ANAF: proiect Ordin – modificarea Anexei nr. 1 la OpANAF 2112/2010 Procedura de solicitare si eliberare a certificatului pentru sediu social , aprobarea modelului si continutului unor formulare

73

Agentia Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat online pentru consultare publica proiectul de ordin pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2112/2010 pentru aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

Documente anexate:
Proiect ordin

Referat de aprobare

- Publicitate -