In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 787/07.11.2011, a fost publicat Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 894/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar fiscale.
 
Persoanele fizice care au incheiate contracte de asigurare cu Casele de Asigurari Sociale de Sanatate Judetene; Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti; Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru obligatiile de plata reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate, administrate de aceste institutii, pot beneficia de facilitatile fiscale prevazute la art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011.

Pentru obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor de plata principale restante la 31 august 2011 se acorda urmatoarele facilitati:
– anularea penalitatilor de intarziere, precum si anularea unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente acestor obligatii de plata principale, daca obligatiile de plata principale si dobanzile aferente acestora, administrate/stabilite de fiecare dintre organele competente prevazute mai sus, sunt stinse prin plata sau compensare pana la 31 decembrie 2011.
– reducerea cu 50% a penalitatilor de intarziere, precum si reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente acestor obligatii de plata principale, daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora, administrate/stabilite de fiecare dintre organele competente prevazute mai sus, sunt stinse prin plata sau compensare pana la 30 iunie 2012.

- Publicitate -

Obligatiile de plata principale restante la 31 august 2011 sunt obligatiile de plata care sunt individualizate in declaratiile contribuabilului depuse pana la 31 august 2011 si/sau decizii de impunere emise si comunicate contribuabilului pana la aceasta data de fiecare dintre organele competente prevazute mai sus.

Prin dobanzi aferente obligatiilor principale se intelege si cota de 50% din majorarile de intarziere reprezentand componenta de dobanda a acestora. Majorarile de intarziere pentru care se acorda facilitatile sunt cele datorate pentru perioada 1 ianuarie 2006 – 30 iunie 2010.
Procedura de aplicare a facilitatilor este prevazuta in acest act normativ, iar contribuabilii interesati trebuie sa se adreseze fiecarui organ competent.

De asemenea, sunt prezentate formularele: „Decizie de anulare a penalitatilor” si „Decizie de reducere a penalitatilor de intarziere” emise de organele competente date in aplicarea procedurii privind aplicarea facilitatilor mentionate mai sus.

sursa: finantevalcea.ro

- Publicitate -