determina exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata, conform art. 134^2 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Plăţile realizate de către operatorii de apă – canal către contractori, conform prevederilor acordurilor de împrumut subsidiare şi ale acordurilor de implementare, executate în numele Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, nu sunt considerate avansuri încasate de companiile de apă pentru serviciile efectuate în scopul realizării investiţiei în beneficiul U.A.T. şi, în consecinţă, nu determină exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată, conform art. 134^2 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

———

- Publicitate -

1 COMENTARIU