2009-11-28 – Data intrarii in vigoare 28 noiembrie 2009
2009-11-25 – Publicata in Monitorul Oficial nr. 805 din 25 noiembrie 2009

LEGEA nr. 367/2009 din 20 noiembrie 2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 in 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 173, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
„(2) Tuica si rachiurile de fructe destinate consumului propriu al gospodariilor individuale, in limita unei cantitati echivalente de cel mult 250 litri de produs pentru fiecare gospodarie individuala/an, cu concentratia alcoolica de 100% in volum, se excepteaza de la plata accizelor.”

- publicitate -

2. La articolul 178, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:
„(6) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) micii producatori de vinuri linistite care produc in medie mai putin de 600 hl de vin pe an.”

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, DANIELA POPA
PRESEDINTELE SENATULUI, MIRCEA-DAN GEOANA
Bucuresti, 20 noiembrie 2009.
Nr. 367.