OpANAF 3261/2011 – Aprobarea modelului si continutului formularului (011) „Declaratie de inregistrare ca platitor al contributiei trimestriale pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii”

57

ORDIN nr. 3.261/2011 din 10 octombrie 2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (011) „Declaratie de inregistrare ca platitor al contributiei trimestriale pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii”
2011-10-14 – Data intrarii in vigoare: 14 Octombrie 2011
2011-10-14 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 727 din 14 octombrie 2011
2011-10-11 – Proiect, Referat de aprobare

ORDIN nr. 3.261/2011 din 10 octombrie 2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (011) „Declaratie de inregistrare ca platitor al contributiei trimestriale pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii”

Avand in vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba modelul si continutul formularului (011) „Declaratie de inregistrare ca platitor al contributiei trimestriale pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii”, cod MFP 14.13.01.10.11/m, prevazut in anexa nr. 1.
ART. 2
Instructiunile de completare a formularului mentionat la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 2.
ART. 3
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularului mentionat la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 3.
ART. 4
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 5
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 6
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Sorin Blejnar

Bucuresti, 10 octombrie 2011.
Nr. 3.261.

  ANEXA 1

 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
 │ ANAF  │DECLARATIE DE ÎNREGISTRARE CA PLATITOR AL CONTRIBUTIEI│  011  │
 │ [SIGLA] │ TRIMESTRIALE PENTRU FINANTAREA UNOR CHELTUIELI ÎN  │ Nr. de  │
 │     │         DOMENIUL SANATATII          │operator de│
 │     │                           │ date cu │
 │     │                           │ caracter │
 │     │                           │personal - │
 │     │                           │   759  │
 └─────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │A. FELUL DECLARATIEI                            │
 ├───────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────┬───┤
 │1. DECLARATIE DE ÎNREGISTRARE   │  │2. DECLARATIE DE MENTIUNI    │  │
 └───────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────┴───┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI                 │
 ├────────────────────────────────┬────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
 │1. COD DE IDENTIFICARE FISCALA │  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────────────────────────────────┴────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
 ┌──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
 │2. DENUMIRE      │                           │
 ├──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
 │3. DOMICILIUL FISCAL                            │
 ├──────┬─────────────────┬──────────┬────────────────────┬──────┬────────────┤
 │Judet │         │Localitate│          │Sector│      │
 ├──────┴──┬──────────────┴──────────┴─────────┬───┬───┬──┴─┬────┴─┬───┬──────┤
 │Strada  │                  │Nr.│  │Bloc│   │Sc.│   │
 ├───┬───┬─┴──┬────┬───────────┬─────────┬────┬┴───┴───┴────┴──────┴───┴──────┤
 │Et.│  │Ap. │  │Cod postal │     │Tara│                │
 ├───┴───┴┬───┴────┴┬────┬─────┴─────────┴─┬──┴────┬──────────────────────────┤
 │Telefon │     │Fax │         │ E-mail│             │
 └────────┴─────────┴────┴─────────────────┴───────┴──────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │C. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL                       │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤
 │Contributia pentru finantarea unor cheltuieli din domeniul sanatatii   │ │
 ├────────────────────────────────┬─┬─────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬┴┬─┤
 │1. Luare in evidenta      │ │Începand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────┼─┼─────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
 │2. Scoaterea din evidenta    │ │Începand cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
 └────────────────────────────────┴─┴─────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele │
 │      inscrise in acest formular sunt corecte si complete       │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
 │ Numele persoanei care face declaratia   │                │
 ├─────────────────┬──────────────────────────┴────────┬──────────────────────┤
 │ Functia     │                  │           │
 ├─────────────────┼───────────────────────────────────┤     Stampila   │
 │ Semnatura    │                  │           │
 ├─────────────────┴───────────────────────────────────┴──┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
 │ Data                          │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │      Se completeaza de personalul organului fiscal          │
 ├────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
 │ Denumire organ fiscal │                          │
 ├─────────────────────┬──┴────┬──────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
 │ Numar inregistrare │    │Data inregistrare     │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
 ├─────────────────────┴───────┴──────┬───────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
 │ Numele persoanei care a verificat │                    │
 ├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ Numar legitimatie         │                    │
 └────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

  Cod M.F.P 14.13.01.11/m

ANEXA 2
INSTRUCTIUNI
de completare a formularului (011)
„Declaratie de inregistrare ca platitor
al contributiei trimestriale pentru finantarea
unor cheltuieli in domeniul sanatatii”

Formularul (011) „Declaratie de inregistrare ca platitor al contributiei trimestriale pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii” se completeaza si se depune de:
– detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, persoane juridice romane;
– reprezentantii legali, desemnati potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, ai detinatorilor autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice romane.
Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect toate datele prevazute:
– un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la unitatea fiscala, direct la registratura, sau se trimite prin posta, cu scrisoare recomandata;
– un exemplar se pastreaza de catre contribuabil.
Completarea formularului se face astfel:
A. FELUL DECLARATIEI
Se marcheaza cu „X” pct. 1 sau 2, dupa caz.
Atentie! În cazul declaratiei de mentiuni se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.
B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Randul 1. Cod de identificare fiscala
Se completeaza codul de identificare fiscala a contribuabilului.
Randul 2. Denumire
Se completeaza cu denumirea contribuabilului.
Randul 3. Domiciliu fiscal
Se completeaza cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
C. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
Randul Contributia pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii
Se marcheaza cu „X” numai de persoanele juridice romane care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011.
Randurile 1 si 2 se completeaza, dupa caz, cu data luarii in evidenta a platitorilor contributiei trimestriale pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, respectiv cu data scoaterii din aceasta evidenta.
Data luarii in evidenta sau a scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

ANEXA 3

Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare,
de utilizare si de arhivare a formularului (011)
„Declaratie de inregistrare ca platitor al
contributiei trimestriale pentru finantarea unor
cheltuieli in domeniul sanatatii”

Denumire: (011) Declaratie de inregistrare ca platitor al contributiei trimestriale pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii
1. Cod MFP: 14.13.01.10.11/m
2. Format: A4/t1
3. Caracteristici de tiparire:
– pe o singura fata;
– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
4. U.M.: set (o fila)
5. Se difuzeaza: gratuit.
6. Se utilizeaza: de catre detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor sau reprezentantii legali ai acestora la inregistrarea fiscala ca platitori ai contributiei trimestriale pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii.
7. Se intocmeste:
– in doua exemplare;
– de catre contribuabil.
8. Circula:
– originalul la organul fiscal;
– copia la contribuabil.
9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

—–

- Publicitate -