Codul Fiscal actualizat 1 ianuarie 2011 cuprinde evenimentele legislative dispuse asupra Codului Fiscal prin:
ORDONANTA DE URGENTA nr. 117/2010 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Noul Cod Fiscal 2011, in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2011, este Codul Fiscal consolidat 30 decembrie 2010, astfel cum a fost actualizat, conform art. I (Titlurile I, II si III,  Titlurile IV^1,V, VI si VII, Titlul IX^2 ) din OUG 117/2010 si art. V din OUG 117/2010, astfel:
– modifică
articolul 1 alineatul (1),
articolul 2,
articolul 11 alineatul (11) şi (12),
articolul 21 alineatul (4) lit. t),
articolul 34 alineatul (18),
articolul 36 alineatul (4),
articolul 41 lit. i),
articolul 48 alineatul (7) lit. l^1),
titlul articolul 49 şi alineatul (1), (21), (3) – (6),
articolul 52 alineatul (3),
articolul 81 alineatul (3),
articolul 82 alineatul (2), (3) şi (5),
articolul 90 alineatul (3),
articolul 115 alineatul (2) partea introductivă şi lit. e),
articolul 118 alineatul (4),
articolul 125^1 alineatul (1) pct. 7,
articolul 128 alineatul (8) lit. e) şi f),
articolul 128 alineatul (12) lit. e),
articolul 129 alineatul (4) şi (5),
articolul 132 alineatul (1) lit. e) şi f),
articolul 132 alineatul (4) lit. d),
articolul 132 alineatul (7) lit. d),
articolul 133 alineatul (5) lit. e) pct. 8,
articolul 133 alineatul (7),
articolul 134^2 alineatul (3),
articolul 134 3alineatul (2),
articolul 135 alineatul (3),
articolul 142 alineatul (1) lit. f) şi lit. k),
articolul 143 alineatul (1) lit. k), l) şi m),
articolul 145^1 alineatul (4),
articolul 147^3 alineatul (3) – (5),
articolul 151^2 alineatul (1) partea introductivă,
articolul 152 alineatul (1), (2), (5) – (7),
articolul 153 alineatul (7) şi (9),
articolul 156^1 alineatul (6),
articolul 156^3 alineatul (2) – (5),
articolul 157 alineatul (6),
articolul 176 alineatul (1),
articolul 177, articolul 206^15 alineatul (3), (5) şi (6),
articolul 206^15 alineatul (4) lit. b),
articolul 206^65 alineatul (1) lit. b),
anexa nr. 2 la titlul VII,
articolul 296^1 alineatul (1) lit. b), c), f), i), j) şi k),
articolul 296^1 alineatul (2) lit. a);

– introduce
pct. 51 la articolul 7 alineatul (1),
lit. b1) la articolul 15 alineatul (1),
alineatul (4^1) la articolul 36,
lit. e1) la articolul 52 alineatul (1),
lit. a1) la articolul 52 alineatul (2),
articolul 79^1,
alineatul (8) şi (9) la articolul 82,
o liniuţă la articolul 86 alineatul (1),
alineatul (9) şi (10) la articolul 86,
alineatul (6) şi (7) la articolul 90,
alineatul (7) la articolul 94,
titlul IV^1 cu articolul 112^1 – 112^11,
lit. f) la articolul 133 alineatul (5),
alineatul (8) la articolul 133,
lit. e1) la articolul 142 alineatul (1),
lit. j1) la articolul 143 alineatul (1),
alineatul (41) la articolul 145,
alineatul (7^1) şi (7^2) la articolul 152,
alineatul (9^1) la articolul 153,
alineatul (91) la articolul 155^1,
alineatul (8) la articolul 156^3,
alineatul (12^1) la articolul 158^2,
lit. d) la articolul 160 alineatul (2),
alineatul (7) la articolul 206^15,
anexa nr. 6 la titlul VII,
titlul IX^2 cu articolul 296^2 – 296^20;

– abrogă
articolul 116 alineatul (2) lit. b),
articolul 133 alineatul (4) lit. c),
articolul 206^59,
articolul 296^1 alineatul (1) lit. d), e) şi g);
înlocuieşte anexa nr. 1 la titlul VII

– dispune republicarea

- publicitate -

Textul legal actualizat este evidentiat in versiunea consolidata publicata online pe CodFiscal.net astfel:

– AC27 text legal in vigoare actualizat AC27
– AC27 text legal abrogat/modificat AC27

Informatii despre toate versiunile consolidate sunt disponibile pe pagina Acte incluse.