Sari la conținut

Codul Fiscal actualizat 2011 – 30 decembrie 2010

Codul Fiscal actualizat 30 decembrie 2010 cuprinde evenimentele legislative dispuse asupra Codului Fiscal prin:
ORDONANTA DE URGENTA nr. 117/2010 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Noul Cod Fiscal 2011, in vigoare incepand cu 30 decembrie 2010, este Codul Fiscal consolidat 23 octombrie 2010, astfel cum a fost actualizat, conform art. I (Titlurile I, II si III ) din OUG 117/2010 si art. V din OUG 117/2010, astfel:

 • 11. La articolul 42, litera e) se abrogă.
 • 18. La articolul 52, alineatul (4) se abrogă.
 • 19. După articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 52^1
 • 20. Articolul 53 se modifică
 • 21. La articolul 66, alineatul (51) se modifică
 • 22. La articolul 66, alineatul (7) se modifică
 • 23. La articolul 67 alineatul (3), litera a) se modifică
 • 24. La articolul 67 alineatul (3), litera a1) se abrogă.
 • 25. La articolul 67 alineatul (3), litera c) se modifică
 • 26. La articolul 67, alineatele (5), (9) şi (10) se abrogă.
 • 27. După articolul 671 se introduce un nou articol, articolul 67^2
 • 28. La articolul 78 alineatul (1), litera e) se abrogă.
 • 30. La articolul 80, alineatele (1) şi (3^1) se modifică
 • 31. După articolul 80 se introduce un nou articol, articolul 80^1
 • 35. Titlul articolului 83 se modifică
 • 36. La articolul 83, alineatele (1), (11), (2) şi (3) se modifică
 • 37. Titlul articolului 84 se modifică după cum urmează:
 • 38. La articolul 84, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 • 39. La articolul 84, alineatul (11) se abrogă.
 • 40. La articolul 84, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8)

Textul legal actualizat este evidentiat in versiunea consolidata publicata online pe CodFiscal.net astfel:
– AC26 text legal in vigoare actualizat AC26
– AC26 text legal abrogat/modificat AC26

Informatii despre toate versiunile consolidate sunt disponibile pe pagina Acte incluse.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Exit mobile version