Guvernul a aprobat in sedinta din 2 noiembrie 2011 o Ordonanta de Urgenta privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici, act normativ care delimiteaza competentele de control intre Ministerul Finantelor Publice si Curtea de Conturi.
Potrivit comunicatului de presa publicat, inspectia economico-financiara se efectueaza la: regii autonome, companii si societati nationale, societati comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic sau majoritar.
Obiectivele inspectiei sunt cresterea responsabilitatii operatorilor economici in exercitarea activitatii economico-financiare, precum si intarirea disciplinei bugetare si economico-financiare la acestia.
De asemenea, actul normativ adoptat aduce o mai buna protectie operatorilor economici prin:
• Comunicarea avizului de inspectie cu 15-30 de zile inainte de inceperea inspectiei, cu precizarea obiectului, perioadei de verificare si de efectuare a inspectiei;
• Dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate sau juridica pe durata inspectiei;
• Dreptul de a fi informat pe parcursul inspectiei asupra rezultatelor constatate;
• Operatorul economic va primi raportul de inspectie economico-financiara si va avea posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere in scris;
• Efectuarea controlului la sediul organului de inspectie, astfel incat activitatea operatorului economic sa fie cat mai putin perturbata.
Prin inspectia economico-financiara se verifica:
• Masurile de realizare a veniturilor, de reducere a cheltuielilor si de diminuare a arieratelor;
• Respectarea reglementarilor economico-financiare si contabile;
• Fundamentarea si justificarea sumelor acordate de la bugetul general consolidat pentru subventionarea unor produse sau sustinerea unor activitati;
• Obligatiile catre bugetul general consolidat, cu exceptia celor fiscale, conform competentelor legale.
Prin Ordonanta de Urgenta adoptata de Guvern au fost introduse o serie de prevederi, intre care mentionam:
 Controlul financiar ex-post se desfasoara la solicitarea autoritatilor publice cu atributii de control asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public;
 În situatia in care operatorul economic a fost supus unei verificari de catre Curtea de Conturi, obiectivele avute in vedere de auditorul public extern nu mai pot fi supuse inspectiei economico-financiare;
 Activitatea de inspectie economico-financiara se organizeaza si se desfasoara in baza unor programe anuale, trimestriale si lunare aprobate in conditiile stabilite prin ordin al Ministrului Finantelor Publice, care vor fi corelate in prealabil cu programul de activitate al Curtii de Conturi.
Ordonanta de urgenta privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici reglementeaza cu claritate:
 Atributiile, competentele si obiectivele inspectiei economico-financiare;
 Exercitarea inspectiei economico-financiare (control ex-ante, control operativ si control ex-post, separat sau combinat);
 Cadrul metodologic de efectuare a inspectiei economico-financiare;
 Întocmirea actelor de inspectie economico-financiara si valorificarea constatarilor inscrise in acestea;
 Obligatiile operatorilor economici verificati;
 Contraventiile, sanctiunile si caile de atac.
Adoptarea noilor reglementari va contribui la punerea in aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 66/2011, respectiv la constatarea si recuperarea de la debitori a sumelor reprezentand corectii financiare, in conformitate cu prevederile reglementarilor comunitare, ca urmare a constatarii unor nereguli de sistem sau a identificarii unor nereguli in aplicarea de catre beneficiarii publici a prevederilor legale privind achizitiile publice, in scopul evitarii blocajului implementarii proiectelor de investitii, inclusiv a celor majore, finantate prin instrumente structurale.

Sursa: Guvernul Romaniei – Biroul de presa Data: 02.11.2011

- publicitate -